Mobilitat internacional

Report
Convocatòries de mobilitat
2014-15
Una àmplia oferta al teu abast
Mobilitat internacional:
 Erasmus i Convenis bilaterals
Estudis convalidables a universitats europees i de la resta del
món
 Programa Global Cities
Trimestre d’estiu entre Barcelona (UPF) i Los Ángeles (UCLA)
 Erasmus pràctiques:
Estades de pràctiques amb reconeixement acadèmic,
de l’1 de juliol de 2014 al 30 de setembre de 2015 en empreses o
institucions d'altres països europeus.
Propera convocatòria: Abril 2014
Mobilitat nacional (SICUE):
Estudis convalidables a universitats espanyoles
Títols en lletra verdana, color estàndar vermell fosc
ubicació a una línia o a dos línies
• Bases de la convocatòria es publicaran
properament
• Sol·licitud: del 3 al 10 de febrer
• Règim d’incompatibilitat: Escola d’Estiu,
mobilitat nacional i mobilitat internacional
• Sessió informativa específica
Mobilitat nacional SICUE
67 places en universitats espanyoles
Sol·licitud:
4-24 de febrer
Fins a 3 universitats per ordre de preferència
Requisits:
Estudiant de grau
Superats 60 ECTS /Matriculats 30 ECTS
Titulació convocant
No es pot repetir i no haver renunciat conv. 13-14
Selecció: nota mitjana
Publicació seleccionats: 24 de març
Drets i deures programa SICUE
DRETS
 Període d’estudi a la universitat espanyola de destinació
 Exempció de matrícula a la universitat de destinació
Reconeixement acadèmic dels crèdits cursats
DEURES
Matricular-te a la UPF curs 2014-15
Cursar i superar mínim 24 ECTS (5 mesos), 45 ECTS (9
mesos)
 Complir tràmits i terminis de la UPF per a la gestió i
reconeixement de la mobilitat
Mobilitat internacional: la decisió de marxar
Bon expedient
acadèmic
Bon nivell de
llengua de
docència:
-B2
-C1
Preveure recursos
econòmics
Una àmplia cobertura geogràfica
Erasmus és un programa que permet l'intercanvi d'estudiants convingut
entre els 28 estats membres de la Unió Europea, més Islàndia,
Liechtenstein, Noruega i Suïssa, així com Turquia i l’Antiga República
Iugoslava de Macedònia com a països candidats.
Estudia a universitats dels Estats Units i del Canadà a través del convenis
bilaterals d'intercanvi. Disposes de les beques dels programes Aurora
Bertrana - Santander.
Estudia a universitats llatinoamericanes a través dels convenis bilaterals
d'intercanvi. Disposes de les beques UPF “Passaport al Món” i per
algunes universitats mexicanes, brasileres, argentines, colombianes,
peruanes i xilenes hi ha disponibles les beques Iberoamèrica de
Santander Universidades.
Una altra possibilitat són les universitats situades a Austràlia,
Japó, Singapur, Tailàndia o la Xina, també a través dels convenis
bilaterals i amb les beques UPF “Passaport al Món”.
Estem ampliant l'oferta de mobilitat internacional obrint convenis
bilaterals a nous continents, amb universitats situades al Marroc o
Israel. Per aquestes places pots sol·licitar les beques UPF “Passaport al
Món”.
1- Requisits de participació
 Estudiants matriculats a un grau o màster oficial
 Superats mínim 60 ECTS a data 10 feb. 2014
 Acreditar nivell de llengua segons requisits de cada plaça
Bon nivell de llengua
Cal que consultis el requisit d’idioma de cada plaça (indicat
a la columna “Requisit idioma” de l’oferta de places)
Com acreditar el nivell de llengua
QUINS CERTIFICATS SÓN VÀLIDS?
A. Estudiants amb certificat acreditatiu: inclòs a la taula que fa
servir l’AGAUR per a la seva convocatòria MOBINT
B. Estudiants sense certificat acreditatiu: PCCL Prova Certificadora de
Competència Lingüística
Anglès (17 de gener), Francès, Italià i Alemany (20 de
gener).
Inscripció: Secretaria Idiomes UPF.
IMPORTANT
Tots els estudiants (inclòs PCCL) que optin a una plaça amb requisit
d’idioma hauran d’indicar a la sol·licitud el seu nivell i pujar el
certificat amb la seva sol·licitud on-line
Participació condicionada
 Mobilitat anterior en la mateixa titulació
 Renúncia a plaça atorgada 2013-14 sense causa de força major
degudament acreditada
Opció a les places vacants en el moment de la reassignació
IMPORTANT! ELS ESTUDIANTS HAN DE
PRESENTAR SOL·LICITUD DEL 3 AL 10 DE FEBRER
2- Criteris de selecció
Nota mitjana expedient obert a data 10 de febrer 2014:
escala de 0 a 10.
En cas d’empat tindrà preferència l’estudiant amb més crèdits
superats.
Graus amb mobilitat obligatòria: si la demanda és superior a l’oferta
en el sí de la Facultat, es podrà donar preferència a estudiants de
tercer curs (mobilitat a quart)
3.1- Ajuts econòmics: Erasmus
Criteris fixats per la Comissió Europea:
• Quantia exacte i nombre de beques està pendent de concreció
(segons repartiment entre totes les universitats espanyoles)
• Ajut complementari del MEC només per als becaris del règim
general del Ministeri
3.2- Ajuts econòmics: Convenis bilaterals
PROGRAMA
ON POTS ANAR?
AMB QUIN AJUT?
Convenis
bilaterals
Universitats de Canadà i
els Estats Units
50 Beques “Aurora Bertrana”, patrocinades pel
Santander: 1.000€ d’ajut de viatge
Universitats de Mèxic i
preferentment Brasil,
entre les universitats
iberoamericanes
10 Beques Santander Iberoamèrica de mobilitat de
grau: 3.000€/semestre, menys assegurança.
Universitats no cobertes
pels dos programes
anteriors
20 Beques UPF “Passaport al món” amb la UPF:
1.000€ d’ajut de viatge
TANT PER A LES PLACES ERASMUS I DE CONVENIS BILATERALS:
També pots sol·licitar l’ajut MOBINT de l’AGAUR: 200€/mes per màx. 6
mesos (cal tenir una nota mitjana de 5,70 per a enginyeries, i de 6,30 per a
la resta)
IMPORTANT! Tant si sol·licites una plaça ERASMUS com de CONVENI
BILATERAL:
-Sol·licitar una plaça comporta sol·licitar els ajuts associats
-Els ajuts s’adjudicaran per nota mitjana
-Es pot gaudir de l’intercanvi sense ajut econòmic
4- Procediment de sol·licitud
Del 3 al 10 de febrer a través del formulari on-line que trobaràs
al web UPF
Es poden demanar fins a 8 universitats (mobilitat internacional) per
ordre de preferència, però no és obligatori emplenar totes les opcions.
En sol·licitar una plaça es sol·licita automàticament l’ajut econòmic
associat
Cal expressar la motivació i indicar nivell d’idiomes que s’acredita
Pujar el certificat acreditatiu d’idioma (si la plaça ho requereix)
IMPORTANT! Queda’t còpia de la teva sol·licitud (resguard en
pdf)
Un cop presentada la teva sol·licitud, consulta periòdicament la informació
sobre la convocatòria al web, perquè no se’t passi cap termini.
Sol·licitud on-line: web Estudiar fora de la UPF
Una àmplia cobertura geogràfica
Càrrega de certificats d’idioma a la sol·licitud
5- Drets i deures programa Erasmus/conveni bilateral
•DRETS
 Període d’estudi a l’estranger entre l’1 de juliol 2014 i el 30 de
setembre 2015
 Exempció de matrícula
 Optar als ajuts econòmics associats
 Informació i assessorament de la UPF: qüestions pràctiques i
acadèmiques
DEURES
 Complir tràmits d’inscripció/idiomes a la universitat estrangera
 Matricular-se a la UPF curs 2014-15
 Cursar i superar mínim 15 ECTS per trimestre/semestre
 Complir tràmits i terminis de la UPF per a la gestió i reconeixement
de la mobilitat
Més informació i Contactes:
SERVEI DE RELACIONS INTERNACIONALS
(Coordinació general de la convocatòria)
http://www.upf.edu/
A/e: [email protected] Twitter: @IntercanvisUPF
Atenció al públic a l’OMA (Oficina de Mobilitat i Acollida)
Campus de la Ciutadella
Edifici Jaume I (despatx 20.063)
 93 542 2504
Campus de la Comunicació
Edifici Roc Boronat (despatx 52.001)
 93 542 1264
Gestionar
la convocatòria de mobilitat internacional
Resoldre les consultes, dubtes i al·legacions a la resolució de la convocatòria
Nominar els estudiants seleccionats a les universitats de destinació
Informar dels tràmits a realitzar a la UPF per al gaudi de la plaça i de la beca associada
Informar dels tràmits a realitzar davant la universitat de destinació (consultar fitxes
d’universitats al Campus Global)
Gestionar el pagament dels ajuts i beques a la UPF
Gestionar renúncies
CENTRE
Coordinador de Mobilitat


Assessorar i aconsellar
sobre decisions
acadèmiques
Aprovar l’acord de
mobilitat i canvis i
confirmacions
Secretaria del Centre



Comprovar existència i
validesa d’acord acadèmic
Matricular les
assignatures i incorporar
les qualific
acions obtingudes

similar documents