Oppiaineryhmät

Report
OPETUSSUUNNITELMAT
UUDISTUVAT
Uudet
suunnitelmat
astuvat voimaan
1.8.2016
Aineryhmät
tekevät varsinaista
OPS-työtä vuoden
2015
ajan
7.10.2014
Oppiaineryhmät
•Äidinkieli ja kirjallisuus: Mia Gustafsson, Leena Rättyä, Pia Kurikka
• Ruotsi ja vieraat kielet: Soili Norro, Jaana Pitsinki, Pirkko Kojo, Kristiina Latvanen
• Matematiikka: Hilkka Granqvist, Maisa Korhonen, Antti Korkeila, Anu Leppävuori
• Ympäristöoppi, biologia, maantieto, fysiikka, kemia, terveystieto: Pirjo Valkonen,
Katri Leinonen, Tarja Koivunen, Marjaana Myllylä, Jaana Tervo?
• Uskonto ja elämänkatsomustieto: Annele Kuula, Sanna Nivell, Saija Hellström, Kirsi
Laine
• Historia ja yhteiskuntaoppi: Annele Kuula, Hanna Heiman
• Musiikki: Eeva Karhi, Pia Nurmela, Tuomas Jauhiainen, Anna Helin
• Kuvataide: Kaisa Pallaskari, Hanna Nevanlinna, Elina Koivunen-Könnilä
• Käsityö: Heidi Luoto, Kirsi Hietala, Outi Ojanen, Timo Räihä
• Liikunta: Hannu Myllylä, Timo Parkkinen, Janne Oksala, Moona Tevlin
• Kotitalous: Riikka Hankonen, Heidi Värri-Lahti, Mikko Metso, Christa Setälä (Kaisa
Hemming-Kyrö)
• Oppilaanohjaus: Maiju Levänen, Anne Heikkinen, Jukka Jännetyinen

similar documents