Yhteismetsä tulevaisuuden omistusmuotona

Report
Yhteismetsä tulevaisuuden
omistusmuotona
Olli Mustonen
0400-902009,
[email protected]
Yhteismetsästä muutama tieto
•
Kiinteistöille yhteisesti kuuluva alue, joka on tarkoitettu käytettäväksi
ensi sijassa kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakkaiden
hyväksi
•
Voidaan käyttää myös muuhun tarkoitukseen, jos se on
taloudellisesti tai muuten tarkoituksenmukaista
•
Päätösvalta osakaskunnan kokouksella
•
Enemmistöpäätökset ”riitatilanteissa”
•
Hoitokunta tai toimitsija vastaa käytännön toiminnasta
•
Ohjesäännössä linjataan toiminnan periaatteet
•
Alhaisempi tuloverotus (28 % vs. 30 %)
•
Yhteismetsä on erillinen verovelvollinen eli ylijäämän jako-osuudet
ovat osakkaille verotonta tuloa
•
Metsäsuunnitelma toiminnan pohjana
Eri tyyppisiä yhteismetsiä
”Perinteiset” yhteismetsät
1.
•
2.
3.
4.
•
5.
•
•
Perustettu lainsäädännön perusteella (m.
asutusyht.mestät)
Usean metsänomistajan yhdessä perustamat
yhteismetsät
Suvun yhteismetsät (perhemetsät)
Sijoittajien yhteismetsät
kerätyllä pääomalla ostetaan metsää =>
yhteismetsä
Muut yhteismetsät
Mm. kuntien yht.metsät
Metsäyhtiöiden tai MHY:n metsät
Yhteismetsälle tarvetta ?
Metsäkiinteistöt perinnönjaossa
ja kiinteistötoimituksissa
•
Omistus ja metsätilat halutaan pitää ennallaan (ei
toimitusta)
•
•
•
Jatketaan yhtymänä, perikuntana (yhteishallintasopimus)
Osakkaat (tai osa heistä) haluavat oman kiinteistön … ja
eroon muista osakkaista
•
Lohkominen
•
Halkominen (usein riita-asiat)
Yhteistuumin tiloista oma perheyhteismetsä tai
tilat liitetään olemassa olevaan yhteismetsään
Perinnönjako
kiinteistötoimituksissa
Sopimalla yhteismetsäksi …
toimitusmaksu 0 €
Halkomalla/lohkomalla
omiksi tiloiksi …
toimitusmaksu alk. 6000 €
Perhemetsä/suvun yhteismetsä
•
Yleisin nykyisin perustettava yhteismetsämuoto
•
Helpottaa sukupolvenvaihdosta ja perinnönjakoa
•
Yhteismetsässä erimielisyydet ratkaistaan äänestämällä, toisin
kuin kuolinpesässä tai yhtymässä
•
Suvun metsänomistuksesta muodostuu pysyvää ja vakaata
•
Nykyiset omistajat perustavat yhteismetsän valmiiksi
lapsille/lastenlapsille
•
•
Osakastiloja perillisten lukumäärän mukaan
•
Nykyiset omistaja ja perilliset perustavat metsän yhdessä
Perikunnan jäsenet perustavat yhteismetsän
•
Osuudet lainhuutojen /pääluvun mukaan
Yhteismetsän perustamisen vaiheet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ajatus yhteismetsän perustamisesta syntyy
Ajatuksen kypsyttely ja neuvojen ja
kokemusten kuuleminen (Metsäkeskus,
Maanmittauslaitos, yhteismetsät)
Neuvottelut maanomistajien kesken
Perustamissopimuksen laatiminen
Ohjesäännön valmistelu
Yhteismetsän muodostamistoimitus
Osakaskunnan ensimmäinen kokous /
Metsäkeskus
Ohjesäännön vahvistaminen ja ilmoitus
yhteismetsärekisteriin
Toiminnan käynnistäminen
Esimerkki yhteismetsän
muodostamisesta
Lähtötilanne:
Teerilehto 2:47
Väliharju 2:48
Kuikkalehto 2:49
Suontaus 2:67
Peräpalsta 2:62
Lopputulos:
Yhteismetsä 402-874-2-2
Osakastilat ja osuudet
1. Teerilehto 2:47 0,239437
2. Väliharju 2:48
0,211268
3. Kuikkalehto 2:39 0,267606
4. Suontaus 2:67
0,135026
5. Peräpalsta 2:62
0,146663
Yht
1,000000
Tilan tai alueen liittäminen olemassa olevaan
yhteismetsään yhteismetsäosuutta vastaan

Tilusten luovuttaja saa luovuttamiaan tiluksia (=tiluksien
arvoa) vastaavan osuuden yhteismetsään

Edellytyksenä kiinteistön omistajan ja yhteismetsän välinen
sopimus. Sopimuksessa on syytä mainita luovutettavaa
aluetta koskevan osuuden suuruus tai ainakin
laskentaperuste.

Sopimus ei saa loukata kenenkään oikeutta

Liittäminen tehdään maanmittaustoimituksessa, johon
sovelletaan samoja säännöksiä, mitkä edellä yhteismetsän
perustamisen yhteydessä on kerrottu

Toimitus tehdään valtion varoilla. Rajankäynneistä voi
voi joutua maksamaan

Lopputuloksena kiinteistö tai alue on osa yhteismetsää ja
luovuttaja saa osuuden yhteismetsään
Mikä on haamutila … yhteismetsän
osakastila
 Haamutila on tila, jolla ei ole maa- tai vesialuetta, vaan
ainoastaan osuus yhteiseen alueeseen, esimerkiksi
YHTEISMETSÄÄN
 Haamutilaa käsitellään kuten tavallistakin tilaa; sen voi
myydä, ostaa, kiinnittää, lainhuudattaa, jakaa jne.
 Haamutila syntyy mm., kun koko kiinteistö liitetään
yhteismetsään ja luovuttajalle muodostetaan tila, joka
käsittää tilan arvoa vastaavan osuuden yhteismetsään
Voivatko yhteismetsän alueet tai
osakastilat sijaita eri kunnissa?
 Kyllä voivat
 Eri kunnissa olevat yhteismetsän alueen näkyvät
kiinteistörekisterissä kunnittain omalla tunnuksellaan.
Esim. Itä-Suomen yhteismetsä 286-874-2-1 (Kouvola,
kotipaikka) =>
97-874-1-1 (Hirvensalmi)
146-874-3-1 (Ilomantsi)
689-874-3-1 (Rautjärvi)
740-874-1-4 (Savonlinna)
848-874-4-2 (Tohmajärvi)
 Yhteismetsän osakastila voi olla missä päin tahansa
Suomea
 Yhteismetsällä pitää olla kotipaikka
Lisätietoa:
- www.maanmittauslaitos.fi
(Kiinteistöt / Maanmittaustoimitukset / Yhteismetsätoimitukset)
- esitteet
Kiitos mielenkiinnosta ja
tervetuloa keskustelemaan!

similar documents