Podstatné jméno + p*edlo*ka

Report
PŘÍDAVNÉ JMÉNO + PŘEDLOŽKA
1
Translation, phrases, practice…
PŘEDLOŽKOVÉ VAZBY
BE + ADJECTIVE + TO
být závislý na čem
 být alergický na co
 být blízký u čeho
 být milý na koho
 být vdaná za
koho/ženatý s kým
 být podobný
komu/čemu

be addicted to
 be allergic to
 be close to
 be kind to
 be married to


be similar to
2
PŘEDLOŽKOVÉ VAZBY
BE + ADJECTIVE + OF
bát se čeho
 stydět se za co
 být si vědom čeho
 být schopný čeho
 mít rád koho/co
 bát se čeho/koho
 být plný čeho
 být vinný čím

be afraid of
 be ashamed of
 be aware of
 be capable of
 be fond of
 be frightened of
 be full of
 be guilty of

3
PŘEDLOŽKOVÉ VAZBY
BE + ADJECTIVE + OF
žárlit na koho; závidět
komu
 být hrdý na co/koho
 bát se koho/čeho
 mít nedostatek čeho
 být si jistý čím
 bát se čeho/koho
 být unavený z
čeho/koho
 být typický pro


be jealous of
be proud of
 be scared of
 be short of
 be sure of/about
 be terrified of
 be tired of


be typical of
4
PŘEDLOŽKOVÉ VAZBY
BE + ADJECTIVE + AT
být špatný v čem
 být výborný v čem
 být dobrý v čem
 být špatný v čem
 být překvapený čím
 mít talent na co
 být hrozný v čem
 být ohromen čím

be bad at
 be excellent at
 be good at
 be rubbish at (hovor.)
 be surprised at/by
 be talented at
 be terrible at
 be amazed at/by

5
PŘEDLOŽKOVÉ VAZBY
BE + ADJECTIVE + WITH
zlobit se na koho za co
 být znuděný čím
 být opatrný s čím
 být pokrytý čím
 být obeznámený s čím
 mít čeho/koho plné
zuby
 být šťastný z čeho, být
spokojený s čím
 být potěšený čím
 být oblíbený u koho

be angry with sb for st
 be bored with
 be careful with
 be covered with/in
 be familiar with
 be fed up with


be happy with/about
be pleased with
 be popular with

6
PŘEDLOŽKOVÉ VAZBY
BE + ADJECTIVE + ABOUT









cítit se trapně kvůli
čemu
být nadšený čím
být šťastný z čeho
být nervózní kvůli čemu
myslet co vážně
litovat čeho
být si jistý čím
být ustaraný kvůli čemu
mýlit se v čem









be embarrased about
be enthusiastic about
be happy about/with
be nervous about
be serious about
be sorry about/for
be sure about/of
be worried about
be wrong about
7
PŘEDLOŽKOVÉ VAZBY
BE + ADJECTIVE + FOR
být těžký pro koho
 být slavný čím
 přijít pozdě kam
 být připravený na co
 být odpovědný za co
 být vhodný pro
 zlobit se na koho za co

be difficult for
 be famous for
 be late for
 be ready for
 be responsible for
 be suitable for
 be angry with sb for st

8
PŘEDLOŽKOVÉ VAZBY
BE + ADJECTIVE + IN
BE + ADJECTIVE + ON
BE + ADJECTIVE + FROM







IN:
zajímat se o co
být spojený s čím, být
zapletený do čeho
ON:
být nadšený pro co, být
zblázněný do čeho
FROM:
být daleko od čeho

be interested in
be involved in

be keen on

be far from

9

similar documents