magyar nyelv és irodalom

Report
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
EGY KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI 
TANULSÁGOK, DÖNTÉSI PONTOK
Horváth Zsuzsanna
2014. április 9.
AZ ELŐADÁS TÉMÁI
1. A válaszolók
mintájának
jellemzése
2. Támogatott és vitatott
vizsgajellemzők
2.1. Vizsgakövetelmények
2.2. Vizsgamodell
2.3. Értékelési eljárások
A kérdőívre válaszolók
mintája
A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy
kérdőívére összesen 568 fő válaszolt.
Az összes válaszoló 86,4%-a nő,
13,6%-a férfi.
A hiányzó válaszok aránya 20-30% közötti.
A VÁLASZOLÓK TANÍTÁSI
TAPASZTALATA
A válaszolók megoszlása a tanítási tapasztalat szerint (%) N= 568
25 év fölött
21-25 év
16-20 év
11-15 év
6-10 év
1-5 év
0
5
10
15
20
25
30
35
VIZSGÁZTATÁSI TAPASZTALAT
KÖZÉPSZINT ÉS EMELT SZINT
Vizsgáztatási tapasztalat - emelt szint
(%) N = 550
Vizsgáztatási tapasztalat - középszint
(%) N= 547
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
0 alk.
1-2 alk.
3-5 alk.
6-9. alk.
0 alk.
1-2 alk.
3-5 alk.
6-9. alk.
A VIZSGÁRA FELKÉSZÍTETT
DIÁKOK SZÁMA (N= 544)
KÖZÉPSZINT (N= 544)
101-300 fő: 43,8%
301-500 fő: 27,1%
1-100 fő: 15,3%
500 fő felett: 8,6%
0 fő: 0,9%
EMELT SZINT (N= 553)
1-10 fő: 47,9
0 fő: 29%
11-30 fő: 15,1%
31-50 fő: 3,5%
50 fő felett: 1,8%
KÖVETKEZTETÉSEK
KÖZÉPSZINT:
A vizsgáztatást, így az értékelést is jellemzően a tapasztaltabb tanárok végzik.
A legalább 20 év tapasztalattal bírók körében 41-45% a legalább 300 főt
felkészítők súlya. A nemek közt nincs jelentős eltérés.
EMELT SZINT:
Az emelt szintű magyar nyelv és irodalom érettségi folyamatában a
válaszolók kétharmada még nem vett részt. Emelt szintű vizsgára a
válaszolók mindössze 5%-a készített fel legalább 31 diákot az elmúlt 9
évben, míg az érintett tanárok közel fele 1-10 közötti, 16%-a pedig 11-30
közötti tanuló felkészítését jelezte.
Az írásbeli érettségi napjára szervezett OH/OKÉV központi javításvezetői
képzésen a válaszolók alig 19%-a vett már részt legalább egy alkalommal.
Adatok a részletes
vizsgakövetelmények
megítéléséről
KÖZÉPSZINT ÉS EMELT
SZINT
A VIZSGAKÖVETELMÉNYEK középszint
A követelmények
átalakítása (szűkítése,
bővítése) indokolt
(50%), nem
indokolt 35,2%, de a
részletezettség
jelenlegi szintje
megfelelő (63,2%).
Mi, hogyan változzon?
Megfelelő a magyar nyelvi
témakörök súlya (62,7%),
maradjon változatlanul az
irodalom témaköröké
(57,7%).
A csökkentés és növelés
igénye mindkét tartalmi
területen zömében azonos
arányú (12-20% közötti).
A NYELVI TÉMAKÖRÖK ELFOGADOTTSÁGA
KÖZÉPSZINT ÉS EMELT SZINT
Témakörök
Vizsgaszintek
Középszint
Emelt szint
1. Kommunikáció
76%
73% (1)
2. A nyelvi szintek
67%
71% (2)
3. Stílus és jelentés
65%
66% (3)
4. A magyar nyelv története
62%
65% (4)
5. A retorikai alapjai
60%
58% (7)
6. Ember és nyelv
58%
55% (8)
7. Nyelv és társadalom
56%
59% (6)
8. A szöveg
56%
62% (5)
MAGYAR NYELV
AZ IRODALOM TÉMAKÖRÖK
ELFOGADOTTSÁGA - KÖZÉPSZINT ÉS EMELT
SZINT
IRODALOM
Középszint
Emelt szint
1. Életművek
80%
80% (1)
2. Portrék
69%
73% (2)
3. Látásmódok
61%
66% (3)
4. Színház és drámatörténet
60%
64% (4)
5. Az irodalom határterületei
53%
51% (6)
6. Interkulturális megközelítések
és regionális kultúra
53%
______
7. Világirodalom
50%
59% (5)
8. A kortárs irodalomból
46%
50% (7)
Értelmezési szintek,
megközelítések – magas
elfogadottság
Tartalmi témakörök
IRODALOM
Értelmezési szintek, megközelítések
Témák,
motívumok
Műfajok,
poétika
Korszakok,
stílustörténet
1. Életművek
2. Portrék
3. Látásmódok
4. A kortárs irodalomból
5. Világirodalom
6. Színház és
drámatörténet
7. Az irodalom
határterületei
8. Interkulturális
megközelítések és
regionális kultúra



Sem középszinten (68%), sem
emelt szinten (77%) nem
indokolt a megváltoztatása.
A FOGALMAK FEJEZET MEGÍTÉLÉSE
KÖZÉPSZINT
Súlyának, részletezettségének megítélése:
nem indokolt a
jelenlegi szint
megváltoztatása
(68%).
Csökkentését
szorgalmazók 21,7%
EMELT SZINT
Nem indokolt a jelenlegi
szint megváltoztatása
(75%).
Csökkentését
szorgalmazók 20%
körül.
Adatok a vizsgamodell
megítéléséről
Középszint és emelt szint
A középszintű vizsga
időtartama
Írásbeli vizsga: 82%
szerint megfelelő.
Szóbeli vizsga: 83%
szerint megfelelő.
Megosztó az írásbeli
vizsga Szövegértés
részének 60 perces
időtartama:
megfelelő: 47,7%
túl kevés: 43,1%
túl sok: 0,5%
Nincs válasz: 8,6%
Elfogadottság és ellentmondásos igények
– középszint, írásbeli vizsga
Az írásbeli vizsga 240 perces időtartama 82%-os
támogatottságú.
Túl kevés a Szövegértés megoldására fordítható 60 perc.
 De a válaszadók 74%-a a szövegértésre adható
max. 40 pont csökkentését tartja indokoltnak, a
pontszám növelését alig 4% szorgalmazta.
A Szövegalkotás 180 perces időtartama 76,8% szerint
megfelelő. Csökkentését 10,7% látja indokoltnak.
A SZÖVEGALKOTÁSI
FELADATOK - középszint
A válaszoló tanárok nagymértékben
egyetértenek (89%) abban, hogy a vizsgázók
választási lehetőségét egyáltalán nem
indokolt változtatni, azaz az Érvelő esszé, az
Egy mű értelmezése és az Összehasonlító
elemzés feladattípusok közti választási
lehetőség teljes mértékben megfelelő.
AZ EMELT SZINTŰ VIZSGA
Az írásbeli és a szóbeli
vizsga időtartamát a
válaszolók 90%-a
megfelelőnek tartja.
Az írásbeli feladatsorok
tartalmi
szabályozásának
részletezettsége
alapvetően
megfelelő (77%).
16%-a szerint
bővíteni kellene, 8%
szűkítést javasol.
AZ EMELT SZINT ÍRÁSBELI FELADATAI –
Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor
Szélesebb körű
olvasottságot,
tájékozottságot igénylő
feladatok aránya
Megfelelő: 45,1%
Csökkentés: 19%
Növelés: 11%
Hiányzó válasz: 24,8%
Kreatív feladatok
aránya
Megfelelő:49,6%
Csökkentés: 7,6%
Növelés: 18,5%
Továbbá nem indokolt a
nyelvi feladatok 40%-os
arányának
megváltoztatása (58,8%).
Hiányzó válasz: 24,1%
A GYAKORLATI ÍRÁSBELISÉG
FELADATTÍPUS MEGÍTÉLÉSE
A feladattípus
A feladatra adható
max. 15 pont
elhagyása indokolt: 32, 9%,
nem indokolt: 43,3%
maradjon: 46,5%
csökkenjen: 26,1%
Növekedjen: 3,5%
Hiányzó válasz: 23,9%
Hiányzó válasz: 23,8%
ÉRTÉKELÉSI RENDSZER
KÖZÉPSZINT ÉS EMELT SZINT
AZ ÍRÁSBELI ÉS A SZÓBELI
VIZSGA SÚLYA, PONTARÁNYA
Jellemző eltérés mutatkozik a középszint és az
emelt szintre adott válaszok között az írásbeli
vizsga 100 és a szóbeli vizsga 50 pontos
arányának megítélésében.
Középszint: az arány a válaszolók 69%-a szerint
megfelelő. Az írásbeli vizsga pontarányának
csökkentését a válaszadók 25,7%-a támogatná. A
szóbeli vizsga pontarányának változatlanságát
57,9% támogatja, növelné 32,2%.
Emelt szint: az arány 80% szerint megfelelő.
Következtetés
Az írásbeli vizsga értékelésének megbízhatósága
jóval magasabb, mint a szóbeli vizsgáé. A szóbeli
vizsga (más korábban elemzett kötelező és
választható vizsgatárgyból is) fontos pedagógiai
funkciója mellett jórészt az írásbeli
vizsgaeredményeket kompenzáló szerepet tölt
be. Tehát a szóbeli vizsgára adható pontszám
növelése csökkentené a vizsga és a vizsgáztatás
értékelési eljárásainak megbízhatóságát és
objektivitását.
A SZÖVEGALKOTÁSI FELADATOK
ÉRTÉKELÉSE - középszint
TARTALOM
SZERKEZET
NYELVI MINŐSÉG
Az adható 20 pont
megfelelő: 50,2%
megfelelő: 49,5%
megfelelő: 60,9 %
csökkentendő: 4%
csökkentendő: 40,7%
csökkentendő: 25,7,%
növelendő: 37,9%
növelendő: 1,6%
növelendő: 6,2%
AZ ÍRÁSBELI FELADATOK
ÉRTÉKELÉSE – emelt szint (N=431)
Nyelvi-irodalmi
műveltségi feladatsor
40 pont
Egy mű értelmezése
Reflektálás egy
jelenségre
Gyakorlati írásbeliség
25 pont
20 pont
15 pont
megfelelő: 60,6%
megfelelő: 54,0%
megfelelő: 54,0%
megfelelő: 46,5%
csökkentendő: 6,3%
csökkentendő: 2,1%
csökkentendő: 13,0%
csökkentendő: 26,1%
növelendő: 9,5%
növelendő: 19,7%
növelendő: 8,5%
növelendő: 3,5%
A HELYESÍRÁS ÉS AZ ÍRÁSKÉP
ÉRTÉKELÉS
Középszint
Az írásbeli vizsga helyesírásának
értékelése során maximum 15
pont vonható le.
A válaszolók közel kétharmada
szerint ez a gyakorlat megfelelő.
A válaszolók 16%-a szerint a
levonható pontok mértékét
csökkenteni kellene, míg további
22% szerint épp a növelés lenne
indokolt.
Az írásképének értékelése során
maximum 3 pont vonható le. A
válaszolók többsége, közel 71%-a
szerint ez a gyakorlat megfelelő.
Emelt szint
A 15 pont levonása a
kétharmad szerint
támogatott, 7%
szerint a levonható
pontok mértékét
csökkenteni kellene,
míg további 29%
szerint épp a növelés
lenne indokolt.
AZ ÉRTÉKELÉS SZAKMAI
TÁMOGATÁSA
A válaszolók középszinten indokoltnak tartják az írásbeli
javítási-értékelési útmutató részletezettségének kis mértékű
növelését (36,6%). Az emelt szint esetében a jelenlegi
kidolgozottság mellett voksolt a válaszolók 25,4%-a, a
középszinthez hasonló álláspont aránya 22,5%.
Az emelt szintű szóbeli tételsorhoz tartozó értékelési útmutató
részletezettségét a válaszolók 28,3%-a elfogadja, 16,7%
kismértékű növelést lát indokoltnak.
Megjegyzés: az OH által szervezett emelt szintű javításvezetői
képzésről a válaszolók 40%-ának nincs tapasztalata, miközben
27,3%-uk feltétlenül szükségesnek tartaná.
EGY JAVASLAT AZ ELVÁRT ÉS ELVÁRHATÓ
MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉRŐL
Középszint: 33. , emelt szint: 62. kérdés:
Egyetért-e azzal, hogy a középszint /az emelt
szint feladataihoz tartozó javítási-értékelési
útmutatóban elkülönüljenek az elvárt tartalmi
elemek és a megoldás további lehetséges
tartalmi elemei?
AZ ÉRTÉKELÉSI JAVASLAT
TÁMOGATOTTSÁGA (l. 33. és 62. kérdés)
KÖZÉPSZINT
(n= 518)
nem indokolt: 28,0%
egyetértek: 63,2%
EMELT SZINT
(N=429)
nem indokolt: 19,5%
egyetértek: 56,0%
Hiányzó válasz: 8,8%
Hiányzó válasz: 24,1%
A SZÓBELI VIZSGA
ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA
A vizsgaleírásban a középszintű és az emelt
szintű szóbeli vizsga értékelésére vonatkozó
szabályozás részletezettségét illetően szintén
nagymértékű egyetértés fogalmazódott meg
abban a tekintetben, hogy a jelenlegi
gyakorlat megfelelő.
A SZÓBELI VIZSGATELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE
A szóbeli vizsgateljesítmények értékelésének szempontjai
Középszint
TARTALOM
25 PONT
megfelelő: 21,1
növelendő: 68,7
ELŐADÁSMÓD
25 PONT
megfelelő: 21,1
növelendő: 0,2%
Emelt szint
TARTALOM
25 PONT
megfelelő: 22,7%
növelendő: 52,6%
ELŐADÁSMÓD
25 PONT
megfelelő: 22,7%
növelendő: 0,4%
További konzultációkat
igényel…
A nyelvi és az irodalmi témakörök
továbbfejlesztése
A szövegértés feladatsor szerepe
A szövegalkotási feladatok értékelése
A szóbeli vizsgateljesítmények értékelése
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

similar documents