Hranoly

Report
Hranoly
Peter Macko, Lukáš Olšavský,
Patrícia Manková, Maroš Almáši,
Sebastián Kováč, Filip Júdt, Nicol
Šlosárová, Roberta Ilašenková,
Gymnázium P. J. Šafárika Rožňava
Obsah
Trojboký hranol
Štvorboký hranol – Kocka
– Kváder
– iné...
Viacboký hranol (n- boký)
Prieskum
Kvíz
Kvíz výsledky
Trojboký hranol
Trojboký hranol má dve trojuholníkové
podstavy a plášť je zložený z troch
obdĺžnikov.
Povrch trojbokého hranola
S=2P+Q
Objem trojbokého hranola
V=P. v
Štvorboký hranol- kocka
Kocka má dve podstavy tvaru štvorca a
plášť je zložený zo štyroch
štvorcov.(štvorce podstavy aj plášťa sú
zhodné)
Povrch kocky
S=6.a2
 Objem kocky
V=a3
Štvorboký hranol- Kváder
Kváder má dve podstavy tvaru štvorca a
plášť je zložený zo štyroch obdĺžnikov.
Povrch kvádra
S= 2.(a.b+a.c+b.c)
Objem kvádra
V= a. b. c
Štvorboký hranol- iné...
Štvorboký hranol môže mať podstavu
okrem štvorca aj kosoštvorec, kosodlžník
a lichobežník. Plášť je zložený zo štyroch
obdĺžnikov.
Povrch štvorbokého hranola
S=2P+Q
Objem štvorbokého hranola
V=P. v
Viacboký hranol (n- boký)
N- boký hranol má dve podstavy
tvaru päť a viac uholníka a plášť je
zložený z toľkých obdĺžnikov koľko
majú podstavy hrán.
Povrch n- bokého hranola
S=2P+Q
Objem n- bokého hranola
V= P. v
Prieskum
 Urobili sme prieskum na ZŠ Pionierov. Otázka znela takto:
Pri ktorom hranole sa vám najľahšie počíta povrch a
objem? A dopadlo to takto:
Kvíz
1. Aký je vzorec na výpočet objemu a
povrchu Kocky?
2. Aký je vzorec na výpočet objemu a
povrchu 3bokého hranola?
3. Aký je vzorec na výpočet objemu a
povrchu kvádra?
Kvíz- výsledky
1. Objem: V=a3 Povrch: S=6.a2
2. Objem: V=P. v Povrch: S=2P+Q
3. Objem: V= a. b. c Povrch:
S= 2.(a.b+a.c+b.c)
Vedeli ste to takto?!
Ďakujeme za pozornosť

similar documents