SERT*F*KA TÖREN*NE HO*GELD*N*Z - kayseri

Report
Bilgilendirme Sunusu
10.06.2014
* 7-19 Yaş Aile Eğitimi, UNICEF’in teknik desteği
ve AB’nin finansal desteği ile gerçekleştirilen
“Türkiye’de Çocuklar için İyi Yönetişim,
Koruma ve Adalete Doğru” Projesi’nin (“Önce
Çocuklar” projesi olarak da anılır.) bir alt
projesidir. Program, Mili Eğitim Bankalığı, Özel
Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı tarafından
yürütülen çok sektörlü bir programdır.
*
*
* 17.03.2014-21.03.2014 Tarihlerinde ilçemizde 18 Rehber
Öğretmene bir hafta süreyle uygulayıcı eğitimi verilirken ilçe
genelinde bu eğitimlerin yaygınlaştırılması kararı alınmış ve tüm
rehber öğretmenler okullarında ilgili eğitimi açmak için üstün çaba
sarf etmişlerdir. Taşımalı ve yatılı öğrencilerin yoğun olduğu
okulların dışındaki okullarda ilgili eğitim açılmış ve velilerimizden
talep her geçen gün artmıştır.
* Eğitimler velilerimize 8 hafta süreyle verilmekte ve eğitimlerde
her hafta 3’er saat sırası ile şu konular işlenmiştir. "Ergeni
Tanımak", "İletişim Kurmak", "Birlikte Büyümek" "Riski Yönetmek",
"Uzlaşabilmek", "Aile Tutumları", "Olumlu Davranış Kazandırma" ve
"Geleceği Planlamak".
* 10 Okulumuzda 12 Rehber Öğretmenimiz tarafından 264 velimize
Nisan Mayıs ve Haziran Aylarında ilgili eğitimler verilmiştir.
*Aile Eğitimi Açılan Okullarımız
ve Kursiyer Sayıları
ADI VE SOYADI
GÖREV YERİ
KATILIMCI
EĞİTİM TÜRÜ
HASAN KILINÇ
AYHAN YILDIRIM ANADOLU LİSESİ
14
7-19 YAŞ
MELAHAT CANDAN
CESARETTİN KOCATÜRK İLKOKULU
19
7-19 YAŞ
MELAHAT CANDAN
CESARETTİN KOCATÜRK İLKOKULU
14
0-18 YAŞ
MUSTAFA TOKER
DEV ALİ ANADOLU LİSESİ
15
7-19 YAŞ
NAHİDE DAŞTAN
DEVELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
18
7-19 YAŞ
ZUHAL BOZKURT
MERKEZ SELÇUK İLKOKULU
11
0-18 YAŞ
ÜMRAN NACAK
PEMBE KOCATÜRK ORTAOKULU
18
7-19 YAŞ
MUSTAFA KALKANLI
PEMBE KOCATÜRK ORTAOKULU
25
7-19 YAŞ
ŞULE ARSLAN
SELÇUK MAŞLAK ORTAOKULU
20
7-19 YAŞ
BUKET ABİK
SEYRANİ İLKOKULU
50
7-19 YAŞ
ERKAN GÖKKAYA
75. YIL SARAY HALI İLOKULU
15
7-19 YAŞ
RABİA YILDIRIM
75. YIL SARAY HALI İLOKULU
16
7-19 YAŞ
HALİDE ŞEN ERDEM
90. YIL CUMHURİYET İLKOKULU
29
7-19 YAŞ
TOPLAM
264
* 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı’nın en genel hedefi anne, baba, çocuk ve
ergen ilişkisini güçlendirerek çocuğun/ergenin var olan potansiyelini
gerçekleştirmesini sağlamaktır. 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı ailelerin var
olan bilgi ve becerilerini geliştirerek daha sağlıklı çocuklar yetiştirmelerini
destekler. Eğitimlerin birer hafta arayla yapılması aile ortamında yaşanan
süreçlerin eğitimlerde paylaşılmasını ve tekrar aileye yansıtılmasını
sağlamaktadır.
* Anne babanın eğitimi çocuk yetiştirmede ciddi sorunların önlenmesini
sağlayan önemli bir etmendir. İletişimleri en sağlıklı hale getirerek riskleri
ortadan kaldırmaktadır.
* Anne- baba eğitimi, sağlıklı, kendine güvenen çocuklar yetiştirmede aileye
destek vermeyi amaçlar.
* Aileyi eğitime dahil etmenin bir yoludur.
* Bu programın, temel hedeflerinden birisi de anne babanın örnek olma
rolünü güçlendirmektir.
*Aile Eğitimi Ne İşe
Yarar?
8 MODÜL
PROGRAM
ÖZELLİKLERİ

Modüler Program

Rehber Öğretmenler tarafından
verilebilmektedir.

Haftada bir gün, 3 Saat

7-19 yaş çocuğu olan aileler
katılabilmektedir.
 Anlatım
 Soru Cevap
 Oyun
 Örnek Olay
 Rol oynama - Canlandırma
 Hayalinde Canlandırma
 Küçük Grup ve
 Büyük Grup Çalışması
 Alıştırma
 Ödevlendirme
Yöntem ve Teknikler
Oturuma Başlama
Evde çocuklarla yapılan aktivitelerin
deneyimlerin paylaşımı
Haftanın Konusu ve Akışı
Etkinlikler, bilgilendirme, alıştırmalar
Aktivite Belirleme
Çocuklarla yapılacak aktivitelerin belirlenmesi
Oturumu Bitirme
Oturuma ilişkin duygu ve düşüncelerin alınması
Serbest Kürsü
Ortak sorunların tartışılması
Akış
1. OTURUM
ERGENİ TANIMAK
1. OTURUM
ERGENİ TANIMAK
1. Gelişim Alanları ve Ergenlik Döneminin Özellikleri
2. Ergenlikte Bedensel Gelişim
3. Ergenlikte Zihinsel Gelişim
4. Ergenlikte Duygusal Gelişim
5. Ergenlikte Sosyal Gelişim
6. Ergenlikte Cinsel Gelişim ve Toplumsal Cinsiyet Gelişimi
2. OTURUM
İLETİŞİM KURMAK
2. OTURUM
İLETİŞİM KURMAK
1. İletişim ve İlişki Kavramları
2. Farklı Yaşlardaki İletişimde Zamanı Planlama
3. Sözlü-Sözsüz İletişim Becerileri
4. Eşler Arası İletişimin Aile İçi İletişime Etkisi
3. OTURUM
BİRLİKTE BÜYÜMEK
3. OTURUM
BİRLİKTE BÜYÜMEK
1. Aile Yaşam Döngüsü
2. İlişki Nedir? İnsan İhtiyaçları Nelerdir?
3. Ebeveyn Olmak (Anne Babalık Rolü)
4. Ebeveynler
Davranmalı?
(Anne
Baba)
Çocuk
Karşısında
Nasıl
4. OTURUM
AİLE TUTUMLARI
4. OTURUM
AİLE TUTUMLARI
1. Olumsuz Sonuç Veren Aile İçi Tutumlar
2. Yetkin Tutum
3. Ailenin Rolü Ve Sınırları
5. OTURUM
RİSKİ YÖNETMEK
5. OTURUM
RİSKİ YÖNETMEK
1. Risk Nedir? Risk Etmenleri Nelerdir?
2. Gelişim Dönemlerine Göre Risk Takvimi
3. Riskler Karşısında Ailenin Yapabilecekleri
6. OTURUM
OLUMLU DAVRANIŞ
KAZANDIRMA
6. OTURUM
OLUMLU DAVRANIŞ
KAZANDIRMA
1. Kişilik Nedir ve Nasıl Oluşur?
2. Davranış Kazandırma
3. Eleştiri ve Takdirin Ergenin Kişiliğine ve Davranışlarına
Etkisi
7. OTURUM
UZLAŞABİLMEK
7. OTURUM
UZLAŞABİLMEK
1. Çatışmanın Tanımı ve Çatışma Türleri
2. Üç Farklı Dönemde Çatışmanın Algılanışı
3. Çatışmanın Akışı
4. Çatışma Çözmede 6 Basamak
5. İlişki Stratejileri
6. Çatışmayı Çözmeye Hazır Olmak: Öfke Kontrolü
8. OTURUM
GELECEĞİ PLANLAMAK
8. OTURUM
GELECEĞİ PLANLAMAK
1. Geleceği Planlama Nedir?
2. Geleceği Planlamamızda Karşılaşacağımız Güçlükler
3. Geleceğe Umutla Bakabilmek
4. Neler Yapabilirim?
*
* 7-19 Yaş Aile Eğitimi Sertifika Töreni Mustafa Aksu Kültür Merkezinde
gerçekleştirilmiştir. Eğitimler sırasında yazılan mektuplar her ailenin
bu eğitimlere ne kadar ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır.
Program sonrasında eğitime katılan veliler aile ile olan bağalarının
güçlendiğini, kendilerini daha iyi ifade edebildiklerini, ortaya çıkan
sorunlara çok daha etkili ve yapıcı yaklaşabildiklerini belirtmiş olup
çocukları ise anne-babalarının çok değiştiklerini, kendilerini daha iyi
anladıklarını ve olumlu iletişim kurabildiklerini ifade etmektedirler.
İlçemiz Kaymakamı Enver ÜNLÜ tören sırasında yaptığı
konuşmasında; bir eğitim kurumu olarak ailenin sağlıklı bir yapıda
olmasının ebeveynlerin tutumuyla yakından ilgili olduğunu belirterek
önümüzdeki yıllarda tüm ailelerin sağlıklı nesiller yetiştirmek adına
bu eğitimi almaları gerektiğini vurguladı.
*
* Törene; İlçemiz Kaymakamı Enver ÜNLÜ,Garnizon Komutanı
Erdoğan MUTLU, Belediye Başkan Vekili Encümen Ayşe SEYHAN,
Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah İSLAMOĞLU , İlçe Emniyet
Müdürü Ahmet SERT, Daire Müdürleri ve veliler katılmıştır. Ayrıca
eğitim veren psikolojik danışmanlara plaket takdimi velilere ise
katılım belgesi verildi. Veliler adına Sayın Kaymakamımıza teşekkür
çiçeği sunuldu. Eğitim Programına katılan velilerin ve çocukların
duygu ve düşüncelerini belirten mektupların da okunduğu program
velilere sertifikalarının verilmesiyle son buldu. Şehir dışındaki
toplantısından dolayı programa katılamayan Belediye Başkanı
Mehmet Cabbar’ın yerine ise Develi Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe
Seyhan vekaleten katılarak sertifika takdiminde bulundu.
* Develi Kaymakamı Enver Ünlü “Görüyorum ki bu eğitim
programına daha çok hanımefendiler katılmış bundan dolayı
kendilerini tebrik ediyor aile konusundaki bu duyarlılıklarından
dolayı teşekkür ederek hemcinslerimin de aynı duyarlılıkta
olmalarını diliyorum” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Bir
eğitim kurumu olarak ailenin sağlıklı bir yapıda olması gelecek
nesillerimizin selameti için çok önem arz etmektedir. Bu
sebeple sağlıklı nesiller ve aileler için 7-19 Yaş Aile Eğitimi
Programının önümüzdeki yıllarda Rehber Öğretmeni bulunan
tüm okullarda açılması için velilerimizin talepte bulunması,
rehber öğretmeni olmayan okullarımızın ise velilerini Halk
Eğitim Merkezimize yönlendirerek bu eğitimleri almalarını
sağlamak çok faydalı olacaktır.” dedi.
EĞİTİMLERDE KALEME ALINAN
MEKTUPLARDAN BİR KAÇ ÖRNEK
* Eğitimlere katılan aileler eğitimden aldıkları
faydayı eğitimler sırasında yazdıkları
mektuplarla dile getirmişlerdir. Aileleriyle daha
olumlu iletişim kurduklarını, çocuklarına daha
yapıcı ve etkili yaklaştıklarını ifade etmişlerdir.

similar documents