Harri Halttunen. Kuntarajat ylittävä yhteistyö

Report
Kuntapajaseminaari
26.9.2013
Kuntarajat ylittävä yhteistyö, case Jyväskylä – Muurame Jämsä
-Harri Halttunen, hankepäällikköwww.jyvaskyla.fi/tyo/kuntakokeilu
www.facebook.com/tyo/kuntakokeilu
www.toihinpalvelu.fi
Hankkeen tarkoituksena
 Vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä
 Kehittää kunnille oma työllisyydenhoidon malli
Organisaatio
Ohjausryhmä
Heikki Paavuori
Puheenjohtaja
Johtoryhmä
Hankepäällikkö
Harri Halttunen
Hankesihteeri
Tuuli Ojakangas
Palveluvastaava
Anu Pihl
Palveluvastaava
Anu Laasanen
Ohjaus- ja
kuntoutuspalvelut
Töihin!-palvelu
Muurame
Töihin!-palvelu
Jämsä
Töihin!-palvelu
Jyväskylä
8 työntekijää (JKL 5)
2 työntekijää
4 työntekijää
13 työntekijää
Kuntakokeilun kulmakivet
Kuntien eri
vastuualueet
Oppilaitokset
3. Sektorin
toimijat
Työhallinto
Työllisyyden
kuntakokeilu
Elinkeinoelämä
”Kuntakokeilun
keskiössä ihminen”
KELA
YRITYS- ja TYÖNANTAJAYHTEISTYÖ
Asiakastyön prosessi
Asiakas ohjautuu
jompaan kumpaan
kuntakokeilun
toimintaan:
Ohjaus- ja
kuntoutustiimi
Kuntakokeilun
asiakas
Aktivoituminen ja työllistyminen
avoimille
Yritys- ja osuuskuntatoiminta
Ammatillinen koulutus ja opiskelu
Valmennus yrityksessä ja uusi työpaikka
Työvalmennus ja palkkatukityö
Asiakastyön
menetelmät:
•
•
•
•
•
Alkukartoitus
Palvelunohjaus
Suunnitelmat
Yksilövalmennus
Ryhmävalmennus
Kuntouttava työtoiminta
Arviointi, eläkeselvitykset, muut
palvelut
VERKOSTOYHTEISTYÖ
5
Kokemuksia kuntarajat ylittävästä
yhteistyöstä?
Onko kunta kuntalaisen, asiakkaan tai palvelun
näkökulmasta muuta kuin hallinnollinen yksikkö?
Kunta? Millainen kunta? Millainen kuntaraja?
Julkinen sektori/Kunnat
Kuntarajat ylittävä yhteistyö
TYÖLLISYYDENHOITO
Esim. työpaja
Miten mukana, mikä tehtävä, millaiset resurssit
3. sektori/Järjestöt
Työkyvyn ylläpitäminen, välityömarkkinat
Elinkeinoelämä
Uusien työpaikkojen synnyttäminen, työllistyminen
Oppilaitokset
Rekrykoulutus, kurssit, räätälöidyt opinnot
Sairaanhoitopiiri
Eläkeselvitykset, mielenterveys- ja päihdepalvelut jne.
Kuntarajat ylittävä yhteistyö
Mahdollisuuksia
Erilaisuus
voimavarana
Hyvien
käytäntöjen
juurruttaminen helpottuu
Markkinointi
”hyvä kello
kauas kuuluu”
Palvelut
kehittyvät
tasapuolisesti
Haasteita
Resurssien
jyvittäminen
Johtaminen ja
esimiestyö
”Esimiestä ei
haluta jakaa”
Kuntarajat
ylittävä
yhteistyö
Kuntien erilaiset
taloudelliset
mahdollisuudet
Erilaiset
toimintakulttuurit
Toimintaa tukeva
toimintarakenne
Hyvä yhteistyö syntyy, kun kaikki
osapuolet hyötyvät?
Saa (pitää) olla terveen itsekäs
Kiitos!

similar documents