Celler

Report
Naturfag for ungdomstrinnet
Celler
Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen
Basiskunnskap 2014
1
Vi skal lære om
• hvordan planteceller og dyreceller er bygd
• hva som skjer i fotosyntesen
• hva som skjer i celleåndingen
Basiskunnskap 2014
2
• Alt som lever kaller vi organismer
• Alle organismer er lagd av celler
• Vi har tre slags celler
– planteceller
– dyreceller
– bakterieceller
Basiskunnskap 2014
3
plantecelle
Basiskunnskap 2014
4
dyrecelle
Basiskunnskap 2014
5
bakteriecelle
Basiskunnskap 2014
6
Cellene ser forskjellige ut, men har
noen likheter
• Alle celler har arvestoff (DNA-molekyler)
• Alle celler har cellevæske
• Alle celler har cellemembran
Basiskunnskap 2014
7
plantecelle
cellevegg
cellemembran
kjerne
cellevæske
saftrom
forskjellige slags
cellelegemer
Basiskunnskap 2014
8
dyrecelle
cellemembran
forskjellige slags
cellelegemer
cellevæske
kjerne
Basiskunnskap 2014
9
bakteriecelle
cellevegg
cellemembran
cellevæske
DNA
Basiskunnskap 2014
10
• Planteceller og dyreceller har cellekjerne og
andre cellelegemer
• I cellekjernen ligger arvestoffet
• Bakterier har ikke cellekjerne eller andre
cellelegemer
• I bakteriene ligger arvestoffet i cellevæska
• Ei plantecelle har cellevegg, kloroplast og
saftrom
Basiskunnskap 2014
11
Cellene ser forskjellige ut, men har
noen likheter
• Alle celler har arvestoff (DNA-molekyler)
– Arvestoffet bestemmer hvordan cella skal se ut og hva
den skal gjøre
• Alle celler har cellevæske
– I cellevæska er det vann og stoffer som cella trenger
• Alle celler har cellemembran
– Cellemembranen er ei hinne som slipper noen stoffer
inn i cella og noen stoffer ut av cella
– Andre stoffer kommer ikke inn eller ut av cella
Basiskunnskap 2014
12
plantecelle
cellemembran
cellevegg
kjerne
forskjellige slags
cellelegemer
• Ytterst er celleveggen
som beskytter og
støtter planta
• Cellemembranen er
innenfor celleveggen
• Cellemembranen
bestemmer hvilke
stoffer som slipper
cellevæske
inn i og ut av cella
saftrom
Basiskunnskap 2014
13
plantecelle
cellemembran
cellevegg
kjerne
forskjellige slags
cellelegemer
• Ribosomene lager
proteiner
• I mitokondriene blir
sukker brukt til å lage
energi
• Cellekjernen bestemmer
hva som skjer i cella
• I cellekjernen ligger
arvestoffet
cellevæske • Kloroplastene er grønne
cellelegemer som lager
sukker av CO2 og vann
saftrom
Basiskunnskap 2014
14
Fotosyntesen
• Kloroplastene lager sukker og oksygen ved
hjelp av sollys
• Sukkeret blir lagd av vann og karbondioksid
Basiskunnskap 2014
15
Basiskunnskap 2014
16
Basiskunnskap 2014
17
• Saftrommet i plantecella inneholder cellevæske
som vi også kaller cellesaft
• I cellevæska er det vann og stoffer som planta
trenger
• Saftrommet holder planta oppe
• Hvis planta får for lite vann, bøyer den seg
• Cellesafta inneholder fargestoffer og smaksstoffer
• Når du for eksempel spiser et blåbær eller et
bringebær, merker du cellesafta
Basiskunnskap 2014
18
• Alle celler trenger energi
• I cellenes energiverk, mitokondriene, skjer
celleåndingen
• Sukker blir til vann (H2O) og karbondioksid
(CO2) samtidig som oksygen (O2) blir brukt
• Energi blir frigjort
• På den måten får cella den energien den
trenger til å gjøre oppgavene sine
Basiskunnskap 2014
19
Celleåndingen
sukker + oksygen → vann + karbondioksid + energi
C6H12O6 + 6 O2
→ 6 H2O + 6 CO2
+ energi
• Ved hjelp av oksygen blir sukker til vann og
karbondioksid, og energi blir frigjort
• Celleåndingen er på en måte det motsatte av det
som skjer i fotosyntesen
Basiskunnskap 2014
20
• Et mikroskop forstørrer
det vi ser på
• For å studere celler, må
vi bruke mikroskop
• Studier av celler kaller vi
mikrobiologi
Basiskunnskap 2014
21
• Gjennomgang av oppgaver
Basiskunnskap 2014
22
Lag et sammensatt ord.
Sett ordet inn i setningen.
•
•
•
•
•
•
•
arve
plante
saft
energi
foto
celle
mikro
• celle
• ?
• plantecelle
• Ei .................har
cellevegg, klorplast og
saftrom.
• Ei plantecelle har
cellevegg, kloroplast og
saftrom.
Basiskunnskap 2014
23
Lag et sammensatt ord.
Sett ordet inn i setningen.
•
•
•
•
•
•
•
arve
plante
saft
energi
foto
celle
mikro
• stoffet
• ?
• arvestoffet
• .................bestemmer
hvordan cella ser ut og
hva den skal gjøre.
• Arvestoffet bestemmer
hvordan cella ser ut og
hva den skal gjøre.
Basiskunnskap 2014
24
Lag et sammensatt ord.
Sett ordet inn i setningen.
•
•
•
•
•
•
•
arve
plante
saft
energi
foto
celle
mikro
• verk
• ?
• energiverk
• Mitokondriene er cellas
.................
• Mitokondriene er cellas
energiverk.
Basiskunnskap 2014
25
Lag et sammensatt ord.
Sett ordet inn i setningen.
•
•
•
•
•
•
•
arve
plante
saft
energi
foto
celle
mikro
• rom
• ?
• saftrom
• Ei plantecelle har
cellevegg, kloroplast og
.................
• Ei plantecelle har
cellevegg, kloroplast og
saftrom.
Basiskunnskap 2014
26
Lag et sammensatt ord.
Sett ordet inn i setningen.
•
•
•
•
•
•
•
arve
plante
saft
energi
foto
celle
mikro
• syntese
• ?
• fotosyntese
• Prosessen som ved hjelp av
sollys lager sukker og oksygen av
vann og karbondioksid, kaller vi
.................
• Prosessen som ved hjelp av sollys
lager sukker og oksygen av vann
og karbondioksid, kaller
fotosyntese.
Basiskunnskap 2014
27
Lag et sammensatt ord.
Sett ordet inn i setningen.
•
•
•
•
•
•
•
arve
plante
saft
energi
foto
celle
mikro
• biologi
• ?
• mikrobiologi
• Studiet av celler kaller vi
.................
• Studiet av celler kaller vi
mikrobiologi.
Basiskunnskap 2014
28
Lag et sammensatt ord.
Sett ordet inn i setningen.
•
•
•
•
•
•
•
arve
plante
saft
energi
foto
celle
mikro
• åndingen
• ?
• celleåndingen
• I mitokondriene skjer
.................
• I mitokondriene skjer
celleåndingen.
Basiskunnskap 2014
29
Velg riktig avslutning
• Alt som lever kaller vi
•
•
•
•
•
dyr.
planter.
organismer.
?
Alt som lever kaller vi
organismer.
Basiskunnskap 2014
30
Velg riktig avslutning
• Alle organismer
•
•
•
•
•
lever i havet.
er lagd av celler.
har fotosyntese.
?
Alle organismer er lagd
av celler.
Basiskunnskap 2014
31
Velg riktig avslutning
• Alle celler har
•
•
•
•
•
arvestoff.
kloroplast.
saftrom.
?
Alle celler har arvestoff.
Basiskunnskap 2014
32
Velg riktig avslutning
• Ribosomene lager
•
•
•
•
•
oksygen.
proteiner.
vann.
?
Ribosomene lager
proteiner.
Basiskunnskap 2014
33
Velg riktig avslutning
• Studiet av celler kaller vi •
•
•
•
•
mikroskop.
astrologi.
mikrobiologi.
?
Studiet av celler kaller vi
mikrobiologi.
Basiskunnskap 2014
34
Velg riktig avslutning
• For å studere celler, må
vi bruke
•
•
•
•
•
mikroskop.
kamera.
teleskop.
?
For å studere celler, må
vi bruke mikroskop.
Basiskunnskap 2014
35
Hvilket ord skal ut?
Sett ordet inn i setningen.
cellemembran
cellekjerne
cellevæske
• ?
• beskytter
• Celleveggen .............og
støtter opp planta.
• Celleveggen beskytter
og støtter opp planta.
beskytter
Basiskunnskap 2014
36
Hvilket ord skal ut?
Sett ordet inn i setningen.
• ?
• oksygen
oksygen
lager
ligger
trenger
• I fotosyntesen lager
kloroplastene sukker og
.............
• I fotosyntesen lager
kloroplastene sukker og
oksygen.
Basiskunnskap 2014
37
Hvilket ord skal ut?
Sett ordet inn i setningen.
• ?
• organismer
inn
ut
organismer
• Alt som lever kaller vi
..............
• Alt som lever kaller vi
organismer.
opp
Basiskunnskap 2014
38
Hvilket ord skal ut?
Sett ordet inn i setningen.
• ?
• hvis
kloroplast
hvis
saftrom
• .............planta får for
lite vann, bøyer den
seg.
• Hvis planta får for lite
vann, bøyer den seg.
cellevegg
Basiskunnskap 2014
39
Hvilket ord tenker jeg på?
mitokondrier, mikrobiologi, fotosyntese, celleånding, ribosomer, cellemembran,
arvestoff, mikroskop, saftrom
• Studiet av celler
• ?
• mikrobiologi
Basiskunnskap 2014
40
Hvilket ord tenker jeg på?
mitokondrier, mikrobiologi, fotosyntese, celleånding, ribosomer, cellemembran,
arvestoff, mikroskop, saftrom
• Prosess som ved hjelp
av sollys lager sukker og
oksygen av vann og
karbondioksid.
• ?
• fotosyntese
Basiskunnskap 2014
41
Hvilket ord tenker jeg på?
mitokondrier, mikrobiologi, fotosyntese, celleånding, ribosomer, cellemembran,
arvestoff, mikroskop, saftrom
• Prosess der sukker ved
hjelp av oksygen blir til
vann og karbondioksid
samtidig med at energi
blir frigjort.
• ?
• celleånding
Basiskunnskap 2014
42
Hvilket ord tenker jeg på?
mitokondrier, mikrobiologi, fotosyntese, celleånding, ribosomer, cellemembran,
arvestoff, mikroskop, saftrom
• Det som bestemmer
hvordan cella skal se ut
og hva den skal gjøre
• ?
• arvestoff
Basiskunnskap 2014
43
Hvilket ord tenker jeg på?
mitokondrier, mikrobiologi, fotosyntese, celleånding, ribosomer, cellemembran,
arvestoff, mikroskop, saftrom
• Hinne som slipper noen
stoffer inn i cella og
noen stoffer ut av cella
• ?
• cellemembran
Basiskunnskap 2014
44
Hvilket ord tenker jeg på?
mitokondrier, mikrobiologi, fotosyntese, celleånding, ribosomer, cellemembran,
arvestoff, mikroskop, saftrom
• Cellelegeme som lager
proteiner
• ?
• ribosomer
Basiskunnskap 2014
45
Hvilket ord tenker jeg på?
mitokondrier, mikrobiologi, fotosyntese, celleånding, ribosomer, cellemembran,
arvestoff, mikroskop, saftrom
• Cellas energiverk
• ?
• mitokondrier
Basiskunnskap 2014
46
Hvilket ord tenker jeg på?
mitokondrier, mikrobiologi, fotosyntese, celleånding, ribosomer, cellemembran,
arvestoff, mikroskop, saftrom
• Holder planta oppe og
inneholder cellevæske
• ?
• saftrom
Basiskunnskap 2014
47
Hvilket ord tenker jeg på?
mitokondrier, mikrobiologi, fotosyntese, celleånding, ribosomer, cellemembran,
arvestoff, mikroskop, saftrom
• Instrument som
forstørrer det vi ser
• ?
• mikroskop
Basiskunnskap 2014
48
Plantecelle. Husker du?
cellevegg
cellemembran
kjerne
cellevæske
saftrom
forskjellige slags
cellelegemer
Basiskunnskap 2014
49
Repetisjon
•
•
•
•
•
•
1. Hva kaller vi alle levende vesener?
?
Organismer
2. Nevn tre ting som alle celler har.
?
Arvestoff, cellevæske og cellemembran
Basiskunnskap 2014
50
• 3. Nevn tre ting som planteceller har, og som
dyreceller ikke har.
• ?
• Kloroplast, cellevegg og saftrom
• 4. Hva heter cellelegemene som produserer
energi?
• ?
• Mitokondrier
Basiskunnskap 2014
51
• 5. Hva heter cellelegemene som produserer
proteiner?
• ?
• Ribosomer
• 6. Hva heter de grønne cellelegemene som
produserer sukker?
• ?
• Kloroplaster
Basiskunnskap 2014
52
• 7. Fortell hva som skjer i fotosyntesen.
• ?
• Fotosyntesen er det som skjer når
kloroplastene lager sukker og oksygen ved
hjelp av sollys. Sukkeret blir lagd av vann og
karbondioksid.
Basiskunnskap 2014
53
Basiskunnskap 2014
54

similar documents