Training van weerbaarheid bij jongeren (Johan Hamers

Report
VZW ARKTOS
Professionele vormingsorganisatie
voor maatschappelijk kwetsbare
kinderen en jongeren:
Vier provinciale vormingscentra
1 stedelijk vormingscentrum
1 coördinatiedienst
VZW ARKTOS
Maatschappelijk kwetsbare kinderen en
jongeren
Kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar wiens ontplooiing
belemmerd wordt omwille van persoonlijke, culturele of
maatschappelijke factoren of door een combinatie van
verschillende factoren.
Drie opdrachten
Vorming, ondersteuning & signaal
Vijf inrijpoorten
Arbeid, Onderwijs, Woonomgeving, Vrije Tijd, Welzijn
Werken aan weerbaarheid
met jongeren
1.
DOEL OF EFFECT?
2.
ROTS EN WATER TRAINING
3.
PSYCHOFYSIEKE WEERBAARHEID
4.
DOELSTELLINGEN & EFFECTEN
5.
HOE ZIET EEN TRAINING ERUIT?
DOEL OF EFFECT?
In elk project van Arktos werken we aan
weerbaarheid: EFFECT

Survival weekend in groep

Jongeren zelf aan het woord in een buurtoverleg

Jongeren in een proactieve cirkel feedback laten geven aan
elkaar

Een groep maakt een eigen hiphop nummer met videoclip

…
Weerbaarheid vergroten als DOEL:
=> Hier gaan we verder op in
ROTS EN WATER
Sinds 2007 in Arktos: opleiding
Sterk uitgewerkt programma
Waarom Rots en Water?
• Sluit aan bij de Arktos visie
• Vertrekt vanuit competenties
• Geschikt voor meisjes & jongens
• Symboliek: Rots- en Waterkwaliteit
• Agressieregulerend én
weerbaarheidsvergrotend
PSYCHOFYSIEKE WEERBAARHEID
Eigen weg na Rots en Water
•
Eigen weg na Rots en Water
•
‘Psycho’ & ‘Fysiek’ = de basis
•
Flexibele aanpak: thema’s, aantal uren,
aanvullende werkvormen
•
4 vormen: (folder)
o
Vormingstrajecten voor jongeren
o
Initiaties voor teams
o
Opleiding (4daagse) ‘Werken met Jongeren aan
psychofysieke weerbaarheid’ (open & gesloten)
o
Open Rots en Water Centrum (Oostende)
DOELSTELLINGEN EN EFFECTEN
Veiligheid => assertiviteit => sociale vaardigheden
Bewustzijn: Lichaamsbewustzijn – emotioneel
bewustzijn – zefbewustzijn
Weerbaarheid:fysieke – sociale – emotionele –
mentale
Omgaan met conflicten stress, pesten Eigen
aandeel in conflicten leren kennen
Tolerantie voor andersdenkenden vergroten,
radicale ideeën in perspectief plaatsen
Zelfbeheersing vergroten
Daderschap én slachtofferschap van geweld,
pestgedrag, racisme,…
Doelen stellen en ervoor gaan
HOE ZIET EEN TRAINING ERUIT
Kader: (sport)zaal, blote voeten, binnen en buiten
Groep: 6 tot 12 deelnemers, vanaf 3e graad lagere
school, meisjes en jongens, diverse achtergrond
Op maat: geen enkele training is identiek, steeds naar
de noden van de groep: # uur, grootte, mix,…
Opbouw: groet, opwarming, herhaling, nieuw thema
en oefeningen, reflectie en rust, groet
Cobegeleiding + transfer: bvb Buso Sterrebos, Buso De
Varens,…
Beelden
VRAGEN?

similar documents