Kraka Ingeborg Bjørnholm - Forum For Mentalisering

Report
Mentaliseringsbaseret
caseformulering
Nordisk MBT konference - Kbh. 22. maj 14
Afd læge Kraka Bjørnholm
Psykiatrisk Klinik Roskilde
MBT case formulering
• ” Terapeutiske interventioner er
mest effektive, når de relateres til
centrale psykopatologiske processer
,som vi forstår dem fra et
udviklingsperspektiv”
Barnets udvikling i
tilknytningsrelationen
Far og barn
Mor og barn
Selvet
• Udvikling af ”selvet” sker i affektregulerede tidlige tilknytningsrelationer.
• Præcis og ”markeret” spejling fremmer
2.ordens repræsentation af affekt og
dermed et stabilt og realistisk selvbillede.
• Tryghed og stabilitet i tidlige relationer
tillader ”leg” med mentale tilstande,som
forudsætning for evnen til mentalisering.
Udviklingspatologi for borderline PF
Risikofaktorer:
 Mangelfuld spejling
 Tilknytningstraume
 Nedsat kapacitet
for leg i familien
Følger:
 Disorganiseret
tilknytning og
disorganiseret
selvstruktur
 Forstyrrelse af
mentaliseringsevne
 Hyperaktivering af
tilknytningssystemet.
Caseformulering
• En caseformulering repræsenterer
terapeutens opfattelse af pt´s problemer
fra et udviklingspsykologisk perspektiv og
i relation til mentalisering
• Socialiserer pt til behandlingen og
mentaliserings tankegangen
• Teleologisk funktion – udleveres på skrift
• Organisering af klinisk materiale /
tænkning for terapeut og pt – at se
forskellige sind
Caseformulering , fortsat
• Bygger bro mellem indre verden og den ydre
(personlighedstræk, relationer og adfærd )
• Opstiller mål – hvorfor går jeg i terapi- hvad skal
ændres og hvordan
• Formuleres enkelt og forståeligt – men en ”tand”
foran pt´s selvforståelse
• Pt skal kunne acceptere den- tage ejerskab- få et
håb om forandring
• Velunderbygget arbejdshypotese – men ingen
”sandhed” – kan ændres/ justeres
Caseformulering - Indhold
• Udviklingshistorie
• Aktuelle (mentaliserings-)
problemer og ressourcer
• Involvering i behandlingen Så KORT som muligt – max 1-1,5 A4
Aktuelle mentaliseringsproblemer og
styrker -
• Beskriv de mentale problemer
• Hvordan udspilles de
interpersonelt? Med vægt på
følelser og mentalisering.
• Hovedaksen er situationer med
mentaliserings svigt
• Understreg vellykket
mentalisering
Terapien
1. Individuel psykoterapi
2. Gruppeterapi
3. Selv –medpatienter terapeuter
• Hvordan vil pt mon forholde sig
i løbet af terapien?
Pt case er fjernet mhp at sikre anonymitet for pt

similar documents