Puanlama Yönergeleri (Rubrikler)

Report
Puanlama Yönergeleri
(Rubrikler)
Doç. Dr. Mustafa DOĞAN
Konya N. Erbakan Üniversitesi
A. K. Eğitim Fakültesi
Puanlama Yönergeleri
• Puanlama yönergeleri öğrencinin
performansının niteliğini değerlendirmek için
kullanılan bir dizi uyumlu kurallar olarak
tanımlanmaktadır.
• Kurallar karar vermenizi yönlendirir ve karar
verme sürecinde kararlılığınızı sağlar.
• Karmaşık performanslarda her bir öğrenme
hedefi veya adımı için çeşitli puanlama
yönergeleri kullanılabilir.
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Puanlama Yönergeleri
• Tutarlılığı sağlar ve artırmaya yardım eder.
• Nesnelliği artırır.
• Kullanılan başarı standartlarının geçerliliklerini
geliştirir.
• Öğrencilere, beklentiler konusunda fikir verir.
• Değerlendirmede zaman kazandırır.
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Akılda Tutulması Gereken Kritik Sorular
• Hangi önemli kriter ve öğrenme hedefleri
değerlendirilmelidir?
• Her bir kriterin ve öğrenme hedeflerinin gelişim (başarı)
seviyeleri ne olmalıdır?
• Bütüncül yada analitik puanlama yönergesi mi
kullanılmalıdır?
• Derecelendirme ölçeği veya kontrol listesi puanlama şeması
olarak kullanılmalı mıdır?
• Öğrenciler kendi performanslarını derecelendirme sürecine
katılmalı mıdır?
• Puanlamayı etkili veya daha az zaman alacak şekilde nasıl
düzenlemelidir?
• Değerlendirme sonucu olarak neler kayıt altına alınmalıdır?
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Puanlama Yönergeleri...
• ...bir veya daha fazla ölçek kullanma
durumlarına,
• ...çalışmanın kalite tanımlarının genel veya
göreve/performansa özgü oluşlarına
göre kategorilendirilebilir.
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Bir Araştırma Puanlama Yönergesi
Örneği
Kriter
1
2
3
Kaynak Sayısı
x1
1-4
5-9
10-12
Tarihsel
Doğruluk
x3
Çok fazla tarihsel
hata
Birkaç tarihsel
hata
Görünen tarihsel
hata yok
Organizasyon
x1
Bilginin hangi
kaynaktan geldiği
belli değil
Bilginin nereden
Hangi bilginin
geldiğini söylemek hangi kaynaktan
zor
alındığı kolyca
söylenebilir.
Kaynakça
x1
Kaynakça çok az
bilgi içeriyor
Kaynakça çoğu
ilişkili bilgiyi
içeriyor
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Bütün gerekli
bilgiler var
Kriter
1
2
3
Kaynak Sayısı
x1
1-4
5-9
10-12
Tarihsel
Doğruluk
x3
Çok fazla tarihsel
hata
Birkaç tarihsel
hata
Görünen tarihsel
hata yok
Organizasyon
x1
Bilginin hangi
kaynaktan geldiği
belli değil
Bilginin nereden
Hangi bilginin
geldiğini söylemek hangi kaynaktan
zor
alındığı kolyca
söylenebilir.
Kaynakça
x1
Kaynakça çok az
bilgi içeriyor
Kaynakça çoğu
ilişkili bilgiyi
içeriyor
Kriter
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Bütün gerekli
bilgiler var
Performans Seviyesi
Kriter
1
2
3
Kaynak Sayısı
x1
1-4
5-9
10-12
Tarihsel
Doğruluk
x3
Çok fazla tarihsel
hata
Birkaç tarihsel
hata
Görünen tarihsel
hata yok
Organizasyon
x1
Bilginin hangi
kaynaktan geldiği
belli değil
Bilginin nereden
Hangi bilginin
geldiğini söylemek hangi kaynaktan
zor
alındığı kolyca
söylenebilir.
Kaynakça
x1
Kaynakça çok az
bilgi içeriyor
Kaynakça çoğu
ilişkili bilgiyi
içeriyor
Kriter
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Bütün gerekli
bilgiler var
Puanlama Mekanizması
Kriter
1
2
3
Kaynak Sayısı
x1
1-4
5-9
10-12
Tarihsel
Doğruluk
x3
Çok fazla tarihsel
hata
Birkaç tarihsel
hata
Görünen tarihsel
hata yok
Organizasyon
x1
Bilginin hangi
kaynaktan geldiği
belli değil
Bilginin nereden
Hangi bilginin
geldiğini söylemek hangi kaynaktan
zor
alındığı kolyca
söylenebilir.
Kaynakça
x1
Kaynakça çok az
bilgi içeriyor
Kaynakça çoğu
ilişkili bilgiyi
içeriyor
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Bütün gerekli
bilgiler var
Puanlama Mekanizması
Kriter
1
2
3
Kaynak Sayısı
x1
1-4
5-9
10-12
Tarihsel
Doğruluk
x3
Çok fazla tarihsel
hata
Birkaç tarihsel
hata
Görünen tarihsel
hata yok
Organizasyon
x1
Bilginin hangi
kaynaktan geldiği
belli değil
Bilginin nereden
Hangi bilginin
geldiğini söylemek hangi kaynaktan
zor
alındığı kolyca
söylenebilir.
Kaynakça
x1
Kaynakça çok az
bilgi içeriyor
Kaynakça çoğu
ilişkili bilgiyi
içeriyor
Ağırlıklar
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Bütün gerekli
bilgiler var
Açıklamalar
• Açıklamalar yaygın bir şekilde kullanılsalarda
puanlama yönergeleri için şart değillerdir.
• Açıklamalar, her bir kriterin her performans
seviyesinde öğrenciden beklentileri açık bir
şekilde ifade eder.
• Açıklamalar, öğretmenlere performansları
birbirlerinden ayırt etmede yardımcı olur.
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Açıklamasız Puanlama Yönergesi
Kriter
Zayıf (1)
Kaynak Sayısı
x1
Tarihsel
Doğruluk
x3
Organizasyon
x1
Kaynakça
x1
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
İyi (2)
Mükemmel (3)
Açıklamalar
• İyi ve tanımlayıcı açıklamalar yazmak kolay
değildir.
• Puanlama yönergeleri gelişen, değişen bir
değerlendirme aracıdır.
• Başlangıçta açıklama yazmayabilirsiniz.
• Zamanla açıklamaları daha iyi tanımlarsınız.
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Neden Performans Seviyesi?
• Açık ve net beklentiler (öğrenci ve öğretmen
için)
• Daha tutarlı ve objektif bir değerlendirme
• Daha iyi dönüt
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Puanlama Yönerge Türleri
• Analitik puanlama yönergeleri (APY)
• Bütüncül puanlama yönergeleri (BPY)
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Analitik Puanlama Yönergesi
• Öğrencinin cevabına ilişkin belirli boyutların,
özelliklerin veya bir unsurun
değerlendirilmesini gerektirir.
• Örneğin, öğrencinin tarihsel doğruluk
kriterinde ve organizasyon kriterinde ne kadar
başarılı olduğu ayrı ayrı görülebilir.
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Analitik Puanlama Yönergesi Örneği
Kriter
1
2
3
Kaynak Sayısı
x1
1-4
5-9
10-12
Tarihsel
Doğruluk
x3
Çok fazla tarihsel
hata
Birkaç tarihsel
hata
Görünen tarihsel
hata yok
Organizasyon
x1
Bilginin hangi
kaynaktan geldiği
belli değil
Bilginin nereden
Hangi bilginin
geldiğini söylemek hangi kaynaktan
zor
alındığı kolyca
söylenebilir.
Kaynakça
x1
Kaynakça çok az
bilgi içeriyor
Kaynakça çoğu
ilişkili bilgiyi
içeriyor
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Bütün gerekli
bilgiler var
Bütüncül Puanlama Yönergesi (BTY)
• Her öğrencinin cevaplarının niteliğini genel
olarak değerlendirmeyi gerektirir.
• APY den farklı olarak her kriter için ayrı
performans düzeyi içermez.
• Bütüncül PYlerde performansın düzeyleri
bütün kriterlerle beraber dikkate alınır.
• Öğrencinin çalışmasına en uygun açıklama
verilecek puanı belirlemektedir
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Bütüncül Puanlama Yönergesi Örneği
3 – Mükemmel Araştırmacı
• 10-12 kaynak kullanmış
• Görünen tarihsel bir hata yok
• Hangi bilginin hangi kaynaktan alındığı kolayca söylenebilir
• Kaynakçada gerekli bütün bilgiler var.
2 – İyi Araştırmacı
• 5-9 kaynak kullanmış
• Birkaç tarihsel bir hata var
• Hangi bilginin hangi kaynaktan alındığını söylemek zor
• Kaynakçada çoğu gerekli bilgi var.
1 – Kötü Araştırmacı
• 1-4 kaynak kullanmış
• Çok tarihsel bir hata var
• Hangi bilginin hangi kaynaktan alındığını söylemek imkansız
• Kaynakçada çok az bilgi var.
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Ne Zaman Analitik PY Kullanmalıyız?
• Çok fazla kriterin olduğu durumlarda
• Genel bir bakış açısıyla performans düzeyinin
belirlenmesinin zor olduğu durumlarda
• Kriterlerin farklı ağırlıklarda olması tercih
edildiği durumlarda
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Ne Zaman Bütüncül PY Kullanmalıyız?
• Hızlı ve toplama dayalı bir değerlendirme
gerektiğinde
• Küçük, kısa bir ödev/görev değerlendirmesinde
– Daha kapsamlı ödevlerde de kullanılabilir
• Performansı tek bir kritere bağlı olmadığı
durumlarda
– Örneğin, birçok kompozisyon puanlama
yönergelerinde organizasyonu veya içeriği sunumdan
ayırmak kolay değildir.
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Ne Kadar Performans Seviyesi
Kullanmalıyım?
•
•
•
•
Böyle özel bir sayı yok 
Fakat en az 2 performans seviyesi olmalı.
Tek ya da çift sayı olma şartı da yoktur.
En çok sayı size ve performansa göre değişiklik
gösterecektir.
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Ne Kadar Performans Seviyesi
Kullanmalıyım?
• Genel olarak her kriter için az sayıda
performans seviyesi ile başlamak, sonra
gerekirse genişletmek daha iyidir.
• Sayı arttıkça muhakeme daha iyi hale gelirken
hata payı da artar.
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Örnek
Dinleyicilerle
göz teması
Dinleyicilerle
göz teması
Dinleyicilerle
göz teması
Hiçbir zaman
Hiçbir zaman
Hiçbir
zaman
Bazen
Nadiren
Nadiren
Her zaman
Bazen
Bazen
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Genellikle
Genellikle
Her zaman
Performans Seviyesi Sayısı...
• ... ne kadar az olursa, puanlama yönergesi
– O kadar kolay ve çabuk uygulanır
– Öğrencilere daha kolay açıklanır
– Geniş puanlama yönergesini daraltmaktan daha
kolay genişletilir.
• Amaca uygun olması gerektiği için kişiye
bağlılığı çoktur.
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
PUANLAMA YÖNERGESI
GELIŞTIRMEK
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Analitik Puanlama Yönergesi
Geliştirmek
• Her kriter için farklı sayılarda performans
seviyesi belirleyebilirsiniz.
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Analitik Puanlama Yönergesi
Geliştirmek
• Her kriter için farklı sayılarda performans
seviyesi belirleyebilirsiniz.
• Her performans seviyesi için açıklama yazmak
zorunda değilsiniz fakat ...
• Her performans seviyesine puan atamak (puan
atamak istemediğiniz durumlar olabilir).
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Ses Sınavı Puanlama Yönergesi
0
1
2
3
4
5
Ağırlık
Vokal tonu
Vokal tekniği
x2
Ritim
Diksiyon
Müzikalite
x3
YOK
Kötü
Fena Değil
İyi
Çok iyi
Mükemmel
Vokal tonu
0
1
2
3
4
5
Vokal tekniği
0
2
4
6
8
10
Ritim
0
1
2
3
4
5
Diksiyon
0
1
2
3
4
5
Müzikalite
0
3
6
9
12
15
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Analitik Puanlama Yönergesi
Geliştirmek
• Her kriter için farklı sayılarda performans
seviyesi belirleyebilirsiniz.
• Her performans seviyesi için açıklama yazmak
zorunda değilsiniz fakat ...
• Her performans seviyesine puan atamak (puan
atamak istemediğiniz durumlar olabilir).
• Puanlamalar eşit aralıklı olmak zorunda
değildir.
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Sunum Puanlama Yönergesi
Hiç yok
Bazen
Sıklıkla
Göz teması
0
2
3
Sesin kullanımı
0
1
2
3
3
6
10
İçerik
Her zaman
Sunum şevki
0
1
2
3
Özet
0
2
3
5
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Bütüncül Puanlama Yönergesi
Geliştirmek
• Her performans seviyesi için gerekli kriterlerin
belirlemek.
• Gerektiği taktirde bir performans seviyesi
birden fazla performans seviyesine ayrılabilir
veya birleştirilebilir.
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Sunum Puanlama Yönergesi
Konusuna Hakim Olma
• Genellikle göz teması kurar
• Sesini her zaman uygun seviyede kullanır
• Sunum boyunca şevkini koruru
• Özet tamamen doğru
Yeterlilik
• Genellikle göz teması kurar
• Sesinin genelde iyi kullanır.
• Sunumun çoğunda şevkini korur
• Özette sadece bir veya iki hata vardır
Gelişmekte
• Bazen göz teması kurar
• Sesini bazen iyi ayarlar
• Şevkini sunumun bazı kısımlarında korur
• Özetti bazı hatalar vardır
Yetersiz
• Neredeyse hiç göz teması yapmaz
• Ses kullanımı uygun seviyede değildir.
• Sunum şevkini nadiren gösterir.
• Özette çok hata vardır. MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Ev Ödevi Puanlama Yönergesi
• ++ (3 puan)
– Soruların çoğu veya hepsi doğru
– Soruların çoğu veya hepsi için işlemler gösterilmiş
• ++ (1 puan)
– Bazı cevaplar doğru
– Bazı cevaplar için işlemler gösterilmiş
• - (0 puan)
– Birkaç cevap doğru
– Çok az cevap için işlem yapılmış veya hiç işlem
yapılmamış.
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Ev Ödevi Puanlama Yönergesi
• ++++ (5 puan)
• ++ (2 puan)
– Soruların çoğu veya hepsi doğru
– Soruların çoğu veya hepsi için
işlemler gösterilmiş
• +++ (4 puan)
– Bazı cevaplar doğru
– Bazı cevaplar için işlemler
gösterilmiş
• + (1 puan)
– Soruların çoğu veya hepsi doğru
– Bazı cevaplar için işlemler
gösterilmiş
• ++ (3 puan)
– Birkaç cevap doğru
– Çok az sayıda cevap için işlem
yapılmış veya hiç işlem yapılmamış.
• - (0 puan)
– Soruların çoğu veya hepsi doğru
– Çok az sayıda cevap için işlem
yapılmış veya hiç işlem yapılmamış.
– Ödevi teslim etmedi
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Puanlama Yönergenizi Kontrol Edin!
• Bir arkadaşınızdan gözden geçirmesini isteyin
• Öğrencilerinizin gözden geçirmesini isteyin
• Hedeflerinizle örtüşüp örtüşmediğini kontrol
edin
• Uygulanabilir olup olmadığına eleştirel bir
gözle bakın
• Farazi bir öğrenci için yönergenizi kullanmayı
deneyin
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
Puanlama Yönergenizi Kontrol Edin!
•
•
•
•
•
«bazen» göz teması yaptı (3 puan)
«her zaman» sesini iyi kullandı (4 puan)
«her zaman» şevkini korudu (4 puan)
Özetin «bazı» kısımları doğru (4 puan)
Öğrenci 15/20 yani %75 puan aldı. Bu öğrenci
için bu puan uygun mu? Değil ise puanlama
yönergenizi gözden geçirmeniz gerekir.
MDogan-Ölçme-Erzurum2013
SABRINIZA TEŞEKKÜRLER
MDogan-Ölçme-Erzurum2013

similar documents