Presentatie directe instructie.

Report
Collectief portfolio groep 3
Ontwikkelonderwerpen




indicator 4: activerende directe instructie
indicator 5: strategieën voor denken en leren
indicator 6: systematisch volgen van vorderingen
indicator 7: afstemmen van instructie en verwerking
Opdracht:
Aan het eind van het schooljaar (juni 2011):
zijn de verschillende fasen van directe activerende instructie
te onderscheiden tijdens de instructie van de leerkrachten
 wordt tijdens de instructies (klassikaal en in groepjes)
duidelijk ingespeeld op de leerstrategieën
 is er een eenduidig systeem waarin de differentiatieacties
op basis van methodegebonden toetsen wordt weergegeven
 worden de instructies dusdanig gefaseerd aangeboden
zodat die recht doen aan het niveau van de leerlingen

Terugkoppeling aan collegae
Bij elke indicator hebben we
essentiële aandachtspunten
(kapstokken) geformuleerd
Indicator 4: Activerende

De fasen van het ADI:

Terugblik

Voorkennis activeren

Uitleg

Begeleide inoefening

Zelfstandige verwerking

Evaluatie

Vooruitblik
Directe Instructie
Oriëntatie

Blik terug op de vorige les

Onderzoek voorkennis:


Wat weten we al?

Waar denk je aan bij dit
onderwerp?

Wat verwacht je te gaan leren?
Bespreek het doel van de les en
maak dat zo mogelijk zichtbaar
Hoe ging
dat rekje
ook alweer
Uitleg

Uitleggen in kleine stapjes

De uitleg moet kort en krachtig

Voordoen is een belangrijke stap


Open vragen stellen laat
kinderen denken
Valkuil is dat wij werken en lang
aan het woord zijn en de
kinderen passief luisteren
Begeleide oefening:


Beginnen met kleine stapjes en
maak het steeds moeilijker
Wie al kan beginnen met de
verwerking mag alvast door
Zelfstandige verwerking




Een belangrijke fase in de les
Hier komen de kinderen erachter
of ze het nu echt snappen
Van fouten leer je….. dus fouten
maken moet?!
Tijd voor extra instructie (ook
daar is het ADI nuttig)
Wat zou hij denken?
Maar ook hoe!
Evaluatie:





Voor de kinderen is dit een
belangrijk leermoment
Samen nakijken is een manier
van evalueren
Het werk aan elkaar presenteren
ook
In ieder geval veel interactie
nodig (wat hebben ze geleerd?)
Kijk vooruit naar de volgende les
Indicator 5: Strategieën voor denken en leren
Stel vragen die kinderen
aanzetten tot denken
Stel interactieve
ondersteunende vragen
Strategieën voor denken en leren
Gebruik coöperatieve
werkvormen en
samenwerkend leren
Strategieën voor denken en leren
Zorg voor leren van elkaar
Strategieën voor denken en leren
Verwoord als leerkracht wat
je ziet dat kinderen doen;
en laat kinderen
verwoorden wat ze doen
“hond is een regelwoord; als je
niet weet of er een –d of een
–t aan het eind komt moet het
woord langer maken.”
Strategieën voor denken en leren
Werk met stappenplannen
en schema’s
Indicator 6: Systematisch volgen van vorderingen
Registreer toetsen,
nakijkwerk en observaties;
Stel vast waar kinderen op
uitvallen.
Indicator 6: Systematisch volgen van vorderingen
Stel vast waar kinderen op
uitvallen.
Systematisch volgen van vorderingen
Analyseer en reageer
Indicator 7:
Afstemmen van instructie en verwerking
Cluster het aanbod in
groepjes leerlingen met
gelijke onderwijsbehoeften
Afstemmen van instructie en verwerking
Compacten en verrijken voor
de A/B kinderen
Afstemmen van instructie en verwerking
Geef extra instructie (beter
een aantal keer kort dan 1
keer lang)
Remedieer op basis van het
laatst gemaakte werk
(toets)

similar documents