aşı net karekod programı uygulama sunumu

Report
www.asinet.gov.tr adresinden giriş ekranına
ulaşınız.
1. Kullanıcı Adı: Kullanıcı adını büyük
harflerle ve türkçe karakter (İ,Ç,Ğ,Ö,Ş,Ü)
kullanmadan giriniz.
2. Şifrenizi giriniz. Tüm şifreler 123’tür. Giriş
yaptıktan sonra kendi şifrenizi
belirleyiniz.
3. Güvenlik kodunu resimde görüldüğü
şekilde giriniz.
AŞI VE ANTİSERUMLARDA KAREKOD
UYGULAMASI
DR.OSMAN ERKAN SAY
BULAŞICI HASTALIKLAR VE SALGIN KONTROLÜ
DAİRE BAŞKANLIĞI
LOJİSTİK HİZMETLER ŞUBESİ
[email protected]
1
2
3
Aşınet butonuna tıklayınız ve kulanıcı adı,
şifre işlemleri adımlarını tekrar ediniz.
YENİ DEPO TANIMLAMA VE BU DEPOYA KULLANICI TANIMLAMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Admin butonun üzerine gelerek Depo Tanımlamayı seçiniz.
Depo Tanımına tanımlayacağınız deponun seviyesini giriniz.
Eğer tanımlayacağınız depo il deposu değilse tanımlayacağınız deponun
ilçesini giriniz.
Eğer Aile hekimi tanımlayacaksanız ASM seçiniz. (Aile hekimi
tanımlamasının dışında bu alanı boş bırakınız.)
Yeni butonuna basınız.
Depo adını giriniz.
Depo kodunu giriniz. (varsa ÇKYS kodu olacak)
Kaydet butonuna basınız.
Tekrar adminin üzerine gelerek Kullanıcı Tanımlamayı seçiniz.
Yeni butonuna basınız.
Depo Tanımı butonundan Kullanıcının sorumlu olduğu depo düzeyini
seçiniz.
Eğer ilçe düzeyinde ise ilçesini seçiniz.
Eğer ASM düzeyinde ise ASM’sini seçiniz.
Deposunu seçiniz.
Aktif butonunu işaretleyiniz.
Kullanıcı Adı kısmına kullanıcı adını giriniz.
Şifresini giriniz.
Tekrar şifrenizi giriniz.
Kaydet butonuna basınız.
1
2
DEPO TANIMLAMA
1
3
6
2
4
5
DEPO TANIMLAMA
1
2
KULLANICI TANIMLAMA
5
6
7
2
1
3
4
8
KULLANICI TANIMLAMA
KULLANICI YETKİ VERME VE YETKİ SİLME
1. Admin üzerine geliniz ve Kullanıcı
Tanımlamayı seçiniz.
2. Yetki belirleyeceğiniz kullanıcı adının üzerine
gelerek seçiniz.
3. Sağ üstte bulunan kullanıcı yetki seviyeleri
kısmından her bir vermek istediğiniz yetkiyi
seçerek ekle butonuna basınız. Vermek
istediğiniz yetkiler eklendikten sonra kaydet
butonuna basınız.
4. Yetki kaldırmak istediğinizde kullanıcı yetki
seviyeleri kısmındaki kaldırmak istediğiniz
yetkiyi işaretledikten sonra sil butonuna
basınız. Daha sonra kaydet butonuna basınız.
2
1
3
YETKİ VERME
1
2
YETKİ EKLEME
1
2
3
YETKİ SİLME
ENVANTER GİRİŞİ
Bu işlem bir sefere mahsus olarak yapılacaktır.
Şu an deponuzda mevcut olan karekodlu aşıların girişi
yapılacaktır.
3. Bu işlem Sağlık Müdürlüklerinde El Terminalleri ile, alt
birimlerde ise karekod okuyucu ile buradaki giriş
ekranından yapılacaktır.
4. Kullanıcı İşlemlerinin üzerine geliniz.
5. Envanter Giriş butonuna basınız.
6. Karekodu İşaretleyiniz.
7. Aynı cins aşıların karekodunu okutunuz.
8. Ekle butonuna basınız.
9. Kaydet butonuna basınız.
10. Yapılan evvanter girişlerini ve daha sonra depo
transferini izlemek için Kulanıcı İşlemleri üzerine
geliniz. Stok Hareketleri Yeni butonuna basınız.
11. Tarih aralığı olarak işlemi yaptığınız günü giriniz.
12. Doz miktarını ve alttaki listeden okuttuğunuz
karekodların sisteme girdiğini görünüz.
1.
2.
1
2
ENVANTER GİRİŞİ
3
1
2
ENVANTER GİRİŞİ
1
2
ENVANTER GİRİŞLERİ VE DEPO TRANSFERLERİNİN
İZLENMESİ
1
ENVANTER GİRİŞLERİ VE DEPO TRANSFERLERİNİN
İZLENMESİ
1
2
3
4
ENVANTER GİRİŞLERİ VE DEPO TRANSFERLERİNİN
İZLENMESİ
1. TRANSFER (sabit depolardan)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sabit depolar (İl, İlçe, Hastane, ASM v.b.) ancak
Kamyon Depo, Nakil Aracı veya Kuryeye çıkış
yapabilir. Nakil Aracı ve Kurye her birime çıkış
yapabilir.
Sabit depolara üç kurye kullanıcısı tanımlanmıştır. Aynı
gün üçten fazla kurye gelirse yeni kurye kullanıcısı
tanımlanması gerekir.
Bağlı Depoya trasfer yapacağınız deponun tipini
giriniz. (Kamyon depo, nakil aracı, kurye)
Giden Depo kısmına deponun adını giriniz.
Karekodu işaretleyiniz.
Aşı veya antiserumun karekodunu okutturunuz.
Ekle butonuna basınız.
Kaydet butonuna basınız.
Kullanıcı İşlemlerindeki Stok Hareketleri Yeni
kısmından çıkışları seçerek transferin gerçekleştiğini
kontrol ediniz.
1
2
SABİT DEPO TRANSFERİ
5
1
2
3
4
SABİT DEPO TRANSFERİ
2. TRANSFER (kamyon, nakil aracı, kurye )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Hareketli depolar tüm depolara transfer yapabilir.
Sabit depodan transferi aldıktan sonra gideceği
depoya ulaştığında tanımlanmış kullanıcı ve şifresini
girerek stokundaki ürünleri vereceği depoya transfer
yapacaktır.
Amaç aşı bir sabit depodan çıktıktan sonra hedef sabit
depoya ulaşıncaya kadar geçen zamanda takibini
yapabilmektir.
Kullanıcı işlemlerinden transferi seçiniz.
Bağlı Depoya trasfer yapacağınız deponun tipini
giriniz. (il, ilçe, hastane, ASM, aile hekimi, özel kurum
v.b.)
Giden Depo kısmına deponun adını giriniz.
Karekodu işaretleyiniz.
Aşı veya antiserumun karekodunu okutturunuz.
Kaydet butonuna basınız.
1
2
HAREKETLİ DEPOLARINTRANSFERİ
5
1
2
3
4
HAREKETLİ DEPOLARINTRANSFERİ
AŞI İSTEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kullanıcı işlemlerinden Aşı İstem Listesini seçiniz.
İstem yapacağınız aşının tipini seçiniz.
Aylık Hedef Nüfusunuzu giriniz.
Varsa okul aşı ihtiyacınızı giriniz.
Ek ihtiyacınızı giriniz. (Rutin Aşılar dışındakiler için bu
kısım doldurulacaktır. Ayrıca rutin aşılar için de ek
ihtiyaç varsa bu kısım doldurulacaktır.)
Ekle butonuna basınız.
İsteğinizi kontrol ediniz. Hata varsa istemlerinizi tekrar
girerek tekrar ekle butonuna basınız.
İsteminizi kontrol ederek İsteği Kaydet butonuna
basınız.
1
2
AŞI VE ANTİSERUM İSTEMİ
1
AŞI VE ANTİSERUM İSTEMİ
1
2
3
5
6
4
AŞI VE ANTİSERUM İSTEMİ
STOK MİKTARI GÖRME
1. Kullanıcı İşlemleri kısmından Depo Durumu
Geneli seçiniz.
2. Görmek istediğiniz deponun depo seviyesini
seçiniz.
3. Eğer ilçe düzeyinde ise ilçesini seçiniz.
4. Depo Adını seçiniz.
5. Seçili Depoyu Göster butonuna basınız.
6. Size bağlı tüm depoların toplamını görmek için
Bütün Alt Depoları Göster butonunu seçiniz.
1
2
DEPO DURUMU TAKİBİ
1
2
3
4
6
5
DEPO DURUMU TAKİBİ
STOK HAREKETLERİNİN AYRINTISINI GÖRME
1. Kullanıcı İşlemleri kısmından Stok
Hareketleri Yeniyi seçiniz.
2. Görmek istediğiniz aşının tipini seçiniz.
3. Hareketi görmek istediğiniz tarih aralığını
seçiniz.
4. Görnek istediğiniz hareketin tipini (GirişÇıkış) seçiniz.
5. Göster butonuna basınız.
1
2
STOK HAREKETLERİ
1
2
3
STOK HAREKETLERİ
ŞİFRE DEĞİŞTİRME
1. Diğer işlemler kısmından şifre değiştir
butonuna basınız.
2. Yeni şifrenizi belirleyerek kaydet butonuna
basınız.
1
2
ŞİFRE DEĞİŞTİRME
1
2
3
4
ŞİFRE DEĞİŞTİRME
AŞINET KULLANICI
1. www.asinet.gov.tr web adresinden giriş
sayfasına ulaşınız.
2. Kullanıcı adı, şifreniz ve güvenlik kodunu
Türkçe karakter kullanmadan giriniz.
1
2
3
YENİ DOĞAN KAYIT
Yeni doğan kayıt butonuna basınız.
Doğum ağırlığını giriniz
Yenidoğan kayıt kutucuğunu işaretleyiniz.
Bebek adını giriniz. Adı belli değilse bebek olarak
giriniz.
5. Bebeğin cinsiyetini giriniz.
6. İlgili alanları doldurunuz. (annenin T.C. Numarasını
yazıp sorgula butonuna basınız.)
7. Tüm alanları doldurduktan sonra kaydet butonuna
basınız.
8. Hepatit kutucuğunu işaretleyiniz.
9. Karekod kutucuğunu işaretleyiniz.
10. Hepatit aşısının karekodunu okutunuz.
11. Kaydet butonuna basınız.
1.
2.
3.
4.
1
8
2
3
4
5
6
7
3
2
1
YENİ KAYIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Yeni doğanların dışında kayıtlar bu kısımdan
yapılacaktır.
Aşı uygulamaları kısmından yeni kayıt butonuna
basınız.
T.C. Numarasını yazarak Sağlık Bakanlığı ambleminin
butonuna basınız. Diğer gerekli bilgileri doldurduktan
sonra kaydet butonuna basınız.
Çıkış butonuna basınız.
Yaptığınız kayda ulaşmak için arama motoruna
kaydettiğiniz T.C. Numarası veya adını giriniz.
Çıkan kişinin kaydının üzerine gelerek seçiniz.
Sol tarafta bulunan listeden yapacağınız aşının yaş
grubuna göre uygulama seçiniz. (bebek-çocuk kartı,
15-49 yaş kadın kartı, rutin dışı aşı kaydı, diyaliz v.b.)
1
1
2
3
4
5
1
3
2
1
AŞI UYGULAMASI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Aşı uygulamaları kısmından arama motoruna kişinin adı veya T.C.
Numarası yazarak arama butonuna basınız.
Listeden bebeği seçiniz.
Ekranın sol tarafındaki listeden bebek çocuk kartını butonuna
basınız.
Aşı kartından günü gelen aşı kutucuğunu seçiniz.
Karekod kısmını işaretleyiniz.
Karekodu okutunuz.
Kaydet butonuna basınız.
Uyarı çıkarsa uyarı talimatına göre hareket ediniz.
a. Aşı günü geçme uyarısı: Aşının yapılması gereken tarihler
dışında ise bu uyarıyı verir. Evet butonuna basarak ilerleyiniz.
Gerekçeyi seçiniz ve tekrar Evet butonuna basınız.
b. Karekodu okutulan aşının işaretlenen aşı olmadığı uyarısı.
Seçtiğiniz ve uygulayacağınız aşıyı kontrol ediniz. Yanlış aşı
seçmişiniz veya uygulama için okuttuğunuz aşı yanlış aşıdır.
c. Karekodun veri tabanında olmadığı uyarısı. Evet diyerek işleme
devam edin. Aşı ya özel sektörden temin edilmiştir yada karekod
sistemine geçmeden önce stoklarınızda vardır.
3
1
2
3
2
1
ANNE ÜZERİNDEN BEBEĞE
ULAŞMAK
1. Anne adı veya anne T.C. Numarasını
arama motoruna yazarak aratınız.
2. Çıkan kayıttan annenin isminin üzerine
gelerek seçiniz.
3. Sol taraftaki menüden 15-49 yaş kadın
takvimini seçiniz.
4. Çocuklar butonundan ulaşmak istediğiniz
çocuğu seçiniz.
5. Bebek- çocuk kartı butonuna basınız.
3
1
2
1
2
3
3
2
1
DİĞER AŞI UYGULAMALARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kuduz aşısı, diyaliz hastalarına uygulanan hepatit
aşısı, erişkin aşıları (takvim dışı aşılar) için ekranın sol
tarafındaki listeden ilgili uygulamanın takvimi vardır.
Bu işlemler öncesinde arama butonundan kişiyi
aradıktan sonra kişi sistemde yoksa önce yeni kayıttan
kayıt yapılması gerekir.
Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra arama butonundan
kişi bulunarak seçilmelidir.
Daha sonra ilgili aşı uygulaması ekranın sol tarafındaki
listeden seçilmelidir.
Yapılacak aşı dozu işaretlendikten sonra karekod
kutucuğu işaretlenmelidir.
Karekod okutularak kaydet butonuna basınız.
Çıkan uyarılar kontrol edilerek talimat doğrulusunda
aşı uygulanmalıdır.
1.TAKVİM DIŞI AŞILAR
1. Ekranın solundaki menüden takvim dışı aşılar
butonunu seçiniz.
2. Yapmak istediğiniz aşıyı seçiniz.
3. Takvimi göster butonuna basınız.
4. Yapacağınız aşının takviminden dozunu
işaretleyiniz.
5. Karekod kutucuğunu işaretleyiniz.
6. Karekodu okutunuz.
7. Kaydet butonuna basınız.
1
3
2
3
2
1
2.ANTİSERUM UYGULAMALARI
1. Ekranın solunda bulunan menüden
antiserum uygulamalarını seçiniz.
2. Uygulayacağınız antiserumun doz
kutucuğunu seçiniz.
3. Karekod kutucuğunu seçiniz.
4. Karekodu okutunuz.
5. Kaydet butonuna basınız.
1
4
3
2
3.KUDUZ AŞISI UYGULAMASI
1. Ekranın solunda bulunan menüden kuduz aşısı
uygulamasını seçiniz.
2. Temas sonrası veya proflaksi seçeneğini
belirleyiniz.
3. Temas veya proflaksi tipini seçiniz.
4. Takvimi seçiniz
5. Takvimi göster butonuna basınız.
6. Uygulayacağınız dozun kutucuğunu seçiniz.
7. Karekod kutucuğunu seçiniz.
8. Karekodu okutunuz.
9. Kaydet butonuna basınız.
NOT: Kuduz aşı takvimi ve antiserum uygulaması
yeni çıkacak olan kuduz yönergesine göre
tekrar oluşturulacaktır.
1
8
2
7
3
4
5
6
DAHA ÖNCEDEN YAPILAN
AŞILARIN İŞLENMESİ
1. Bebek çocuk kartına gidildikten sonra
eksik aşılar butonu işaretleyiniz.
2. Yapılan aşıların yapılma tarihlerini giriniz.
3. Kaydet butonuna basınız.
1
3
2
T.C. NUMARASI OLMAYANLARIN T.C.
NUMARASI ALINDIĞINDA GÜNCELLEME
1. Ekranın sol tarafındaki menüden Özlük
Bilgileri butonuna basınız.
2. Bebeğin T.C. Numarasını giriniz.
3. Özlük kaydet butonuna basınız.
3
1
2
ÖLÜM BİLDİRİM
1. Kişinin vefatı durumunda aşı kartlarının
durdurulması için ve uyarı gelmemesi
için ölüm bildirimi girilmesi gerekir.
2. Ekranın solundaki menüden hasta ölüm
bildirimi butonuna basınız.
3. İşlem zamanı ve ölüm zamanını giriniz.
4. Diğer alanları doldurunuz.
5. Kaydet butonuna basınız.
3
1
2

similar documents