Administraţia publică

Report
Administratia Publica in RM
APC - Cadrul normativ
 Constituţia Republicii Moldova
 Legea cu privire la Guvern Nr. 64-XII din 31.05.1990;
 Legea cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova Nr. 1234-XIV
din 22.09.2000;
 Legea privind învestitura Preşedintelui Republicii Moldova Nr. 1073 din 27.12.96;
 Legea privind asigurarea activităţii Preşedintelui Republicii Moldova Nr. 1111-XIII din
20.02.97;
 Decretul Preşedintelui privind structura Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova Nr. 716-
III din 10.06.2002;
 Decretul Preşedintelui privind aprobarea Regulamentului Aparatului Preşedintelui Republicii
Moldova Nr. 720-III din 12.06.2002;
 Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe Nr. 304-XV din 11.07.2003.
STRUCTURA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
















MINISTERE
Ministerul Economiei
Ministerul Finanţelor
Ministerul Justiţiei
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării
Europene
Ministerul Apărării
Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor
Ministerul Mediului
Ministerul Educaţiei
Ministerul Culturii
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
Ministerul Sănătăţii
Ministerul Tineretului şi Sportului
Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi
Comunicaţiilor;
AUTORITĂŢI ADMINISTRATIVE CENTRALE

Biroul Naţional de Statistică

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru

Biroul Relaţii Interetnice

Serviciul Grăniceri

Agenţia “Moldsilva”

Agenţia Rezerve Materiale

Agenţia Turismului

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi
Corupţiei.
APL - Cadrul normativ

Constituţia Republicii Moldova;
 Legea privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006;
 Legea privind statutul alesului local Nr. 768-XIV din 02.02.2000;
 Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova Nr. 764-XV din
27.12.2001;
 Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale Nr. 523-XIV
din 16.07.99;
 Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003;
 Codul Fiscal (taxele locale)
 Legea privind dezvoltarea regională Nr. 438 -XVI din 28.12.2006
 Legea privind descentralizarea administrativă Nr. 435 - XVI din 28.12.2006
STRUCTURA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
Două niveluri de administraţie publică locală

De bază (nivelul I) - în sate (comune),oraşe (municipii))
autorităţi executive
(primari)

autorităţi deliberative
(consiliile locale)
Intermediar (nivelul II) - (raioane, municipiul Chişinău)
autorităţi executive
(preşedintele raionului,
primarul general Chişinău)
autorităţi deliberative
(consiliul raional,
consiliul municipal)
Schimbarea
Schimbarea administraţiei publice este necesară pe
patru niveluri:
 strategic, redefinirea prestaţiilor statului;
 legal, asigurarea clarităţii legislative;
 organizaţional;
 cultural.
Schimbarea
De ce avem nevoie de ea????????????

Opţiune:
pentru a ne adapta cerinţelor mediului
internaţional...
...de exemplu...
Cerinţele faţă de statele central - europene
care doresc să adereze la UE
 cooperare interguvernamentală şi administrativă cu statele





membre şi candidate ale UE;
transparenţa actului de guvernare şi administrativ;
simplificarea procedurilor administrative;
implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor;
coerenţa actului administrativ; perfecţionarea
managementului în administraţia publică;
descentralizarea serviciilor publice şi consolidarea
autonomiei administrative şi financiare; consolidarea
autonomiei decizionale, instituţionale, patrimoniale, bugetare
şi fiscale

similar documents