INTOSAI

Report
29. Nordiske Kommunale
Chefrevisorkonference
Internationale revisionsstandarder - udstedt af
IFAC og INTOSAI
Reykjavik, den 14.-16. august 2010
Island
Jan Christensen, Deloitte
Indhold
Den nationale revisionslovgivning
Generelt om internationale revisionsstandarder
IFAC (International Federation of Accountants)
IAASBs (International Auditing And Assurance
Standards Board) Clarity Project
Samarbejdet mellem IFAC og INTOSAI
INTOSAI
PSC (Professional Standards Committee
© 2010 Deloitte
Den nationale revisionslovgivning
Revisionen i den private sektor
• EU-Direktiverne (4., 7. og 8 direktiv) "Statutory audits of
annual accounts and consolidated accounts" samt
Årsregnskabsloven
• Revisorloven og Erklæringsbekendtgørelsen
• Finansiel revision/regnskabsrevision/redovisningsrevision,
det vil sige Financial Audit
© 2010 Deloitte
Den nationale revisionslovgivning
Revisionen i den offentlige sektor
• Lovgivningen er forskelligt udformet
• Danmark - revisionen omfatter ifølge lovgivningen
‒ Financial Audit
‒ Compliance Audit
‒ Performance Audit normalt opdelt i 4 perspektiver og
benævnes i den kommunale revision
1.
2.
3.
4.
Economy
Efficiency
Effectiveness
Management Audit
© 2010 Deloitte
Generelt om internationale revisionsstandarder
• Globaliseringens betydning - fra nationale standarder til
internationale standarder
• Implementeres i revisionsfirmaernes revisionsmetodikker
• Indgår hermed i ekstern og intern kvalitetskontrol
• Indgår i domstolenes vurdering af god revisorskik
© 2010 Deloitte
IFAC (International Federation of Accountants
• IFAC - etableret i 1977 med sekretariat i New York - har
140 medlemmer og 19 associerede foreninger.
Nordiske medlemmer:
Sverige
Norge
Finland
Island
Danmark
FAR
DnR
GRM og CGR
FLE
FSR og FRR
© 2010 Deloitte
IFAC (International Federation of Accountants
IAASB (International Auditing and Assurance Standards
Board) udsteder på vegne af IFAC internationale standarder
og har 18 medlemmer:
10 fra de enkelte medlemslande
5 fra de store revisionsfirmaer
3 fra "Public Members", herunder Gerd Jönsson, Sverige,
udpeget fra januar 2010 af INTOSAI. Før en afdelingschef
i den danske Rigsrevision.
Desuden er der 4 med observatørstatus, herunder en
repræsentant fra EU-Kommissionen.
© 2010 Deloitte
IFAC’s standarder
© 2010 Deloitte
Nærmere om standarderne:
ISA (International Standards on Auditing) anvendes for
revision af historiske finansielle oplysninger - høj grad af
sikkerhed.
Nummerserien 100-999
ISRE (International Standards on Review Engagements)
anvendes for review af historiske finansielle oplysninger begrænset grad af sikkerhed.
Nummerserie 2000-2699
© 2010 Deloitte
Nærmere om standarderne:
ISAE (International Standards on Assurance Engagements)
anvendes for andre erklæringsopgaver med sikkerhed end
historiske finansielle oplysninger. Enten høj grad af sikkerhed
eller begrænset sikkerhed.
Nummerserien 3000-3699
ISRS (International Standards on Related Services) anvendes
for assistance med regnskabsopstilling, opgaver om at udføre
aftalte arbejdshandlinger på oplysninger og andre beslægtede
opgaver - ingen sikkerhed.
Nummerserien 4000-4699
© 2010 Deloitte
IAASBs (International Auditing And Assurance
Standards Board) Clarity Project
I 2004 begyndte IAASB på et projekt med at tydeliggøre og
gøre alle ISA'erne mere læsevenlige. Projektet omfattede
alene revisionsstandarderne (ISAerne).
Dette resulterede i, at 19 ISAer fik den nye fælles struktur for
alle standarder:
•
•
•
•
•
Introduction
Objective
Definitions
Requirements ("Loven")
Application and Other Explanatory Material
("Lovbemærkningerne")
© 2010 Deloitte
IAASBs (International Auditing And Assurance
Standards Board) Clarity Project
16 ISAer fik både den nye struktur og et nyt indhold.
Desuden blev der udstedt en standard om et helt nyt emne - I
alt 36 ISAer, der er trådt i kraft for regnskaber begyndende
efter den 15. december 2009
© 2010 Deloitte
IAASBs Clarity Project
ISA 200 Overall objectives of the independent auditor and the
conduct of an audit in accordance with international standards
on auditing.
Consideration Specific to Audits in the Public Sector.
A57. The ISA's are relevant to engagements in the public
sector.
© 2010 Deloitte
IAASBs Clarity Project
The public sector auditor's responsibilities, however, may be
affected by the audit mandate, or by obligations on public
sector entities arising from law, regulation or other authority
(such as ministerial directives, government policy
requirements, or resolutions of the legislature), which may
encompass a broader scope than an audit of financial
statements in accordance with the ISA's.
These additional responsibilities are not dealt with in the
ISA's.
© 2010 Deloitte
IAASBs Clarity Project
They may be dealt with in the pronouncements of the
International Organization of Supreme Audit Institutions
(INTOSAI) or national standard setters, or in guidance
developed by government audit agencies.
© 2010 Deloitte
Samarbejdet mellem IFAC og INTOSAI
• How do the clarified standards affect the audits of public
sector entities?
IAASB Clarity Center har besvaret dette spørgsmål således:
"The International Organization of Supreme Audit Institutions
(INTOSAI) Financial Audit Guidelines Subcommittee (FAS)
has been charged with developing INTOSAI guidelines based
on the ISAs. An INTOSAI guideline consists of a Practice Note
and the ISA it refers to, or of a newly written INTOSAI
guideline and general guidance on public sector issues.
© 2010 Deloitte
Samarbejdet mellem IFAC OG INTOSAI
IASSBS Clarity Project
The task of the Subcommittee is to produce proposals for
guidance on public sector auditing, which includes Practice
Note to ISAs, bridging documents between the INTOSAI
Auditing Standards and the ISAs as issued by IAASB and
other necessary documents that together will form the
INTOSAI Financial Audit Guidelines. Bridging documents
explain the unique character of audits in the public sector
compared to the private sector, and create a structure for
linking each guideline to the relevant part of the INTOSAI
Auditing Standards. Exposure drafts of Practice Notes
currently under development can be found here
(www.issai.org)
© 2010 Deloitte
Samarbejdet mellem IFAC OG INTOSAI
IASSBs Clarity Project
Where appropriate, additional considerations specific to audits
of public sector entities are included within the application and
other explanatory material of the ISA."
© 2010 Deloitte
IASSB’s meeting in June 2009
På Agendaen: Presentation from INTOSAI's representatives
Steen Bernt Jensen:
• Presentation to the IAASB on the role and auditing
functions of SAIs and the International Standards of
Supreme Audit Institutions (ISSAI)
• Explained INTOSAI's strategy to draw on standards from
other standard setters such as the IAASB to the extent
possible and develop supplementary guidance for SAIs in
areas where this I needed.
© 2010 Deloitte
IASSB’s meeting in June 2009
• His experience from the SAI of Denmark and address the
advantages as well as the challenges and quality problems
involved when SAIs are using the work of private auditing
firms that are using the IAASBs standards to conduct audits
within the public sector.
© 2010 Deloitte
IASSB’s meeting in June 2009
Jonas Hällström, the PSC's Financial Auditing guidelines
Subcommittee, gave a status on the development of ISSAI
financial auditing guidelines which provides practice notes to
IAASB's International standards on auditing (ISA)
Præsentationen blev vel modtaget.
Samarbejdet mellem IFAC og INTOSAI er åbent og ligger i
faste og klare rammer byggende på en gensidig anerkendelse
af de to organisationers forskellige roller og opgaver.
© 2010 Deloitte
INTOSAI
INTOSAI blev etableret i 1953 som en uafhængig ikke-politisk
organisation bestående af de enkelte landes SAIer. "The
highest national auditing authority within the constitutional
system." I Danmark benævnt Rigsrevisionen.
INTOSAI har over 180 medlemmer. Revisionsretten i EU er
også medlem af INTOSAI.
© 2010 Deloitte
INTOSAI
Arbejdet med de internationale standarder er organiseret med
en steering committee og 5 subcommittees således:
The INTOSAI Professional Standards Committee (PSC) Chair Danmark:
Financial Audit
- Chair Sverige
Compliance Audit - Chair Norge
Performance Audit - Chair Brasilien
Internal control
- Chair xx
Accounting and Reporting - Chair Canada
© 2010 Deloitte
Overview of the ISSAI framework
Level 1 - Founding Principles
ISSAI 1
The Lima Declaration
Level 2 - Prerequisites for the Functioning of SAIs
ISSAI 10
The Mexico Declaration on SAI Independence
ISSAI 11
Guidelines and Good Practices related to SAI
Independence
ISSAI 20
Principles of Transparency and Accountability
(planned for 2010)
ISSAI 30
Code of Ethics
ISSAI 40
Quality Control for SAIs (planned for 2010)
© 2010 Deloitte
Overview of the ISSAI framework
Level 3 - Fundamental Auditing Principles
ISSAI 100 Basic Principles
ISSAI 200 General Standards
ISSAI 300 Field Standards
ISSAI 400 Reporting Standards
© 2010 Deloitte
Overview of the ISSAI framework
Level 4 - Auditing Guidelines
Implementation guidelines
ISSAI 1000-2999 Financial Auditing
(Including guidelines based on
International Standards on Auditing)
ISSAI 3000-3999 Performance Audit guidelines
ISSAI 4000-4999 Compliance Audit guidelines
(Planned for 2010)
© 2010 Deloitte
Overview of the ISSAI framework
Level 4 - Auditing Guidelines
Specific guidelines
ISSAI 5000-5099 International Institutions
ISSAI 5100-5199 Environmental Audit
ISSAI 5200-5299 Privatisation
ISSAI 5300-5399 IT-audit
ISSAI 5400-5499 Audit of Public Debt
ISSAI 5500-5599 Audit of Disaster-related Aid
(Planned for 2010)
© 2010 Deloitte
Overview of the ISSAI framework
INTOSAI GOV - Guidance for Good governance
INTOSAI GOV 9100-9199 Internal Control Standards
INTOSAI GOV 9200-9299 Accounting and Reporting
Standards
Der erindres om, at der under IFAC er etableret IPSASB
(International Public Sector Accounting Standards Board), der
har udsendt 31 IPSAS'er med basis i omkostningsbaserede
regnskaber (accrual basis of accounting) og 1 standard med
basis i Cash Basis of Accounting.
© 2010 Deloitte
Godkendte ISSAIer
ISSAI 1220
ISSAI 1230
ISSAI 1260
ISSAI 1300
Quality Control for
Audits of Historical
Financial Information
Audit Documentation
Communication with
those Charged with
Governance
Planning an Audit of
Financial Statements
Endorsed
2007
Endorsed
2007
Endorsed
2007
Endorsed
2007
© 2010 Deloitte
Godkendte ISSAIer
ISSAI 1315
ISSAI 1450
Indentifying and
Assessing the Risks
of Material
Misstatement Through
Understanding the
Entity and its
Enviroment
Evaluation of
Misstatements
Identified during the
Audit
Endorsed
2007
Endorsed
2007
© 2010 Deloitte
Godkendte ISSAIer
ISSAI 1800
ISSAI 1805
Special considerations
- Audits of Special
Purpose Financial
Statements
Special considerations
- Audits of Single
Financial Statements
and Specific
Elements, Accounts or
Items of a Financial
Statement
Endorsed
2007
Endorsed
2007
© 2010 Deloitte
Godkendte ISSAIer
ISSAI 3000
Implementation
Endorsed
Guidelines for
2004
Performance Auditing
© 2010 Deloitte
Oversigt over ISSAIs and INTOSAI GOVs that will be
presented for approval at INCOSAI xx in November
2010 - Sydafrika
ISSAI 20
ISSAI 21
Principles of Transparency and Accountability
Principles of Transparency and Accountability
Good Practices
ISSAI 40 Quality Control for SAIs (exposure draft - the
endorsement version is due in late July 2010)
ISSAI 1000 General Introduction to the INTOSAI Financial
Audit Guide-lines
ISSAI 1003 Glossary to Financial Audit Guidelines
© 2010 Deloitte
Oversigt over ISSAIs and INTOSAI GOVs that will be
presented for approval at INCOSAI xx in November
2010 - Sydafrika
ISSAI 1200 Overall Objectives of the Independent Auditor and
the Conduct of an Audit in Accordance with
International Standards of Auditing
ISSAI 1210 Agreeing the Terms of Audit Engagements
ISSAI 1240 The Auditor's Responsibilities Relating to Fraud in
An Audit of Financial Statements
ISSAI 1250 Considerations of Laws and Regulations in Audit
of Financial Statements
ISSAI 1265 Communicating Deficiencies in Internal Control to
Those Charged with Governance and
Management
© 2010 Deloitte
Oversigt over ISSAIs and INTOSAI GOVs that will be
presented for approval at INCOSAI xx in November
2010 - Sydafrika
ISSAI 1320 Materiality in Planning and Performing an Audit
ISSAI 1402 Audit Considerations Relating to an Entity Using a
Service Organization
ISSAI 1500 Considering the Relevance and Reliability of Audit
Evidence
ISSAI 1510 Initial Audit Engagements - Opening Balances
ISSAI 1520 Analytical Procedures
ISSAI 1530 Audit Sampling
ISSAI 1540 Auditing Accounting Estimates, Including Fair
Value Ac-counting Estimates and Related
Disclosures
© 2010 Deloitte
Oversigt over ISSAIs and INTOSAI GOVs that will be
presented for approval at INCOSAI xx in November
2010 - Sydafrika
ISSAI 1550 Related Parties
ISSAI 1560 Subsequent Events
ISSAI 1570 Going Concern
ISSAI 1580 Written Representations
ISSAI 1600 Special Considerations - Audits of Group
Financial Statements (Including the Work of
Component Auditors)
ISSAI 1610 Using the Work of Internal Auditors
ISSAI 1620 Using the Work of an Auditor's Expert
© 2010 Deloitte
Oversigt over ISSAIs and INTOSAI GOVs that will be
presented for approval at INCOSAI xx in November
2010 - Sydafrika
ISSAI 1700 Forming an Opinion and Reporting on Financial
Statements
ISSAI 1705 Modifications to the Opinion in the Independent
Auditor's Report
ISSAI 1706 Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter
Paragraphs in the Independent Auditor's Report
ISSAI 1710 Comparative Information - Corresponding Figures
and Comparative Financial Statements
ISSAI 1720 The Auditor's Responsibilities Relating to Other
Information in Documents Containing Audited
Financial Statements
© 2010 Deloitte
Oversigt over ISSAIs and INTOSAI GOVs that will be
presented for approval at INCOSAI xx in November
2010 - Sydafrika
ISSAI 1810 Engagements to Report on Summary Financial
Statements
ISSAI 3100 Performance Auditing Standards and appendix
ISSAI 4000 General Introduction to Guidelines on Compliance
Audit
ISSAI 4100 Compliance Audit Guidelines for Audits Performed
Separately from the Audit of Financial Statements
ISSAI 4200 Compliance Audit Guidelines Related
to Audit of Financial Statements
© 2010 Deloitte
Oversigt over ISSAIs and INTOSAI GOVs that will be
presented for approval at INCOSAI xx in November
2010 - Sydafrika
INTOSAI GOV 9140 Internal Auditor Independence in the
Public Sector
INTOSAI GOV 9150 Co-operation and Co-ordination between
SAIs and Internal Auditors in the Public
Sector
© 2010 Deloitte
2 praktiske problemstillinger
Der tages udgangspunkt i ISSAI 4200, jf. følgende
ISSAI 4200
Compliance Audit Guidelines
Compliance Audit Related to the Audit of Financial Statements
These guidelines are written in the context of reasonable
assurance.
© 2010 Deloitte
2 praktiske problemstillinger
Der tages udgangspunkt i ISSAI 4200, jf. følgende
ISSAI 4200
Compliance Audit Guidelines
Compliance Audit Related to the Audit of Financial Statements
These guidelines are written in the context of reasonable
assurance.
© 2010 Deloitte
2 praktiske problemstillinger
For compliance audit performed together with the audit of
financial statements, these guidelines provide guidance for
public sector auditors reporting in the form of reasonable
assurance opinion on an entity's compliance with authorities.
Limited assurance work is not considered an audit, but rather
a review-level engagement.
© 2010 Deloitte
Appendix 7 - Example of a compliance audit opinion as part of
the auditors report on the financial statements:
Audit Report by the SAI of xxx
Report on the financial Statements.
Sædvanlig revisionspåtegning i en årsrapport.
© 2010 Deloitte
Report on Compliance
In addition … our responsibility includes expressing an
opinion whether activities, financial transactions and
information reflected in the financial statements are, in all
material respects, in compliance with the authorities which
govern them.
Opinion on compliance
In our opinion, in all material respects, the activities, financial
transactions and information reflected in the financial
statements are in compliance with the authorities which
govern them.
© 2010 Deloitte
Væsentlighed
• Financial Audit - IFAC ISA 320 og ISA 450, jf. ISSAI 1320
og 1450, herunder Practice Notes
• Compliance Audit - IFAC ingen. ISSAI 4200 - compliance
audit related to the audit of financial statements
© 2010 Deloitte
Rapportering - revisors erklæring
FSR - den danske private revisorforening - har en 2-ledet
standardformulering for erklæringen på en årsrapport:
1) Revisorpåtegning angående Financial Audit og Compliance
Audit, det vil sige med høj grad af sikkerhed, jf. ISA 700
2) Erklæring om udført Performance Audit med begrænset
sikkerhed, jf. ISAE 3000.
ISSAI 4200 lægger op til en 2-ledet påtegning for Financial
Audit og Compliance Audit og begge med høj grad af
sikkerhed. Den praktiske konsekvens heraf?
© 2010 Deloitte

similar documents