3.Oturum – GAZİ TTO – Prof. Dr.Hacı Mehmet ŞAHİN

Report
NÜKLEER ENERJİ ENDÜSTRİSİ’NİN
YERLİLEŞTİRİLMESİ’NDE
ÜNİVERSİTELERİN VE TEKNOLOJİ
TRANSFER OFİSLERİNİN ROLÜ
Prof. Dr. H. Mehmet ŞAHİN
Gazi Üniversitesi TTO Yönetisici
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı
22 Nisan 2014, Kocaeli
İÇERİK
 Dünya Refah Ligi ve TT Ofisleri
 Gazi TTO
 NGS Projelerinde Yerli Katkıyı Arttırmaya
Yönelik Gazi TTO Çalışmaları
Dünya Refah Ligi
Kişibaşına GSYH (1960-2010)
$25,000
Güney Kore,
$20,757
$20,000
ABD Doları
$15,000
Türkiye,
$10,094
$10,000
$5,000
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
$0
Kaynak: Dünya Bankası verilerinden Güngör Uras tarafından oluşturulmuştur, Milliyet, 26.06.2012.
Türkiye-G. Kore ihracat Gelişimi
Güney Kore
Tablo 1 - Türkiye ve dünya ihracat değerleri ile Türkiye’nin dünya ihracatındaki payı
(Milyar $
Cinsinden)
Türkiye
Dünya
Pay (%)
2001
31
2002
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
74
86
107
132
102
114
135
153
6.119 6.420 7.471 9.101
10.389
12.043
13.849
15.974
12.321
15.048
18.001
18.058
0,71
0,71
0,77
0,83
0,83
0,76
0,75
0,84
0,56
47
2004
63
0,51
36
2003
0,63
0,69
ORTA GELİR TUZAĞI
 Sermaye istikrarlı yönetim sergileyen gelişmekte olan ülkeye
girerken ileri teknoloji ile ucuz iş gücünü buluşturuyor. İhracat
patlıyor, milli gelir 5-6 yılda 2-3 katı oluyor. Eğer ülke kendi
teknolojisini geliştirmez ise dışarıdan giren yeni teknoloji 15-20
yılda eskiyor, ucuz işçilik artıyor ve ülke orta gelir tuzağına
düşüyor.Yani kişi başına milli gelir duraklıyor ve önlem alınmasa
geri gidebiliyor. Orta gelir ABD’de kişi başına milli gelirinin
yüzde 20’nin altı olarak tarif ediliyor.
 Orta gelir tuzağından kurtulmanın yolu ise üretimi
çeşitlendirmek, kaliteli eğitim ve inovasyon yani yenilikçi
girişimci fikirlerdir.
Buluş-Yayın Kıyaslamaları (G20-Eylül 2013)
Buluş/Yayın
Buluş/Yayın
Buluş/Yayın
Buluş/Yayın
3355/1000
1978/1000
517/1000
95/1000
Türkiye ihracatının Teknolojik Düzeyi
Gelişmiş Üniversitelerden
Teknoloji Transfer Örnekleri
MIT (Massachusetts Institute of Technology) - ABD
2012 Yılı Verileri - http://web.mit.edu/tlo
Buluş Bildirimi Sayısı
694
U.S. Patent Başvuru Sayısı
305
U.S. Patent Tescil Sayısı
199
Ticarileşen Lisans / Teknoloji Transfer Sayısı
81
Kurulan Üniversite Tabanlı Firma Sayısı
16
Toplam gelir (M$)
147.5
Gelişmiş Üniversitelerden
Teknoloji Transfer Örnekleri
Cambridge University– İngiltere
2012 verileri:
• 476 buluş bildirimi
• 167 patent başvurusu
• 140 M$ gelir
• 222 lisans anlaşması
Gelişmiş
Üniversitelerden
Technology
Transfer
Teknoloji Transfer Örnekleri
KAIST UNIVERSITY – Güney Kore
Büyük Üniversite
Eğitimden iletişime, güzel sanatlardan mühendisliğe, spordan
turizime, tıptan eczacılığa, diş hekimliğinden edebiyata, iktisat'tan
bankacılığa, hukuktan mimarlığa kadar birçok alanda eğitim veren,
Türkiye'nin en çok fakülte ve yüksekokula sahip üniversitesi
21 Fakülte
7 Enstitü
1 Konservatuar
5 Yüksekokul
11 Meslek Yüksek Okulu
56 Merkez
Bilimsel Üretkenlikte
Başarılı Üniversite
SCI, SSCI, AHCI'te yayımlanan yayınların yayın sayısına göre
oluşturulan sıralamada ilk 5’te yer alan üniversite
GAZİ TTO
Gazi TTO;
 2012 yılının sonunda yayınlanan TÜBİTAK 1513 TTO Destek
Programı kapsamında, sunulan proje önerimizle destek almaya
hak kazanan ilk 10 Üniversite TTO’su arasına girmiş ve 2013
yılı Nisan ayı itibariyle faaliyetlerine başlamıştır.
GAZİ TTO
 Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik
bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere
dönüşümünü ve üniversite-sanayi işbirliğini temin
etmek amacıyla faaliyet gösteren bir arayüzdür.
 Üniversitedeki bilginin toplumun yararına
sunulurken Patentlerin ticarileşmesi en önemli
konudur. (Buluşlar patentleşmezse yayına gönderiliyor ve yurtdışında
kullanılıyor).
 Fen, Mühendislik ve Sosyal Bilimler alanında,
üniversitedeki bilginin topluma fayda sağlaması
amaçlanmaktadır.
 USİ ile güçlü projeler üretmek
Gazi TTO Yapısı
(Teknoloji Ekosistemi)
Gazi TTO’ya Üniversite bünyesinde bir Uygulama ve Araştırma Merkezi
olarak tüzel kişilik kazandırılmıştır.
2008 yılından beri faaliyette olan, akademisyen destekli projeler, kuluçka faaliyetleri
ve akademik spin-off’lar konusunda oldukça başarılı uygulamaları olan Gazi
Teknopark tüm TTO faaliyetlerinin yürütülmesine doğrudan katkı vermektedir ve
TÜBİTAK 1513 projesi yürütücüsüdür.
2010 yılından beri faaliyette olan, proje destek programları konusunda oldukça
tecrübeli olan Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (Proje Merkezi)
ayrı bir merkez yapısını şuan için korumakla birlikte eğitime yönelik AB ve ajans
projelerine odaklı olarak faaliyetlerine devam etmekte ve TTO ile organik bağı
bulunmaktadır.
2007 yılından beri faaliyette olan Türk Patent Enstitüsü (TPE) destekli Patent Destek
Birimi TTO bünyesine alınmıştır.
Gazi KOSGEB TEKMER’le işbirlikleri artarak devam etmektedir.
İlk Yıl Yapılanma Faaliyetleri
Ofis Kurulumu
 Merkez kampüste akademisyenlerin ve
paydaşların rahat ulaşım sağlayacağı yeni
TTO ofisi (200 m2)
 Teknopark irtibat birimi
İlk Yıl Yapılanma Faaliyetleri
Kurumsal Kimlik Oluşturma
 Kalıcı ve güven duyulan bir
marka oluşturma
 Gazi TTO’nun hem
üniversite bünyesinde hem
de sanayide tanınırlığının
arttırılması için kurumsal
kimlik çalışmaları (logo,
broşür, afişler, v.b.)
Modül Faaliyetleri
1-Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim
Üniversite ve iş dünyasını; Ar-Ge, üniversite
sanayi işbirliği, yürütülebilecek faaliyetler ve
teknolojik konularda bilgilendirmek;
Tanıtım Toplantısı
Bölümler bazında TTO Bilgilendirme
Toplantıları ve Mevcut Durum Analizi çalışmaları
Teknopark, OSB firmaları ağırlıklı olmak üzere
yaklaşık 300’ün üzerinde firma ziyareti
Üniversite-Sanayi Buluşması Etkinlikleri
Ar-Ge destekleri konusunda çeşitli seminer ve
eğitimler (SAN-TEZ, KOSGEB, TÜBİTAK
destekleri gibi)
Yurtiçi ve yurtdışı personel eğitimleri
Modül Faaliyetleri
2- Destek Programları
Üniversitelerin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek
programlarından yararlanması için bilgilendirme,
projelendirme ve idari destekler;
TTO tarafından yürütülen yoğun farkındalık
etkinlikleri, destek programları tanıtımları ve eğitimler
sayesinde üniversite içerisinde proje sayısında artış
70’in üzerinde TÜBİTAK ve diğer kamu destekli
projenin geliştirilmesine çeşitli aşamalarda destek
 Proje konusuna uygun programa yönlendirme
 TÜBİTAK, SAN-TEZ gibi projelerde gerekli eşleştirmeler
 Yazılmış projelerin kontrolü, revizyonu, bütçe, içerik ve
diğer konularda destek
 Projeye doğrudan yazım desteği gibi
Modül Faaliyetleri
3- Üniversite-Sanayi İşbirliği
Üniversite sanayi arasında sözleşmeli
Ar-Ge faaliyetleri yürütülmesi
 Savunma sanayi atağı
 SAYP programı kapsamında SSM,
Tusaş, Roketsan işbirliği)
 Roketsan ve Tusaş Ar-Ge merkezleri
ziyareti
 Ar-Ge Merkezlerine odaklanma
 OSB’leri ile işbirliği
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
AR-GE MERKEZİ ADI
Aselsan A.Ş. Haberleşme Cihazları Grup Bşk.
Aselsan A.Ş.-Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik Grup Başk.
Aselsan A.Ş.-Radar Elektronik Harp ve İstihbarat Grup Bşk.
Aselsan A.Ş.-SST Grup Başkanlığı
Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. (1)
Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. (2)
FNSS Savunma Sistemleri Anonim Şirketi
Gate Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş
Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ)
Mikes Mikrodalga Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Akgün Bilgisayar Prog.ve Tic.Hiz.Ltd.Şti.
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
Man Türkiye A.Ş.
Ortadoğu Rulman Sanayi A.Ş.
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret
SEKTÖRÜ
Savunma (SAYP İşbirliği)
Savunma (SAYP İşbirliği)
Savunma (SAYP İşbirliği)
Savunma (SAYP İşbirliği)
Savunma (SAYP İşbirliği)
Savunma (SAYP İşbirliği)
Savunma (SAYP İşbirliği)
Savunma (SAYP İşbirliği)
Savunma (SAYP İşbirliği)
Havacılık (SAYP İşbirliği)
Elektrik Elektronik
Bilgi ve İletişim
Otomotiv
Otomotiv
Otomotiv Yan Sanayi
Otomotiv Yan Sanayi
Modül Faaliyetleri
3- Üniversite-Sanayi İşbirliği
Modül Faaliyetleri
3- Üniversite-Sanayi İşbirliği
Modül Faaliyetleri
4- Fikri Sınai Haklar (FSH)
Üniversitelerde patent işlemleri ve
patentlerin ticarileştirilmesi
Performans Göstergesi
2013 yılı için 2013 yılı
öngörülen gerçekleşen
30
22
Patent araştırması sayısı
40’ın üzerinde akademisyen ve öğrenciye
15
22
FSH danışmanlığı
Yapılan patent başvurusu sayısı
10
20
22 buluş ifşası ve patent araştırması
Yapılan faydalı model başvurusu sayısı
2
1
Yapılan endüstriyel tasarım başvurusu sayısı
1
1
20 ulusal patent başvurusu
Tescil edilen toplam patent sayısı
4
1
1 endüstriyel tasarım başvurusu
Ticarileşen patent sayısı
1
0
1 faydalı model başvurusu
Lisans sözleşme sayısı
1
0
Buluş ifşa sayısı
Patent vekili ücretlerine (harçlar ve
TÜBİTAK desteği hariç kısmına) maddi
destek
Ticarileşme konusunda çeşitli kuruluşlarla
işbirliği görüşmeleri (Inventram, Grup Ofis,
ABD’li CRW Inc.)
Modül Faaliyetleri
5- Şirketleşme ve Girişimcilik
Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına
yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri
tarafından kurulacak firmaların desteklenmesi;
Gazi Teknopark Kuluçka Merkezinde desteklenen 40’ın
üzerinde Akademisyen ve Teknogirişim firması
Teknopark kapsamındaki firmalarda öğrencilere yönelik
staj/yarı zamanlı çalışma imkanları yaratılması
Diğer destekler
 Üniversite çıkışlı firma (spin-off) kuruluş desteği
 Mali, idari ve hukuksal konularda danışmanlık
 “Mentor havuzu” yoluyla koçluk desteği
 Finansman kaynaklarına erişim konusunda destek
Modül Faaliyetleri
5- Şirketleşme ve Girişimcilik
Performans Göstergesi
2013
2013
öngörülen gerçekleşen
Öğrencilerin kurduğu firma sayısı (start-up)
12
13
Araştırmacıların ortak olduğu firma sayısı
10
8
Araştırmacıların kurduğu firma sayısı (spin-off)
10
8
-
-
15
23
-
-
TTO'nun ortak olduğu spin-off şirket sayısı
Teknokentte yeni girişimci olan kişiler tarafından
kurulan firma sayısı
Lisans ve hisse satışından elde edilen gelirler
Modül Faaliyetleri
5- Şirketleşme ve Girişimcilik
 TÜBİTAK 1601 programı
desteği ile tüm üniversitede
girişimcilik sertifika programı
organizasyonu
 2014’te 6 sınıfa 150’şer saatlik
uygulamalı girişimcilik eğitimi
(iş fikri yarışması finalistleri
sınıfı ve 1512 hazırlık sınıfı
dahil)
 (Girişimcilik Ekosistemi)
Nükleer Güç Santrali (NGS)
Projelerinde Yerli Katkıyı Arttırmaya
Yönelik Yürütülen Çalışmalar
ENERJİ BAKANLIĞI’NIN ÇALIŞMALARI
Hedef: NGS projelerinde yerli katkıyı mümkün olduğunca
arttırmak
Bakanlık tarafından Bakanlık İnternet Sitesi aracılığıyla Firma
Envanter Anketi uygulanmış ve firmalara ilişkin belirli bilgiler
toplanmıştır
Çeşitli illerden 400 den fazla firma ankete katılmıştır.
ENERJİ BAKANLIĞI’NIN ÇALIŞMALARI
Eylül 2013 itibariyle Bakanlık-Gazi TTO ve Hacettepe TTM ile irtibata
geçmiş ve söz konusu firmalara daha derinlemesine bir analiz yapmak ve ne
gibi desteklere ihtiyaç duyduklarını belirlemek amacıyla TTO’ların desteğini
istemiştir.
TTO ÇALIŞMALARI
25 Eylül 2013 tarihinde anketi dolduran firmaların davet edildiği bir
çalıştay düzenlenmiştir. Bakanlık yetkililerinin yanı sıra KOSGEB,
TÜBİTAK, Ekonomi Bakanlığı gibi kurum temsilcilerinin de katılımı ile
 Ar-Ge’ nin önemi,
 Üniversite-sanayi işbirliği,
 Teknoloji transfer faaliyetleri,
 Kümelenme,
 Ülkemizdeki Ar-Ge teşvikleri gibi konular hakkında bilgi verilmiş ve firmalarda
farkındalık ve ilgi sağlanmaya çalışılmıştır.
TTO ÇALIŞMALARI
Bakanlık tarafından yapılan anket sonuçlar ve nükleer sektörle ilgili
malzeme ve alan bilgileri incelenmiştir.
Firma yetenekleri ve nükleer sektöre yönelik ilgi ve yetkinliklerinin
tespitine yönelik ayrı bir firma görüşme formu oluşturulmuştur.
TTO ÇALIŞMALARI- Ankara
Anketi dolduran firmalardan Ankara’da yer alan 70’in üzerinde
firma belirlenerek Gazi TTO ve Hacettepe TTM uzmanları
tarafından birebir ziyaret edilmiş ve üst düzey yetkilileriyle yüz yüze
görüşmeler yapılarak söz konusu görüşme formları doldurulmuştur.
TTO ÇALIŞMALARI- Ankara
Yapılan görüşmelerin sonucu Bakanlığa raporlanmıştır.
Raporda:
NGS ihalesine doğrudan teklif verebilecek olan firmalar
Altyüklenici olarak hizmet sağlayabilecek firmalar,
belirlenmeye çalışılmış,
Sürecin devamında neler yapılması gerektiğine yönelik Bakanlığa
bazı görüş ve öneriler sunulmuştur.
TTO ÇALIŞMALARI-Diğer İller
Söz konusu firma ve mevcut durum tespiti çalışmalarının kısa sürede
diğer illerde de sağlıklı olarak uygulanabilmesi diğer TTO’ların
desteğinin sağlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Bu amaçla Bakanlık tarafından diğer illerin TTO, Üniversite, Sanayi ve
Ticaret Odaları gibi ilgili kurum yetkililerinin davet edildiği etkinlikte
Ankara’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.
TTO ÇALIŞMALARI-Diğer İller
Gazi TTO, Bursa UludağTTO ve Bursa Sanayi Ticaret
Odasına destek vererek süreci anlatmış ve Bursa’da yer alan 16
civarı firma görüşmesini birlikte gerçekleştirmiş, buradan öne
çıkanları da raporlamıştır.
Ankara İli Kümelenme
Çalışması
Ankara’da öne çıkan 20’nin üzerinde firmanın bu sektörde kapasitesini
geliştirmeye yönelik çalışmalara kaynak sağlamak amacıyla Ekonomi
Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (URGE)
programı kapsamında çalışma başlatılmıştır.
Ankara Sanayi Odası (ASO) çatı kuruluş olarak belirlenmiştir.
URGE proje hazırlıkları sürmektedir.
Ankara İli Kümelenme
Çalışması
Söz konusu URGE çalışması kapsamında hedefler:
 Firmalara NGS konusunda eğitim ve danışmanlık sağlanması (yurtiçi ve
yurtdışı danışmanlarca)
 İlgili uluslararası standartlar konusunda bilgilendirilmeleri
 Yurtdışı santrallere teknik eğitici geziler düzenlenmesi
 İlgili fuar ve etkinliklere katılmaları, v.b.
Benzer kümelenme ve kapasite geliştirme çalışmalarını diğer
illerde de devamı
TEŞEKKÜRLER

similar documents