Opgaver for Trio

Report
TRIOENS OPGAVER
KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen
TRIOENS OPGAVER
Ifølge MED-aftalen:
• Trioens opgave er at udføre ”MEDudvalgslignende” samarbejde med henblik på
at sikre, at medarbejderne bliver
medinddraget og får medindflydelse,
medbestemmelse og medansvar i forbindelse
med fastlæggelse af retningslinjer for arbejds-,
samarbejds-, personale- og
arbejdsmiljøforhold.
KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen
TRIOENS OPGAVER
Opgaver for Trio:
• Forhold omkring organisering og tilrettelæggelse af
arbejdet
• Arbejde med trivsel og udvikling i afdelingen
• Arbejdsmiljø herunder APV
• Samarbejde med LokalMED
• Binde arbejdet i LokalMED sammen med
arbejdspladsens øvrige arbejde med
medbestemmelse, medindflydelse og medansvar
KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen
TRIOENS OPGAVER
Lederens hovedopgave:
• Faglig ledelse
• Personalemæssig ledelse, herunder
arbejdsmiljø og trivsel
• Strategisk ledelse
• Administrativ ledelse – herunder økonomi
• Interessentledelse
• Indgå i ledelsesteamet på arbejdspladsen
KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen
TRIOENS OPGAVER
Tillidsrepræsentant:
• Løn og arbejdsvilkår
• Arbejdsmiljø/trivsel/sygefravær
Grundlag overenskomster og aftaler
Arbejdsmiljørepræsentant:
• Arbejdsmiljø – fysisk og psykisk
Grundlag - lovgivning
KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen
TRIOENS OPGAVER
Arbejdsmiljø MED
• Operationelt arbejdsmiljøarbejde i
TRIO/AM.GR.
• Strategisk arbejdsmiljøarbejde i lokalMED
(arbejdsmiljødrøftelse)
Hvordan sikrer trioen informationsflowet
mellem udvalg og medarbejdere?
KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen
TRIOENS OPGAVER
Eksempler på fælles opgaver:
• Trivselsundersøgelse
• APV
• Fravær/nærvær
• Instruktion/oplæring
• Byggeri, ny teknologi, nye opgaver, ny
organisering
• Politikker (sundhed, stress, mobning, osv.)
• Samarbejdsvanskeligheder
KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen
KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Spørgsmål i funktionsgrupper
Hvad er jeres rolle i det nye MED-system?
Hvad er jeres forventninger til de øvrige
medlemmer af Trio?
KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen

similar documents