Genel ve Bölüm Uyum Rehberi Sunumu

Report
TC SAĞLIK BAKANLIĞI
AHİ EVREN
G.K.D.C.E.A.H.
GENEL VE BÖLÜM UYUM
REHBERİ
2013
Hazırlayan:
Remziye DÜZCAN
Eğitim Birim Sorumlusu
İÇERİK
















Genel ve Bölüm Uyum Eğitimi nedir.?
Genel Uyum Eğitim Sorumluları,
Uyum eğitimlerinin önemi,
Genel ve Bölüm Uyum Eğitimi hangi bilgileri kapsamalıdır?
Hastanemizin tarihçesi,
Hastanemizin fiziki yapısı,
Hastanemizin krokisi,
Tıbbi Bölümler ve Sunulan Hizmetler,
Yönetim kadromuz,
Yeni Çalışan Olarak Kişiden Beklentiler,
İletişim,
Sağlık Çalışanı-Hasta İlişkisi Nasıl Olmalıdır?
Hasta/Hasta Yakınları İle İletişimde Standartlar,
Çalışanlar Arasındaki İletişim Standartları,
Temel Uyum Eğitimleri
E-mail onam formu
TRABZON AHI EVREN G.K.D.C.E.A.H ORYANTASYON REHBERI
Trabzon Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tecrübeli ve uzman
kadrosundan aldığı güçle, modern tıbbın imkânlarını
kullanarak mümkün olan en iyi sağlık hizmetini
halkımıza sunma gayretindedir.
GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞITIMI
Trabzon Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel ve Bölüm Uyum
Eğitimi Rehberi; hastanemizde yeni göreve başlayan
çalışanlarımızı, hastanemizin fiziksel yapısı, yönetim
yapısı ve işleyişi hakkında bilgilendirmek amacıyla
hazırlanmıştır.
 Rehber aynı zamanda, hizmet alanları, personelin yeni
katılış işlemleri, çalışma saatleri ve nöbet hizmetleri vs.
bulunduğu bölümlerden oluşmaktadır. Hazırlanan Genel
ve Bölüm Uyum Eğitimi Rehberi’nin kurumumuza yeni
katılan çalışanlarımızın uyum sürecinin
kolaylaştırmasının yanında hastanemizde halen görev
yapan çalışanlarımıza da çalışmalarında rehberlik
edeceği düşünülmektedir.

GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞITIMI
Genel ve Bölüm Uyum Eğitimi:
 Hastanede çalışmaya yeni başlayan personele kurumun
ve görevlendirileceği bölümün tanıtılması ve kuruma
uyumunun kısa sürede sağlanması amacıyla yapılan
eğitimdir.
 Bu eğitimlerde; Çalışana “kuruma hoş geldin” diyerek
kuruma bağlılığı sağlamak, işin gerektirdiği tutum ve
bilgilerin edinilmesi, düşünsel ve bedensel becerilerin
kazandırılması, bu şekilde çalışanın en kısa zamanda işe
uyumun sağlanması amaçlanmaktadır.

GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞITIM SORUMLULARI
Genel uyum eğitimi sorumluları:
 Eğitim Komitesi Başkanı: Dr. Levent M. KARANİS
 Eğitim Birim Sorumlusu: Remziye DÜZCAN
Bölüm uyum eğitimi sorumluları:
 Eğitim komitesi Başkanı:
Dr. Levent M.KARANİS
 İdari ve Mali Hizm. Müd:
Davut GEDİKLİ
 Sağlık Bakım Hizm.Müd:
Nezahat KAMACI
 Sağlık Bakım Hizm.Müd.Yard: Gökçen YAVUZ
 Eğitim Birim Sorumlusu:
Remziye DÜZCAN
 Bölüm Sorumluları
UYUM EĞITIMLERININ ÖNEMI







Kurum Açısından;
Bireyin iş ortamına uyumunu sağlar.
Çalışanların belirsizlik ve bilgisizlik nedeniyle denemeyanılma yöntemiyle öğrenmeye çalışmalarına, kuralları
bozmalarına ve mevcut düzeni aksatmalarına engel olur.
Verimliliğinin arttırılmasında önemli bir rol oynar.
Belirsizlik ve bilgisizlikten doğan şikâyet ve yakınmaları
önler.
Kurumda sunulan hizmetin verim ve kalitesini yükseltir.
Bilgi, beceri ve davranışlarında kalıcı değişiklikler yaratarak,
daha bilgili, daha becerikli, hedeflenen davranışları
sergileyen nitelikli personel yetiştirilmesini sağlar.
UYUM EĞITIMLERININ ÖNEMI








Yeni Personel açısından;
İşe girdiği ilk andan itibaren işin yapılması için gerekli temel
bilgileri kazanır.
Yapacağı işin koşulları, uyacağı kurallar, hasta ve çalışan
güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.
Motivasyonu artırarak etkin çalışmaya başlamasını sağlar.
Kendine güven kazanır.
İş yerine bağlılığını ve verimliliğini artırır. Aidiyet duygusunun
gelişmesine yardımcı olur.
Kafasındaki iş ve kurum çalışanları hakkındaki endişe ve
çekincelerini giderir.
Kendini kurumun bir parçası olarak görmesini ve kendine
önem verildiğini hissetmesini sağlar.
GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞITIMI HANGI BILGILERI KAPSAMALIDIR?













Genel Uyum Eğitimleri;
Hastanenin tarihçesi
Hastanenin fiziki yapısı
Hastane krokisi
Hasta ve yakınları ile iletişimde standartlar
Yeni çalışan olarak kişiden beklentiler
Hastanede bulunan bölümler ve sunulan hizmetler
Hasta ve yakınlarına taahhütler
Yönetsel yapı ve yöneticiler
Çalışma koşulları
İzinler
Hastaneye ulaşım
Hastane iletişim Bilgileri konularını kapsamaktadır
GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞITIMI HANGI BILGILERI KAPSAMALIDIR?
Bölüm Uyum Eğitimleri Eğitimleri;
 Bölüm yönetici ve çalışanları
 Bölümün faaliyetleri ve işleyişi
 Bölümün fiziki yapısı
 Çalışanların mesleki kategorilerine göre görev yetki ve
sorumlulukları
 Bölüm ile ilgili yazılı düzenlemeler
 Bölüm ile ilgili Sağlıkta Kalite Standartları
 Hastane bilgi yönetim sisteminde çalışan tarafından
çalışacağı bölümle ilgili modülün eğitimini kapsar.

TARIHÇE






Hastanemiz binası 1970 -1986 yılları arasında Tıp Fakültesi olarak
hizmet vermiştir.
1986 yılında Tıp Fakültesinin yeni binasında hizmete açılmasıyla
belli bir dönem boş kalmış, 1990 yılında Sağlık Meslek Lisesi olarak
hizmet vermeye başlamıştır.
1999 yılında Trabzon ili ve çevre illere hizmet verecek, Kalp Damar
Cerrahisi Merkezi olarak planlanmış, 20.12.2001-20.12.2007
tarihleri arasında onarımı tamamlanmıştır.
19 Ocak 2009 tarihinde Ahi Evren Kalp ve Damar Cerrahisi
Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamış, 23 Ocak 2009 tarihinde
resmi olarak hizmete açılmıştır.
29 Şubat 2009 tarihinde hastanemize Eğitim ve Araştırma
Hastanesi statüsü verilmiş ve aynı yıl hastanemiz Kardiyoloji, Kalp
Damar Cerrahisi ve Çocuk Kardiyoloji Dallarında ihtisas verme
yetkisi almıştır.
Hastanemiz 1 Ekim 2009 tarihi itibarı ile Trabzon Göğüs Hastalıkları
Hastanesi ile birleşmesi sonucu, Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve
Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak son şeklini
almıştır ve hâlen hizmet vermeye devam etmektedir
HASTANEMİZ FİZİKİ YAPISI
A BLOK GÖĞÜS HASTALIKLARI
3.KAT
GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ 4
GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ 3
ANESTEZİ ve REANİMASYON Y.B.Ü.
2.KAT
GÖĞÜS HASTALIKLARI
SERVİSİ 2
GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİ 1
BRONKOSKOPİ ÜNİTESİ
TBC SERVİSİ
LABORATUVARLAR
GÖĞÜS CERRAHİSİ
SERVİSİ
1.KAT
İDARİ KAT
HASTANE YÖNETİCİ
BAŞHEKİM
İDARİ ve MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
BAŞHEKİM
YARDIMCILARI
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜR YARDIMCISI
KALİTE YÖNETİM
BİRİMİ
PERSONEL ŞUBE
İDARİ ve MALİ HİZMETLER MÜDÜR YARDIMCISI
İSTATİSTİK
GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİKLERİ
ZEMİN KAT
BİLGİ İŞLEM
DİŞ POLİKLİNİĞİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ
RÖNTGEN
KAN ALMA
DANIŞMA ve YÖNLENDİRME
GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİKLERİ
GÖĞÜS CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ
HASTA KAYIT
DİYETİSYEN
PSİKOLOG
ÇALIŞAN HAKLARI BİRİMİ
MUTFAK
S F T
SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ
ALLERJİ POLİKLİNİĞİ
HASTANEMİZ FİZİKİ YAPISI
B BLOK KARDİYOLOJİ ve KALP DAMAR CERRAHİSİ
8.KAT
YEMEKHANE
7.KAT
ANJİOGRAFİ SERVİSİ
EĞİTİM BİRİMİ
6.KAT
KALP DAMAR CER SERVİSİ 2
ENFEKSİYON KONTROL BİRİMİ
5.KAT
4.KAT
3.KAT
2.KAT
1.KAT
KALP DAMAR CER SERVİSİ 1
-1. KAT
-2. KAT
ARŞİV
KARDİYOLOJİ 2
KARDİYOLOJİ 1
BERBER
KORONER YOĞUN BAKIM 2
KLİNİK ŞEFLERİ
SAĞLIK KURULU
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
ANESTEZİ AĞRI POLİKLİNİĞİ
*ORGAN BAĞIŞ BİRİMİ
KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
EFOR
PEDİATRİK
POLİKLİNİĞİ
BEBEK BAKIM VE EMZİRME ODASI
EKO
ZEMİN KAT
FİZYOTERAPİST
KARDİYOLOJİ
KARDİYOLOJİ POLİKLİNİKLERİ
KALP
DAMAR
POLİKLİNİKLERİ
KAN ALMA
E K G
GÜVENLİK MERKEZİ
HASTA KAYIT
DANIŞMA-YÖNLENDİRME
ACİL SERVİS
HASTA HAKLARI
SANTRAL
AMELİYATHANE
K V C YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
ANJİYOGRAFİ ÜNİTESİ
KORONER YOĞUN BAKIM (1) ÜNİTESİ
TOMOGRAFİ-USG
ECZANE
MORG-GASILHANE
CERRAHİSİ
HOLTER
ULTRASONAGRAFİ
TIBBİ BÖLÜMLER VE SUNULAN HİZMETLER
KARDİYOLOJİ
 Egzersiz Stres Testi (Efor Testi)
 EKO
 Transözofageal (Yemek Borusu Yoluyla Ekokardiyografi)
 Kalp Kateterizasyonu Ve Anjiyografi
 Mitral Balon Valvüloplasti (Mitral Kapağı Balon İle Genişletme
Tedavisi)
 Elektrofizyolojik Çalışma Ve Kalp Ritim Bozukluklarının Kateter
Ablasyon Yöntemi İle Tedavisi
 İlaç Kaplı Stent
 Kalıcı Kalp Pili Takılması
 Geçici Kalp Pili
 Atriyal Septal Defekt / Patent Foramen Ovale Ve Patent Duktus
Arteriosus’un Trans Kateter Yöntemle Kapatılması
 Periferik Arter Hastalığının Girişimsel(Balon Ve Stent İle) Tedavisi
 Kapalı Yolla Aort Kapak Değişimi (Tavi)
 Aort Balon Valvüloplasti (Aort Kapağını Balon İle Genişletme)
 Perkutan Koroner Girişimler(Koroner Balon Ve Stent Tedavisi)
TIBBİ BÖLÜMLER VE SUNULAN HİZMETLER
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
 Çıkan aort / arkus aort replasmanı
 Çocuk kalp ameliyatı
 Embolektomi
 Endovasküler işlemler
 Hemodiyaliz amaçlı a-v fistüller
 İnfrarenal abdominal aort anevrizması aortailiak ve aortafemoral lezyonlar
 Kalp kapaklarının değişim/onarım, cerrahisi
 Karotis endarterektomi
 Koroner arter by-pass greft
 Periferik vasküler girişimler
 Perikardiyektomi cerrahisi
 Torakal/torakoabdominal aort anevrizma –diseksiyon tamiri
 Variköz ven cerrahisi
 Vsd (ventriküler septal defekt)kapatılması
 Asd (atriyal septal defekt)kapatılması
TIBBİ BÖLÜMLER VE SUNULAN HİZMETLER
ÇOCUK KARDİYOLOJİ
Egzersiz Stres Testi (Efor Testi)
 EKO
 Transözofageal (Yemek Borusu Yoluyla Ekokardiyografi)
 Perikardiyosentez
 Kalp Kateterizasyonu Ve Anjiyografi
 Mitral Balon Valvüloplasti (Mitral Kapağı Balon İle Genişletme
Tedavisi)
 Aort Balon Valvüloplasti
 Pulmoner Balon Valvüloplasti
 Atriyal Septal Defekt / Patent Foramen Ovale Ve Patent Duktus
Arteriosus’un Trans KateterYöntemle Kapatılması
 Aort Balon Valvüloplasti (Aort Kapağını Balon İle Genişletme)
 Aort koartastyon stent uygulaması

TIBBİ BÖLÜMLER VE SUNULAN HİZMETLER
GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ
 Allerji deri (prıck)
 Bronkoskopi
 Sigara bırakma polikliniği
TIBBİ BÖLÜMLER VE SUNULAN HİZMETLER
GÖĞÜS CERRAHİSİ
 Akciğerin hidatik kist hastalığı cerrahi tedavisi
 Ampiyem tedavisi için tüp torakostomi uygulaması
 Bronkoskopi
 Spontan/sekonder pnomotoraks (bül ligasyonu) torakotomi
yolu ile cerrahi tedavisi
 Plevral effüzyon için tüp torakostomisi
 Mediastinoskopi
 Bt eşliğinde trucut transtorasik akciğer biyopsi
 Hemotorax için tüp torakostomisi uygulaması
 Pnömotorax için tüp torakostomisi
 Akciğer karsinomunun torakotomi yolu ile cerrahi tedavisi
TIBBİ BÖLÜMLER VE SUNULAN HİZMETLER
ANESTEZİ VE REANİMASYON
 Girişimsel - medikal kronik ve nöropatik ağrı tedavisi
 Genel ve spinal anestezi
RADYOLOJİ
 Röntgen Çekimleri
 Tomografi
 Ultrasonografi/renkli doppler ultrasoografi
TIBBİ BÖLÜMLER VE SUNULAN HİZMETLER
BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA
 Tüm vücut örneklerinin biyokimyasal değerlendirmesi
MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
 Tüm vücut örneklerinin Mikroskobik ve kültür değerlendirmesi
 Eliza
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
DÂHİLİYE
TIBBİ BÖLÜMLER VE SUNULAN HİZMETLER
DİŞ HEKİMLİĞİ
 Diş çekimi
 Diş dolgusu
 Kanal tedavisi
 Diş taşı tedavisi
PSİKOLOG
FİZYOTERAPİST
YÖNETİM KADROMUZ

HASTANE YÖNETİCİSİ BAŞHEKİM DOÇ. DR. CELAL TEKİNBAŞ

BAŞHEKİM YARDIMCILARI

İDARİ ve MALİ HİZMETLER MÜD Davut GEDİKLİ

MÜDÜR YARDIMCISI

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜD Nezahat KAMACI

MÜDÜR YARDIMCISI
Gökçen YAVUZ

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
Uzm. Dr. Özlem B. SARAL
Uzm. Dr. Yılmaz BEKTAŞ
Dr. Levent KARANİS
Orhan AYDIN
YENİ ÇALIŞAN OLARAK KİŞİDEN BEKLENTİLER
Mesleki donanımı ve yeterliliği olan,
 Belirlenmiş kanun ve kurallara uygun davranan
 Görev yetki ve sorumluluklarının bilincinde,
 Devlet malına zarar vermeyen ve onları tasarruflu kullanmaya
özen gösteren,
 İletişime açık ve uyumlu,
 Özgüveni yüksek ve hızlı karar verebilen,
 Sürekli yeniliklere ve gelişime açık,
 Hizmet içi eğitimlere katılımda gönüllü,

YENİ ÇALIŞAN OLARAK KİŞİDEN BEKLENTİLER
Hasta haklarını ve sorumluluklarını bilen ve önemseyen
 Hasta güvenliğini ve memnuniyetini önemseyen ve bu
konulardaki kurallara uyan,
 Çalışan haklarını ve güvenliğini önemseyen ve bu konuda
bilgilerini güncel tutan,
 Hizmet verdiği insanlara, yöneticilerine ve çalışma
arkadaşlarına saygılı, kişiler arası iletişimini sürekli geliştiren,
 Deontolojik ve etik kuralları önemseyen,
 Hangi meslek grubundan olursa olsun, göstereceği iyi veya
kötü bir davranışın tüm kuruma mal edileceğini unutmayan,
 Empati kurabilen ve bugün hizmet veren, yarın hizmet alan
pozisyonda olabileceğini unutmayan kişiler
olması,vb..özellikler yeni çalışandan beklentilerimizdir.

İLETİŞİM













İletişim yönetilebilen bir olaydır ve doğru iletişim sorunların çoğunu
çözer.
Doğru İletişimin Kuralları:
Muhatabın gereksinim ve beklentilerini doğru algılamak
Doğru tepkiyi belirlemek
Mesajı en uygun şekilde sunmak
Geri bildirimleri değerlendirmek
Doğru İletişim:
Ulaşılabilirlik
Güvenilirlik
Saygı duymak,
Empati kurmak
Zaman ayırmak, bilgi vermek, yol göstermek
Eğiten, Cesaret Veren, Yol Gösteren, Yüreklendiren
SAĞLIK ÇALIŞANI-HASTA İLİŞKİSİ NASIL
OLMALIDIR?














Selamlaşma
Rahatlatma
Tanışma
Hastayı Dinleme
Sorular Sorma
İşlem
İlk Fırsatta Deneyin!!!
Hastanızı Ayakta Kapıda Karşılayın
Onunla Göz Teması Kurun, Gülümseyin
Onu Selamlayın
OnaYer Gösterin Yakın Durun
Kendinizi Tanıt
Nazik Ve Sevecen Davranın
Empati kurun, Duygularını Anlayın
YANLIŞ İLETİŞİM
Asık Surat
 Hastayı Azarlamak, Suçlamak
 Sert Ses Tonu, Göz Teması Kurmamak
 Zaman Ayırmamak, Sabır Göstermemek
 Soruları Yanıtlamamak,
 Az Konuşmak

Mesleki Otoritemizi, Kişisel Alçak Gönüllülüğümüzle
Dengelemeliyiz
Genellikle;
Sevginin Dilinden Herkes Anlar..
HASTA/HASTA YAKINLARI İLE İLETİŞİMDE STANDARTLAR
Hastanemiz web sayfasına internet üzerinden
ulaşılabilmektedir.
 Hastanemiz A ve B blok girişinde genel hastane krokisi
bulunmaktadır.
 Ayrıca B blok danışma yönlendirme bölümünde yönlendirme
panosu bulunmaktadır..
 Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birim bulunmaktadır.
 Hastalarımızın hekim seçme hakkı vardır.
 Hasta hakları birimi bulunmaktadır.

HASTA/HASTA YAKINLARI İLE İLETİŞİMDE STANDARTLAR
Karşılama, danışma ve yönlendirme hizmeti
verilmektedir.
 Karşılama, danışma ve yönlendirme hizmeti sunan
birim bulunmaktadır.
 Bu birimde; hastane bilgi rehberi, tanıtıcı broşür, telefon
ve bilgisayar bulunmaktadır.
 Bu birimde çalışanlar, diğer hastane çalışanlarından
ayırt edilebilecek kıyafet giymektedirler.
 Tüm hastane personeline ve danışma–karşılama ve
yönlendirme elemanlarına yılda en az iki kez olmak
üzere“hasta hakları, hasta memnuniyeti ve iletişim
becerileri” eğitimleri planlanmaktadır. Gerçekleştirilen
eğitimlerin etkinliği değerlendirilerek gerek
duyulduğunda eğitimler tekrarlanmaktadır.

HASTA/HASTA YAKINLARI İLE İLETİŞİMDE STANDARTLAR
Hastanemizin acil servis, kan alma üniteleri ve
polikliniklerinde bulunan bilgilendirme panoları ve
ekranlarından;
 tetkik sonuç verme süreleri,
 hastalıklar,
 beslenme,
 sigaranın zararları,
 egzersiz,
 akılcı ilaç kullanımı,
 el hijyeninin önemi,
 organ bağışı gibi konularda bilgilendirme yapılmaktadır.

HASTA/HASTA YAKINLARI İLE İLETİŞİMDE STANDARTLAR
Hastanemizde engellilere yönelik uygulamalar
yapılmaktadır.
 Hastanemizin A blok ve B blok giriş bölümlerinde engelli
vatandaşlara yönelik hazırlanmış hastane krokileri
bulundurulmaktadır.
 Engelli hastalarımızla en kolay şekilde iletişime geçerek
muayene olabilmeleri için işaret dili eğitimi almış eleman
bulundurulmaktadır.

HASTA/HASTA YAKINLARI İLE İLETİŞİMDE STANDARTLAR









Hastaya hizmet verecek olan bölüm çalışanları hasta/hasta yakınına
kendini tanıtmaktadır.
Hemşire çağrı sistemi bulunmaktadır.
Yatan hastalara ve yakınlarına tedavi sürecinde ve taburcu olurken
eğitimler verilmektedir.
Hastane yönetimi tarafından taburcu olan hastalara evlerinde ziyaret
gerçekleştirilmektedir.
Hastalar hastalıkları ve tedavileri hakkında doktoru tarafından
bilgilendirilmektedir.
Hastanın bilgilendirilmesi ve rızasının alınmasına yönelik düzenleme
bulunmaktadır.
Hasta memnuniyeti anketleri uygulanmaktadır.
Hasta ve yakınlarının görüşleri alınıp ve değerlendirilmektedir.
Görüşler internet üzerinden de bildirilebilmektedir.
ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ İLETİŞİM STANDARTLARI
Aramıza yeni katılan çalışanlarımızın uyumlarını kolaylaştıracak
sosyal ve psikolojik desteğin sağlanması amacıyla;
 Yöneticilerle ve diğer çalışanlarla tanıştırılması,
 Uyum sürecinin başlangıç aşamasında eğitim birim sorumlusu
eşliğinde hastane çevresi dahil tüm birimlerin gezdirilerek
tanıtılması,
 Başka illerden gelen çalışanlarımıza kısaca ilimizin özelliklerinin
anlatılması gibi uygulamalar yapılmaktadır.
 HBYS (hastane bilgi yönetim sistemi) üzerindeki duyuru
ekranından işleyişle ilgili değişikliklerin yanı sıra, doğum, cenaze,
düğün, toplantı, yemek, önemli hafta ve gün kutlamaları gibi
sosyal duyurular yapılarak çalışanlar haberdar edilmektedir.
ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ İLETİŞİM STANDARTLARI
Çalışanların görüşleri alınmakta ve değerlendirilmektedir.
Görüş - öneriler intranet üzerinden veya DİLEK ve ÖNERİ
FORMU ile 8. Kat yemekhane önündeki dilek - öneri kutuları
aracılığı ile Kalite Yönetim Birimine bildirilmekte ve
değerlendirilmektedir.
 Hastane yöneticileri haftalık periyotlarla yaptıkları hastane
turunda personelle iletişime geçerek sorunları yerinde
dinlemektedir.

ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ İLETİŞİM STANDARTLARI
Hastanemizde iletişim, özellikle doktor-doktor arası
konsültasyon süreçlerinde, hemşire doktor arası sözel istem
alım sürecinde ve hemşire-hemşire arası nöbet teslim
süreçlerinde hasta güvenliği açısından risk oluşturmaktadır.
 Bu süreçlerde, hata kaynaklarını aşağıdaki gibi sıralamak
mümkündür;

ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ İLETİŞİM STANDARTLARI
Sözel/telefonla İstem Alımına Yönelik Uygulamalar:
 Sözel İstem;
 Steril girişimler, hastaya acil ilaç verilmesi gibi zorunlu
durumlar dışında uygulanmamalıdır.
 Sözel istem alımı sırasında mutlaka doğrulama yapılmalıdır
 Sözel istem kayıt altına alınmalıdır.
 İşlemin doğru hastaya yapılması sağlanmalıdır.(Doğrulama
işlemi hasta kol bandından yapılır)
 Yüksek hata potansiyeli nedeni ile, kemoterapi ilaçları ve
yüksek riskli ilaç listesinde yer alan ilaçlar için (resüsitasyon
durumları hariç) sözel/telefon talimat kabul edilmez.
ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ İLETİŞİM STANDARTLARI
Kısaltma ve Sembollerin Kullanımında Standardizasyon:
 Hastanemizde kullanılmaması gereken kısaltma ve
sembollere ilişkin liste oluşturulmuştur.
 Liste tüm sağlık çalışanları tarafından biliniyor ve uygulanıyor
olmalıdır.
DOĞRU
KULLANIM
KULLANILMAMASI
GEREKEN
KISALTMALAR
ANLAMLARI
OLUŞABİLECEK
HATALAR
ASA
Asetil salisilik asit
Anestezi değerlendirme testi İlacın ismi tam olarak
ile karışabilir
yazılmalıdır
KCL
Potasyum Klorür ampul
HCL ile karışabilir
İlacın ismi tam olarak
yazılmalıdır
MS, MSO4
Morfin sülfat
Magnezyum Sülfat ile
karıştırılabilir
İlacın ismi tam olarak
yazılmalıdır
MgSO4
Magnezyum sülfat
Morfin sülfat ile
karıştırılabilir
İlacın ismi tam olarak
yazılmalıdır
S.G
Suda glikoz
Konsantrasyon karışıklığına
neden olabilir
İlacın ismi tam olarak
yazılmalıdır
S.S
Serum Sale
Yüksek risk gurubundaki
ilaçtır
İlacın ismi tam olarak
yazılmalıdır
IU
Uluslar arası ünite
IV (intravenöz) yada ‘10’ ile
karıştırılabilir
Uluslar arası ünite
yazılmalıdır
U
Unite
“0 veya4 “ rakamları ile
karıştırılabilir
Unite kullanılmalıdır
µg
Mikrogram
mg ile karıştırılabilir
mcg kullanılmalıdır
D5
%5 Dekstroz
Konsantrasyon karışıklığına
neden olabilir
İlacın ismi tam olarak
yazılmalıdır
1.0 mg
1 mg
10 mg olarak algılanabilir
Doz miktarı tam olarak
yazılmalıdır
.5 mg
0.5 mg
Nokta görülmediğinde 5 mg
olarak anlaşılabilir
Doz miktarı tam olarak
yazılmalıdır
cc
cubic centimeter
Sıfır rakamı ile karışma riski
ml kullanılmalıdır.
bulunuyor
SC
Subkütan
Yazım sırasında SL ile
karışma riski bulunuyor.
subkütan ya da cilt altı
yazılmalıdır.
ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ İLETİŞİM STANDARTLARI
Kritik Test Sonuçlarının İletilmesi:
 Hastanemizde Panik değer bildirim sürecine yönelik
düzenleme bulunmaktadır.
 Panik değerler belirlenmiş, HBYS üzerinde tanımlanmış ve
Panik değer tespiti durumunda HBYS üzerinde çalışanı uyarıcı
sistem bulunmaktadır.
Doğrulama:
 Hasta ile ilgili her türlü bilginin, bir sağlık çalışanından diğer
sağlık çalışanına iletilmesi esnasında iletilen tüm bilgiler
doğrulanmalıdır.
 Doğrulama işlemi özellikle sözel istem alımı ve kritik test
sonuçlarının iletilmesi esnasında mutlaka uygulanmalıdır.
ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ İLETİŞİM STANDARTLARI
Hemşire nöbet teslimlerine yönelik düzenleme yapılmıştır
 Nöbet teslimleri,
 Nöbeti devreden ve devralan hemşireler arasında,
 Önce deskte, sonra hasta başında yapılmakta ve
 Hasta bakım sürecindeki bilgileri kapsamaktadır.
TEMEL UYUM EĞİTİMLERİ
BAŞLAYIŞ
 Hastanemize açıktan veya naklen tayinle gelen personellerin
göreve başlayışları personel şube tarafından ÇKYS üzerinden
yapılmaktadır.
 Göreve yeni başlayan personelin bilgileri HBYS personel bilgi
modülüne kaydedilir.
Personel bilgi modülünde çalışanların;
 Fotoğrafı, Çalıştığı bölüm, Kan grubu, İletişim bilgileri, İzin ve
rapor bilgileri, Eğitim durumu, Sertifikaları, Hizmet içi
eğitimleri, Yabancı dil bilgisi güncel olarak yer almaktadır.
 Kişiden a-mail adresi alınırken “ a-mail onam formu”
doldurulup, imzalattırılarak kayıt altına alınır.
 a-mail adresini vermek istemeyen veya adresi olmayan
kişilerden, formun ilgili bölümü doldurularak imza alınır.
E – MAİL ONAM FORMU
TC KİMLİK NO
ADI – SOYADI
ÜNVANI
GÖREVİ
GÖREV SÜRESİ
GELDİĞİ
KURUM
TELEFON
NUMARASI
E - MAİL
ADRESİ
Yok
Not: Tarafınızdan istenen kişisel bilgiler ve e- mail adresi kurumsal özellikte olup, gerekli durumlarda ve
bilgilendirme amaçlı kullanılacaktır.
Yukarıda belirtmiş olduğum kişisel bilgiler ve e- mail adresimin doğruluğunu onaylıyorum.
Tarih: ……… / ………./ 20……..
İmza
TEMEL UYUM EĞİTİMLERİ
Daha sonraki aşamada personel ve yemekhane tanıtım
kartının çıkarılması işlemleri başlatılır.
 Yeni başlayan personel HBYS şifresi almak için bilgi
işleme yönlendirilir.
 Maaş işlemleri için mutemetliğe, uyum eğitimi alması için
de eğitim birimine yönlendirilir.
 Eğitim birim sorumlusu tarafından yeni işe başlayan
personele meslek bazında uyum eğitimleri verilir.
 Eğitim birim sorumlusu ve ilgili birim sorumluları
tarafından bölüm uyum eğitimleri verilir ve imza altına
alınarak eğitim biriminde dosyalanır.


similar documents