Změny na politické mapě světa

Report
POLITICKÝ ZEMĚPIS
POLITICKÝ ZEMĚPIS
• Zabývá se problematikou státních útvarů.
Zkoumá :
• polohu a rozlohu států, jejich vznik a vývoj
• problematiku státních hranic a jejich stanovení
•
•
•
•
politické systémy
státoprávní uspořádání, formy vlády
změny na politické mapě světa
územní a politický vývoj regionů i jednotlivých
států
HLAVNÍ ZMĚNY NA POLITICKÉ
MAPĚ SVĚTA VE 20. STOLETÍ
Výsledky I.světové války ( 1914-1918)
rozpad Rakouska-Uherska
-
vznik nástupnických států – POLSKO, RAKOUSKO,
MAĎARSKO, ČESKOSLOVENSKO , KRÁLOVSTVÍ SHS
Období 1918-1939
1922 – vznik SSSR
nástup fašismu ( 1922 Itálie, 1933 Německo )
Výsledky II.světové války ( 1939-1945)
-
rozdělení Německa do okupačních zón
významné změny hranic ( Polsko, SSSR, Finsko, Rumunsko,
Československo )
HLAVNÍ ZMĚNY NA POLITICKÉ
MAPĚ SVĚTA VE 20. STOLETÍ
Období 1945 -1989
1945-1949 vznik lidově demokratických států :
Maďarsko ( MLR )
Polsko ( PLR )
Československo ( ČSR )
Německá demokratická republika ( NDR )
Jugoslávie ( SFRJ )
Albánie ( ALR )
Rumunsko ( RSR )
Bulharsko ( BLR )
Čína ( ČLR )
HLAVNÍ ZMĚNY NA POLITICKÉ
MAPĚ SVĚTA VE 20. STOLETÍ
Období 1945 -1989
-
1947 rozpad Britské Indie ( od 1858 ) :
nezávislost Indie a vznik Pákistánu
1971 získal nezávislost Bangladéš na
Pákistánu ( předtím označován jako
Východní Pákistán )
HLAVNÍ ZMĚNY NA POLITICKÉ
MAPĚ SVĚTA VE 20. STOLETÍ
Období 1945 -1989
-
1948 vznik židovského státu IZRAEL
Počátek arabsko-izraelských sporů :
-
Palestinská válka ( 1948 – 1949 )
-
Sinajská válka ( 1956 )
-
Šestidenní válka ( 1967 )
-
Jomkippurská válka ( 1973 )
HLAVNÍ ZMĚNY NA POLITICKÉ
MAPĚ SVĚTA VE 20. STOLETÍ
Období 1945 -1989
-
-
1949 rozpad Německa
Německá demokratická republika (NDR)
vznikla z bývalé okupační zóny SSSR
Spolková republika Německo (SRN) vznikla
ze zón USA, Británie a Francie
Rozdělen byl i Berlín
(13.8.1961 – zeď)
HLAVNÍ ZMĚNY NA POLITICKÉ
MAPĚ SVĚTA VE 20. STOLETÍ
Období 1945 -1989
-
1949 vznik NATO (4.4.1949)
-
12 států : USA, Kanada, Spojené království, Francie,
Portugalsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Dánsko,
Norsko, Itálie, Island
-
1955 vznik Varšavské smlouvy(14.5.1955)
-
8 států : Albánie, Bulharsko, Československo, Maďarsko, NDR,
Polsko, Rumunsko a SSSR
( 1.6.1991 rozpuštěna )
-
vojenské intervence – 1956 Maďarsko,
1968 Československo, 1979 Afghánistán
HLAVNÍ ZMĚNY NA POLITICKÉ
MAPĚ SVĚTA VE 20. STOLETÍ
Období 1945 -1989
-
1949 vznik NATO (4.4.1949)
1955 vznik Varšavské smlouvy(14.5.1955)
HLAVNÍ ZMĚNY NA POLITICKÉ
MAPĚ SVĚTA VE 20. STOLETÍ
Období 1945 -1989
-
1950 - 1953 korejská válka
-
Korejský poloostrov rozdělen přibližně podle
38.rovnoběžky na KLDR a Korejskou republiku
-
1954 Francouzská Indočína rozdělena na
Kambodžu, Laos, Severní Vietnam (Vietnamskou
demokratickou republiku v čele s komunisty, hlavní
město Hanoj) a Jižní Vietnam (Vietnamskou
republiku – s vedením v Saigonu).
-
1964 – 1973 vietnamská válka
HLAVNÍ ZMĚNY NA POLITICKÉ
MAPĚ SVĚTA VE 20. STOLETÍ
Období 1945 -1989
-
1960 Rok Afriky – dekolonizace
Dekolonizace 1946 - 1990
HLAVNÍ ZMĚNY NA POLITICKÉ
MAPĚ SVĚTA VE 20. STOLETÍ
Období 1989 -2007
-
1990 znovusjednocení Německa (3.10.)
1990 sjednocen Jemen
1990 nezávislost Namibie
1991 rozpad SSSR ( vznik 15 republik )
1991 počátek rozpadu SFRJ
-
( nezávislost Slovinska, Chorvatska a Makedonie )
-
1992 nezávislost Bosna a Hercegovina
1992 Svazová republika Jugoslávie
-
2003 Srbsko a Černá Hora
2006 Republika Srbsko
2006 Černá Hora
HLAVNÍ ZMĚNY NA POLITICKÉ
MAPĚ SVĚTA VE 20. STOLETÍ
Období 1989 -2007
-
Získání nezávislosti :
1993 Česká republika (1.1.) – rozpad ČSFR
1993 Slovenská republika (1.1.) – rozpad ČSFR
1993 Eritrea ( dříve součástí Etiopie )
1994 Palau
2002 Východní Timor (1975-1999 okupován
Indonésií)
2006 Černá Hora ( rozpad federace Srbsko a Černá Hora )
2006 Srbsko (rozpad federace Srbsko a Černá Hora)
HLAVNÍ ZMĚNY NA POLITICKÉ
MAPĚ SVĚTA VE 20. STOLETÍ
Použité prameny :
www.cs.wikipedia.org

similar documents