Mariusz E. Sokołowicz

Report
Harmonogram przebudowy ul.
Piotrkowskiej
Listopad
2011
Październik
2011
Wrzesień
2011
Sierpień
2011
Lipiec 2011
Czerwiec
2011
Maj 2011
Kwiecień
2011
Marzec 2011
Terminy
Konkurs plastyczny
Opracowanie wytycznych
pokonkursowych
Opracowanie wytycznych
realizacyjnych (oraz opracowanie
szczegółowego kosztorysu)
Rozpoczęcie procedury uzyskiwania
pozwolenia na budowę
?
Przetarg na realizację przebudowy
pierwszego odcinka ul. Piotrkowskiej
?
Mariusz E. Sokołowicz
?
Jaka Piotrkowska po konkursie?








ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu kołowego,
ulica bardziej oświetlona (oświetlenie z masztów ulicznych w
miejsce oświetlenia wiszącego nad ulicą, oświetlające zarówno
ulicę jak i fasady budynków)
powierzchnia jezdni i chodników stanowi jedną
płaszczyznę,
więcej miejsca dla pieszych (jezdnia węższa niż chodniki),
nawierzchnia trwała z kamieni szlachetnych o strukturze
antypoślizgowej,
nowe, spójne meble miejskie (czy będą to meble
„historycyzujące”, czy nowoczesne, zaproponują uczestnicy
konkursu),
na ulicę powróci także zieleń wysoka oraz więcej będzie zieleni
w gazonach,
na ulicy Piotrkowskiej zostaną: „Pomnik Łodzian Przełomu
Tysiącleci” (jednak tak, aby „zmieścił się” pomiędzy ul. Nawrot a
ul. Tuwima) oraz „Aleja Gwiazd” z możliwością jej rozbudowy;
decyzję o zachowaniu innych obiektów i form rzeźbiarskich oraz o
ewentualnej zmianie ich lokalizacji pozostawia się uczestnikom
konkursu.
Mariusz E. Sokołowicz
Propozycje w zakresie uspokojenia
ruchu na ulicy Piotrkowskiej
 Prędkość maksymalna: 20 lub 30 km/h
 Minimalna szerokość pasa ruchu dla dróg
lokalnych w terenie zabudowanym przy
zakładanej prędkości maksymalnej: 3 m
(maks. szerokość jezdni 6,0 m)
 Minimalna szerokość pasa ruchu dla dróg
dojazdowych w terenie zabudowanym przy
zakładanej prędkości maksymalnej: 2,25 m
lub 2,5 m (maks. szerokość jezdni 4,5 lub
5,0 m)
Mariusz E. Sokołowicz
Oddział Obsługi Piotrkowskiej UMŁ
Propozycje w zakresie uspokojenia
ruchu na ulicy Piotrkowskiej– odcinki
jednokierunkowe
 Likwidacja tranzytu poprzez wprowadzenie fizycznej
bariery przejazdu na wysokości skrzyżowania
z ul. F. D. Roosevelta oraz na wysokości posesji nr 75
w rejonie pasażu Rubinsteina (zgodność z zapisami
Strategii Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej):
 klomby
 słupki automatyczne
 Konieczność wprowadzenia tzw. kontrapasów
rowerowych, tj. umożliwienie kierującym rowerami
jazdę w obu kierunkach na każdym odcinku ul.
Piotrkowskiej
 Riksze (?)
Mariusz E. Sokołowicz
Oddział Obsługi Piotrkowskiej UMŁ
Propozycje w zakresie uspokojenia
ruchu na ulicy Piotrkowskiej – strefa
zamieszkania:
 Pieszy może się poruszać swobodnie po całej
udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma
pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi
ustąpić pieszemu w każdym wypadku).
 Prędkość maksymalna w strefie zamieszkania wynosi
20 km/h
 Nie ogranicza możliwości wjazdu na ulicę Piotrkowską
 Występuje konieczność oznakowania miejsc
parkingowych (zakaz postoju w strefie zamieszkania
w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu)
Mariusz E. Sokołowicz
Oddział Obsługi Piotrkowskiej UMŁ
Możliwości w zakresie uspokojenia ruchu
na ulicy Piotrkowskiej – odcinki
jednokierunkowe
Mariusz E. Sokołowicz
Oddział Obsługi Piotrkowskiej UMŁ
Wybór pierwszego odcinka do
remontu
 OPCJA 1 – Al. Mickiewicza/Piłsudskiego – ul.
Tuwima/Struga:
Uzasadnienie – najwięcej wyremontowanych
kamienic (pełne
pierzeje po remoncie –
najsilniejszy pozytywny efekt wizualny).
 OPCJA 2 – Pl. Wolności – Jaracza/Więckowskiego
(lub Narutowicza/Zielona:
Uzasadnienie – kostka na odcinku od Placu
Wolności jest w najgorszym stanie technicznym.
Brak kolizji z inwestycjami wod.-kan.
Mariusz E. Sokołowicz
Inne najbliższe projekty
 Oświetlenie świąteczne
 Oświetlenie
iluminacyjne
i
baldachimowe (realizowane wraz z
przebudową ulicy) – termin 2011,
 Piotrkowska 54 / Narutowicza 1 –
przemysły kreatywne?
 Plac Komuny Paryskiej 6 / Piotrkowska 102
– centrum społeczne / centrum
rewitalizacji?

similar documents