Polscy patrioci XX w.

Report
Polscy patrioci
XX wieku
Grupa II:
Natalia Majocha
Wiktoria Wieczerzak
Daria Mordec
Adrian Sroka
Damian Trzpis
Rafał Piątkowski
Konrad Zakręcki
Daria Jarosz
Patriotyzm
Patriotyzm (łac. patrio = ojczyzna, gr. patriates) – postawa
szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć
ponoszenia za nią ofiar. Charakteryzuje się też przedkładaniem
celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a często także
gotowością do poświęcenia własnego zdrowia lub życia oraz
pracy dla jej dobra. Patriotyzm to również umiłowanie
i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka.
Patriotyzm
Nazwa "patriotyzm" wywodzi się z greckiej nazwy "πατριά"
- „patria" oznaczającej rodzinę, grupę, plemię lub naród
wywodzący się od wspólnych przodków, ojców tzw. ojczyznę.
"Patria" jest z kolei derywatem źródłowej nazwy greckiej
"πατήρ" - "patēr" oznaczającej "ojca" - głowę rodu. Te greckie
terminy zostały przejęte później przez Rzymian i przeniknęły
do łaciny w formie "pater" i "patrio" rozpowszechniając się
także w innych językach europejskich. Słowo "patriotyzm"
literalnie oznacza "miłość ojczyzny".
Cechy patrioty
Cechami patrioty jest umiłowanie własnej ojczyzny i narodu
oraz szacunek dla swoich przodków. Może być ono realizowane
poprzez kultywowanie tradycji i obrzędów, obchodzenie świąt
i rocznic, oddawanie czci bohaterom narodowym oraz sławnym
osobistościom zasłużonym dla kraju, a także kultywowanie
pamięci o nich. Patriotyzm oznacza także postawę prospołeczną
przejawiającą się również w pozytywnym działaniu na rzecz
rozwoju swojej lokalnej społeczności w różnego rodzaju
przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym, politycznym
i społecznym; uczestnictwo w wyborach, świadomą postawą
obywatelską.
Patriotyzm
Patriota to ktoś,
kto jest dumny, że
jest Polakiem.
Polscy patrioci XX wieku
•
•
•
•
•
•
•
Jan Paweł II
Henryk Sienkiewicz
Józef Piłsudski
Lech Wałęsa
Wincenty Witos
Aleksander Kwaśniewski
Ryszard Kaczorowski
Jan Paweł II
Lata jego młodości przypadły na
II wojnę światową, nie mógł bezpiecznie
rozwijać swojego talentu aktorskiego,
okupanci nie pozwalali mu na to.
Ale Wojtyła nie poddawał się.
Kiedy widział, jak wiele osób ginie,
jak daleko podąża okres morderstw,
zaczął walczyć o Polskę. Słowem.
Nie bał się śmierci, nie bał się
okupanta.
Dlaczego?
Kochał Polskę, uważał
ją za swój dom, swoje miejsce na
ziemi.
Dlatego
uczestniczył
w
podziemnych
spotkaniach
pomagał biednym, walczył o Polskę.
Henryk Sienkiewicz
Henryk Sienkiewicz żył w XIX/XX
wieku, w czasach kiedy Polska była
pod zaborami. Swój patriotyzm
udowodnił
pisząc
powieść
„Krzyżacy”,
w
której
najprawdopodobniej
towarzyszyła mu idea – jeśli Polacy
pokonali w XV wieku Krzyżaków,
to i teraz też mogą pokonać
zaborców.
Być może tą powieścią dał ducha
walki swoim rodakom i być może
dzięki
niemu
Polska
znowu
zawidniała na mapie Europy.
Józef Piłsudski
Józef Klemens Piłsudski
(ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie
pod Wilnem, zm. 12 maja 1935
w Warszawie) – polski działacz
niepodległościowy,
dowódca
wojskowy,
polityk
Naczelnik
Państwa
polskiego
w
latach
1918–1922 i naczelny wódz Armii
Polskiej od 11 listopada 1918,
Pierwszy Marszałek Polski od 1920;
dwukrotny
premier
Polski
(1926–1928 i 1930), twórca tzw.
rządów
sanacyjnych
w
II
Rzeczpospolitej
wprowadzonych
w 1926 roku po zamachu stanu.
Lech Wałęsa
Lech Wałęsa-(ur. 29 września 1943
w Popowie), polski polityk i działacz
związkowy, z zawodu elektryk.
Współzałożyciel i pierwszy przewodniczący
„ Solidarności”, opozycjonista w okresie
PRL. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
w latach 1990–1995. Człowiek roku 1981
Według magazynu „Time”. Laureat
Pokojowej Nagrody Nobla.
Aleksander Kwaśniewski
Aleksander Kwaśniewski (ur. 15 listopada
1954 w Białogardzie) – polski polityk,
z
zawodu
dziennikarz.
Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej od 23 grudnia
1995 do 23 grudnia 2005.W okresie PRL
działacz Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej
(od
1977),
minister
w rządach Zbigniewa Messnera i
Mieczysława Rakowskiego. Założyciel
Socjaldemokracji
Rzeczypospolitej
Polskiej, poseł na Sejm I i II kadencji.
Wincenty Witos
Wincenty Witos (ur. 22 stycznia 1874 w Wierzchosławicach koło
Tarnowa, zm. 31 października 1945 w Krakowie) – polski polityk,
działacz ruchu ludowego, trzykrotny premier. Od 1895
w Stronnictwie Ludowym, w latach 1908–1914 poseł do
galicyjskiego Sejmu Krajowego, od 1909 do 1931 wójt
Wierzchosławic. Od 1919 poseł na polski Sejm. Trzykrotnie
sprawował funkcję prezesa rady ministrów. W 1930 aresztowany
przez władze sanacyjne, osadzony w twierdzy brzeskiej, oskarżony
w tzw. procesie brzeskim o przygotowywanie zamachu stanu,
skazany na 1,5 roku więzienia, udał się na emigrację do
Czechosłowacji. Do kraju powrócił tuż przed wybuchem II wojny
światowej, po jej rozpoczęciu internowany przez Niemców, odrzucił
propozycję utworzenia rządu kolaboracyjnego. Po wojnie powołany
na wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Narodowej, w 1945 prezes
nowo powstałego Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Wincenty Witos
Ryszard Kaczorowski
Ryszard Kaczorowski herbu Jelita
(ur. 26 listopada 1919 w Białymstoku,
zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku)
– polski polityk, działacz społeczny
i
harcerz,
komendant
chorągwi
Szarych Szeregów w Białymstoku
w 1940, po 1945 na emigracji, członek
Rady
Narodowej
Rzeczypospolitej
Polskiej,
w
latach
1989–1990
Prezydent RP na Uchodźstwie; zginął
w
katastrofie
polskiego
Tu-154
w Smoleńsku. Ryszard Kaczorowski
był ostatnim Prezydentem RP na
Uchodźstwie. 22 grudnia 1990 złożył
urząd na ręce nowo zaprzysiężonego
Prezydenta RP Lecha Wałęsy i na
Zamku Królewskim w Warszawie
uroczyście przekazał mu insygnia władzy
państwowej.
Bibliografia
•
•
•
•
•
www.wikipedia.pl
www.google.pl
www.opoka.org.pl
www.patrioci.pl
Encyklopedia PWN

similar documents