fisier

Report
TAIERI ILEGALE
INTRODUCERE
Taierile ilegale - problema nationala de interes major
- fenomen complex cu radacini adanci
Fenomenul exista - amploarea lui - de discutat!
Amenintari:
- despaduriri
- degradarea padurilor
- biodiversitatea
- desertificarea si eroziunea solului
- alunecari de teren
- inundatii
- exacerbarea fenomenelor meteo extreme
- cresterea cantitatii de carbon din atmosfera
- mijloacele de subzistenta ale comunitatilor
locale dependente de paduri
- viabilitatea economica a operatorilor care isi
desfasoara activitatea legal
Combaterea fenomenului - caracter urgent si
obligatoriu
Abordarea fenomenului – conform unui sistem de
gestionare a riscului
Implicatii:
- de mediu
- sociale
- politice
- economice
Efect major
- exacerbarea schimbarilor
climatice
Subminarea:
- gestionarii padurilor si dezvoltarii
durabile
- progresului catre o buna guvernanta
Riscul – taieri ilegale
1.
Sistemul de
gestionare a
riscului
Informatii
2. Identificarea si evaluarea
riscului
3. Masuri si proceduri de
atenuare a riscului
Riscul – taieri ilegale
Componenta 1 – Informatii
1 – localizarea taierilor ilegale
- regiunea,subregiunea,zona,ridul - suprafata din afara F.F.N.
- suprafete neamenajate
- amplasamentul cadastral forestier(ocol,U.P.,u.a.)
2 – tipul de proprietate - de STAT
- PRIVAT U.A.T.
Composesorate
Sistemul de
P.J.
cu nominalizare
gestionare
P.F.
a riscului
etc.
3 – specie
4 – sortiment(l.lucru,l.foc)
5 – cantitate
6 – autorii(identificati) taierilor ilegale - agenti economici
- proprietarii terenurilor
- administratorii terenurilor
- populatia locala
- etc.
Riscul – taieri ilegale
Sistemul de
Componenta 2 - Identificarea si evaluarea riscului
gestionare a riscului
-planuri si harti - cu amplasarea taierilor ilegale(colorate pe grade
de risc – galben,portocaliu,rosu)
-introducere date privind taierile
ilegale in sistemul SUMAL
- gestionarea taierilor legale
si ilegale prin acelasi sistem
1.gestionarea datelor -generarea de catre sistem a informatiilor - pe ocol
privind gradul de risc - pe proprietate
privind taierile
- pe u.a.
ilegale
- pe specie
- pe beneficiar
- etc.
Obs. : A.P.V.-ul si autorizatia - generate in sistemul SUMAL - vor contine si
atentionarea gradului de risc (galben(*), port.(**),rosu(***))
Riscul-taieri ilegale
Sistemul de gestionare a riscului
Sistemul de gestionare
a riscului
Componenta 2 – Identificarea si evaluarea riscului
2.Riscuri identificate
2.1 gradul ridicat de nemultumire al proprietarilor de paduri
- restrictii - la recoltarea masei lemnoase(amenajament,arii naturale protejate)
- la folosirea terenului
Obs.:sunt cazuri cu restrictii absolute,proprietatea fiind practic confiscata - chiar mai mult - proprietarul ramanand cu obligatii financiare
- obligatii financiare - impozite - pe teren(in functie de rangul localitatii si zona in cadrul localitatii)
- pe venit(% din veniturile obtinute din valorificarea produselor lemnoase si nelemnoase - norme de venit)
- pe veniturile din exploatarea resurselor naturale(0,5% din veniturile obtinute din valorificarea masei lemnoase)
- fondul de mediu(2% X veniturile obtinute din vanzarea Lemnului de lucru)
- privind respectarea regimului silvic - taxa de paza a padurii(contractual)
- cv. lucrarilor de prevenire si combatere a daunatorilor(Deviz)
- cv. lucrarilor de regenerare a padurilor(Deviz)
- cv. lucrarilor de ingrijire si conducere a arboretelor(Deviz)
- cv. lucrarilor de amenajare a padurilor(contractual)
- privind constituirea de fonduri - Fondul de conservare si regenerare a padurii(15 – 25% din cv. produselor Principale si AI)
-Fondul de accesibilizare a padurii(10% din cv. produselor Principale si AI)
Obs.:numai pentru U.A.T
- privind exploatarea(numai cu firma atestata)
- privind transportul si comercializarea(taxa peiaj,taxa piata,etc.)
- lipsa
compensatiilor
si stimulentelor
- neacordarea compensatiilor pentru restrictiile impuse - reprezentand cv. produselor pe care nu le recolteaza
- nerecompensarea functiilor ecosistemice ale padurii - biodiversitatate
- atenuarea exceselor climatice
- stocare a carbonului
- recreere
- protectia solurilor si a apelor
- etc.
- lipsa sprijinului pe suprafata(ex.:proprietarul de pasuni in zona de munte este stimulat cu peste 400 EU/ha/an)
Riscul-taieri ilegale
Sistemul de gestionare a riscului
Componenta 2 – Identificarea si evaluarea riscului
2.Riscuri identificate
2.2 gradul de nemultumire al administratorilor de paduri
- neretrocedarea constructiilor cu destinatie forestiera(sedii de
canton,sedii de district,etc.)
- salarizarea minimala a personalului silvic
- salariul unui padurar - cu gestiune
deschisa pe 1 000 ha - cu atributii
pe intregul palier al regimului silvic
este apropiat de minimum pe
economie(uneori sub nivelul de
salarizare al unei activitati
necalificate)
- neincadrarea in grupa a II - a de munca a personalului de
teren
- armamentul de serviciu – inechitate intre RNP si ocoalele
private(stabilita prin lege!) in ceea ce priveste tipul de
munitie
Riscul-taieri ilegale
Sistemul de gestionare a riscului
Sistemul de gestionare a riscului
Componenta 2 – Identificarea si evaluarea riscului
2.Riscuri identificate
2.3 gradul de saracie(vezi furturile de subzistenta!)
2.4 cererea crescuta de lemn pe plan national si mondial
2.5 cererea crescuta de lemn - ca sursa de energie
2.6 functionarea neautorizata a instalatiilor de debitat
2.3 gradul de saracie(vezi furturile de subzistenta!)
2.7 accesul pe piata exploatarilor forestiere a unor firme cu dotari
2.4 cererea crescuta de lemn pe plan national si mondial
necorespunzatoare(lipsa utilaje si personal calificat)
2.5 cererea crescuta de lemn - ca sursa de energie
2.8 teoretizarea excesiva in scoli a cunostiintelor forestiere - cu aplicatii
2.6 functionarea neautorizata a instalatiilor de debitat
practice modeste
2.7
2.9 lipsa educatiei forestiere in scoli si in general in societate
2.10 promovarea(uneori) in structurile de conducere ale administratiei
forestiere de personal neconform din punct de vedere profesional
si moral
Riscul – taieri ilegale
Sistemul de gestionare a riscului
Componenta 3 – Masuri si proceduri de atenuare a riscului
( initiate prin proiectul de modificare a Codului Silvic )
Observatii critice si solutii propuse:
1. Paza gratuita a propr. mici, S<30 ha ( R.N.P.)
- determina situatie de concurenta neloiala intre ocoale
silvice private si de stat, in favoarea celor de stat;
Solutie: achitarea cheltuielilor de administrare din Fondul
de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica –
indiferent de natura ocolului cu care proprietarul are
contract.
2. Preluarea in paza ( fortat!) a supraf. neadmin.
( vezi cele peste 500.000 ha fara paza !)
- relatiile cu structuri private nu se pot stabili decat contractual;
- se impovareaza o structura silvica privata – cu gestionarea
unor situatii de fond funciar – neclare, litigioase si tensionate, create de-a lungul anilor printr-o evolutie ( si ulterior
aplicare!) haotica a legilor fondului funciar;
Solutie: rezolvarea problemelor legate de paza suprafetelor
neadministrate trebuie sa ramana in sarcina structurii silvice a
statului , respectiv RNP ( prin cele 326 ocoale!) , iar principiul
teritorialitatii trebuie nuantat.
3. Interzicerea valorificarii masei lemnoase pe
picior
- administratia silvica aferenta ocoalelor silvice de regim
nu poate suporta cheltuielile suplimentare aferente
gestionarii lantului de productie: exploatare – receptie –
sortare – valorificare si nici nu are infrastructura
necesara derularii ( preluarii!) acestui proces, respectiv;
depozite, centre de sortare primara, autovehicule de
transport, utilaje de manipulare – incarcare, forta de
munca specializata, etc;
- ingradirea si conditionarea actului de comert –
reprezinta o incalcare a dreptului de proprietate.
Legiuitorul poate interveni asupra procesului de
exploatare – prin norme si reguli obligatorii, dar nu si
asupra modalitatii de valorificare a masei lemnoase ce
apartine altor proprietari decat statul.
-Nu este utila aceasta masura:
-- bulverseaza intreg sectorul
-- incalca principiile de drept
-- impovareaza tehnic-operational si financiar
structurile de administrare
Important! Nu avem garantii de nici un fel ca
aceasta masura isi va atinge scopul
Solutie: se elimina
Atentie! Promovarea HG-ului cu prevederi “ pliate” pe
aceasta masura
4. Interzicerea transportului pe timp de noapte
( pe D.A.F. )
-Asemenea masura este necesara insa nu poate
constitui obiectul unui cod silvic
Solutie : se elimina
5. educatia forestiera
6. compensatii: - reprezentand cv produselor pe
care proprietarii nu le recolteaza datorita
functiilor de protectie stabilite prin amenajamente silvice ……………..dupa parcurgerea
procedurilor in domeniul ajutorului de stat
Textul se va completa in sensul introducerii in
programele scolare a unei sapatamani de activitate
de educatie ecologica ( conform politicii UE ).
-Este suficient ca legea organica sa prevada acordarea
acestor compensatii nu si pasii de parcurs ( care se vor
reglementa prin HG ) Politica UE poate evolua in acest
domeniu si nu este cazul sa definim prin legea organica in ce
tip de ajutor se incadreaza respectivele compensatii.
De fapt de ce denumim “ ajutor de stat “ compensarea
unui drept luat proprietarului ?
Solutie: pastram textul din actualul Cod silvic
Atentie la promovarea HG! Reglementarea sa cuprinda:
-toate categoriile de proprietari
-toate categoriile de proprietate
-toate padurile cu functii de protectie ( nu numai cele
din sit Natura 2000!)
Observatii: prin Reg C.E. 1998/2006 se specifica ca
pentru zonele din afara siturilor Natura 2000 ajutorul de
stat se acorda in cadrul unei scheme de ajutoare de
minimis
- perioada 2007 – 2013 (conform prevederilor Reg.C.E.
1698/2005 Art 69 Resurse si repartiz acestora )
- calculul corect si echitabil al valorii compensatiei
( prin Metodologia de calcul proprietarii iarasi sunt
dezavantajati -vezi cat.fct, varsta, coef k, etc )
7. Acordarea de sume proprietarilor de paduri
provenite din valorificarea certificatelor de
carbon ( care se vireaza in Fondul de
ameliorare a fondului funciar cu destinatie
forestiera)
8. Tratarea ca fapta penala a prejudiciului adus
padurii indiferent de valoarea prejudiciului
9. Introducerea autorizatiilor de practica pentru
personalul silvic
-masura este pozitiva!
Observatii: centralizarea este inutila.
CV creditelor de carbon aferente terenurilor forestiere
apartine de drept proprietarilor acestora, reglementarile
legislative urmand sa ofere proprietarilor de paduri acces
la mecanismele de piata privind bursa carbonului ( A se
vedea recomandarile din Raportul Parlamentului
European din 01 Aprilie 2011 – referitor la Cartea verde
a Comisiei privind protectia padurilor si informarea in
domeniul forestier in UE: pregatirea padurilor pentru
schimbari climatice )
-masura este indreptata indeosebi catre asa numitele
“furturi casnice” de subzistenta, afectand in general
patura saraca a societatii
- poate da nastere la abuzuri – intocmindu-se dosare
penale ptr “ araci” sau “ pari de claie” . Nu se rezolva
problema taierilor ilegale privite ca factor destabilizator
de mediu – defrisari, degradarea padurilor, etc.
Solutie: Sa fie mentinut actualul text din Codul silvic –
respectiv sa se mentina o limita valorica de la care fapta
sa fie considerata infractiune;
- elaborarea O.M. se va face tinand cont de prevederile
Codului Muncii si a Statutului personalului silvic cu
incadrarea juridica a masurii
Sistemul de gestionare
a riscului
Componenta 3 – Masuri si proceduri de atenuare a riscului
( Alte propuneri )
1. Gestionarea taierilor legale si ilegale – unitar – prin acelasi sistem ( SUMAL )
2.Generare A.P.V. – cu date complementare pe u.a. – cu evidentierea gradului de risc
3.Competente diferentiate de aprobare a A.P.V. si de reprimire a partizii in functie de gradul de risc
4. Revizuirea amenajamentului , prin recalcularea posibilitatii ( cu restrictii impuse pe zonele de risc )
5. Intarirea controlului prin eliminarea atributiilor inutile ( ex: aprobari de A.P.V. pentru produse
principale – se verifica corecta aplicare a tratamentului – de fapt se pune la indoiala capacitatea
profesionala a personalului tehnico-ingineresc de la ocol.)
6. Recompensarea functiilor ecosistemice ale padurilor printr-un sprijin pe suprafata ( vezi terenuri
agricole – ex pasuni din zona de munte, sprijinul > 400 EU/ha/an)
Nota: Compensatiile si stimulentele acordate vor fi conditionate de dovedirea bunei gospodariri a
padurii ( amenejament, paza, lucrari, certificare, gradul de risc, etc)
7. Autorizarea instalatiilor de debitat ( intrunirea unor conditii minimale de functionare stabilite prin
norme)
8. Revizuirea modului de acordare a Atestatelor de exploatare
9. Retrocedarea constructiilor cu destinatie forestiera
10. Salarizarea echitabila a personalului silvic
11. Incadrarea in grupa a II-a de munca a personalului silvic de teren
12. Reglementarea unitara in privinta armamentului de serviciu
13. Asigurarea lemnului de foc – subventionat in zonele cu grad de saracie ridicat
14. Revigorarea invatamantului forestier prin fundamentarea studiilor – cu relevanta in aplicatii practice;
15.Promovarea principiilor “ meritocratiei ” in structurile silvice de administrare
16. Revizuirea legislatiei privind impozitarea padurilor ; eliminarea supraimpozitarii, eliminarea
obligatiei de plata catre fondul de mediu
17. Amenajarea sumara a proprietatilor mici
- reguli minimale: - respectarea varstelor de exploatare
- asigurarea regenerarii intr-un timp determinat
- alaturarea taierilor dupa o perioada de timp determinata
- Telurile de productie – stabilite cu consultarea proprietarului
18. Armonizarea relatiilor
- restrictii/ compensari
- zonare functionala / tip de proprietate ( vezi conceptul I.U.C.N. )
Incheiere
1. Legislatie exista – trebuie aplicata
2. Interventiile “ pompieristice” nu sunt necesare; sistemul functioneaza – trebuie doar
imbunatatit
3. Incalcarea regulei nu schimba sistemul, ci trebuie doar sanctionata corespunzator
4. Atestatele de exploatare si Autorizatiile instalatiilor de debitat determina competente si
reguli.
Daca acordarea competentelor devine formala atunci si regulile devin formale.
5. Agresiunea asupra padurii este invers proportionala cu gradul de educatie ecologica a
societatii si direct proportionala cu gradul de saracie.
6. Un tandem “proprietar/ administrator” multumit = o padure bine gospodarita.
7. “Meritocratia “in silvicultura inseamna de fapt promovarea actului cultural de calitate in
paduri.

similar documents