Slovenský spotrebiteľ

Report
Slovenský spotrebiteľ
na prahu
3. tisícročia
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Ako sa zmenila slovenská spoločnosť
oproti minulosti
■ Moja rodina môj hrad
■ Dokážem to
■ Zdravý životný štýl
■ Realitou je t, o čom sa hovorí v masmédiách
■ Peniaze, peniaze, peniaze
■ Brandizmus a hlad po nových výrobkoch
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Moja rodina môj hrad
• Chcem mať pokoj alebo uzatváranie sa do súkromia a únik od reality
– Prísť z práce domou a nemusieť nič robiť
• Ide mi len o mojich najbližších alebo primknutie k najbližšej rodine
– trávenie voľného času v úzkom kruhu známych
• Čo ma je po vás alebo oslabenie sociability
– Viazne komunikácia, nezáujem o okolie
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Zdravý životný štýl
alebo o predsavzatiach, cereáliách a bôčikoch
• Zdravie má v našom hodnotovom rebríčku prvé miesto
• Zlepšenie zdravotného stavu sa stáva obsahom mnohých našich
predsavzatí
• Mladí ľudia sa snažia zlepši svoje stravovacie návyky
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Peniaze, peniaze, peniaze
alebo o tom, že ich potrebujeme
• Zistili sme, že bez peňazí to nejde.
– Pokladáme ich za najdôležitejší činiteľ, ktorý hýbe svetom
• Zarábanie peňazí má v hierarchií našich hodnôt tretie miesto
• Ak máme nedostatok peňazí, sme radi, že sa môžeme oprieť o to
tradičné slovenské –“Peniaze nie sú všetko..“
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Dokážem to!
Alebo presadzovanie sa individuálnych a aktívnych životných stratégií
• Začíname rozumie tomu, že štát nás nemá viesť za ručičku
• Prestávame sa báť zmien v našom živote
• Život už prestávame brať taký aký je. Snažíme sa ho prispôsobiť
našim záujmom.
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Realitou je to, o čom sa hovorí v masmédiách
alebo silnejúci vplyv médií
• Prestáva nám záležať na iných okrem najužšej rodiny
• Príznakom týchto postojou je silnejúci vplyv médií
• Najviac sledujeme senzácie a škandáli
• Osobnosti masmédií a špeciálne televízie považujeme nielen za
najpopulárnejšie, najsympatickejšie, ale aj za najdôverihodnejšie.
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Brandizmus a po nových výrobkoch
alebo sofistikovaný spotrebiteľ
• Začali sme vnímať značku ako symbol kvality, ale aj ako znak
nášho statusu, miesta v spoločnosti.
• Tradičné značky sa stávajú zastarané, radšej máme nové a
moderné značky.
• Osobná skúsenosť zo značkou alebo výrobkom je pre mnohých
z nás najdôležitejším kritériom pri nákupe
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Poďme sa pozrieť aký sme
Generation next,
To sú mladý brandisti, ktorý majú radi kvalitné veci, komfort a zábavu s priateľmi.
Chcú byť úspešný a ekonomicky zabezpečený.
Miestny frajer
Je nespokojný ufrflanec, ktorý svoj život trávi v krčme. Má sa zle a chcel by sa
mať dobre
Babka
Chce mať čo najpokojnejší život. Je to dôchodkyňa, ktorá chce byť zo všetkými
zadobre. Najväčším potešením sú pre ňu jej deti.
Workoholik
Je vzdelaný mestský individualista fascinovaný svojou prácou. Dôležité je preňho,
aby sa profesionálne a spoločensky presadil.
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Poďme sa pozrieť aký sme
Správny chlap
Sa o nič nestará a nič ho nezaujíma. Mudruje o futbale, ženách a politike a mrzí
ho, keď večer nenájde v chladničke pivo.
Praktická žena
Je energická, vynaliezavá a asertívna. Rodina v jej chápaní znamená domácnosť.
A tá musí byť čistá, čistučká a dobre zásobená
Mladí a šťastní
Začínajú viesť samostatný život svojej mladej rodiny. Sú plný elánu, radostného
očakávania a veľmi, veľmi zaľúbený. Vždy mali radi voľnosť a zábavu.
Ambiciózny
Túži zarábať čo najviac peňazí a rozširovanie bohatstva je cieľom každej jeho
aktivity. Má obrovské materiálne a ekonomické ambície.
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Poďme sa pozrieť aký sme
Mamina
Sa úplne bezo zbytku odovzdáva výchove svojich detí. Sú pre ňu prvoradé,
podriaďuje im úplne všetko.
Hĺbavý
Je hmotne relatívne zabezpečený človek, ktorý túži po láske a porozumení,
pretože vo svojom živote pociťuje jeho absenciu. Má rád krásne a pekne veci.
Stratený
Je frustrovaný človek, ktorému revolúcia a zmeny po nej zrútili svet. Na adaptáciu
na nové podmienky nemá chuť ani odvahu. Chýba mu obdobie nehybnosti,
plné vyprážaných rezňov a dovoleniek v Bulharsku.
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Generation next
•
•
•
•
•
•
•
•
výskyt v populácií: 10,5 %
pohlavie: približne rovnako muži (49,5%) a ženy (50,5%)
vek: 15- 24 rokov
priemerný vek: 17 rokov
vzdelanie: základné
bydlisko: typicky mestský typ
situácia v domácnosti: hodnotí veľmi priaznivo
za bežné nákupy: nezodpovedá
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Generation next
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Miestny frajer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
výskyt v populácií: 3,5 %
pohlavie: typický mužský typ (97%)
vek: 15- 24 rokov (23%), 25-34 r. (25%), 35-44 r.(23%)
priemerný vek: 39 rokov
vzdelanie: základné (34%) a stredoškolské bez maturity (42%)
bydlisko: zväčša na vidieku
typ domácnosti: 4 členné domácnosti z dospelými deťmi
situácia v domácnosti: najnepriaznivejšia
za bežné nákupy: nezodpovedá (79%)
najvyšší príjem: zabezpečuje (58%)
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Miestny frajer
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Babka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
výskyt v populácií: 11,4%
pohlavie: prevládajú ženy (59%)
vek: 15- 24 rokov (23%), 25-34 r. (25%), 35-44 r.(23%)
priemerný vek: 60 a viac rokov
vzdelanie: základné (69%)
bydlisko: 46 % na vidieku
typ domácnosti: 2 členné domácnosti (53%)
situácia v domácnosti: nepriaznivé hodnotenie (40%)
za bežné nákupy: zodpovedá (71%)
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Babka
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Workoholik
•
•
•
•
•
•
•
•
•
výskyt v populácií: 3,3%
pohlavie: veľmi mierne prevažujú ženy (55%)
vek: 25- 34 rokov (36%), 45-54 r. (33%)
priemerný vek: 40 rokov
vzdelanie: vysokoškolské (100%)
bydlisko: typicky veľkomestský typ (56%)
typ domácnosti: 3 a 4 členné domácnosti
situácia v domácnosti: Veľmi priaznivá (76%)
za bežné nákupy: zodpovedá (53%)
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Workoholik
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Správny chlap
•
•
•
•
•
•
•
•
•
výskyt v populácií: 3,8%
pohlavie: typicky mužský typ (100%)
vek: 35 - 44 rokov (39%)
priemerný vek: 40 rokov
vzdelanie: základné (31%) a stredoškolské bez maturity (46%)
bydlisko: „najvidieckejší typ“ (51%)
typ domácnosti: 3 a 4 členné domácnosti
situácia v domácnosti: priemerná
za bežné nákupy: nezodpovedá (53%)
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Správny chlap
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Praktická žena
•
•
•
•
•
•
•
•
•
výskyt v populácií: 3,9%
pohlavie: typicky ženský typ (100%)
vek: 35 - 44 rokov (39%)
priemerný vek: 42 rokov
vzdelanie: stredoškolské z maturitou (45%)
bydlisko: 45% žije na vidieku
typ domácnosti: 4 členné domácnosti
situácia v domácnosti: pomerne priaznivá (69%)
za bežné nákupy: zodpovedá (92%)
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Praktická žena
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Mladí a šťastní
•
•
•
•
•
•
•
•
•
výskyt v populácií: 7,3%
pohlavie: veľmi mierna prevaha žien (57%)
vek: 25 - 34 rokov (74%)
priemerný vek: 28 rokov
vzdelanie: stredoškolské bez maturity (45%) s maturitou (35%)
bydlisko: malé mestá
typ domácnosti: 3 a 4 členné domácnosti
situácia v domácnosti: o trocha lepšia než priemerná
za bežné nákupy: zodpovedá (65%)
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Mladý a šťastný
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Ambiciózny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
výskyt v populácií: 15,9%
pohlavie: výrazná prevaha mužov (64%)
vek: 15 - 24 rokov (29%), 35-44 rokov (26%)
priemerný vek: 35 rokov
vzdelanie: stredoškolské bez maturity (40%) s maturitou (38%)
bydlisko: v rámci priemeru za celú populáciu
typ domácnosti: 4 členné domácnosti
situácia v domácnosti: o trocha lepšia než priemerná
za bežné nákupy: nezodpovedá (60%)
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Ambiciózny
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Mamina
•
•
•
•
•
•
•
•
•
výskyt v populácií: 12,7%
pohlavie: výrazná prevaha žien (67%)
vek: 35 - 44 rokov (40%), 25-34 rokov (31%)
priemerný vek: 39 rokov
vzdelanie: stredoškolské bez maturity (35%) s maturitou (33%)
bydlisko: skôr vidiecky typ
typ domácnosti: 4 členné domácnosti
situácia v domácnosti: priaznivá
za bežné nákupy: zodpovedá (66%)
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Mamina
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Hĺbavý
•
•
•
•
•
•
•
•
•
výskyt v populácií: 10,8%
pohlavie: mierna prevaha žien (59%)
vek: 45 - 59 rokov (29%), 15-24 rokov (28%)
priemerný vek: 43 rokov
vzdelanie: nižší podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí
bydlisko: v rámci priemeru na celú populáciu
typ domácnosti: 4 členné domácnosti
situácia v domácnosti: pomerne priaznivá
za bežné nákupy: zodpovedá (53%)
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Hĺbavý
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Stratený
•
•
•
•
•
•
•
•
•
výskyt v populácií: 16,9%
pohlavie: mierna prevaha žien (57%)
vek: 45 – 54 rokov (16%), 55-59 rokov (11%), nad 60 (26%)
priemerný vek: 47 rokov
vzdelanie: základné (39%) stredoškolské bez maturity / s
maturitou (55%)
bydlisko: prevažuje vidiek (51%)
typ domácnosti: 2 členné domácnosti
situácia v domácnosti: zlá
za bežné nákupy: zodpovedá (51%)
Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia
Stratený

similar documents