F__ldrajzi_halozat

Report
1.TARTALOM














2.Elnevezés
3.Fő- mellék VT
4.Irányok
5.VT képekben
6.Ábrák
7.Hálózat
8.Fokhálózat
9.Szélességi körök
10.Egyenlítő
11.Szélesség
12.Hosszúsági körök
13.Hosszúság
14.Video
15.Forrás
A VILÁGTÁJ elnevezések használata
 Szabadban az irányok meghatározására világtájak
elnevezését használjuk.
 A négy fővilágtáj: észak, kelet, dél, és nyugat.
Kezdőbetűkkel így jelöljük: É, K, D, Ny.
 A világtájak segítségével tájékozódunk a térképen is.
A térkép felső része jelzi az északi irányt, alsó
része pedig a délit. A térkép jobb oldala kelet felé,
bal oldala nyugat felé mutat.
FŐVILÁGTÁJAK: É, D, K, NY
É
ÉNY
ÉK
NY
K
DK
DNY
D
MELLÉKVILÁGTÁJAK: ÉK, DK, ÉNY, DNY
A világtájak irányainak meghatározása
 A Nap állásából láthatjuk, merre vannak a
világtájak.
 Az iránytű mágnestűje mindig az északi irányt
mutatja.
 Éjszaka, iránytű nélkül, a csillagok ismeretével
sem tudunk eltévedni.
 A Sarkcsillagot megkeresve megtalálhatjuk az
északi irányt.
Világtájak képekben
Csak délben !
Ábrák
kultúrák
mássága
A földrajzi hálózat segítségével a
földfelszín bármely pontjának helye
megadható az Egyenlítő és a Greenwichi
délkörtől, fokokban kifejezve.
szélességi körök
hosszúsági körök
Fokhálózat
Szélességi körök
 kelet nyugati(„vízszintes”) irányúak
 egymással párhuzamosak, nem metszik egymást
 nem egyforma hosszúak
 (a sarkok felé egyre rövidebbek)
 számuk 180 (az északi és a déli félgömbön is 90-90)
Egyenlítő
 Az Egyenlítő Északi- és Déli-
félgömbre osztja a Földet.
 A szélességi körök számozása az
Egyenlítőtől (0°) É-ra az Északi szélesség
90°-áig (Északi sark) és D-re a Déli
szélesség 90°-áig (Déli sark).
Földrajzi szélesség
 Földrajzi szélesség
- távolság az
Egyenlítőtől
északra vagy délre
(fokokban kifejezve)
Hosszúsági körök
 észak-déli („függőleges”) irányúak
 egymással nem párhuzamosak,
 a sarkokon metszik egymást
 egyforma hosszúak
 számuk 360(a nyugati és a keleti
félgömbön is 180-180)
 Nevezetes hosszúsági kör a 0. hosszúsági
kör (greenwichi délkör)
Földrajzi hosszúság
 Földrajzi hosszúság
- távolság a
Kezdő délkörtől
keletre vagy nyugatra
(fokokban kifejezve)
Video -
https://www.youtube.com/watch?v=swKBi6hHHMA
forrás
 http://cms.sulinet.hu/get/d/c43f501c-3cdc-42b0-ba5c057276bad934/1/9/b/Large/f%C3%B6ldrajzi%20fikh%C3%A1l%C3%B3zat.j
pg
 http://cms.sulinet.hu/get/d/6e723050-19bc-4e13-87c7b70310863ba0/1/7/b/Normal/k0721.jpg
 https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTjfK86MlR5qRDZF
v72vGakUtbvrdiUFIw8iB7RgKYkHB498o5C
 https://encryptedtbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLk6eDVm8H7joS
X8pIAEoqIU_AMvy8alwrHpFhXkm2Er0JDqdX
 http://termtud.akg.hu/okt/9/europa/kepek/szelesseg.jpg
 http://cms.sulinet.hu/get/d/74aa6479-54dd-49bf-87d090dad7218355/1/7/b/Large/k0198.jpg
 https://www.youtube.com/watch?v=MjDqhLUzCpE

similar documents