2014 - Region Sjællands Dokumentportal

Report
Arbejdsmiljøårshjul parakliniske afdelinger 2014
•Intern audit
• Dialog om
arbejdsmiljømålsætninger
•Arbejdsmiljøfora inkl.
fællesmøde
•Valg til MED lokal
•Årlig arbejdsmiljødrøftelse
i Lokal MED
•Driftsaftaler
•Ledelsens evaluering
•Kortlægning APV og
udarbejdelse af
handleplaner
•Arbejdsmiljøfora
•Ekstern audit
4.
kvartal
1.
kvartal
2014
•Fællesmøde auditorer
•Region Sjællands
arbejdsmiljøkonference
•arbejdsmiljøfora
•Ansøgninger til
Arbejdsmiljøpuljen 2015
(social kapital og planlægning
af nye arbejdspladser)
•Uddannelse
arbejdsmiljøgrupper analyse
af arbejdsulykker
•Valg til
arbejdsmiljøorganisationen
3.
kvartal
2
kvartal
• Udarbejdelse af lokale
mål (nye
målsætninger)
•Overordnet APV
Holbæk Sygehus
•Forflytningsaftaler
•Arbejdsmiljøfora inkl.
fællesmøde
Sikkerhedsleder Lone Frigaard, version 1
Godkendt ved arbejdsmiljøfora for ledere d. 13. maj 2014

similar documents