Pobierz prezentację

Report
URZĄD MIASTA
MYSŁOWICE
Zadania inwestycyjne i remontowe
zrealizowane w Mysłowicach
w latach 2003 – 2010
ZADANIA LINIOWE
Budowa Mostu Niepodległości wraz
z układem drogowym na DK 79
Przebudowa ul. Dzierżonia wraz z kanalizacją
Remont ulicy Strumieńskiego
Przebudowa ul. Mikołowskiej od ul. Oświęcimskiej
do ul. Obrzeżnej Zachodniej wraz z kanalizacją
Odbudowa nawierzchni ul. Katowickiej - Bocznej
Rozbiórka wiaduktu przy ul. Partyzantów
Budowa balustrad na moście przy ul. Szabelnianej
Budowa barier energochłonnych
przy ul. Piastów Śląskich w rejonie wagi
Budowa parkingu wraz z dojazdem przy
Urzędzie Miasta Mysłowice
Remont chodnika przy ul. Mickiewicza
Remont chodnika przy ul. Piastów Śląskich
Remont schodów pod tunelem dla pieszych
przy ul. Katowickiej
Remont schodów przy ul. Kołątaja - Rynek
Remont chodnika przy ul. Gagarina
Remont chodnika przy ul. Arki Bożka
Remont chodnika przy ul. Armii Krajowej
Remont chodnika przy ul. Sienkiewicza
Remont chodnika przed Szkołą Podstawową Nr 1
przejścia podziemnego
Przebudowa skrzyżowania przy Centrum Logistycznym Panattoni
wraz z remontem nawierzchni jezdni i chodników DW 934 oraz
budową sygnalizacji świetlnej
Remont schodów przy ul. Wojska Polskiego
Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Świerczyny
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Stalmach
Odbudowa rowów przy ul. Kościelniaka i ul. Morgowskiej
Przebudowa ulicy PCK wraz z kanalizacją w Mysłowicach – I etap
GAMBIT – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
na ul. G. Ziętka w Mysłowicach ( DW 934 przy SP nr 6 )
Przebudowa drogi od ul. Bytomskiej do ul. Gwarków
przy budynku MOPS w Mysłowicach
Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi
przy ul.Laryskiej w Mysłowicach
Remont chodnika przy ul. Janowskiej w Mysłowicach
- odcinek od ul. W. Skotnica do budynku nr 86
Remont chodnika przy ul. Szpitalnej w Mysłowicach
Remont chodnika przy ul. Brzezińskiej w Mysłowicach
Remont chodnika przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego
w Mysłowicach
Remont chodnika od ul. Katowickiej 67 do zatoki autobusowej
przy DK 79 w Mysłowicach
Remont chodnika przy ul. 3 Maja w Mysłowicach
– odcinek od ul. Laryskiej do zatoki autobusowej
Remont chodnika przy miasteczku rowerowym
dzielnica Bończyk w Mysłowicach
Budowa sygnalizacji wzbudzanej na przejściu przy ul. G. Ziętka
w rejonie Korfantego w Mysłowicach
INNE ZADANIA DROGOWE

Budowa oświetlenia przy ul. Spacerowej w Mysłowicach

Przebudowa oświetlenia w rejonie ulic Stalmacha, Armii Krajowej, Wielka Skotnica,
Szopena w Mysłowicach

Budowa oświetlenia w rejonie ulic Górniczej i Robotniczej w Mysłowicach

Budowa parkingu przy ul. Gen. Ziętka – Korfantego w Mysłowicach

Budowa parkingu samochodowego wielostanowiskowego na 56 miejsc postojowych przy
ul. Strażackiej w Mysłowicach

Wykonanie drogi dojazdowej do budynku MZGK przy ul. PCK 221 w Mysłowicach

Przebudowa drogi dojazdowej do garaży przy
ul. Stalmacha w Mysłowicach

Przebudowa drogi dojazdowej do garaży przy
ul. Stokrotek w Mysłowicach
OPRACOWANE
I NIEZREALIZOWANE PROJEKTY NA
PRZEBUDOWĘ DRÓG
GAMBIT – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż
ul. Katowickiej i Oświęcimskiej w Mysłowicach
– Program funkcjonalno – użytkowy
zadanie nr 1 – przebudowa skrzyżowania ulic Katowicka - Bytomska
zadanie nr 2 – przebudowa skrzyżowania ulic Bytomska – Towarowa
zadanie nr 3 – przebudowa skrzyżowania ulic Krakowska – Towarowa
– Starokościelna - Szymanowskiego
zadanie nr 4 – oznakowanie kierunkowe DW 934 oraz DK 79
Zadanie nr 1 i 2
Zadanie nr 3
Przebudowa skrzyżowania ulic Obrzeżna Zachodnia – Pukowca – Wybickiego
w Mysłowicach
Pozwolenie na budowę ważne do sierpnia 2012 r.
Przebudowa ul. Katowickiej od ul.Bytomskiej do ul. Bończyka
Przyjęcie zgłoszenia robót ważne do maja 2011 r.
Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej
do ul. Bończyka w Mysłowicach
Przebudowa skrzyżowania ulic Brzezińska - Laryska –Kościelna
w Mysłowicach
Przyjęcie zgłoszenia robót ważne do kwietnia 2011 r.
Przebudowa ul. Piastów Śląskich od Dzierżonia do Kopalnianej
w Mysłowicach
Pozwolenie na budowę ważne do lipca 2012 r.
Budowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego
w Mysłowicach
Pozwolenie na budowę ważne do czerwca 2012 r.
Budowa parkingu przy USC ul. Strumieńskiego w Mysłowicach
Pozwolenie na budowę ważne do września 2011 r.
Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Mysłowicach
Pozwolenie na budowę ważne do sierpnia 2010r.
Przebudowa ulicy Kościelniaka na odcinku od budynku 50
do ulicy Plebiscytowej w Mysłowicach
• Budowa oświetlenia w rejonie ulic Migdałowa Fików Akacjowa
Jesionowa Orzechowa w Mysłowicach
Pozwolenie na budowę ważne do grudnia 2011 r.
• Budowa oświetlenia ul. Kacza Strumieńskiego w Mysłowicach
Pozwolenie na budowę ważne do października 2011 r.
• Budowa oświetlenia przy ul. Świerczyny – boczna w Mysłowicach
Pozwolenie na budowę ważne do października 2011 r.
• Budowa oświetlenia ulicznego drogi osiedlowej między Mikołowską
a Wojska Polskiego w Mysłowicach
Pozwolenie na budowę ważne do grudnia 2011 r.
• Budowa sygnalizacji drogowej przy skrzyżowaniu ulic :
Brzezińska - Reja w Mysłowicach
Przyjęcie zgłoszenia robót ważne do grudnia 2010 r.
INWESTYCJE DROGOWE
REALIZOWANE PRZEZ OBCYCH
INWESTORÓW
Przebudowa skrzyżowania ulic Wielka Skotnica – Katowicka
( boczna ) w Mysłowicach
- Inwestor: „ALDI” Sp. z o.o. Warszawa
Węzeł drogowy w trasie drogi krajowej S1
w Mysłowicach dz. Kosztowy
- Inwestor: PLC POLAND 20 i 34 Sp. z o.o. Warszawa
Połączenie S1 z DW 934 – budowa ronda drogowego
INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ GMINNĄ
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
- projekt „Gospodarka wodno – ściekowa w Mysłowicach”
W ramach projektu
zaplanowano:
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej na terenach
nieskanalizowanych o łącznej długości
190,9 km
• wymianę sieci wodociągowej
w północnej części miasta
o długości 20 km
• budowę 30 szt. przepompowni
• budowę 49 szt. separatorów
NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW PRZEJŚCIOWYCH
ŚWIADECTW PŁATNOŚCI (PŚP)
WYKONANIE RZECZOWE NA DZIEŃ 15. 08. 2010 DLA CAŁEGO
PROJEKTU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
Zadanie
Planowane
Wykonane
Modernizacja i
renowacja sieci
wodociągowej
20 km
12,8 km
64%
Budowa kanalizacji
sanitarnej
182,3 km
178,4 km
98%
Budowa kanalizacji
deszczowej
9,6 km
9,3 km
97%
Zaawansowanie dla całego projektu
Zaawansowanie
w%
95%
REMONTY DRÓG W RAMACH ZADANIA
„Porządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Mysłowice”
Ulice: Zielona, Sienkiewicza, Długa
REMONTY DRÓG W RAMACH ZADANIA
„Porządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Mysłowice”
Ulice: Ofiar Września, Batalionów
Chłopskich, Bema
ZADANIA
KUBATUROWE
Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej
im. Stanisława Podlewskiego w Dzielnicy Bończyk
Szpital nr 1
dostosowanie do wymogów techniczno - sanitarnych
Szpital nr 1
Szpital nr 1
Adaptacja pomieszczeń i budowa bloku operacyjnego
dla chirurgii ogólnej i urazowej w Szpitalu nr 2 w Mysłowicach
Szpital nr 2
Termoizolacja budynku OSP Janów
Termomodernizacja Żłobka Miejskiego docieplenie ścian i dachu
wymiana okien oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o.
Remont i modernizacja budynku Żłobka Miejskiego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Modernizacja budynku
przychodni zdrowia na potrzeby MOPS
Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno – administracyjnego
Domu Dziecka
Nowoczesne kotłownie w Brzezince
Kotłownie przy ulicy Reja i Bocznej
w Brzezince
TBS Lokator
Remont elewacji przy ul. Grunwaldzkiej 10
Wymiana stolarki okiennej (837 okien)
na przykładzie ul. Mikołowskiej 2
Budowa HYDROFORNI przy ul. Wysockiego
Termoizolacja budynku ZSP nr 1 - docieplenie ścian i dachu
oraz wymiana okien
Gimnazjum nr 3
Zakres termomodernizacji:
- docieplenie ścian i dachu
- wymiana okien
- wymiana wew. Instalacji c. o.
-Modernizacja węzła cieplnego c. o. i c. w. u.
Oszczędność zużycia ciepła w skali roku po termomodernizacji
około 46%
Termomodernizacja Gimnazjum nr 3 - docieplenie ścian i dachu wymiana
okien oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wraz z wymianą stacji
wymienników c.o. i c.w.u.
Gimnazjum nr 5
Zakres termomodernizacji:
- docieplenie ścian i dachu
- wymiana okien
- wymiana wew. Instalacji c. o.
-montaż kotłowni gazowej ( likwidacja kotłowni węglowej )
Oszczędność zużycia ciepła w skali roku
po termomodernizacji około 83%
Gimnazjum nr 5
Termomodernizacja SP nr 1 – docieplenie ścian i dachu wymiana okien
oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wraz z wymianą stacji
wymienników c.o. i c.w.u.
Szkoła Podstawowa nr 3
Zakres termomodernizacji:
- docieplenie ścian i dachu
- wymiana okien
- wymiana wew. Instalacji c. o.
- montaż kotłowni gazowej ( likwidacja kotłowni węglowej )
Oszczędność zużycia ciepła w skali roku
po termomodernizacji około 64%
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 6
i Przedszkole nr 6
Zakres termomodernizacji:
- docieplenie ścian i dachu
- wymiana okien
- wymiana wew. Instalacji c. o.
- modernizacja kotłowni gazowej ( nowoczesna kaskadowa
kondensacyjna kotłownia gazowa )
W trakcie termomodernizacji obiektu do budynku SP 6 dobudowano salę
gimnastyczną i mimo znacznego wzrostu kubatury całkowitej obiektu uzyskano w
efekcie końcowym oszczędność zużycia ciepła w skali roku
na poziomie około 6,5%
Szkoła Podstawowa nr 6
i Przedszkole nr 6 termomodernizacja budynku
Termomodernizacja SP nr 9 - docieplenie ścian i dachu wymiana okien
oraz wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wraz z wymianą stacji
wymienników c.o. wraz z wymianą stacji wymienników c.o.
Szkoła Podstawowa nr 12 i Przedszkole nr 11
Zakres termomodernizacji:
- docieplenie ścian i dachu
- wymiana okien
- wymiana wew. Instalacji c. o.
- montaż kotłowni gazowej ( nowoczesna kaskadowa kondensacyjna
kotłownia gazowa ), likwidacja kotłowni węglowej
W trakcie termomodernizacji obiektu do budynku SP 12 dobudowano salę
gimnastyczną i mimo znacznego wzrostu kubatury całkowitej obiektu uzyskano
w efekcie końcowym oszczędność zużycia ciepła w skali roku
na poziomie około 19,2%
Szkoła Podstawowa nr 12
i Przedszkole nr 11 termomodernizacja
Wykonanie pokrycia dachu w SP nr 12
Szkoła Podstawowa nr 16
sala gimnastyczna
Szkoła Podstawowa nr 17
sala gimnastyczna
Budowa budynku administracyjno – socjalnego
Górnik - Wesoła
Przebudowa trybun z zadaszeniem - Górnik 09
Wykonanie zaplecza kontenerowego dla obsługi
imprez sportowych na Słupnej
Budowa sali gimnastycznej przy
ZSO i IILO w Mysłowicach
Wartość zadania: 5.617.824,00 zł
Realizacja (wg podpisanej umowy): 16.03.2009 – 31.08.2010
W chwili obecnej umowa rozwiązana
Aktualne zaawansowanie finansowe realizacji budowy
wynosi 66% w tym:
rok 2009 – 1.857.877,00 zł
rok 2010 – 1.834.068,87 zł
razem: - 3.697.945,87 zł
Budowa sali gimnastycznej przy ZSO i IILO
Zaawansowanie budowy sali gimnastycznej
Adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 na potrzeby Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Mysłowicach przy ul. W. Skotnica 84a
Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania
ze środków unijnych w ramach funduszy RPO WSL
w wysokości 85% wartości inwestycji
Adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 na potrzeby Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Mysłowicach przy ul. W. Skotnica 84a
Wykonanie ogrodzenia przy SP nr 17
Modernizacja Przedszkola nr 7 – remont korytarzy na parterze
Budowa ogrodzenia w Przedszkolu nr 16
Remont dachu MOKiS „Trójkąt „ w dzielnicy Janów
Przebudowa placu przy ul. Mielęckiego
Na przedsięwzięcia termomodernizacyjne tj.:
- docieplenie ścian i dachów
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- wymianę instalacji c.o.
- modernizację wymiennikowni i kotłowni
Gmina Mysłowice pozyskuje corocznie fundusze
z WFOŚiGW w Katowicach w formie :
- dotacji
- niskooprocentowanej pożyczki
- umorzenia wcześniej zaciągniętych pożyczek
W latach 2006 – 2007 dla obiektów SP 6, SP 12 pozyskano
w formie:
- dotacji 82.146 zł
- pożyczki 692.510 zł
- umorzenia 62.800 zł
W latach 2008 – 2009 dla obiektów G 3,
Dom Dziecka, SP 1, SP 9 pozyskano w formie:
- dotacji 625.734 zł
- pożyczki 2.654.295 zł
- umorzenia 545.550 zł
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 8 – wymiana wewnętrznej
instalacji c.o. ( I etap termomodernizacji )
Modernizacja systemu grzewczego w budynku
Urzędu Miasta w Mysłowicach – wymiana wewnętrzna
instalacja c.o. i podłączenie do stacji wymiennikowi
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej
w Mysłowicach przy ul. Reja – I etap standaryzacji
OBIEKTY SPORTOWE
- budowa i modernizacja boisk
Boisko w Kosztowach
Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania ze środków unijnych w ramach
funduszy RPO WSL w wysokości 85% wartości inwestycji
Boisko przy SP nr 2
Boisko przy SP nr 7
Szkoła Podstawowa nr 9
Boisko przy SP nr 11
Boisko przy SP nr 15
Boiska przy Gimnazjum nr 2
Boisko – Górnik 09
Budowa boisk sportowych w Mysłowicach
Boiska sportowe – osiedlowe
( Jodłowa, Morgi, Ławki, Reja, Bończyka 42 )
Boiska sportowe – szkolne
( SP 1, SP 3, Gim.3 )
Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania
( dla boisk sportowych - osiedlowych ) ze środków unijnych
w ramach funduszy RPO WSL
w wysokości 82,73% wartości inwestycji
Boisko przy ul. Jodłowej
Boisko przy klubie – Morgi
Boisko – Ławki
Boisko przy ul. Reja
Boiska przy ul. Bończyka 42
Boiska przy SP nr 1
Boisko przy SP nr 3
Boisko przy Gimnazjum nr 3
ZADANIA GOTOWE
DO REALIZACJI
- POSIADAJĄCE DOKUMENTACJĘ
PROJEKTOWĄ
Basen miejski w Mysłowicach
Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Sportowych
przy ulicy Gwarków
Budynek administracyjny w Kosztowach
przy ul. Paderewskiego
Schronisko dla zwierząt
Park Zamkowy i Skate Park w Mysłowicach
PROJEKTY POZOSTAŁE



Docieplenie Przedszkola nr 8
( II etap termomodernizacji )
Przebudowa wejścia do ZSP nr 2
Garaż dla OSP Janów
PROJEKTY DLA BOISK :











Przy SP nr 13
Przy SP nr 6
Przy ZSS
Przy Gimnazjum nr 5
Przy ZSP nr 1
Przy Górnik 09 w ramach programu ORLIK
( teren boiska treningowego )
Przy ul. Stawowej 27 ( wymaga zgłoszenia)
Przy ul. Partyzantów – PRUG
(wymaga zgłoszenia)
Przy markecie Kaufland
(wymaga zgłoszenia)
Przy ZSO i II LO
Przy Gimnazjum nr 6 - brak możliwości zgłoszenia ze względu na problemy
terenowo - prawne
PLACE ZABAW
Plac zabaw w dzielnicy Bończyk
przy miasteczku rowerowym
Plac zabaw przy ul. 11 Listopada
Plac zabaw w dzielnicy Krasowy przy PCK
Plac zabaw przy ul. Bocznej
Plac zabaw przy ul. Mickiewicza - Partyzantów
MINI PARK
Plac zabaw przy ul. Górniczej
Plac zabaw w dzielnicy Morgi przy ul. Ofiar Września
Plac zabaw przy ul. Jodłowej,
ul. A. Krajowej, ul. Stokrotek i ul. Portowej
Plac zabaw przy Przedszkolu nr 16 ul. Kawy
Budowa Miasteczka Rowerowego w dzielnicy Bończyk
Zestawienie projektów w posiadaniu
Wydziału Inwestycji i Inżynierii Miejskiej
dla których ważność pozwolenia/zgłoszenia
na budowę kończy się
w 2010 roku.
Lp.
nazwa zadania
termin ważności
pozwolenia/zgłoszenia
1.
Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu
ul. Brzezińska, Reja w Mysłowicach
02.12.2010 r.
2.
Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Mysłowicach
05.08.2010 r.
3.
Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z parkingiem
09.10.2010 r
4.
Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Mickiewicza do
ul. Stadionowej – PT + wykonawstwo
16.12.2010 r
5.
Przebudowa wejścia do budynku SZP Nr 2
w Mysłowicach
01.08.2010 r
6.
Budowa boiska przy SP nr 6 - PT + wykonawstwo
24.10.2010
7.
Modernizacja boiska przy SP 13 - PT+ wykonawstwo
04.06.2010 r
8.
Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 5 - PT+
wykonawstwo
12.06.2010
9.
Budowa boiska przy ZSO i II LO - PT + wykonawstwo
12.06.2010 r
10.
Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Specjalnych - PT +
wykonawstwo
04.06.2010 r
11.
Budowa zaplecza socjalnego dla Kluby Sportowego UNIA
Kosztowy
Pozwolenie wygasło 18.03.2010 r.
12.
Modernizacja boiska przy ZSP nr 1 – PT + wykonawstwo
Zgłoszenie wygasło –
29.04.2010 r.

similar documents