Hvad er praktikum

Report
Stærkere kobling mellem
uddannelsernes skoledel og
praktikdel gennem praktikum
Hvad er praktikum?
• Praktikum tager udgangspunkt i en varieret praktisk maleopgave,
som lærlingen er med til at udføre ude i virksomheden.
• Praktikum skal sammenbinde virksomhedspraktikken og den
teoretiske skoleuddannelse til en samlet helhed.
• Praktikum er en obligatorisk del af bygningsmaleruddannelsen, og
lærlingen skal udføre to praktikumprojekter for at kunne aflægge
svendeprøve.
Praktikumopgaver:
•Virksomheden og lærlingen udvælger
en varieret praktikopgave, der passer til
lærlingens kompetencer.
•Lærlingen kan arbejde alene eller
sammen med andre om udførelsen af
sin praktikopgave.
•Lærlingen dokumenterer udførelsen af
sin praktikopgave i form af f.ex: foto,
materialelister, arbejdsplan, målskema,
apv, m.m
Lærlingens videre arbejde med sin
praktikumopgave på skoleopholdet:
Den teoretiske bearbejdelse af elevens
praktikumopgave er på Randers malerskole
berammet til 3 uger, for hver af de 2 projekter (på
hver sit skoleophold).
Skoleundervisningen i forbindelse med
praktikumprojektet er en blanding af repetition fra
tidligere skoleophold samt udbygning af ny viden
som lærlingen skal bruge for kunne udføre sit
praktikumprojekt.
Følgende teoretiske fag indgår i praktikumprojektet:
• Materialelære
• Planlægning
• Materialeberegning
• Udregning af svendeløn og kunderegning
• Arbejdsmiljø
• Farvelære
Evaluering af praktikumprojektet:
• Lærlingen fremlægger
sit praktikumprojekt
for virksomheden og
skolen
• Virksomhed, lærling
og skolen evaluerer
sammen lærlingens
praktikumforløb.
Udfordringer i forbindelse med
praktikum:
Vigtigt når man begynder på noget nyt, at det
bliver positivt modtaget!
• Mestre og lærlinge inviteres til infomøde
• Mestre og lærlinge kontaktes for virksomhedsbesøg
• Breve til mestre med påmindelse om, at lærlingen skal lave
praktikumopgave i virksomheden
• Hjemmeside med opgaveark
• Scan koder til værktøjskassen

similar documents