HIV - justmed.eu

Report
SINDROMUL DE IMUNODEFICIENŢĂ
DOBÂNDITĂ
HIV infectează: - celulele sistemului imun;
- celulele SNC.
Rezultă: - disfuncţii majore imune;
- tulburări neurologice progressive.
avian, bovin, murin, felin
oncovirusuri
HTLV I şi II
uman
Retrovirusuri spumivirusuri
lentivirusuri
simian
Visna
v. artritei şi encefalitei caprine
v. anemiei infecţioase equine
SIV
HIV 1, 0, 2
STRUCTURA HIV
GENOMUL HIV
Calea de transmitere: - sexuală,
- parenterală,
- materno-fetală.
Celulele cu receptori pentru HIV:
- limfocite T helper (T CD4);
- monocite/macrofage;
- celulele Langerhans;
- microglia şi celulele endoteliale cerebrale;
- celulele dendritice foliculare;
- limfocite B;
- celulele mucoasei colonului;
- retinocite.
Receptori pentru HIV
Receptori principali: molecula CD4:
Th;
Mo/Mf;
microglii;
celule Langerhans.
Coreceptori: - CCR5;
- CXCR4.
Receptori accesori: - receptori de Fc;
- receptori de complement;
- molecule de adeziune.
Ciclul de replicare al HIV
• prima etapă:
- ataşarea HIV la receptori şi coreceptori;
- pătrunderea virusului în celula ţintă;
- revers-transcripţia informaţiei genetice;
- pătrunderea ADN proviral în nucleul celulei ţintă;
- integrarea ADN proviral în genomul gazdei.
• a doua etapă:
- sinteza proteinelor virale;
- eliberarea de noi virioni.
REPLICAREA HIV
REPLICAREA HIV
REPLICAREA HIV
Ciclul de replicare al HIV
• prima etapă:
- ataşarea HIV la receptori şi coreceptori;
- pătrunderea virusului în celula ţintă;
- revers-transcripţia informaţiei genetice;
- pătrunderea ADN proviral în nucleul celulei ţintă;
- integrarea ADN proviral în genomul gazdei.
• a doua etapă:
- sinteza proteinelor virale;
- eliberarea de noi virioni.
Celulele infectate cu HIV sunt distruse prin:
- formarea unor pori în membrana citoplasmatică, consecutiv
înmuguririi virionilor;
- acumularea intracitoplasmatică de ADN viral neintegrat;
- liza celulelor infectate de către limfocitele Tc specific activate.
Perioada de incubaţie: 2-4 săptămâni, (5 şi 150 de zile)
dependent de:
- calea de transmitere;
- doza infectantă;
- virulenţa tulpinii virale;
- răspunsul sistemului imun.
Primoinfecţia (sindromul retroviral acut)
- simptome la 40-90% din infecţii, puţine cazuri recunoscute;
-durează în medie 1-2 săptămâni;
- tablou clinic:
- sindrom mononucleozic;
- meningită, meningoencefalită;
- paralizii de nervi cranieni sau neuropatii periferice;
- miopatie.
Primoinfecţia (sindromul retroviral acut)
- replicare virală activă (ARN viral, antigen p24);
- anticorpii anti-HIV sunt nedetectabili (bolnavi sero-negativi);
- răspuns imun celular şi umoral puternic dar insuficient.
Primoinfecţia (sindromul retroviral acut)
Perioada de latenţă clinică (câteva luni - peste 10 ani)
- replicare virală susţinută;
- infecţie asimptomatică,transmisibilă;
- teste serologice (ELISA şi Western Blot)- pozitive.
Infecţia HIV simptomatică (1)
- febră persistentă;
- transpiraţii nocturne;
- moderată scădere ponderală;
- adenopatie în mai mult de două grupe ganglionare extrainghinale
cu ganglioni măriţi peste 1 cm, pe durată mai lungă de 3 luni.
Infecţia HIV simptomatică (2)
- diaree cronică;
- candidoză buco-faringiană;
- herpes zoster;
- leucoplakia păroasă;
- testele serologice - pozitive;
- replicare virală activă.
SIDA
- starea generală agravată evident şi progresiv;
- infecţii oportuniste;
- cancere;
- encefalopatie HIV;
- wasting syndrome (scădere ponderală, fatigabilitate extremă);
- limfocitele CD4 scad sub 200/mm3.
SIDA
- infecţiile oportuniste;
- infecţii severe sau recidivante patogeni comuni;
- boli prin autoimunitate şi hipersensibilitate;
- patologie tumorală (sarcom Kaposi, limfoame nonhodgkin).
Afectarea sistemului nervos - prin:
- efectul direct al HIV;
- infecţii oportuniste ale sistemului nervos central;
- neoplasme;
- complicaţii vasculare.
Patologia neurologică
- meningita acută virală HIV în infecţia primară;
- neuropatii periferice;
- encefalopatii cu convulsii;
- leziuni focale motorii şi/sau senzitive;
- tulburări de echilibru;
- disfuncţii cognitive ce progresează spre demenţă.
Afectarea hematologică - frecventă
- anemie;
- trombocitopenie mediată imun sau secundară.
Afectarea gastro-intestinală - frecventă
- dureri abdominale, greţuri şi vărsături;
- diaree prelungită sau recidivantă;
- infecţii oportuniste, tumori în orofaringe, esofag, stomac,
intestine şi tract biliar;
- leziuni pancreatice, hepatice prin reacţii secundare ARV.
Afectarea cutaneo-mucoasă
- în infecţia primară: rash rubeoliform sau urticarian;
- în toate stadiile de evoluţie:
- candidoze cutaneo-mucoase;
- erupţii alergice (prurigo);
- sarcom Kaposi;
- herpes zoster pluridermatomal.
Afectarea pulmonară -1
- infecţia cu bacil Koch:
- adenopatie hilară;
- tuberculoză miliară;
- infiltrate ale lobilor pulmonari inferiori.
testul intradermic la tuberculină este frecvent negativ
Afectarea pulmonară -2
- infecţii oportuniste cu:
- Pneumocystis carinii;
- Cryptococcus neoformans;
- Histoplasma capsulatum;
- Aspergillus.
- pneumonii bacteriene severe, trenante;
- adenopatia mediastinală:
- carcinom;
- sarcom Kaposi;
- limfoame cu celule B;
- tuberculom.
Afectarea cardiovasculară
- cardiomiopatie dilatativă, cu insuficienţă cardiacă congestivă;
- endocardite bacteriene;
- miocardite;
- pericardite.
Infecţia HIV evoluează spre SIDA în 10 ani.
Long term survivors - supravieţuiesc 10-15 ani (13%)
(corelat cu efectul favorabil al ARV)
Long term non-progressors - fără modificări imune, în absenţa
terapiei antiretrovirale (5%).
Long term non-progressors
- nivel plasmatic scăzut al viremiei;
- răspuns imun celular şi umoral normal;
- răspuns imun specific faţă de HIV puternic;
- arhitectură normală a ţesutului limfatic.
Clasificarea clinică a infecţiei HIV la copii
Grupa N (asimptomatic): fără semne sau simptome datorate
infecţiei cu HIV sau una din manifestările clinice din grupa A.
Grupa A: simptomatologie minoră- 2 sau mai multe manifestări
de mai jos şi fără manifestări din grupa B sau C.
- limfadenopatie ( de 0,5 cm, în > 2 grupuri ganglionare);
- hepatomegalie, splenomegalie;
- dermatită;
- parotidită HIV;
- infecţii recurente sau persistente ale tractului respirator superior,
sinuzite sau otite medii.
Grupa B: simptomatologie moderată - alta decât cea inclusă în categoria A
sau C:
- febră persistentă (cu durata  1 lună);
- anemie, neutropenie sau trombocitopenie, mai mult de 1 lună;
- meningită bacteriană, pneumonie, septicemie;
- candidoză orofaringiană persistentă (mai mult de 2 luni);
- cardiomiopatie;
- infecţia cu CMV, T. gondi cu debut înainte de vârsta de 1 lună;
- diaree cronică sau persistentă;
- infecţii recurente cu HSV cu debut înainte de vârsta de 1 lună;
- hipotrofie staturo-ponderală;
- pneumonie bacteriană recurentă;
- herpes zoster, varicelă hemoragică;
- TBC pulmonar, pneumonie limfoidă interstiţială;
- leiomiosarcom;
- nefropatie HIV;
Grupa C- SIDA - simptomatologie severă:
- infecţii bacteriene severe, multiple sau recurente: septicemie,
pneumonie, meningită, artrită, osteomielită, abcese viscerale;
- micoze diseminate (candida, criptococ, histoplasma etc.);
- infecţie cu CMV, HSV, după vârsta de o lună şi localizare
cerebrală sau oculară;
- encefalopatia HIV ;
- sarcom Kaposi, limfom primar cerebral, limfom Burkitt;
- TBC diseminată, infecţii cu micobacterii atipice;
- pneumonia cu pneumocystis carinii;
- leucoencefalopatia multifocală progresivă;
- toxoplasmoza cerebrală;
- sindromul de emaciere HIV (wasting syndrome).
Clasificare clinică a infecţiei HIV la adulţi
Grupa A: infecţia HIV documentată, fără manifestări din grupa
B sau C, cu:
- primoinfecţie HIV (sindrom retroviral acut);
- infecţia HIV asimptomatică;
- adenopatie persistentă generalizată.
Grupa B:
-fără manifestări din grupa C, îndeplineşte următoarele condiţii:
- manifestările clinice sunt datorate infecţiei cu HIV sau scăderii
imunităţii celulare sau
- manifestările clinice sunt evolutive sau necesită asistenţă
medicală.
Grupa B
- angiomatoza bacilară;
- candidoza orofaringiană;
- candidoza vulvovaginală;
- displazia cervicală sau carcinomul cervical;
- simptome constituţionale (febra 38,50C sau diaree peste 1 lună);
- leucoplakie păroasă orală;
- herpes zoster (2 episoade sau 2 dermatoame);
- purpură trombocitopenică idiopatică;
- listerioza;
- boli inflamatorii pelviene;
- neuropatia periferică.
Grupa C- SIDA: simptomatologie severă;
- candidoza esofagiană, traheală, bronşică, pulmonară;
- micoze diseminate;
- retinită CMV cu pierderea vederii;
- pneumonia recurentă;
- leucoencefalopatia multifocală progresivă;
- infecţii cu HSV: ulceraţii cronice, esofagite, bronşite, pneumonii;
- sarcom Kaposi, limfoame, cancere;
- TBC pulmonară şi extrapulmonară ;
- infecţii cu micobacterii atipice;
- pneumonie cu Pneumocystis carinii;
- septicemie recurentă cu salmonella;
- toxoplasmoză cerebrală;
- wasting syndrome.
Clasificarea infecţiei HIV în funcţie de numărul CD4
CD4/ml
A
B
C
500
A1
B1
C1
200-499
A2
B2
C2
200
A3
B3
C3
Diagnosticul epidemiologic - apartenenţa la grupă de risc
Diagnosticul clinic - spectru larg de manifestări
- purtător asimptomatic;
- pacient cu semne minore:
- febră prelungită;
- adenopatie generalizată;
- astenie, inapetenţă;
- scădere ponderală;
- candidoză persistentă.
- manifestări clinice grave:
- meningoencefalită TBC;
- criptococoză sistemică.
Diagnosticul de laborator
- detectarea anticorpilor anti HIV (ferestră serologică):
- ELISA;
- Western Blot.
- antigenul p24;
- acidul nucleic viral (PCR- ARN HIV);
- determinarea cantitativă a ARN HIV (încărcătura virală);
- limfocitele CD4, raportul CD4/CD8.
Primoinfecţia (sindromul retroviral acut)
TERAPIA ANTIRETROVIRALĂ
Obiective:
clinice:
- prelungirea duratei de viaţă;
- îmbunătăţirea calităţii vieţii.
virusologice: reducerea încărcăturii virale;
imunologice: restaurarea imunităţii;
epidemiologice: reducerea transmisiei infecţiei HIV
TERAPIA ANTIRETROVIRALĂ
- numărul de limfocite CD4 500 celule/ml;
- încărcătură virală) >10.000 cópii/ml.
Succesul TARV
- aderenţa pacientului la tratament;
- evitarea interacţiunilor medicamentoase;
- reacţii secundare.
Nucleoside and Nucleotide Reverse Transcriptase
Inhibitors (NRTIs)
COMBIVIR - CBV
EMTRIVA - FTC
EPIVIR - 3TC
KIVEXA - KVX
RETROVIR - AZT
TRIZIVIR - TZV
TRUVADA – TVD
VIDEX – ddI
VIREAD - TDF
ZERIT - d4T
ZIAGEN - ABC
AZT+3TC
Emtricitabine
Lamivudine
3TC+ABC
Zidovudine
AZT+3TC+ABC
FTC+TDF
Didanosine
Tenofovir
Stavudine
Abacavir
Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors
(NNRTIs)
RESCRIPTOR - DLV
Delavirdine
STOCRIN - EFV
Efavirenz
VIRAMUNE -NVP
Nevirapin
Protease Inhibitors (PIs)
APTIVUS - TPV
Tipranavir
AGENERASE – APV
Amprenavir
CRIXIVAN – IDV
Indinavir
INVIRASE 500 – SQV
Saquinavir
KALETRA - LPV
Lopinavir/ritonavir
NORVIR - RTV
Ritonavir
REYATAZ – ATV
Atazanavir
TELZIR/LEXIVA - FPV
Fosamprenavir
VIRACEPT – NFV
Nelfinavir
Fusion inhibitors
FUZEON - T-20
Enfuvirtide
Entry inhibitors
CELSENTRI/SELZENTRY – MVC
Maraviroc

similar documents