Bildspel om hinduism

Report
1. När uppstod hinduismen?
Hinduismen uppstod ca 1500 f.Kr. då ett krigarfolk
som kallades arier kom till Indien från nordväst.
2. Vad kallar hinduerna sin religion?
”Den eviga lagen”
3. Var uppstod hinduismen?
Hinduismen uppstod kring floden Indus där den
gamla kulturen flätades samman med ariernas
sätt att se på saker och ting.
4. Vad heter den äldsta indiska kultur som vi
känner till?
Den kallas för
”induskulturen
” eftersom den
växte fram kring
floden Indus.
5. Vid vilken flod låg städerna
Harappa och Mohenjodaro?
De här två städerna låg
vid just floden Indus.
6. Hur såg de äldsta gudarna ut i Indien?
Man har hittat en lertavla med en
man som sitter omgiven av träd,
elefanter och tigrar. Han har en
huvudbonad med stora horn på
huvudet.
7. Varifrån kom arierna?
Arierna kom från nordväst från
trakterna kring Kaspiska havet.
8. När kom arierna vandrande?
Arierna kom
vandrande
ca 17501500 f.Kr.
9. Hur uppstod hinduismen?
Hinduismen
uppstod kring
floden Indus där
den gamla
kulturen
flätades
samman med
ariernas nya
kultur och
religion.
10. Vilket språk skrev arierna på?
Det gamla språket
kallas ”sanskrit”. Det
språket talas sällan
idag, men finns
bevarat i gamla heliga
skrifter.

similar documents