1. Balogh Emese (2) - Dr. Kollár Coaching

Report
Jane Austen Műhely
2. találkozó
2010.07.09.
Értelem és érzelem
Magyar Coachszövetség KA- Dr. Kollár Coaching
www.szervezetepites.hu
Jane Austen Műhely
2. találkozó
2010.07.09.
Nyári Mester Coach Műhely
Műhelytagok,
Mindenkit (vissza)várunk 2010.07.16-án, 16
órától Kecskeméten, Fehér Annál!
1. Balogh Emese (2)
2. Bányai Gabi
3. Bártfai Edit (1)
4. Cserna Károly (1)
5.Csordás Csilla (1)
6. Dénes Gyopár (1)
7. Déri Kriszti (2)
8. Döbrentei Dávid
9. Engelhardt Judit (2)
10. Farkas Ica
11. Fazekas Márti (1)
12 Fehér Anna (2)
13. Fogarassy Évi (1)
14. Gál Hajni (1)
Magyar Coachszövetség KA- Dr. Kollár Coaching
15. Kállai Kriszta (2)
16. Rónai Györgyi (1)
17. Kollár József (2)
18. Kratochwill Kata
19. Mészáros Edit
20. Oláh Heni (1)
21. Surin Anita
22. Schuszt Gyuri (1)
23. Szűcs Anita
24. Sz. Laász Katalin (1)
25. Trescsik Erika (2)
26. Zsolnai Rita (1)
27. Edit (1)
www.szervezetepites.hu
Jane Austen Műhely
2. találkozó
2010.07.09.
Nyári Mester Coach Műhely
Témavezetők
Jane Austen műve
Tervezett időpont (hely)
Fazekas Márti
A klastrom titka
2010. július első hete
(Rónai Györgyinél a
kertben)
Balogh Emese- Fehér Anna
Értelem és
érzelem
2010. július 2. hete
(Balogh Emesénél
Kecskeméten)
Szűcs Anita - Engelhardt
Judit – Kratochwill Kata
Büszkeség és balítélet
2010. július 3. hete
(Fehér Annánál
Kecskeméten)
Dénes Gyopár – Laász
Katalin - Kállai Kriszti
Mansfieldi kastély
2010. július 4. hete
(Gyopárnál a Balaton
mellett)
Rónai Györgyi - Bártfai Edit
Zsolnai Rita
Emma
2010. augusztus első hete
(Bártfa Editnél
Budapesten)
dr. Hermánné Fogarassy Éva Meggyőző érvek
– Oláh Henrietta
Magyar Coachszövetség KA- Dr. Kollár Coaching
2010. augusztus 2. hete
(Fogarassyné Évánál
Budapesten, Hidegkúton)
www.szervezetepites.hu
Nyári Mester Coach Műhely
Jane Austen Műhely
2. találkozó
2010.07.09.
Jane Austen
Műhely
2. találkozó
2010.07.09.
Balogh Emese
Bártfai Edit
Cserna Károly
Csordás Csilla
Dénes Gyopár
Déri Kriszti
Engelhardt Judit
Fehér Anna
Kállai Kriszta
Kollár József
Schuszt Gyuri
Trescsik Erika
Zsolnai Rita
Edit
Magyar Coachszövetség KA- Dr. Kollár Coaching
www.szervezetepites.hu
Nyári Mester Coach Műhely
Jane Austen Műhely
2. találkozó
2010.07.09.
Filmismertető:
http://port.hu/pls/fi/films.film_page?i_film_id=719&i_city_id=3372&i_county_id=-1&i_where=1
Ismertető a Wikipédiáról:
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89rtelem_%C3%A9s_%C3%A9rzelem
A teljes regény magyarul:
http://mek.oszk.hu/00300/00317/#
Jane Austen lap a lap.hu-n:
http://janeausten.lap.hu/
Itt veheted meg:
http://teszvesz.hu/search.php?string=jane+austen
Magyar Coachszövetség KA- Dr. Kollár Coaching
www.szervezetepites.hu
Nyári Mester Coach
Műhely
Jane Austen Műhely
2. találkozó
2010.07.09.
Csináld
magad báli
ruhák
Jane Austen
stílusában
http://www.songsmyth.com
/patternsgowns.html
Magyar Coachszövetség KA- Dr. Kollár Coaching
www.szervezetepites.hu
Nyári Mester Coach Műhely
Jane Austen Műhely
2. találkozó
2010.07.09.
„6*6 coachingszabály” 2.
 A közös kultúrák (szervezeti kultúrák, családi rítusok és mitológiák) a reziliencia
alapkövei, válsághelyzetekben a túlélés eszközei. A kultúra mint
kompetenciakészlet bármikor (ki tudja, mikor és hol) aktiválható, tehát a panda
stratégia („pl. életfogytig való tanulás”) a rugalmas ellenállóképesség
edzésmódszere.
 A statikus és a dinamikus idő kéz a kézben jár. Választási pontokon ítélhető meg,
melyik időszemléletet célszerű alkalmaznunk, így kiválaszthatjuk a leginkább
működőképes (élet/szervezeti) alapstratégiát. Az időszemlélet és a hozzá illeszkedő
stratégia nem függ attól, hogy a döntés az adott helyzetben helyes volt-e, hanem
pusztán a viselkedési lánc konzisztenciája jelöli ki és igazolja egyértelműen.
 Nincs eleve elrendelt, minden szituációban működőképes élet- és szervezeti
stratégia, csak a szemetesláda feltérképezésével (idő, hely, emberek, kompetenciák,
stb.) határozhatók meg a nagy valószínűséggel működőképes tervek és módszerek.
Társas szituációban további bonyodalmakat okoz a szemetesláda tartalmának
helytelen (félre)értelmezése, de leginkább a hiányos leltára.
Magyar Coachszövetség KA- Dr. Kollár Coaching
www.szervezetepites.hu
Nyári Mester Coach Műhely
Jane Austen Műhely
2. találkozó
2010.07.09.
„6*6 coachingszabály” 2.
 A regény narrátora az abszolút referenciapont, nála van a Bölcsek köve, övé az
abszolút igazság. Egyetlen helyzetben sincs „Isteni nézőpont”, mert nem tudunk
kilépni abból a rendszerből, amiben vagyunk. A korlátozott racionalitásból eredően
nem törekedhetünk a tökéletes megoldásra, hanem az éppen megfelelőre. Sok
éppen megfelelő megoldás létezik (l. gyenge ontológia, szerepe).
 Az objektív tények és a szubjektív valóság egyértelmű megkülönböztetésére és
azonosítására még az „értelemmel” felruházott Eleanor sem képes. Egy szervezet
(cég és család/párkapcsolat) akkor működik eredményesen, ha a világot (közös
fogalmak révén: „egy nyelvet beszélünk”) hasonlóképpen interpretálja. A regénybeli
példa alapján: a nővérek egyértelműen megegyeznek arról, mik az értékek - pl. rajzkészség, helyes társasági
viselkedés, stb.-, csak azok értelmezései térnek el egymástól egy adott kontextusban (pl. Edward megítélése
esetén)., Ez a társalgás, a
társas együttműködés, az eredményes szervezeti és
csoportmunka alapja. Sok esetben a beszélgetések (családi beszélgetések, céges
értekezletek), mediációs tárgyalások reflektálatlanul(!) a „világok háborúja”, az
értékek harca.
Magyar Coachszövetség KA- Dr. Kollár Coaching
www.szervezetepites.hu
Nyári Mester Coach Műhely
Jane Austen Műhely
2. találkozó
2010.07.09.
„6*6 coachingszabály” 2.
 Az Austen-regények egy-egy gondolatkísérletnek tekinthetők: azt vizsgáljuk,
hogy bizonyos , nagyon részletes karaktervonásokkal bemutatott személyek és
helyzetek (kompetenciák, stb.) mint különböző inputok beadásával, milyen
lehetséges interakciók, műveletek, folyamatok zajlanak le ugyanazon és előre
ismert output eléréséig. Ez azért fontos egy coach számára, mert igazolható,
hogy az inputok nagyban meghatározzák azt az utat, ahogyan eljutunk
ugyanahhoz az outputhoz (pl. házasságok/párkapcsolatok megtartása, egyéb ,
egymáshoz nagy hasonlóságot mutató szervezeti problémák kívánt
megoldása).
 Újabb 6 coachingszabály: 2010.07.16-án, 16 órától Kecskeméten, Fehér Annál
Magyar Coachszövetség KA- Dr. Kollár Coaching
www.szervezetepites.hu

similar documents