İndir

Report
Temel Bilgisayar Bilimleri Dersi
Hafta 15
Veri Sunumu – II
(Microsoft Powerpoint)
Konya, 2012
1 / 16
© TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – VERİ SUNUMU - I
VERİ SUNUMU / Canlandırma
Slayt Geçişi
Sunuya eklenen slaytların slayt
gösterisi esnasında belirlenen
animasyonlar ile geçişini
ayarlayabilmek için Slayt Gösterisi
menüsünden Slayt Geçişi seçeneği
tıklanır. Ekranın sağ tarafında çıkan
Slayt Geçişi bölmesinden istenilen
animasyon seçilir.
2 / 16
© TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – VERİ SUNUMU - I
VERİ SUNUMU / Canlandırma
Slayt Geçişi
Seçilen animasyonun
gösterim hızını ayarlar
Animasyonlar
Slayt geçişine ses
ekler
Slayt geçişinin fare
tıklatıldığında
yapılmasını sağlar
Slayt geçişinin
belirlenen sürede
otomatik olarak
yapılmasını sağlar
3 / 16
© TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – VERİ SUNUMU - I
VERİ SUNUMU / Canlandırma
Slayt Geçişi
Slaytların geçişleri ayarlanırken
istenirse slaytlar tek tek tıklanarak
istenen geçiş animasyonu seçilir.
Eğer tüm slaytlara aynı geçiş
animasyonu uygulanmak
isteniyorsa, bir slayt üzerinde
istenen animasyon seçilir, geçiş
özelliği ve ayarı yapılır ve Tüm
Slaytlara Uygula düğmesine basılır.
4 / 16
© TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – VERİ SUNUMU - I
VERİ SUNUMU / Canlandırma
Efekt Ekleme
Slaytlara eklenen çokluortam
bileşenlerine (metin, resim, grafik,
tablo, şekil, video vb.) efekt eklemek
için Slayt Gösterisi menüsünden
Özel Animasyon seçeneği tıklanır.
Ekranın sağ tarafında çıkan Özel
Animasyon bölmesinden istenilen
bileşene istenen animasyon eklenir.
5 / 16
© TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – VERİ SUNUMU - I
VERİ SUNUMU / Canlandırma
Efekt Ekleme
Eklenen efekti
kaldırır
Eklenmek istenen
efektin türü
Efekti başlatma
seçeneği
Seçilen efektin
özellikleri
6 / 16
Slayt
üzerindeki
bileşenlere ait
efektlerin ve
sırasının
görüntülendiği
bölüm
© TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – VERİ SUNUMU - I
VERİ SUNUMU / Canlandırma
Efekt Ekleme
Slayt üzerindeki herhangi bir bileşen
seçilerek Efekt Ekle düğmesi
tıklandığında dört adet efekt türü
çıkmaktadır;
• Giriş: Bileşenin slaytta görünmeyip, eklenen efektle slayta giriş
yapması,
• Vurgu: Ekranda görünen bileşenin bir efektle kendini göstermesi,
• Çıkış: Ekranda görünen bileşenin bir efektle slatttan çıkması ve
görüntülenmemesi
• Hareket Yolları: Ekranda görünen bileşenin belirlenen bir yol üzerinde
ister slayt içerisinde ister slayt dışına hareket etmesi
7 / 16
© TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – VERİ SUNUMU - I
VERİ SUNUMU / Canlandırma
Efekt Ekleme / Vurgu
Efekt Ekle düğmesinden Giriş türü
seçildiğinde sağ tarafta en son
kullanılan birkaç giriş efekti
görüntülenmektedir. Daha çok giriş
efekti görüntülemek için Diğer
Efektler seçeneği seçilir ve ekrana
gelen Giriş Efekti Ekle
penceresinden istenen efekt seçilir.
Seçilen giriş efekti yeşil renkte ve
efekte ait özellikler Özel Animasyon
bölmesindeki ilgili yerlerde
görüntülenir.
8 / 16
© TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – VERİ SUNUMU - I
VERİ SUNUMU / Canlandırma
Efekt Ekleme / Vurgu
Efekt Ekle düğmesinden Vurgu türü
seçildiğinde sağ tarafta en son
kullanılan birkaç vurgu efekti
görüntülenmektedir. Daha çok vurgu
efekti görüntülemek için Diğer
Efektler seçeneği seçilir ve ekrana
gelen Vurgu Efekti Ekle
penceresinden istenen efekt seçilir.
Seçilen vurgu efekti sarı renkte ve
efekte ait özellikler Özel Animasyon
bölmesindeki ilgili yerlerde
görüntülenir.
9 / 16
© TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – VERİ SUNUMU - I
VERİ SUNUMU / Canlandırma
Efekt Ekleme / Çıkış
Efekt Ekle düğmesinden Çıkış türü
seçildiğinde sağ tarafta en son
kullanılan birkaç çıkış efekti
görüntülenmektedir. Daha çok çıkış
efekti görüntülemek için Diğer
Efektler seçeneği seçilir ve ekrana
gelen Çıkış Efekti Ekle
penceresinden istenen efekt seçilir.
Seçilen çıkış efekti kırmızı renkte ve
efekte ait özellikler Özel Animasyon
bölmesindeki ilgili yerlerde
görüntülenir.
10 / 16
© TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – VERİ SUNUMU - I
VERİ SUNUMU / Canlandırma
Efekt Ekleme / Hareket Yolları
Efekt Ekle düğmesinden Hareket
Yolları türü seçildiğinde sağ tarafta
en son kullanılan birkaç hareket yolu
efekti görüntülenmektedir. Daha çok
hareket yolu efekti görüntülemek için
Diğer Efektler seçeneği seçilir ve
ekrana gelen Hareket Yolu Ekle
penceresinden istenen efekt seçilir.
Seçilen hareket efektine ait özellikler
Özel Animasyon bölmesindeki ilgili
yerlerde görüntülenir.
11 / 16
© TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – VERİ SUNUMU - I
VERİ SUNUMU / Canlandırma
Efekt Özellikleri
Bileşene eklenen efektin üç tür
başlangıç şekli vardır;
• Tıklatınca: Fare veya klavye
üzerindeki herhangi bir tuşa bastığında
başlar,
Bileşene eklenen efektin beş tür
efekt hızı vardır. Bunlar Çok Yavaş,
Yavaş, Orta, Hızlı ve Çok Hızlıdır.
Hangi hız seçeneği seçilirse efekt
bileşene o hızda uygulanır.
• Önceki ile birlikte: Bir önceki sıradaki
animasyon ile aynı anda başlar,
• Öncekinden sonra; Bir önceki
sıradaki animasyon gösterilip bittiği anda
başlar.
12 / 16
© TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – VERİ SUNUMU - I
VERİ SUNUMU / Canlandırma
Efekt Özellikleri
Efektin oynatma
sırasını gösterir.
(1 numaralı efekt)
Efektin başlangıç
şeklini gösterir.
(Fare tıkladığında)
Efektin türünü
gösterir. (Giriş
efekti)
Efektin
uygulandığı
bileşenin ismini
gösterir. (5
numaralı resim)
Slayt üzerindeki bileşenlere eklenen efektlerin sırası,
başlangıç şekli, türü ve bileşenin ismi ekranın sağ tarafındaki
Özel Animasyon bölmesinde görüntülenir. Eklenen efektin
sırasını değiştirmek için bölmenin altında bulunan Yeniden
Sırala yazısının sağındaki
veya solundaki
ok işareti
tıklanır.
13 / 16
© TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – VERİ SUNUMU - I
VERİ SUNUMU / Bağlantı oluşturma
Köprü Ekleme
Slayt üzerindeki herhangi bir bileşene köprü
eklemek için öncelikle köprü eklenecek
bileşen (metin, resim, şekil vb.) seçilir ve
Ekle menüsünden Köprü seçeneği tıklanır.
Ekrana gelen Köprü Ekle penceresinden
istenen noktaya köprü eklenir.
İster bir internet adresine
(http://www.gop.edu.tr), ister e-posta
adresine ([email protected]) isterse
de başka bir slayta veya dosyaya köprü
verilebilir.
14 / 16
© TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – VERİ SUNUMU - I
VERİ SUNUMU / Bağlantı oluşturma
Köprü Ekleme
Sunu içerisindeki
istenen slayta köprü
vermek için Bu
Belgede Yerleştir
tıklanır.
Köprü verilmek
istenen slayt başlığı
seçilir.
Tamam düğmesine
basılır.
15 / 16
© TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – VERİ SUNUMU - I
Temel Bilgisayar Bilimleri Dersi
Hafta 15
Veri Sunumu – II
(Microsoft Powerpoint)
Konya, 2012
16 / 16
© TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ – VERİ SUNUMU - I

similar documents