Urbanisti*ka analiza

Report
Sintezni projekat
Pavlović Boris
Petrović Milica 259/10
Stojmirović Jelena 297/10
Nikolić Jovana 264/10
Nikolić Stefan 303/10
Bogdanović Nina 228/10
Istorijat
Đorđe Jovanović (1861-1953) bio je srpski
vajar i akademik Srpske akademije nauka i
umetnosti.
Uradio je veliki broj bista i skulptura, ali i
medalja i plaketa. Od radova najpoznatiji su:
spomenik Josifu Pancicu (1891) u
Univerzitetskom parku u Beogradu, spomenik
knezu Milošu (1898) u Požarevcu, spomenik
Kosovskim junacima (1910) u Kruševcu i jos
mnoge druge...
Elefterois Venizelos (1864-1936), jedan
od najznačajnijih političara u modernoj
Grčkoj istoriji.
Ivan Gundulić (1589-1638), bio je jedan od
najznačajnijih pesnika Dubrovačke republike.
SANU ga je uvrstila među 100 najznamenitijih
Srba.
Jelisaveta Načić (1878-1955) je bila prva žena diplomirani arhitekta u Srbiji i prvi
glavni arhitekta grada Beograda. Najznačajnija dela koja su i danas sačuvana su: malo
stepeniste kod Kalemegdana, crkva Aleksandra Nevskog u blizini naše lokacije, kuća u
Jovanovoj 45 na Dorćolu...
Urbanistička analiza
Lokacija bloka je izuzetno povoljna zbog mnogobrojnih prednosti
ovog dela grada kao što su pozicija i udaljenost od samog centra, kao i bliska
povezanost sa institucijama od javnog i adminstrativnog značaja. Blok je
zatvorenog tipa i sadrži unutrašnja dvorišta. Većina objekata poseduje
ambijentalnu vrednost i nalaze se na regulacionoj liniji. U bloku se nalazi
objekat koji je pod zaštitom zavoda za očuvanje spomenika kulture.
Spratnost
U bloku dominiraju objekti
srednje spratnosti.
Bonitet
Srednji bonitet
Loš bonitet
Dobar bonitet
Karta pretežne namene
Karta zaštićenih objekata
Analiza ulica
Ulica Venizelosova – je primarna dvosmerna ulica u kojoj je saobraćaj
regulisan u tri saobraćajne trake. Parking mesta su regulisana poprečnim parkiranjem.
Ukupna širina ulice je 20m, od čega je kolovoz širine 7,5m. Ulica poseduje drvored sa obe
strane. Kolovoz kao i trotoar za zavšnu obradu ima asfalt.
Ulica Gundulićev venac – je sekundarna dvosmerna ulica u kojoj je
saobraćaj regulisan u dve saobraćajne trake. Parking mesta su regulisana poprečnim
parkiranjem. Ukupna širina ulice je 20m, od čega je kolovoz širine 7,5m. Ulica poseduje
drvored sa obe strane. Kolovoz kao i trotoar za zavšnu obradu ima asfalt.
Ulica Jelisavete Načić – je sekundarna jednosmerna ulica u kojoj je
saobraćaj regulisan u jednoj saobraćajnoj traci. Parking mesta su regulisana podužnim
parkiranjem. Ukupna širina ulice je 20m, od čega je kolovoz širine 7,5m. Ulica ne poseduje
zelenilo. Kolovoz za završnu obradu ima kaldrmu, a trotoar asfalt .
Ulica Đorđa Jovanovića – je sekundarna jednosmerna ulica u kojoj je
saobraćaj regulisan u jednoj saobraćajnoj traci. Parking mesta su regulisana podužnim
parkiranjem. Ukupna širina ulice je 20m, od čega je kolovoz širine 7,5m. Ulica ne poseduje
zelenilo. Kolovoz kao i trotoar za zavšnu obradu ima asfalt.
Adresa objekta
Venizelosova Br. 18
Venizelosova Br. 20
Venizelosova Br. 22
Venizelosova Br. 24
Venizelosova Br. 26
Venizelosova Br. 26a
Venizelosova Br. 28
Venizelosova Br. 30
Gundulićev venac Br. 39
Gundulićev venac Br. 37
Gundulićev venac Br. 35
Gundulićev venac Br. 35a
Jelisavete Načić Br. 1
Jelisavete Načić Br. 3
Jelisavete Načić Br. 5
Jelisavete Načić Br. 7
Jelisavete Načić Br. 9
Jelisavete Načić Br. 11
Jelisavete Načić Br. 13
Đorđa Jovanovića Br. 1
Đorđa Jovanovića Br. 3
Đorđa Jovanovića Br. 5
Đorđa Jovanovića Br. 7
Đorđa Jovanovića Br. 9
Đorđa Jovanovića Br. 11
Đorđa Jovanovića Br. 13
Đorđa Jovanovića Br. 15
Oblik objekta
Višeugaoni
Višeugaoni
Višeugaoni
Višeugaoni
Četvorougaoni
Višeugaoni
Višeugaoni
Višeugaoni
Višeugaoni
Četvorougaoni
Višeugaoni
Četvorougaoni
Višeugaoni
Četvorougaoni
Četvorougaoni
Četvorougaoni
Višeugaoni
Višeugaoni
Višeugaoni
Četvorougaoni
Višeugaoni
Višeugaoni
Višeugaoni
Četvorougaoni
Višeugaoni
Višeugaoni
Višeugaoni
Namena objekta
Stambena
Stambena
Stambena
Stambena
Ugostiteljska
Stambena
Stambena
Stambena
Stambena
Stambena
Stambena
Poslovna
Stambena
Stambena
Stambena
Stambena
Stambena
Stambena
Stambena
Stambena
Stambena
Stambena
Stambena
Stambena
Stambena
Stambena
Stambena
Spratnost objekta
P+2
P+3
P+2
P
P+5+Po
P
P+2
P+3
P+3
P+2
P+1
P
P+2+Po
P+5
P+3
P+5
P+2+Po
P+2+Po
P+2+Po
P+5+Po
P+5
P+3
P+3
P+3
P+2+Po
P+3+Po
P+2+Po
Oblik krova
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Kos
Bonitet objekta
Loš
Loš
Loš
Dobar
Dobar
Dobar
Loš
Srednji
Srednji
Loš
Srednji
Dobar
Loš
Srednji
Srednji
Dobar
Dobar
Dobar
Dobar
Srednji
Loš
Dobar
Loš
Loš
Loš
Loš
Loš
Polozaj objekta na parceli
Na regulacionoj liniji
Na regulacionoj liniji
Na regulacionoj liniji
Na regulacionoj liniji
Na regulacionoj liniji
Na regulacionoj liniji
Na regulacionoj liniji
Na regulacionoj liniji
Na regulacionoj liniji
Iza regulacione linije
Na regulacionoj liniji
Na regulacionoj liniji
Na regulacionoj liniji
Na regulacionoj liniji
Na regulacionoj liniji
Na regulacionoj liniji
Na regulacionoj liniji
Na regulacionoj liniji
Na regulacionoj liniji
Na regulacionoj liniji
Na regulacionoj liniji
Na regulacionoj liniji
Na regulacionoj liniji
Na regulacionoj liniji
Na regulacionoj liniji
Na regulacionoj liniji
Na regulacionoj liniji
Oblik parcele
Višeugaoni
Četvorougaoni
Višeugaoni
Višeugaoni
Višeugaoni
Višeugaoni
Četvorougaoni
Višeugaoni
Višeugaoni
Četvorougaoni
Četvorougaoni
Četvorougaoni
Četvorougaoni
Višeugaoni
Višeugaoni
Četvorougaoni
Četvorougaoni
Četvorougaoni
Četvorougaoni
Četvorougaoni
Četvorougaoni
Četvorougaoni
Četvorougaoni
Četvorougaoni
Četvorougaoni
Četvorougaoni
Četvorougaoni
Opšti utisci sa terena
Pozitivni:
Negativni:
• blizina centra grada
• dobra komunikacija sa ostalim
delovima grada (veliki broj linija
javnog gradskog prevoza)
• blizina gradske pijace
• blizina kulturnih i javnih objekata
(BITEF, Skadarlija...)
• loša provetrenost ulica
• slaba osunčanost
• nedostatak uličnog mobilijara
(kante,klupe,ulična rasveta...)
• nedostatak zelenih površina
• loše organizovan parking,
nedostatak parking mesta

similar documents