Genetika *lov*ka - Gymnázium a SOŠPg Čáslav

Report
Výzkum dědičnosti člověka
Autor: Mgr. Tomáš Hasík
Určení: Septima, III.G
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248
Moderní biologie
reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
Výzkum dědičnosti člověka
• Lidská populace je alogamní, v zásadě u ní
platí Hardyho-Weinbergova rovnováha
• Studium dědičnosti člověka je problematické:
biologické překážky (pomalá reprodukce, málo
potomstva, rozsáhlý genom – asi 39 tisíc genů)
etické překážky
• Uplatňuje se významný vliv prostředí
Metody výzkumu
• Rodokmenová (genealogická) metoda
- spočívá v sestavení rodokmenu
- sleduje se výskyt a způsob přenosu
konkrétních znaků (dědičná onemocnění,
vazba na pohlaví apod.)
• Výzkum dvojčat (gemelilogie)
- obzvláště vhodná jsou jednovaječná dvojčata
- shodný genotyp, vliv prostředí na fenotyp
Značky užívané v rodokmenech
Dědičnost gonozomálně dominantní
Dědičnost gonozomálně dominantní
Dědičnost gonozomálně dominantní
Dědičnost gonozomálně dominantní
Dominantní alela leží na chromozomu X:
• Hereditární hematurie – přítomnost krve v
moči
• D – vitamínorezistentní rachitis – část případů
křivice, která je rezistentní proti běžným
dávkám vitamínu D
Dědičnost gonozomálně recesivní
Dědičnost gonozomálně recesivní
Dědičnost gonozomálně recesivní
Dědičnost gonozomálně recesivní
Recesivní alela leží na chromozomu X:
• Hemofilie (různé typy) – snížená schopnost
srážlivosti krve v důsledku absence určitých
globulinů, projevem též krevní výrony do svalů
a kloubů.
• Daltonismus – typ barvosleposti, neschopnost
rozlišovat červenou a zelenou barvu, postižený
vidí tyto barvy v šedých odstínech
Hemofilie v královských rodech
•
•
Nejznámější dědičná linie vznikla díky britské královně Viktorii. Než v roce 1901
zemřela, stačila osudové geny předat svému osmému potomku, synu Leopoldovi.
Ten trpěl častými krváceními a psalo se o nich i v britských odborných časopisech.
Leopold zemřel na krvácení do mozku v jednatřiceti letech. Ještě osudovější bylo
dědictví jejích dcer Alice a Beatrice, které rozšířily onemocnění do královských
rodin Německa, Španělska a Ruska.
Nejproslulejším se stal příběh ruské carské rodiny, kam zanesla poškozený gen
německá princezna a vnučka královny Viktorie, Alexandra Fjodorovna. S carem
Mikulášem II. měli syna Alexeje, velmi těžkého hemofilika. Časté krvácivé projevy
mu prakticky neumožňovaly normální život, byl neustále obklopen bodyguardy a
ošetřovateli, žil ve skleníkovém prostředí. I to byl jeden z důvodů obrovského vlivu
podvodného mnicha Grigorije Novika, zvaného Rasputin, na ruský dvůr. Byl totiž
schopný hypnózou mladému carevičovi ulevit od bolesti, dokonce v některých
případech i zastavit krvácení. Alexej se ruského trůnu nedočkal, s celou rodinou ho
bolševici zastřelili v červnu 1918. V anglickém exilu zemřeli před druhou světovou
válkou také synové královny Viktorie Evženie, vnučky královny Viktorie a Alfonse
XIII.- dva španělští princové. Oba po banálních zraněních - jeden lehce havaroval
autem do telefonní budky, druhý si přivodil také v autě lehkým nárazem na volant,
krvácení do hrudní dutiny.
Dědičnost autozomálně dominantní
Dědičnost autozomálně dominantní
Dědičnost autozomálně dominantní
• Achondroplásie (trpaslictví) – silně zkrácené
končetiny, trup normální velikosti
• Polydaktilie – přespočetné prsty
• Syndaktilie – srostlé prsty
• Částečný albinismus – místní neschopnost
vytvářet melanin (bílé oblasti kůže a vlasů)
• Huntingtonova chorea (tanec sv. Víta) –
nervové smrtelné onemocnění s postupnou
demencí, bezděčné pohyby svalů a končetin
Strategie dominantních alel kódujících
letální onemocnění
• Jak dominantní alela kódující letální
onemocnění zajistí svůj přenos na potomstvo?
• Fenotypově se začne projevovat až v
pokročilém věku postiženého jedince, kdy je
předpoklad, že již proběhla jeho reprodukce
(např. Huntingtonova chorea se začne
projevovat až po 35. roce života).
Dědičnost autozomálně recesivní
Dědičnost autozomálně recesivní
Dědičnost autozomálně recesivní
Dědičnost autozomálně recesivní
• Úplný albinismus – kompletní neschopnost
vytvářet melanin
• Fenylketonurie – metabolická porucha
zpracování fenylalaninu, projevem duševní
poruchy, prevence rozvoje nemoci dietou
• Cystická fibróza – tvorba vazkých slizničních
hlenů ucpávajících slinivku, plíce, střeva.
Doprovázeno tvorbou vaziva ve slinivce.
Dědičnost autozomálně recesivní
• Ichthyosis congenita gravis – tvorba tuhé,
deskovité, praskající a krvácející kůže. Končí
potratem či smrtí novorozence.
• Xeroderma pigmentosum – hyperpigmentace
a hyperkeratóza osvětlených částí kůže. Často
letální.
• Amaurotická idiocie – porucha postihující
buňky CNS. Dvě letální formy – končí smrtí do
3. resp. 18. roku.
Genetické poradenství
• Forma preventivního lékařství pomáhá
odhalit rodinám s genetickou zátěží (a nejen
jim) případná postižení potomků
Prekoncepční
metoda
Prenatální
metoda
Postnatální
metoda
Genetické poradenství
• Prekoncepční metoda – na základě rozboru
rodokmenů není doporučeno početí dítěte
• Prenatální metoda – genetický rozbor buněk
plodu z plodové vody či choriových klků, v
případě nutnosti možnost interrupce
• Postnatální metoda – blokování rozvoje
geneticky podmíněných chorob (např.
metabolických) léčivy
Odběr plodové vody - amniocentéza
Odběr a rozbor krve plodu - PUBS
Odběr a rozbor choriových klků- CVS
Zdroje obrázků
• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-chromosomal-dominantMutter.png?uselang=cs CC 3.0
• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-chromosomal-dominantVater.png?uselang=cs CC 3.0
• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-chromosomal-rezessiveMutter.png?uselang=cs CC 3.0
• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-chromosomal-rezessiveVater.png?uselang=cs CC 3.0
• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Autodominant_01.png?uselang=
cs CC 3.0
• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Autodominant_01.png?uselang=
cs CC 3.0
• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Autorecessive_01.png?uselang=c
s CC 3.0
Zdroje obrázků
• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Autorecessive_01.png?uselang=c
s CC 3.0
• http://health.rush.edu/HealthInformation/Pregnancy%20Center/14/0002
29.aspx
• http://apbrwww5.apsu.edu/thompsonj/Anatomy%20&%20Physiology/20
20/2020%20Exam%20Reviews/Exam%205/CH28%20Early%20Developmen
t.htm
• http://www.anselm.edu/homepage/jpitocch/genbio/geneticsnot.html
• http://health.rush.edu/HealthInformation/Pregnancy%20Center/14/0002
13.aspx

similar documents