PODR*KA RAZVOJU POTENCIJALA *ENA U OBLASTI RURALNOG

Report
Projekat finansira Evropska unija
PODRŠKA RAZVOJU POTENCIJALA ŽENA
U OBLASTI RURALNOG TURIZMA – START W
PARTNERI
Nosioci projekta:
Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća – Crna Gora
Agencija za promociju stranih investicija - Albanija
Partneri:
Centar za jednakost spolova – Hrvatska
Unija poslodavaca Crne Gore – Crna Gora
Asocijacija poslovnih žena i zanatlija - Albanija
CILJ PROJEKTA
Doprinos jacanju prekogranicne saradnje žena iz Albanije
(regija Shkoder) i Crne Gore (Podgorica/Bar), u cilju
poboljšanja ponude iz oblasti ruralnog turizma I
preduzetništva.
 Stvaranje zajednicke turisticke ponude (ruralni turizam)
zasnovane na principima socijalnog preduzetništa (razvoj
kooperativa i udruženja) s naglaskom na zajednickim,
autohtonim, prirodnim i kulturalnim resursima I tradicijama
regije.
Poboljšanje prekogranicne saradnje između žena koje se bave
preduzetništvom
kroz
uspostavljanje
sistema
za
izjednacavanja kvaliteta turisticke ponude, zajednicku
promociju i marketing ove ruralno-turisticke destinacije.
AKTIVNOSTI PROJEKTA
• Mapiranje potencijala žena preduzetnica u
prekograničnom području
• Organizovanje treninga za 200 žena u
prekograničnom području („bed and brekfast
turizam“, socijalno preduzetništvo, marketing)
• Implementacija mentoring programa za 10 žena
(5 u Crnoj Gori i 5 u Albaniji)
• Organizovanje sajma ženskog preduzetništva
• Evaluacija projekta i rezultata, preporuke za
naredni period
OČEKIVANI REZULTATI
Povecanje broja žena preduzetnica i proširenje
turisticke ponude
Identifikacija
i
zajednicka
promocija
ženskih
poduzetnickih turistickih kapaciteta u prekogranicnim
podrucjima
Povecana zastupljenost žena u
Prekogranicnom
podrucju ukljucenih u ruralno turisticko preduzetništvo
Povecanje prekogranicne B2B saradnji; umrežavanje
ženakoje se bave ruralnim turizmom u prekogranicnom
podrucju i prenošenje dobre prakse
Hvala na pažnji!
Ana Šebek
Direkcija za razvoj MSP
+382 20 406 313
[email protected]
Projekat finansira Evropska unija
Ivana Zečević
Direkcija za razvoj MSP
+382 20 406 311
[email protected]

similar documents