Vývoj *lov*ka - Gymnázium Tanvald

Report
ŠKOLA:
Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.1.07/1.5.00/34.0434
NÁZEV PROJEKTU:
Šablony – Gymnázium Tanvald
ČÍSLO ŠABLONY:
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky ICT
AUTOR:
Jana Rykrová
TEMATICKÁ OBLAST:
Dějepis prima
NÁZEV DUMu:
Vývoj člověka 1
POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 07
KÓD DUMu:
JR_DEJEPISPRIMA_07
DATUM TVORBY:
15.9.2013
ANOTACE (ROČNÍK):
Prezentace byla použita v primě. Žáci se seznamují s představami o vzniku světa a
člověka - staroegyptská pověst. Pro přiblížení biblické představy o stvoření člověka
použita ukázka z kresleného filmu „Stvoření světa“. Hlavním obsahem prezentace je
seznámení s evoluční teorií a vývojem rodu Homo. Prezentace je doplněna pracovním
listem.
Vývoj člověka
Názory na původ člověka
• Pověsti o stvoření člověka u různých národů
Poslechněte si pověst o tom, jak si stvoření člověka
představovali ve starověkém Egyptě.
PETIŠKA, Eduard. Příběhy na které svítilo slunce. Praha: Ottovo
nakladatelství s.r.o, 2011, ISBN 978-80-7451-125-7.
• Podle Bible (posvátná kniha křesťanů) – člověka stvořil
Bůh
• http://www.youtube.com/watch?v=tIVgmEGc7vE
Vývoj člověka
• http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/pravek/vyvoj-cloveka--jen-obrazky.html
• http://lkavalkova.webnode.cz/news/evolucni-proces-cloveka
Vědecký názor na původ
člověka
• Člověk nebyl stvořen
• Do současné podoby se vyvinul
• Vývoj trval miliony let
Asi před 6 miliony let se vývojová linie primátů
rozdělila na dvě větve
LIDOOPI
ROD HOMO
(předchůdci člověka)
Jak to víme?
K názoru, že šimpanzi, gorily, orangutani a lidé
mají společné předky, dospěli vědci na základě
zkoumání nalezených kosterních pozůstatků.
Charles Darwin
• britský přírodovědec
• 19. století
• autor evoluční teorie
Homo sapiens
sapiens
Homo
sapiens
Homo
erectus
Homo
habilis
lidoopi
Australopithecus
člověk
dnešního typu
člověk
rozumný
člověk
vzpřímený
člověk
zručný
lidoopi
australopiték
Srovnejte
Polidštění (hominizace)
• vzpřímená postava
• prohnutí páteře
• poměr délky končetin
• srst
• postavení palce
• mozkovna
• obličejová část - nadočnicové oblouky, nos,
brada
„Moudření“(sapientace)
• používání nástrojů
• myšlení
• řeč
• náboženské představy
• pohřbívání mrtvých
• umění
Prameny
• HISGETT, Tony. wikipedia.cz [online]. [cit. 10.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chimpanzee_1d_(5512034715).jpg?uselang=cs
• GAYA, David. wikipedia.org [online]. [cit. 0.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Michelangelos_David.jpg
• PETIŠKA, Eduard. Příběhy na které svítilo slunce. Praha: Ottovo nakladatelství s.r.o, 2011, ISBN 97880-7451-125-7.
•
JELÍNEK, Jan. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o, 2013, ISBN 978-807182-333-9.

similar documents