IEA kodanikuhariduse uuring, 10 aastat hiljem

Report
VALIMISEA LANGETAMINE:
MÕJU VALITSEMISELE JA
ÜHISKONNALE
Anu Toots
TLÜ Riigiteaduste Instituut
Noorte osakaal valijaskonnas
2
Valijaskond kokku 16-17. a rahvastik
16-17. a osakaal
Riigikogu valimised
Ca. 900 000
Ca. 26 000
2,8%
KOV valimised
Ca. 1100 000
Ca. 26 000
2,4%
65+ rahvastik
65+ osakaal
Riigikogu valimised
KOV valimised
Ca. 1100 000
Ca. 230 000
Anu Toots, TLÜ
21%
Planeeritav pol. aktiivsus
täiskasvanuna, % 15- aastased
3
81
77
Hääletan kohalikel valimistel
Hääletan Riigikogu valimistel
67
Kogun enne hääletamist kandidaatide
kohta infot
Abistan kandidaati valimiskampaania
ajal
62
66
26
Astun ametiühingusse
26
23
74
38
20
16
Kandideerin valla- või linnavolikokku
Astun erakonda
13
0
vene kool
23
20
40
eesti kool
Anu Toots, TLÜ
60
80
100
Demokraatia 2 võimuharu
4
Anu Toots, TLÜ
Mida Juku teab? (ICCS 2009)
5

Üle 85% TEAB ...





Üle 60% EI TEA …




et teiste inimeste õigused on sama tähtsad kui enda omad
et vähemuste õigusi tuleb austada
miks hääletamine on salajane
mis on kodaniku roll demokraatlikus valitsemises.
miks piirata meediamonopoli
miks parteide rahastamine peab olema avalik
mis on turumajanduse põhijoon
Rahvusvaheline järeldus: 14/15-aastased saavad
ühiskonnast aru
Anu Toots, TLÜ
European Social Survey
6
EESTI
SOOME
60.0
60.0
50.0
50.0
40.0
40.0
30.0
partei liige
30.0
partei liige
20.0
huvitatud
poliiitkast
20.0
huvitatud
poliiitkast
10.0
10.0
0.0
0.0
15-20
21-45
46-65
65
aastased aastased aastased aastased
ja
vanemad
15-20
21-45
46-65
65
aastased aastased aastased aastased
ja
vanemad
Anu Toots, TLÜ
Suhtumine erakondadesse,%
7
Usaldab
erakondi
Omab
parteilist
eelistust
Sh tugevat
eelistust
Soome
61
27
5
3
Taani
56
50
17
4
Venemaa
51
58
20
11
Läti
25
44
5
9
Eesti
23
53
10
9
38 riigi
keskmine
41
48
14
10
Anu Toots, TLÜ
Osaleb partei
noorteorganisatsnis
Lõpetuseks
8



Teismelised noored on juba osa ühiskonna
poliitilisest kultuurist
Osalemine on kultuuri kujundamisel ja hoidmisel
tähtis
Osalemiseks 2 “välja”
 Politics
– hääletamine ilmavaate ja imago alusel
 Policy – kaasamine partikulaarsete huvide
realiseerimiseks

Noorte huvide agendasse toomine tõenäosem
policy kaudu
Anu Toots, TLÜ

similar documents