Prehrana i zdravstvena zaštita

Report
Prehrana i zdravlje
dr. sc. Dario Pavić
3. prosinac, 2012.
Pet etapa povijesnog razvoja prehrane
1.
2.
3.
4.
5.
Lovačko-sakupljačka društva
Neolitska revolucija
Druga poljprivredna revolucija
Pojava degenerativnih bolesti
Trenutno stanje i budućnost
Lovačko-sakupljačka društva
•
•
•
•
Biljke i divlje životinje
Ljudi su bili otporni i vitki
Živjeli u rijetko naseljenim područjima
Fertilitet i životno očekivanje bili su niski,
mortalitet visok
• Mlado stanovništvo
• Infektivne bolesti, ali ne epidemije
• Postoje i danas
Neolitska revolucija (prije 10k god.)
• Prehrana manje raznolika, prevladavaju žitarice –
prelazak na monokulturu
• Uzgoj životinja – naporan rad
• Žene i djeca patili od niskog unosa masti
• Pojava bolesti vezanih uz nepravilnu prehranu
• Opadanje visine
• Visok fertilitet i mortalitet, nisko životno
očekivanje
• Mlado stanovništvo
Druga poljoprivredna revolucija
• Pojava rotacije usjeva, tehnologije, gnojiva
• Manje škrobnih namirnica, više voća, povrća i
životinjskih proteina, ali ipak niska raznolikost
• Popravlja se prehrambeni status majki i djece, ali
mnogi problemi ostaju – bolesti vezane uz
uvođenje hrane za odrasle djeci
• Visina počinje rasti
• Fertilitet stagnira, pa pada
• Mortalitet opada, populacija stari, razvijaju se
veliki gradovi
Pojava degenerativnih bolesti
• Povećan životni standard, povišeno životno
očekivanje, više starijih
• Fertilitet pada
• Hrana je raznolikija ali uključuje više
životinjskih masti, procesirane hrane i manje
vlakana
• Pretilost – prehrana i manjak fizičkog rada
• Uz zagađenje, ovo vodi do degenerativnih
bolesti u srednjoj i starijoj dobi
Trenutno stanje i budućnost
• Shvaćena važnost pravilne prehrane – manje
procesiranih namirnica, više ugljikohidrata,
proteina, voća i povrća
• Povećana zdravstvena zaštita i prevencija,
smanjenje pušenja – smanjenje tumora i
koronarnih bolesti
• Povećano životno očekivanje
• Prehrana gotovo kao u lovačko-sakupljačkim
društvima
Utjecaj prehrane na zdravlja i
populacijske čimbenike
• Najvažniji element: prehrana majki prije i za vrijeme
trudnoće
– Loša prehrana majki – niska porodna težina djeteta, manja
veličina, češće mrtvorođeni, viši mortalitet kasnije u
životu, lošije zdravlje kasnije u životu
– Sposobnost začetka dramatično povećana uzimanjem
multivitaminskih preparata
– Postojanje adipoznog tkiva – žene koje su bile na dijeti u
godinama prije trudnoće – djeca lošijeg zdravlja
– Lošija prehrana majki – podložnost zaraznim bolestima
– Pretilost majki ima negativne učinke – slično
pothranjenosti
Prehrana u Hrvatskoj danas
• Regionalne razlike
• Nema kliničke pothranjenosti
• Problem povećane tjelesne težine
– Sred. 2000. – 16.5% djece (7-15 god) povećane tj.
mase ili pretilo
– 2001/2002. (11-15 god) – 33% ostvaruje
preporuke o dnevnoj tj. aktivnosti
– 2003. (15-74 god.) – povećana tj. Težina: 58.2%
žena, 68.3% muškaraca
Prehrana u Hrvatskoj danas
• Izdaci za hranu i bezalkoholna pića – 31% ukupnih troškova
domaćinstva
• Visok udio masti u prehrani (38-39%)
• Prosječne dnevne potrošnje proizvoda po osobi:
–
–
–
–
–
–
Od žitarica oko 300 grama
Krumpira 180g
Mesa i m. Proizvoda 120g
Peradi 50g
Ribe 20-25g (malo)
Mlijeko 0.3 litre, sir 20g – malo – 500mg kalcija- manje od
preporučene dnevne doze
– Svježe povrće 160g, voće 140g
– Masti i ulja (za pripremu hrane) 55g
– Šećer 35g
Zdravlje, prehrana i socioekonomski
status (SES)
• Pitanje uzročnosti – utječe li SES na zdravlje ili
zdravlje na SES?
Zdravlje, prehrana i socioekonomski
status (SES)
Zdravlje, prehrana i socioekonomski
status (SES)
• Opće mišljenje da SES utječe na zdravlje
• Predloženi uzročni mehanizmi
– Pristup zdravstvenoj zaštiti
– Kumulativni psihički stres
– Makro-socijetalni učinci neravnomjerne distribucije
prihoda
– Zdravlje i prehrana fetusa i djece
• Dva glavna utjecaja SESa na zdravlje
– Stanje u djetinjstvu
– Postignuće u obrazovanju
Zdravlje, prehrana i socioekonomski
status (SES)
• Suprotni uzročni tijek – od zdravlja k SESu
(važniji no što se misli)
– Zdravstveni „šokovi” smanjuju ponudu na tržištu
rada i smanjuju dohodak tijekom radnog vijeka –
bolovanja!
– Troškovi za lijekove, osiguranje i sl.
– Posebno jak uzročni mehanizam tijekom radnog
vijeka
Zdravlje, prehrana i socioekonomski
status (SES) – uzroci smrti
Zdravlje, prehrana i socioekonomski
status (SES) – udio invaliditeta
Zaključak – SES i zdravlje
• Bolja prehrana i javnozdravstveno prosvjećivanje –
gotovo iskorijenjivanje zaraznih bolesti – u Hrvatskoj u
2010. umrlo 18 ljudi od zaraznih bolesti
• Bolji uvjeti stanovanja i dostupnost medicinske skrbi
• Negativne tendencije: pretilost i dijabetes, konzumacija
cigareta i alkohola, stres
• Potrošnja po domaćinstvu za alkohol i duhan (2011.) –
2794kn (1098kn-alk., 1696kn-duhan) – usporedba: za
zdravstvo – 2040kn, usluge rekreacije i kulture –
1649kn, obrazovanje – 693kn, novine, knjige i pisaći
pribor - 1074kn.

similar documents