SHORT-SMALL-BOWEL-SYNDROME-13next

Report
HET
SYNDROOM
Zaterdag 02 november 2013
Dr. G.P.A. Bongaerts, Lab. Kinderinfectiologie
Afd. Kindergeneeskunde, UMC St. Radboud - Nijmegen
Diverse strikjes
Borstkanker
strikje
Strikjes voor
diverse soorten kanker
Waarom
“KNOCK OUT”
SYNDROOM ?
De lengte van de darm varieert:
• dunne darm van 1.5-2 m (B) tot 7.5-8 m (V)
• totale darm van 2-2.5 m (B) tot 9-10 m (V)
Veel gas in het colon voelen
we normaliter hoog in de
buik (net onder de maag)
Onderdelen maag-darmstelsel
Korte darm (SB): 2 basis-types
1. Korte dikke darm:
“SHORT COLON” (SC)
hoe groter resectie, hoe minder
dehydratatie, en
hoe meer gelijkenis tussen feces en
dunne darm flora en
Hoe minder bacteriële productie KKV
2. Korte dunne darm:
“SHORT SMALL BOWEL” (SSB)
< 50 % dunne darm over
•
•
•
•
Terminologie m.b.t. Korte Darm
• Korte darm: meer dan 50 % verwijderd
• Short Bowel (SB): zie Korte darm
• Te onderscheiden zijn:
• Short Colon (SC): korte dikke darm
• Short Small Bowel (SSB): korte dunne darm
• Het complexe ziekteverschijnsel (syndroom) is
normaliter geassocieerd aan de SSB en wordt
genoemd:
SBS dan wel SSBS
•
NORMALE DARMFLORA IN SSB-PATIËNTEN
•
•
Blijvende FLORA:
LACTOBACILLEN: 1010-1012 bacteriën/g feces
Escherichia coli : 108 -1010 bacteriën/g feces
•
•
Tijdelijke FLORA:
tot 1011 bacteriën/g feces
VERKLARING UITGROEI LACTO’S
•
•
•
•
•
•
•
Lactobacillen: tolereren zure omgeving (geen probleem!)
Duodenum is vrij zuur en dus alleen vriendelijk voor lacto’s
T.g.v. verminderde (= trage) opname door dunne darm:
meer substraat in darm voor lacto’s dan normaal
Melkzuurproductie door lacto’s uit suikers, zoals
Glucose (= druivensuiker)
Saccharose (= sucrose = bietsuiker = rietsuiker)
Lactose (= melksuiker)
Zuurproductie overtreft neutralisatie van zuur door
pancreassap
Lacto bevordert zo eigen woon- en leef-omgeving
Resultaat: van uitgroei naar overgroei
•
•
•
Onderscheid tussen diverse soorten lacto’s o.a. op basis van:
•
•
Melkzuurproductie uit suiker:
Homolactisch: uit suiker alleen maar melkzuur
Heterolactisch: uit suiker melkzuur, alcohol en koolzuurgas
Dit gas zorgt voor snelle doorstroming en goedaardige diarree!
•
•
•
Aantasting galzuren in darm
Lacto’s afkomstig van planten: geen aantasting
Lacto’s uit ingewanden: wel aantasting galzuren
•
•
•
•
•
In darm met veel “wilde” heterolactische lacto’s: grote
koolzuurgasproductie uit suiker waardoor stimulatie
verhoogde darmperistaltiek (goedaardige diarree)
Bij gasvorming: frequentie SSB-diarree snel hoog
Bij een bepaalde volwassen vrouw:
Gemiddeld: 16 x per dag
Soms echter: tot 20 x per dag
•
•
•
Bij veel gasproductie:
hoge diarree-frequentie: gewichtsverlies vanwege
minder opname van melkzuur en andere
voedingsstoffen
•
•
•
•
Galzuren in gal zijn bedoeld voor
opname van vetten en zullen ook
vetten uit bacteriën halen en
aldoende deze bacteriën doden.
Lacto’s in de darm hebben daar
geen last van! Ze zijn galzuurresistent dankzij een eiwit, dat
galzuren kapot maakt !!!!
Gevolg: SSB-patiënten met teveel
lacto’s nemen weinig vet en vetachtige vitamines (A-D-E-K) op.
Resultaat SSBS:
een tekort aan opslag van suiker,
vet en vitamines
daarom op termijn:
gewichtsvermindering
•
•
Knock-out voorbeelden (-1)
• Vaak veel diarree door bacteriële
(heterolactische) gasvorming.
Daardoor tekort aan opgenomen
substraten. Gevolg: te weinig
stoffen voor energieproductie.
• Soms sprake van stasis: absoluut
geen diarree! Oorzaak: teveel
homolactische lacto’s, waardoor
geen gasvorming en stimulatie
peristaltiek. Gevolg: teveel opname
van melkzuur door lichaam via darm
ofwel acidotische “knock out” .
Knock-out voorbeelden (-2)
• Patiëntje kreeg zorgvuldig berekende “rugzaksondevoeding”.
• Toch was patiëntje continu loom en niet in staat om
•
•
goed na te denken. In drie maanden tijd was
patiëntje maar 3 dagen in staat om naar school te
gaan en mee te doen aan lesprogramma.
Ondanks weinig diarree bleek bij weging patiëntje
in 3 maanden ongeveer 2.5 kg te zijn afgevallen!
Hier is sprake van onzichtbare “knock out” door te
weinig (=onder-)voeding.
Knock-out voorbeelden (-3)
• Opname acidotische en encefalopatische SSB-patiënt
• Voeding volledig gestaakt, waarna herstel
• Vervolgens voeding op basis van bepaalde vetzuren
• Patiënt weer heel snel encefalopathisch
• Ook deze voeding volledig gestaakt, waarna herstel
• Nu koolhydraten als voeding, maar nu
• Geen suikers
• Voornamelijk polysaccharides !!!
• Wat speelde hier ???
Knock-out voorbeelden (-3) vervolg
•
•
•
Suikervergisting: heel snel veel melkzuur
Grote opname melkzuur: acidose en encefalopathie
Stop voeding: stop aanvoer melkzuur (herstel)
•
•
•
•
Galzouten in gal nodig voor opname energierijk vet
Lactobacillen zitten op plaats waar gal in dunne darm komt en zijn
dus gal-resistent
Ze breken galzouten af
Daardoor te weinig opname van vet!
•
•
•
•
Polysaccharides: lange ketens van suikers
Suikers moeten één-voor-één vrij gemaakt worden
Daardoor vergisting van suikers uit polysaccharides vertraagd
Gevolg: minder snelle opname zuur
Knock-out voorbeelden (-4)
• Bloedwaarden van SSB-patiëntje werden in 6 weken tijd
naar optimaal/ gewenst niveau gebracht.
• Patiëntje ging vrijdagmiddag voor weekendje naar huis
(tot zondagavond).
• Patiëntje speelde gewoon met vriendjes en brusjes.
• Zaterdagmiddag echter kwam patiëntje “knock out” terug
naar ziekenhuis.
Wat is hier nu aan de hand?
Knock-out voorbeelden (-4) vervolg
• Het SSB-patientje was in een optimale conditie
• Een SSB-patiënt is in zijn/haar doen hetzelfde als een
niet-SSB-mens
• Een SSB-patiënt verbruikt dus evenveel energie als
de andere kinderen
• Verschil:
• Het SSB-patientje kan de verbruikte
energie niet snel genoeg aanvullen
SSBS is een
ENERGERINGSZIEKTE
•
•
•
•
Energieverbruik SSB-patiënt
zelfde als bij gezonden !!!
Gevolgen van korte dunne darm:
langzame opname
Opname en verbruik van energie
niet in evenwicht
Daarom: energerings-ziekte
M.b.t. energiegebruik:
beweging gaat ten koste van denken!!!
plan energiegebruik: liever rolstoel dan lopen
•
•
High Fat-Low Carbohydrate-dieet (HFLC-dieet):
•
•
•
•
Dit dieet is hypothetisch en nog niet uitgetest!!!!
Doel:
Verminderen zuurproductie
Verminderen CO2-gasproductie
Verhoging energie-opname
Mogelijke realisatie:
Verhoogde opname van vetten
Vereist:
Afname galzuur-afbrekende lacto’s
Toename intacte galzuren
Geleidelijke afname koolhydraten in dieet
Geleidelijke toename vetten in dieet
Pas op: dieet niet abrupt wijzigen (zie voorbeeld-3)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SAMENVATTING
Het SSBS is een energeringziekte, waarin lactobacillen door hun overvloed
een zeer belangrijke rol spelen !!!
Overvloedige lactobacillen zorgen voor sterk verminderde opname van:
Koolhydraten (diarree; heterolactische lacto’s)
Vetten (afbraak galzuren)
Kortom: van energie
Anders gezegd: er is sprake van energetische ondervoeding
•
•
•
•
•
•
De kern van het probleem bij SSB is, dat opname en verbruik van energie
niet in evenwicht zijn
SSB-patiënten zijn vaak energetisch KNOCKED DOWN
•
Hoop gericht op toekomstig onderzoek m.b.t. opname van vetten
IK DANK U
VOOR UW
AANDACHT !

similar documents