uyap bilişim sistemi

Report
UYAP BİLİŞİM SİSTEMİ
• UYAP; Adalet hizmetlerinin; en kısa zamanda, en az maliyetle,
şeffaf, etkili, verimli, hızlı, güvenilir, tarafsız ve denetlenebilir
şekilde yerine getirilmesini temin etmek üzere geliştirilen ve
Türkiye’deki e-devlet uygulamalarının önemli bir parçasını
oluşturan elektronik adalet sistemidir.
• Merkezi bir bilişim sistemi olarak UYAP, yüksek yargı organları da
dahil, bütün mahkemeleri, savcılık birimlerini, icra dairelerini, infaz
birimlerini
(cezaevleri-den.ser.Şb.md.lerini)
istisnasız
kapsamaktadır. UYAP, merkezi bilişim sistemi olan tüm ilgili devlet
kurumları ile bütünleşik (entegre) olup çevrim içi (on-line) veri alıp
verebilmektedir.
KURUM PORTAL
UYAP Bilişim Sisteminin bir kolu
olarak; Türkiye genelinde, adli
yargı ve idari yargı mahkemeleri ile
icra dairelerinde şirketinizin veya
kurumunuzun leh ve aleyhine
açılan tüm davalarınızı takip
etmenizi sağlayan ve Adalet
Bakanlığı tarafından sunulan online
yargı hizmetidir.
KURUM PORTALIN AMACI
Adliyelere giderek davalar hakkında
bilgi almak için harcanan
zaman,emek ve mesai masrafını
ortadan kaldırarak, daha etkin
yollardan yargıya erişim sağlamak;
yasal süreleri kolayca ve doğru bir
şekilde tespit etmek, yargılamanın
daha kısa sürede sonuçlandırılmasını,
mahkeme işlerinin düzen ve
denetim altında tutulmasını
sağlanarak bu konuda yaşanması
muhtemel hak kayıplarının ve
yersiz mağduriyetlerin yaşanmasını engelleyerek, davanın
tarafı olan şirketler için hukuki ve cezai sorumluluğun
doğmamasını sağlamaktır.
KURUM PORTALIN FAYDALARI
• Kurumunuzun taraf olduğu dava tevzi
edilerek Mahkemeden esas numarası
verildiğinde, dava bilgilerine internet
aracılığıyla her an her yerden ulaşılması
sağlanmakta,
• Kurumunuz lehine veya aleyhine açılan
dava/icra takibi hakkında öncelikle şirket
yetkilisinin haberi olmakta,
• Davaya ilişkin duruşma günü, safahat
bilgisi, dosyaya ait tüm evrak içeriğine ve
şirketinize ait kaç adet dava dosyası
olduğuna dair dava sayısı öğrenilebilmekte,
KURUM PORTALIN FAYDALARI
• Yasal sürelerin kolayca ve doğru bir şekilde
tespit ve takip edilmesine olanak tanınmakta,
• Mahkeme işlerinin düzen ve denetim altında
tutulması sağlanarak bu konuda yaşanması
muhtemel hak kayıplarının ve yersiz
mağduriyetlerin ortadan kaldırılması
amaçlanmakta,
• Yargı birimleri gereksiz meşgul
edilmediğinden, iş gücü kaybı engellenmekte,
yargının daha hızlı hizmet vermesi
sağlanmakta, yargı giderleri azalmakta,
• Kurum Portal kullanıcılardan söz konusu
hizmetin verilmesine karşılık belirli bir ücret
talep edilmekte, buradan sağlanan gelir ile
hizmetin devamlılığının sağlanması ve
sistemin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
KURUM PORTALIN KULLANIMI
• Kurum Portal üzerinden şirketiniz/kurumunuz lehine veya aleyhine
açılmış olan tüm davaların takip edilebilmesi için şirket tarafından
yetkilendirilen en fazla 5 kişiye Kurum Portal kullanım yetkisi
verilmektedir.
• Söz konusu firma/kurum yetkililerinin Kurum Portalını kullanabilmeleri
için e-imza veya m-imza’ya sahip olmaları gerekmektedir.
• Kurum Portal web sayfasında yer
alan protokol örneği şirket yetkilisi
tarafından doldurularak Adalet
Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığına gönderilmesi
gerekmektedir.
KURUM PORTAL WEB ADRESİ
https://kurum.uyap.gov.tr/
Türkiye genelinde, adli
yargı ve idari yargı
mahkemeleri ile
icra dairelerinde
şirketinizin veya
kurumunuzun leh ve
aleyhine açılan
tüm davalarınızı Kurum
Portal web adresi
üzerinden online takip
edebilirsiniz.
KURUM PORTAL SAYFASINA
NASIL GİRİŞ YAPILIR
• Kurum Portal
sayfasına giriş yetkisi
verilen şirket/kurum
yetkilisinin öncelikle
e-imza veya m-imza
temin etmesi
gerekmektedir.
• Örneğin; e-imza
sahibi olan şirket
yetkilisi akıllı kart
tipini seçtikten sonra
e-imza şifresini
yazarak sisteme giriş
yapabilir.
KURUM PORTALDA
DOSYA TAKİPİ NASIL YAPILIR?
Kurum Portalda Dosya Takibi ;
1.Birim ve esas no ile dosya sorgulaması,
2.Birim ve açılış tarihi ile dosya sorgulaması,
3.Taraf bilgisi ile dosya sorgulaması,
4.Safahat türü ile dosya sorgulaması,
olmak üzere 4 ayrı yöntemle yapılabilmektedir.
BİRİM VE ESAS NO İLE DOSYA SORGULAMA-1
Bu ekranda ; dosyanın
bulunduğu yargı
biriminin adı ve dosya
numarası bilgileri
girilerek talep edilen
dava dosyası veya takip
dosyası sorgulanabilir.
Sorgulama sonucunda
dosya kapak bilgilerine
ve istenirse görüntüle
butonu ile dosyadaki
belgelere ulaşılabilir.
BİRİM VE ESAS NO İLE DOSYA SORGULAMA-2
Örneğin; Ankara 1.İdare
Mahkemesinde
görülmekte olan 2012/11
Esas Numaralı dosyamızı
sorgulayalım.
Bu sorgulama için
sırasıyla; yargı birimini,
mahkemesini, dosya esas
numarasını girmemiz ve
bulunan dosyalar kısmında
‘Görüntüle’ butonunu
tıklamamız gerekmektedir.
BİRİM VE ESAS NO İLE DOSYA SORGULAMA-3
Bulunan dosyalar kısmında
‘Görüntüle’ butonuna
tıkladıktan sonra karşımıza
dosya kapak bilgileri ekranı
gelmektedir.
Bu ekranda; dosyanın
bulunduğu mahkeme, dava
konusu, açılış tarihi,
dosyanın son durumu,
taraf isimleri v.b. bilgileri
görmek mümkündür.
BİRİM VE ESAS NO İLE DOSYA SORGULAMA-4
Dosyadaki belgeler sol
panelde belge isimleri ile
gruplandırılmış bir şekilde
sıralanmıştır. İstenilen
belgeler buradan
seçildikten sonra ‘görüntü’
butonuna tıklanarak
görüntülenebilir.
Kullanıcı isterse kaydet
butonuna tıklayarak,
belgenin elektronik imzalı
suretini bilgisayarına
kaydedebilir.
BİRİM VE AÇILIŞ TARİHİ İLE DOSYA SORGULAMA-1
Bu ekranda ; dosyanın
bulunduğu yargı biriminin
adı ve iki tarih aralığı
girilerek talep edilen dava
dosyası veya takip dosyası
sorgulanabilir. Sorgulama
sonucunda dosya kapak
bilgilerine ve istenirse
görüntüle butonu ile
dosyadaki belgelere
ulaşılabilir.
BİRİM VE AÇILIŞ TARİHİ İLE DOSYA SORGULAMA-2
Örneğin; Ankara 1.İdare
Mahkemesinde
görülmekte olan davalara
ilişkin dosyaları iki tarih
aralığı girerek
sorgulayalım.
Bu sorgulama için
sırasıyla; yargı birimini,
mahkemesini, istediğimiz
iki tarih aralığını girmemiz
ve bulunan dosyalar
kısmında ‘Görüntüle’
butonunu tıklamamız
gerekmektedir
BİRİM VE AÇILIŞ TARİHİ İLE DOSYA SORGULAMA-3
Bulunan dosyalar
kısmında ‘Görüntüle’
butonuna tıkladıktan
sonra karşımıza dosya
kapak bilgileri ekranı
gelmektedir.
Bu ekranda; dosyanın
bulunduğu mahkeme,
dava konusu, açılış
tarihi, dosyanın son
durumu, taraf isimleri
v.b. bilgileri görmek
mümkündür.
BİRİM VE AÇILIŞ TARİHİ İLE DOSYA SORGULAMA-4
Dosyadaki belgeler sol
panelde belge isimleri
ile gruplandırılmış bir
şekilde sıralanmıştır.
İstenilen belgeler
buradan seçildikten
sonra ‘görüntü’
butonuna tıklanarak
görüntülenebilir.
Kullanıcı isterse kaydet
butonuna tıklayarak,
belgenin elektronik
imzalı suretini
bilgisayarına
kaydedebilir.
TARAF BİLGİSİ İLE DOSYA SORGULAMA-1
Bu ekranda ; taraf tipi
kişi veya kurum olarak
seçilerek talep edilen
dava dosyası
sorgulanabilmektedir.
Sorgulama sonucunda
dosya kapak bilgilerine
ve istenirse görüntüle
butonu ile dosyadaki
belgelere ulaşılabilir.
TARAF BİLGİSİ İLE DOSYA SORGULAMA-2
Taraf tipi; kişi veya kurum
olarak seçilebilmektedir.
Kişi ise, varsa TC kimlik
numarası , TC kimlik
numarası bilinmiyorsa
tarafın adı ve soyadı ile
sorgulama yapılabilirsiniz.
Kurum ise, kurum ismini
girerek sorgulama
yapılabilirsiniz.
Örneğin; TC kimlik
numarası ile sorgulama
yapalım.
TARAF BİLGİSİ İLE DOSYA SORGULAMA-3
Bulunan dosyalar
kısmında ‘Görüntüle’
butonuna tıkladıktan
sonra karşımıza dosya
kapak bilgileri ekranı
gelmektedir.
Bu ekranda; dosyanın
bulunduğu mahkeme,
dava konusu, açılış
tarihi, dosyanın son
durumu, taraf isimleri
v.b. bilgileri görmek
mümkündür.
TARAF BİLGİSİ İLE DOSYA SORGULAMA-4
Dosyadaki belgeler sol
panelde belge isimleri
ile gruplandırılmış bir
şekilde sıralanmıştır.
İstenilen belgeler
buradan seçildikten
sonra ‘görüntü’
butonuna tıklanarak
görüntülenebilir.
Kullanıcı isterse kaydet
butonuna tıklayarak,
belgenin elektronik
imzalı suretini
bilgisayarına
kaydedebilir.
SAFAHAT TÜRÜ İLE DOSYA SORGULAMA-1
Bu ekranda, safahat türü
ve tarih aralığı girilerek
dosya sorgulaması
yapılabilir.
Bu sorgulama için;
sırasıyla dosyanın
bulunduğu yargı türü,
safahat türü, adliye, yargı
birimi ve tarih aralığını
girmemiz ve bulunan
dosyalar kısmında
‘Görüntüle’ butonunu
tıklamamız
gerekmektedir .
SAFAHAT TÜRÜ İLE DOSYA SORGULAMA-2
Bulunan dosyalar
kısmında ‘Görüntüle’
butonuna tıkladıktan
sonra karşımıza dosya
kapak bilgileri ekranı
gelmektedir.
Bu ekranda; dosyanın
bulunduğu mahkeme,
dava konusu, açılış
tarihi, dosyanın son
durumu, taraf isimleri
v.b. bilgileri görmek
mümkündür.
SAFAHAT TÜRÜ İLE DOSYA SORGULAMA-3
Dosyadaki belgeler sol
panelde belge isimleri
ile gruplandırılmış bir
şekilde sıralanmıştır.
İstenilen belgeler
buradan seçildikten
sonra ‘görüntü’
butonuna tıklanarak
görüntülenebilir.
Kullanıcı isterse kaydet
butonuna tıklayarak,
belgenin elektronik
imzalı suretini
bilgisayarına
kaydedebilir.
KURUM PORTAL DURUŞMA TAKİBİ
Bu ekranda;
kurumunuz/şirketinizin
tarafı olduğu davalara ait
yapılmış olan
duruşmaları takip
edebilir, yapılacak olan
duruşmaların tarihlerini
öğrenebilirsiniz.
Bu sorgulama için;
sırasıyla dosyanın
bulunduğu yargı türü,
adliye, yargı birimi ve
tarihi girmemiz ve
bulunan dosyalar
kısmında ‘Görüntüle’
butonunu tıklamamız
gerekmektedir .
FAYDALI PROGRAMLAR VE LİNKLER
Program yükleme butonuna
tıklayarak, UYAP programlarını
indirebilir ve bilgisayarınıza
yükleyebilirsiniz.
Linkler butonundan ise, UYAP
Mevzuat Programı, Yargı
Birimleri, Yüksek Mahkemeler,
Bakanlıklar, Genel
Müdürlükler, Valilikler, Üst
Kuruluşlar, Belediyeler,
Üniversiteler gibi yararlı
linklere ulaşabilirsiniz.
KURUM PORTAL KULLANIMI
İÇİN GEREKLİ BELGELER
• Kurum Portal kullanma talebini ve şirket adına
Kurum Portalı kullanmaya yetkilendirilen kişi
veya kişilerin adı, soyadı ile T.C. Kimlik
numarasını içerir dilekçe ve nüfus cüzdan sureti,
• Şirketler için ilgili mevzuatı gereği kayıtlı
bulunduğu, ticaret veya sanayi odasından tüzel
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
• Şirketler için tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret
sicil gazetesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
Yukarıdaki evraklar tamamlanarak, hizmet bedelinin yatırılması ve
sözleşmenin imzalanarak müracaat edilmesi halinde şirket /kurum adına
yetkilendirilen kişi için Kurum Portal yetki tanımlaması yapılacaktır.
KURUM PORTAL PROTOKOLÜ
Kurum Portal kullanım yetkisinin açılabilmesi
için öncelikli olarak sözleşmelinin
imzalanması gerekmektedir. Kurum Portal
Kullanımına İlişkin Ücret ve Esaslara Dair
Sözleşmeye Kurum Portal ana sayfasında yer
alan ‘protokol örneği’ butonundan
ulaşabilirsiniz.
KURUM PORTAL
KULLANIM BEDELİ
Kurum Portal kullanım bedeli , kurumun/şirketin taraf olduğu dosya
sayısına göre ve kademeli olarak dosya başına 10 TL ile 25 Kuruş
arasında değişmektedir.
UYAP’A KAYITLI
DOSYA SAYISI
DOSYA BAŞINA
BİR YILLIK ÜCRET
1000’e kadar
10 TL
1001-10.000 arası
5 TL
10.001-100.000 arası
1 TL
100.001- 500.000 arası
50 Krş
500.001’den sonrası
25 Krş
KURUM PORTAL
KULLANIM BEDELİNİ HESAPLAMA
Kurum Portal web
sayfasında yer dosya ücreti
hesapla butonuna
tıkladıktan sonra açılan
ekranda,
Kurumunuzun/Şirketinizin
toplam dosya sayısını
girerek hesapla butonuna
tıkladığınızda, dosya
sayısına göre ödemeniz
gereken toplam yıllık ücreti
öğrenebilirsiniz.
ÖDEMELERİN YAPILACAĞI
BANKA HESAP NUMARASI
Ücretlendirme yıllık olarak yapılır ve
yıllık tahakkuk eden miktar, üç’er aylık
dönemler halinde ,dört eşit taksitte
Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu
Dairesi Başkanlığı adına açılan
VakıfBank Ankara Adliye
Sarayı Şubesi nezdindeki
TR480001500158007299590324
nolu hesaba yatırılır.
Ayrıca ücretin yatırıldığına dair dekontun
[email protected] adresine mail olarak veya
(312) 293 22 22’ye faks olarak gönderilmesi gerekmektedir.
BİRLİKTE ÇALIŞMAKTAN MEMNUNİYET DUYARIZ
Şirketinizin geleceğini anında ulaştığınız doğru bilgiler ile belirleyin.
İRTİBAT BİLGİLERİ
Adalet Bakanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Katma Değerli Servisler Şubesi
[email protected]
•Ahmet KANMAZ
Tetkik Hâkimi
0(312)2932026
[email protected]
•Şengül DEMİR
Şube Müdürü
0(312)2932170
[email protected]
0(312)2933388
[email protected]
•Evliya YİĞİT
Alan Uzmanı

similar documents