Puitmaterjali kasutamine

Report
Puitmaterjali kasutamine
meie esivanemate kultuuris
Koostas: Monika Avalaid
TLU
EKK2kõ
KUUSK
Kuuse juurpuu leidis kasutust nii
reejalastena kui kalapüügivahendites.
Kuuske kasutati mitmete põllutööriistade valmistamisel
Noortest kuusepuudest ja okstest saadi
materjali aiaehituseks, punumiseks ja
sidumiseks.
Enamik veenõusid tehti tänu vaigusele
ja kergele puidule just kuusest.
Oma erilise kõla tõttu kasutati kuusepuud ka muusikariistade valmistamisel.
Kuusekoort kasutati nahaparkimisel,
katusekatte-materjalina.
Kuusevaiku kasutati seebi keetmisel,
puuanumate parandamisel.
Kuuseoksi kasutati jalamatina.
MÄND
Mänd oli
ehitusmaterjaliks nii
hoonete kui ka laevadepaatide puhul.
Männikorbast tehti
võrguujukeid
Männitõrvaga tõrvati
vankrirattaid-reejalaseid,
veesõidukeid ja rasvaga
segatuna määriti
jalavarje.
Mändi kasutati
tarupuuna.
KASK
Kasepahast meisterdati kausse
ja väiksemaid tarbeesemeid.
Kasest tehti rangipuid,
reejalaseid, vankreid,
härjaikkeid.
Kase okstest tehti luudasid.
Kasetohtu kasutati ahjus
küpsetusalustena,
isolatsioonimaterjalina mätasja laudkatuste all,
saapataldades, punuti karpe,
paunu, märsse.
Vanadelt kõdunenud kaskedelt
korjatud tohust aeti tökatit mida
kasutati saapamäärde ühe
koostisosana.
Kase tuhka kasutati pesu
pesemisel.
TAMM
Tõrudest on tehtud jahu
leivateoks ja kohvi
aseaineks.
Kuna puit on väga kõva ja
hinnaline, valmistati
erilist vastupidavust
vajavaid esemeid.
Kasutati mööbli, uste,
dekoratiivesemete,
vaatide ja põllutööriistade valmistamisel
PIHLAKAS
Pihlakast tehti kauni
punaka läikega mööblit.
Pihlaka kõvast puidust
sai vanasti häid
tööriistavarsi, rehapulki,
ratta- ja reekodaraid.
Eriti hinnatud oli
pihlakast vankritelg,
mida tema libeduse
tõttu ei olnud vaja
määrida.
PÄRN
Pärna puitu kasutati tünnide,
mööbli ja paljude väiksemate
tarbeesemete, sealhulgas
kausside ja meenõude
valmistamiseks, aga ka
nikerdamiseks.
Kasutati koore alumist kiulist
kihti, niint, millest tehti nööri,
köisi, hobuseriistu, sõelapõhju,
nuustikuid puunõude ja
saunas endagi küürimiseks.
Vanade pärnade suurtest
kooretükkidest, nn koskedest
tehti saanidele keresid.
Noorte pärnade õhukesest
painduvast koorest, eriti Eesti
lõuna- ja idaosas, tehti
viiskusid.
Paksemast pärna koorest
valmistati karpe, külimitte,
vakku.
KADAKAS
Kadakas oli muinasajal
tähtis materjal relvastuse
valmistamisel.
Talus valmistati kadakast
enamasti kõik lauanõud:
lähkrid, piima/võipütid,
kannud, lüpsikud, lusikad.
Kadakast sai vastupidavad
aiateibad.
Oksi tarvitati nõu- ja
sidumisvitsteks, samuti
korvipunumiseks.
LEPP/SANGLEPP
Leppa kasutati kütteks ja
suitsutamisel.
Sanglepa kasutati piimaja võinõude
valmistamisel, sest see ei
andnud mingit
kõrvalmaitset.
Sanglepa noori
kleepuvaid lehti kasutati
kirbutõrjeks ja mõnel
pool ka seebi asemel.
HAAB
Haavapalkidest ehitati hooned.
Haavalaastu kasutati
katusematerjalina. Noortest
haabadest tehti katusesarikaid
ja rehavarsi.
Haava tüvest lõhestatud
laudadest tehti rahvapäraseid
suuski (Põhja Eestis suksed).
Haavatüvest õõnestati paate
ehk haabjaid.
Õhukesest haavalauast
painutati mitmesuguseid
vakku ja kaste.
Haavapuidust tehti puulusikaid
ja puunõusid.
PAJU
Kevadel lahtise koore ajal tehti pajuvilet.
Jämedamast pajust, tavaliselt
raagremmelgast, on spiraalselt koort
lõigates tehtud karjapasunaid.
Pajudest on punutud korve, mõrdu ja
vähinattasid
Jämedateks punutisteks on kasutatud ka
rabeda remmelga oksi. Paju kõlbas
tünnivitsaks. Väikesest hundipajust tehti
vastupidavaid luudasid ja lastele korvikesi.
Parkainerikkad vetruvad haokood kõlbasid
vanasti tee täiteks
Loogapuuks kasutati hõbe- ja
raudremmelgat ning vesipaju, aga ka rabe
remmelgat.
Ree-ehituses läks samuti paju vaja.
Rabeda remmelga tüvest tehti pakktaru.
Pajukoore ribad kõlbasid nii vikati
kinnitamiseks löe otsa kui aiavärava
parandamiseks.
Kasutatud kirjandus:
Ants Viires „Puud ja inimesed“ 1975
Martin Suuroja „Eesti hiiepuud“ 2007
http://www.miksike.ee/docs/referaadid2006/haab_keithlemendik.htm
http://et.wikipedia.org/wiki/Kadakas_(perekond)
http://arhiiv.elukiri.ee/index.php?main=242&sess=260bbbe7989f7709
4596d474ef5b144d
http://www.antiques.ee/
http://aiaklubi.ee/index.php?Itemid=25&id=251&option=com_content
&task=view
http://nammy.pbworks.com/Pihlakas
http://www.tabasalulooduspark.ee/?sid=346809

similar documents