Esters en Vetten

Report
Hoofdstuk 9
Klas 5
Begrippen
 Condensatiereactie =
reactie waarbij H2O
ontstaat/afgesplitst wordt

Hydrolyserecatie =
reactie waarbij H2O
reageert
Ester
 Reactie van een zuur met een alcohol
 Condensatiereactie
 Zuur staat de H af, alcohol de OH waardoor de C van het
alcohol aan de O van het zuur komt:
 Naamgeving: Alkylalkanoaat
 Alk wordt vervangen door de naam die hoort bij het
aantal C’s (meth, eth, but…)
Vetzuren
 Organische zuren met meer dan 11 C atomen.
 Verzadigde vetzuren  dubbele bindingen in hun
staart: stearinezuur, C17H35COOH
 Onverzadigde vetzuren  1 of meer dubbele
bindingen in hun staart: oliezuur, C17H33COOH
 Vetzuren tabel 67B
Vet & Olie
 Een vet of olie is een triester van glycerol (1,2,3-
propaantriol) en 3 vetzuren.
 Glycerol + 3 vetzuren 
vet + 3 water
 Vet  alle staarten verzadigd
 Olie  1 of meer staarten onverzadigd
Reacties
 Vetharding
 Omzetting van olie in vet
 Olie + H2  Vet
 Verzeping
 Productie van zeep (stearine zuur zonder H+ ion)
 Vet + Loog (OH-)  glycerol + zeep
 Hydrolyse
 Omgekeerde reactie van vetproductie
 Vet + 3 water  glycerol + 3 vetzuur

similar documents