Marika Luik

Report
Marika Luik
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
„Õnne saladus pole mitte selles, et Sa teed,
mis Sulle meeldib, vaid selles, et Sulle meeldib
see, mida Sa pead tegema“
(J.M.Barrie)



Hinnang sellele, kuidas organisatsioon toimib
iga kriteeriumiga seonduvalt
Tugevused ja parendused kriteeriumite lõikes
Kuidas edasi?





Kõige kriitilisemate kriteeriumite valik
Parendusvaldkonna valik (prioriseerimine)
Ajurünnak, rühmatöö vms. võimalike
parendustegevuste väljapakkumiseks
Parendustegevuste valik
Parendustegevuste kava koos tähtaegade ja
vastutajatega


Organisatsiooni kõige olulisem ressurss on
tema töötajad
Töötajate täielik kaasamine võimaldab nende
võimeid organisatsiooni hüvanguks kasutada




Esimene edutegur on see, et suudad kooli
direktorile ära põhjendada muudatuse
sisseviimise vajaduse (näit. miks on vaja
osakonna üldtööplaani, personalipoliitikat,
osakonna koosolekute memosid jne. )
Muudatuse sisseviimise üks eeldus on see, et
personal oleks asjaga kursis (näit. teavitamine
nädala kokkuvõttega, üldkoosolekul,
õppenõukogus)
Muudatuse vajalikkus peab olema selge kõikidele
töötajatele (näit. „kohvitunnis“ arutelu „Mida
arvad sina …… + selgitamine vajadusel“)
Kommunikatsioon




Põhjenda miks muudatus toimub, mis muutub
paremaks (näit. küsitluste analüüs ühe töötaja
kätte, miks on vaja anda kirjalikku tagasisidet
koolituse korralduse jms. kohta)
Anna õiget infot ja mitte võimalikult palju
korraga
Loo võimalus kahepoolseks kommunikatsiooniks
Kaasa töötajad parenduste väljatöötamisse (näit.
koordinaatorite kogus – millised on
ettepanekud?; parenduste kava saatmine kogu
personalile arvamuse saamiseks)

Oluline on
◦ Eeskujuks olemine (just juhtkond!) muudatuste
sisseviimisel, kokkulepete täitmisel
◦ Firmakultuur ja hea õhkkond (kõigile pole võimalik
meeldida!)
◦ Püüa mõista, mis on inimese vastuseisu taga
(mõtlemine, hirm, tahe????)
◦ Julge tunnistada ka eksimusi!
◦ Kindlad vastutajad (oluline on ju, et plaanitu saaks
ka ellu viidud! Parendustegevuste kava)
◦ Kaasa, kuid õigluse nimel tuleb vahel olla ka
ebaõiglane! (kõigile ei sobi ühesugune töökoormus
ja vastutuse ulatus. Kui sa neile vähem ülesandeid
ja vastutust annad, võid neid hoopis
demotiveerida!)
◦ Motiveeritus vs töö olulisus! (kui töötaja on aru
saanud, miks tema töö on oluline, teeb ta seda
motiveeritumalt ja eesmärgipärasemalt. Seega
selgita, mis muutub tema töös, miks, miks on
oluline, et tema teeks just seda tööd)
◦ Sihikindlus ja eesmärgipärasus (juhid määravad,
millist positsiooni keegi mängib, kuid iga mängija
peab ise otsustama, kuidas pall korvi saada! NB!
Töökoormus ja vastuse ulatus – ära neid unusta,
kes suudab rohkem ootab ka suuremat vastutust,
töökoormust!)
◦ Tunnusta! (kiidusõnu tuleb öelda õigel ajal ja õiges
kohas; oluline on ka tööprotsess, mitte vaid
tulemus, eriti muudatuste sisseviimise algusetapis)
◦ Tööprotsesside kirjeldamine (Bürokraatia??? Jah,
kuid kui protsessid pole korralikult kirjeldatud
kipume astuma ikka ja jälle samasse ämbrisse. Kui
vana töötaja lahkub ja uus tuleb hakkame taas
jalgratast leiutama ja teeme vigu)
◦ Protsess tähendab tulemust, vastutajat ja
tähtaegadest kinnipidamist! Siit algab ka
organisatsioonikultuur!
◦ Küsige endalt regulaarselt, kas olete ikka õigel teel!







Igal mängul on reeglid ja need on sõbrad (ehk mõned
kokkulepped, ühtsed korrad, dokumendid?)
Igal mängijal on positsioon (tööjaotus-vastutus selgeks)
Väga tähtis on treeneril meeskonnaliikmete tundmine,
kellele mis rolli anda?
Peab tundma vastaseid, eesmärk on võita samaväärne
vastane, kerge võit ei ole tähtis (määratle oma
konkurendid)
Kaotus on alati edasimineku võimalus (õpi enda
kogemusest)
Treener ja mängija tahavad alati tagasisidet oma mängu
kohta! Ühepoolne tagasiside tekitab rahulolematust!
Naudi mängu ilu, tee asja mõnuga, tähista

similar documents