Vidljivost projekta i podr*ka javnosti

Report
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Република Србија
Министарство здравља
Vidljivost projekta i podrška javnosti
Veliborka Staletović
Beograd, 19. septembar 2013.
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Република Србија
Министарство здравља
Pravila za vidljivost - EU vodič za komunikaciju
• Vizuelni identitet EU
• Sve što je neophodno za promociju EU projekata
(promotivni materijali i njihov dizajn...)
• Pravila EU brendinga
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство здравља
Važno:
• Zastava EU
• Obavezno navođenje - projekat finansira
Evropska unija
• Svi štampani materijali moraju da sadrže izjavu
ograničenja odgovornosti (disclaimer)
(publikacije, lifleti, broušure, web sajt)
• Linkovi
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство здравља
Korisni linkovi:
•http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibilit
y/index_en.htm
•http://europa.eu/about-eu/basicinformation/symbols/flag/index_en.htm
•http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibilit
y/faq-contractual-obligations_en.htm
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство здравља
Informisanje javnosti
• Kako obezbediti podršku javnosti?
• Javnost mora da bude informisana o tome šta radite
i šta želite da postignete sa projektom (korisnici
usluga, njihove porodice, mediji, lokalna
samouprava i šira javnost)
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство здравља
Promocija projekta
• Saradnja sa medijima na lokalnom nivou (podrška lokalnih
medija od velikog značaja za vidljivost projekta)
• Preporuka: organizujte konferenciju za novinare da
promovišete početak projekta (pripremite saopštenje za
medije, obraćajte se medijima jasnim jezikom, izbegavajte
stručne termine, koristite primere iz prakse)
• Tokom projekta informišite medije o napretku, pažljivo birajte
trenutak kada ih zovete i saopštavate rezultate ili najavljujete
aktivnosti
• Odredite osobu koja će u ime ustanove/organizacije sarađivati
sa medijima
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство здравља
Vidljivost
• Saradnja sa lokalnom zajednicom i lokalnom
samoupravom
• Vesti o projektu plasirajte na web sajtu vaše
ustanove, opštine, doma zdravlja, nevladine
organizacije
• Fotografišite početak i realizaciju projekta, fotografije
su korisne da dokumentujete vaš rad (kasnije u
brošuri)
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Република Србија
Министарство здравља
Podrška projekta Otvoreni zagrljaj
• Svi materijali moraju da budu odobreni u Delegaciji
EU pre nego što planirate da ih štampate (brošure,
lifleti, posteri)
• Projekat Otvoreni zagrljaj pružiće vam tehničku
podršku (preporuke za vidljivost vašeg granta)
•
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу
Република Србија
Министарство рада, запошљавања
и социјалне политике
Пројекат финансира
Европска унија
Република Србија
Министарство здравља
Želimo vam uspešne i vidljive projekte!
Hvala na pažnji!
[email protected]
ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа за особе са интелектуалним и менталним потешкоћама
кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу

similar documents