Menestyvä ekonomi

Report
Strategia
– SUOMEN EKONOMILIITTO –
– FINLANDS EKONOMFÖRBUND –
1
2
Kuinka uusi
strategia syntyi?
Strategiaprosessi
työstökertojen määrä
SEFEn hallitus
SEFEn toimisto tai työryhmä
Strategiaryhmä
Suurempi osallistujajoukko tai kysely
Strategiatyö
alkaa
virallisesti
tammi
2012
helmi
maalis
huhti
touko
kesä
heinä
elo
syys
loka
marras
Strategiaprosessi
työstökertojen määrä
SEFEn hallitus
SEFEn toimisto tai työryhmä
Strategiaryhmä
Suurempi osallistujajoukko tai kysely
Strategiatyö
alkaa
virallisesti
tammi
2012
helmi
maalis
huhti
touko
kesä
heinä
elo
syys
loka
marras
5
Millainen uusi strategia on
jäsenen näkökulmasta?
6
Minä
7
Minä
8
Ekonomi
saa toiselta
osaamista.
Minä
9
Ekonomi
saa toiselta
osaamista.
Minä
Rohkeutta
uusiin
asioihin.
10
Ekonomi
saa toiselta
osaamista.
Minä
Rohkeutta
uusiin
asioihin.
Turvallisuuden
tunteen.
11
SEFEn tehtävä on vahvistaa
tätä kanssakäymistä.
Ekonomi
saa toiselta
osaamista.
Minä
Rohkeutta
uusiin
asioihin.
Turvallisuuden
tunteen.
12
SEFEn tehtävä on vahvistaa
tätä kanssakäymistä.
Lähtökohtana jokaisen
jäsenen tarpeet.
13
SEFEn arvot
14
Avoimuus
Rohkeus
Vastuullisuus
Onnellisuus
Avoimuus
SEFEssä avoimuus tarkoittaa toiminnan läpinäkyvyyttä ja jakamisen halua.
Avoimuus kertoo arvostuksestamme kumppaneitamme – ja tulevaisuuttamme kohtaan.
Rohkeus
Tulevaisuutta pitää luodata useimmiten tietämättä, minne maailma on menossa. SEFEssä rohkeus on
oikeiden asioiden tekemistä epävarmuudesta huolimatta.
Vastuullisuus
Vastuullisuus on kaiken toiminnan edellytys. Taloudellinen vastuullisuus on SEFEn toiminnan lähtökohta:
sillä luodaan edellytykset sosiaaliselle, kulttuuriselle ja ekologiselle vastuullisuudelle.
Onnellisuus
Sefeläinen toimii sidosryhmissä niin, että syntyy arvomaailmaamme sopivia tuloksia – ja
onnellisuutta. Sefeläinen osaa iloita kollegansa menestyksestä.
16
Missiomme
Menestyvä
ekonomi
17
Visiomme
Kasvun mahdollistaja
(YYY=Yksilö, yhteisö, yhteiskunta)
Menestyvä
ekonomi
Missio
Menestyvä
ekonomi
Missio
Menestyvä
ekonomi
TURVALLINEN KIVIJALKA:
Edunvalvonta, alueellisuus, SEFEn itsenäisyys, vakaa talous
Edunvalvonta, alueellisuus, SEFEn itsenäisyys, vakaa talous
Visio
Missio
Kasvun
mahdollistaja
Menestyvä
ekonomi
TURVALLINEN KIVIJALKA:
Edunvalvonta, alueellisuus, SEFEn itsenäisyys, vakaa talous
Visio
Missio
Kasvun
mahdollistaja
Menestyvä
ekonomi
TURVALLINEN KIVIJALKA:
Edunvalvonta, alueellisuus, SEFEn itsenäisyys, vakaa talous
Visio
Missio
Kasvun
mahdollistaja
Menestyvä
ekonomi
Strategian
elementit
TURVALLINEN KIVIJALKA:
Edunvalvonta, alueellisuus, SEFEn itsenäisyys, vakaa talous
Kasvun
mahdollistaja
Visio
Menestyvä
ekonomi
Missio
Strategian
elementit
Osaamisen
jakaminen
TURVALLINEN KIVIJALKA:
Edunvalvonta, alueellisuus, SEFEn itsenäisyys, vakaa talous
Kasvun
mahdollistaja
Visio
Menestyvä
ekonomi
Missio
Strategian
elementit
Osaamisen
jakaminen
Rohkeuden
jakaminen
TURVALLINEN KIVIJALKA:
Edunvalvonta, alueellisuus, SEFEn itsenäisyys, vakaa talous
Kasvun
mahdollistaja
Visio
Menestyvä
ekonomi
Missio
Kuinka nämä
yhdistetään
kokonaisuudeksi?
Strategian
elementit
Osaamisen
jakaminen
Rohkeuden
jakaminen
TURVALLINEN KIVIJALKA:
Edunvalvonta, alueellisuus, SEFEn itsenäisyys, vakaa talous
Kasvun
mahdollistaja
Visio
Menestyvä
ekonomi
Missio
Strategian ydin
Strategian
elementit
Yksilöiden
yhteisö
Osaamisen
jakaminen
Rohkeuden
jakaminen
TURVALLINEN KIVIJALKA:
Edunvalvonta, alueellisuus, SEFEn itsenäisyys, vakaa talous
Kasvun
mahdollistaja
Visio
Menestyvä
ekonomi
Missio
Strategian ydin
Strategian
elementit
Yksilöiden
yhteisö
Osaamisen
jakaminen
Rohkeuden
jakaminen
TURVALLINEN KIVIJALKA:
Edunvalvonta, alueellisuus, SEFEn itsenäisyys, vakaa talous
Kasvun
mahdollistaja
Menestyvä
ekonomi
Yksilöiden
yhteisö
Osaamisen
jakaminen
Rohkeuden
jakaminen
TURVALLINEN KIVIJALKA:
Edunvalvonta, alueellisuus, SEFEn itsenäisyys, vakaa talous
Muutos:
Kasvun
mahdollistaja
Menestyvä
ekonomi
Yksilöiden
yhteisö
Osaamisen
jakaminen
Rohkeuden
jakaminen
TURVALLINEN KIVIJALKA
Edunvalvonta, alueellisuus, SEFEn itsenäisyys, vakaa talous
Kasvun
mahdollistaja
Menestyvä
ekonomi
Yksilöiden
yhteisö
Osaamisen
jakaminen
Muutos:
Kasvun
mahdollistaja
Osaamisen
jakaminen
Muutos:
SEFE tukee jokaista jäsentä oppimaan muilta ja jakamaan
osaamistaan muille. Jaettu tieto nostaa jokaisen jäsenen
osaamista ja roolia omassa yhteisössään.
Menestyvä
ekonomi
Tiedon
henkilökohtainen
vaihto
Yksilöiden
yhteisö
Yksilöiden
yhteisö
+
Oppiminen ja
opettaminen
Kasvun
mahdollistaja
Menestyvä
ekonomi
Muutos:
SEFE tukee jokaista jäsentä oppimaan muilta ja jakamaan
osaamistaan muille. Jaettu tieto nostaa jokaisen jäsenen
osaamista ja roolia omassa yhteisössään.
SEFE ennen
Sefe
Yksilöiden
yhteisö
SEFE tulevaisuudessa
Osaamisen
jakaminen
Sefe
Kasvun
mahdollistaja
Menestyvä
ekonomi
Muutos:
SEFE tukee jokaista jäsentä oppimaan muilta ja jakamaan
osaamistaan muille. Jaettu tieto nostaa jokaisen jäsenen
osaamista ja roolia omassa yhteisössään.
SEFE ennen
SEFE
Yksilöiden
yhteisö
Osaamisen
jakaminen
Suuri haaste:
Ihmisten aktivointi
keskinäiseen SEFE tulevaisuudessa
kehittymiseen ja
vaikuttamiseen.
SEFE
Sefe
Muutos:
Kasvun
mahdollistaja
Menestyvä
ekonomi
Yksilöiden
yhteisö
Rohkeuden
jakaminen
Muutos:
Kasvun
mahdollistaja
SEFE luo turvallisen pohjan uusien asioiden kokeilemiseen
ja omalta mukavauusalueelta poistumiseen. SEFE on
pelastusrengas - ja rohkeiden arjen valintojen tuki.
Menestyvä
ekonomi
Rohkeat arjen
valinnat
Yksilöiden
yhteisö
Yksilöiden
yhteisö
Rohkeuden
jakaminen
+
Tuki ja
esimerkin voima
Muutos:
Kasvun
mahdollistaja
SEFE luo turvallisen pohjan uusien asioiden kokeilemiseen
ja omalta mukavauusalueelta poistumiseen. SEFE on
pelastusrengas - ja rohkeiden arjen valintojen tuki.
SEFE ennen
Menestyvä
ekonomi
Edunvalvonta,
Työntekijäjärjestö
Yksilöiden
yhteisö
SEFE tulevaisuudessa
Rohkeuden
jakaminen
Ekonomin etujärjestö,
Minun työelämäni
sparraaja
Muutos:
Kasvun
mahdollistaja
Menestyvä
ekonomi
SEFE luo turvallisen pohjan uusien asioiden kokeilemiseen
omalta mukavauusalueelta poistumiseen, mutta SEFE ei ole
vain pelastusrengas, vaan rohkeiden arjen valintojen tuki.
SEFE ennen
Suuri haaste:
Jäsenten
rohkeuden
Edunvalvonta,
jakaminen.
Työntekijäjärjestö
Yksilöiden
yhteisö
SEFE tulevaisuudessa
Rohkeuden
jakaminen
Ekonomin etujärjestö,
Minun työelämäni
sparraaja
39
Mittarimme
Kasvun
mahdollistaja
Sitä saa,
mitä mittaa.
Menestyvä
ekonomi
Miksi muutosta on hyvä johtaa
mittareiden kautta?
Yksilöiden
yhteisö
Osaamisen
jakaminen
Rohkeuden
jakaminen
Edunvalvonta, alueellisuus,
SEFEnKIVIJALKA
itsenäisyys, vakaa talous
TURVALLINEN
Edunvalvonta, alueellisuus, SEFEn itsenäisyys, vakaa talous
Johdolle syntyy selkeät ohjaustyökalut...
...ja tekemisen tasolle jää tilaa luovuudelle
ja itsenäiselle päätöksenteolle tavoitteiden
saavuttamiseen.
Mittaamisen tasot
Yhteiskunta
Jäsen
Jäsenyhteisöt
SEFE
Mittaamisen tasot
Yhteiskunta
Jäsen
Jäsenyhteisöt
MITTARI:
Kylterit 80%85%
Vastavalmistuneet 52%70%
Jäsenpeitto 64%70%
Salkunhoito
-Efektiivinen tuottotavoite 3 kk:n euribor + 1 %-yksp.a.
-Sijoitusten markkina-arvon nousu 5,4 % vuodessa
laskettuna yli taloussyklien välisen ajan
AIKATAULU:
2014
2016
2020
Jatkuva
SEFE
SEFEn toimiston ja
luottamushenkilöiden työhyvinvointi
-Oman osaamisen ylläpito ja kehittäminen
-Työn ja ajanhallinan tunne (kuormittavuus)
-Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen
“Great Place to Work” projekti
2013-2015
Mittaamisen tasot
Yhteiskunta
MITTARI:
AIKATAULU:
Tapahtumien
määrä
Kootusti kerran
vuodessa
Jäsenten
osallistuminen
toimintaan
Kootusti kerran
vuodessa
Jäsen
Jäsenyhteisöt
SEFE
Työstetään teemapäivässä huhtikuussa.
Mittaamisen tasot
Yhteiskunta
MITTARI:
AIKATAULU:
Jäsentyytyväisyys
Joka kolmas
vuosi
Jäsen
Jäsenyhteisöt
-onko auttanut menestykseen?
-onko tukenut rohkeudessa?
-oletko antanut osaamista?
-oletko saanut osaamista?
SEFE
Jäsenmaksun kilpailukyky
Joka vuosi
Mittaamisen tasot
Yhteiskunta
MITTARI:
AIKATAULU:
SEFEn tunnettuus /
tiedänkö?
Joka kolmas
vuosi
SEFEn imago /
tykkäänkö?
Joka kolmas
vuosi
Ekonomin ja kylterin
imago
Joka kolmas
vuosi
Jäsen
Jäsenyhteisöt
SEFE
Miten strategia näkyy
käytännöissä?
Tärkeitä toimenpiteitä
Yhteisöllisyyden vahvistaminen
• Brändin kirkastus ja strategia SEFE-yhteisön yhteiseksi, dialogisuus toimintamallina
• Osaamisen jakaminen uusien verkkopalvelujen avulla (www, webinaarit, sosiaalinen media, AV-tuotanto)
Jäsenmäärä ylös
• Maisteriopiskelijoiden haltuunotto (MaisteriKyPä, Tutkimus odotuksist, kohdennettua viestintää
• Kansainväliset jäsenet yhteisöön (Palvelu ja viestintä myös englanniksi)
Työhyvinvointi
• “Great Place to Work” projekti
• Kestävä johtajuus
2013
2014
2015
yhteisö
Verkostoituminen verkossa ja verkostoissa
Osaamisen jakaminen uudistuvien verkkopalvelujen avulla
(www-sivut, webinaarit, sosiaalinen media) AV-tuotanto
Kansainväliset jäsenet - yhteisön laajennus
Palvelu ja viestintä myös englanniksi
Strategia SEFE-yhteisön yhteiseksi
Dialogisuus SEFE-yhteisön toimintamallina
Brändin kirkastus
Sähköinen kauppapaikka
Yksilöiden
Maisteriopiskelijoiden haltuunotto
* MaisteriKyPä
viestintää
* Tutkimus odotuksista* Kohdennettua
Työhyvinvointi - kestävä johtajuus
* määrittely ja tuotteistus
Osaamisen jakaminen
* SEFE-akatemia
* Työelämäosaaminen
Työllistyminen
* välineet ja kanavat (esim. M2Talent* yrittäjyys
(yrittäjä-atomi)
Vahva perustoiminta
* Kansainvälinen Ekonomipäivä
Markku Aapakari
Helena Ahlbäck
Mona Ajanki
Juuso Almgren
Pekka Arpiainen
Leila Auer
Jockum Backman
Maria Bäck
Sauli Böhm
Ossi Cavén
Juha Eerola
Juuso Enala
SEFEn henkilökunta:
Magnus Eriksson
Erica Andersson
Annukka Erkheikki
Aija Bärlund
Jere Finning
Jan Degerlund
Anton Grönlund
Carita Erkkilä
Katia Gustafsson
Marianne Falck-Hvilstafeldt
Ilpo Hanhisalo
Carina Feodoroff
Juho Harmaa
Sture Fjäder
Jerker Hedman
Salla Grönholm
Markus Heikkilä
Katri Haakana
Eeva Heikkilä
Heidi Haapalainen
Marjo-Riitta Heikkilä-Virta
Tanja Hankia
Jussi Heikkonen
Teija Happonen
Juuso Heinilä
Hannele Heikinheimo
Sari Hellman
Heidi Hellström
Tomas Hildebrandt
Jari Hirvonen
Heli Hookana
Hanne Huhmarsalo
Valter Huldén
Elina Huttunen
Helena Hynynen
Tuula Höglund
Mattias Högnäs
Aki Illikainen
Heli Iso-Hookana
Lauri Iso-Markku
Teemu Jaatinen
Rauli Johansson
Pasi Jokela
Riku Jokinen
Sini Jokinen
Lauri Jukarainen
Virve Juntunen
Janne Järvinen
Eeva Kalliomaa
Jarkko Kalliomäki
Marget Kantosalo
Kirsi-Marja Hurme
Airi Kapanen
Kosti Hyyppä
Petri Karinen
Hannele Hämäläinen
Suvi Kaskimäki
Johanna Hämäläinen
Ville Kaukoranta
Martin Härmälä
Heidi Keso
Jarmo Jaulimo
Heidi Kippola
Lasse Johansson
Ulla Knifsund
Petteri Kivelä
Sanna Koistinen
Sirja Kulmala
Petri Koistinen
Taija Kääriäinen
Olli Kopakkala
Antti Leino
Markku Koski
Leena Lillomäki
Rita Kuha
Birgit Lindholm
Jarkko Kuikka
Riikka Mykkänen
Jukka Kujala
Arto Käyhkö
Kimmo Kääriä
Ann-Louise Laaksonen
Laura Laitala
Tuula Laitinen
Kasperi Launis
Petteri Lauronen
Miikka Leinonen
Juuso Leivonen
Kari Leppilahti
Mika Leppänen
Riku Leppänen
Veera Leppänen
Kirsi Leväpelto
Outi Lindberg
Mikael Lindén
Joonatan Lintala
Miika Lipiäinen
Jarmo Luostarinen
Daniel Lähde
Maria Länsimies
Petri Makkonen
Timo Manunen
Jouni Markkanen
Tuija Mäkinen
Mervi Markkanen
Minna Nieminen
Ringa Masalin
Juha Oksanen
Kirsi Meriläinen
Maria Rantamaula
Jaakko Meronen
Emilia Reinikainen
Linda Moed
Sari Ridanpää
Jane Moilanen
Eeva Riittinen-Saarno
Leo Moring
Susanna Rintala
Heidi Mäkinen
Maija Räsänen
Marjo Niiranen
Eeva Salmenpohja
Kati Nikunen
Krista Salo
Ville Niukko
Riku Salokannel
Helena Nordström
Lotta Savinko
Topias Nurminen
Leena Simonsen
Tuula Nurminen
Elias Nygren
Otto Oksanen
Tommi Ora
Leena Petäjä
Mari Pitkänen
Tarja Porsanger
Heli Puro
Taru Päivike
Tuija Raatikainen
Antti Raita
Kathe Ramm-Schmidt
Sanna Repo
Strategian työstöön osallistuivat:
Kiitos kaikille!
Timo Rope
Tiina Salminen
Timo Saranpää
Aku-Jaakko Saukkonen
Rasmus Savander
Sami Sipilä
Jurkka Sipilä
Maija Sormunen
Jorma Soukka
Otto Sulin
Anne Suominen
Aimo Syri
Riikka Sipilä
Paula Syväniemi
Satu Taivainen
Anne Säämänen
Ville Tolvanen
Catarina Söderström
Anja Uljas
Johanna Tanhuanpää
Anu Varpenius
Veikko Tapola
Suvi Viinikainen
Heli Tavasti
Tuomas Viskari
Lauri Tenhunen
Timo Voutilainen
Katariina Telkkä (ent. Kyckling)
Arja Vuorela
Juho Tikkanen
Anni Wahlroos
Harri Tilli
Sari Toijonen-Kunnari
Marjaana Töyli
Tatu Töyrälä
Saara Uusitalo
Joonas Vartiainen
Joni Vatjus-Anttila
Johanna Viitanen
Esa Vilhonen
Päivi Vuorimaa
Minna Vuorinen
Mari Vähäkuopus
Joonas Väisänen
Oona Ylänkö
– SUOMEN EKONOMILIITTO –
– FINLANDS EKONOMFÖRBUND –
50

similar documents