Langinkosken seurakunta

Report
Kuuluu Kotka Kymin srk.yhtymään
jäseniä n. 12 000,
Paljon lapsiperheitä,
Laajenee uusien asuntoalueiden
rakentamisen myötä
Langinkosken seurakunnan
varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on
järjestää toimintaa 7-14-vuotiaille tytöille ja
pojille.
Toiminnan rungon muodostavat kerhot,
retket ja leirit.
Toiminnalla pyritään antamaan positiivisia
kokemuksia Jumalan rakkaudesta,
seurakunnasta ja ryhmässä olemisesta
sekä vahvistamaan varhaisnuorten tunnetta
seurakuntaan kuulumisesta.
2 nuorisotyönohjaajaa
varhaisnuorisotyössä,
+ 1 nuorisotyönohjaaja (on tarvittaessa
mukana leireillä ja ”tuuraajana”
työntekijöille)
1 yhtymän erityisnuorisotyönohjaaja
(mukana leireillä, koulupäivystyksessä ja
tekstari -helpin koordinointi)
Kerhoja oli vuonna
2013 22, joissa lähes
300 kerholaista.
Osa kerhoista toimii
koulukerhoina, jotka
alkavat klo 14 ja niitä
pitää
nuorisotyöntekijät
Kokki-, sähly-, liikunta-, toiminta-,
Kädentaito-, kivi-, taide-, tyttö-, peli-, leikki
- 22 nuorta 15-18v.
- 2 aikuista ohjaajaa
1-5 lk 3 leiriä vuodessa
6-8 lk 3 leiriä
Leirien ikäryhmiä on kohdennettu
koulujen mukaan
lisäksi yksi teemaleiri, jonka kohderyhmä
vaihtelee
Kohderyhmä:
6-8 lk:lle (iltapäiväkahvila) 1-2 krt.
kuukaudessa keskiviikkona, heti
koulupäivän jälkeen klo 14 alk.
Aittakorven srk.talolla (soveltuva tila
pelisaleineen).
Tämän ikäiset viettävät aikaansa kodeissa
tai hengailevat jossain.
 tavoitetaan
ja kohdataan 12-14v. jotka
eivät juurikaan osallistu
kerhotoimintoihin.
 seurakuntayhteyden vahvistaminen.
Seurakunta löytäisi paikkansa 12-14vvuotiaiden arjesta.
Aittakorven srk-talosta muodostuisi
”kotoisa paikka” nuorille.
Silta rippikouluun.
toimipisteet hajallaan, ei yhtä varsinaista
keskuspaikkaa.
talous- ja henkilöstöresurssien
vähennykset.
KIITOS!

similar documents