sijil pengesahan taraf

Report
* Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
1948
* Perjanjian Persekutuan Tanah melayu
1948 (Pindaan)1952
* Enakmen Kerakyatan Negeri 1952
* Perlembagaan Persekutuan 1957
* Perlembagaan Persekutuan 1957
(pindaan di bawah kuasa Akta
Perlembagaan Pindaan 1962)
* Perlembagaan Persekutuan 1963
* Secara Kuatkuasa Undang-Undang
- Perkara 14(1)(a)
- Perkara 14(1)(b)
* Secara Daftaran
- Perkara 15(1)
- Perkara 15(2)
- Perkara 15A
- Perkara 16
* Secara Masukan
- Perkara 19(1)
BORANG W
KELAHIRAN LUAR NEGARA
*Di Bawah Perkara 14(1)(b) Seksyen 1(c)
Perlembagaan Persekutuan
- Seseorang yang dilahirkan di luar Persekutuan,
bapanya pada masa ia dilahirkan adalah seorang
warganegara dan kelahirannya telah didaftarkan di
Pejabat Konsol Persekutuan dalam tempoh 1 tahun
dari tarikh lahir atau dalam tempoh yang diluluskan
oleh kerajaan.
*Permohonan menggunakan Borang D
*Bayaran permohonan adalah RM20.00
*Syarat-syarat :
-Bapa seorang warganegara (perkahwinan teratur)/
-Ibu dan bapa adalah warganegara/
-Ibu seorang warganegara (tidak berkahwin)
*Tempat Pendaftaran :
-Bawah setahun dari tarikh kelahiran daftar di konsulat
-Jika lebih setahun dari tarikh kelahiran, perlu daftar di
JPN yang berhampiran.
SIJIL PENGESAHAN TARAF
BORANG I (SIJIL PENGESAHAN TARAF)
*Di bawah Perkara 14(1)(b) Perlembagaan Persekutuan
Seksyen 1(a) – Seseorang yang dilahirkan dalam persekutuan dan
pada masa kelahiran itu, ibu atau bapa seorang warganegara atau
Penduduk Tetap.
Seksyen 1(b) – Seseorang yang dilahirkan di luar persekutuan,
bapanya telah dilahirkan di Persekutuan. (ada sijil lahir Malaysia)
Seksyen 1(d) – Seseorang yang dilahirkan di Singapura dan bapa
atau ibunya pada masa ia dilahirkan adalah seorang warganegara
Malaysia.
Dokumen yang diperlukan :
-Kad Pengenalan pemohon.
-Sijil Kelahiran subjek dan ibu / bapa subjek.
-Permit masuk subjek / bapa / ibu pemohon.
-Kad pengenalan subjek dan ibu/bapa.
-Paspot subjek dan ibu / bapa.
-Sijil nikah ibubapa yang teratur.
-3 keping gambar subjek.
Bayaran :
1. Proses- RM2.00
2. Sijil- RM10.00
SIJIL WARGANEGARA
BORANG G - SIJIL WARGANEGARA
A) PERKARA 15(2) – ANAK KEPADA SEORANG
WARGANEGARA
* Syarat-syarat :
- Kanak-kanak berumur kurang 21 tahun.
- Ibu atau bapa kanak-kanak seorang warganegara.
- Mempunyai sijil kahwin ibubapa yang teratur.
BORANG G - SIJIL WARGANEGARA
B) PERKARA 15A – KEADAAN KHAS BAGI
KANAK-KANAK
* Syarat-syarat :
- Kanak-kanak berumur kurang 21 tahun.
- Permohonan dikemukakan oleh ibu / bapa /
- penjaga yang ada pertalian persaudaraan. (anak
angkat)
Dokumen yang diperlukan :
-Kad Pengenalan pemohon / suami / isteri / anak-anak.
(warganegara)
-Sijil Kelahiran orang didaftarkan. Jika lahir luar negara perlu
diterjemah dalam Bahasa Malaysia / Inggeris.
-Sijil kelahiran adik-beradik.
-Permit masuk sabjek. (jika ada)
-Paspot perjalanan orang yang didaftarkan / ibu / bapa. (jika
ada)
-Sijil warganegara Ibubapa (jika ada)
-Sijil perkahwinan ibubapa.
-Surat pengesahan dan sijil-sijil sekolah.
-3 keping gambar subjek (ukuran paspot).
Bayaran :
1. Proses
2. Sijil
- RM10.00
- RM100.00
BIL
TARAF
TARAF
TARAF
STATUS
BAPA
IBU
PERKAHWINAN
KANAK-KANAK
1.
WN
WN
Sah
WN
2.
WN
WN
Tidak sah
WN
3.
WN
Bukan WN
Sah
WN
4.
WN
Bukan WN
Tidak Sah
Bukan WN
5.
Bukan WN
WN
Sah
WN
6.
Bukan WN
WN
Tidak sah
WN
7.
Bukan WN
Bukan WN
Sah/Tidak sah
Bukan WN

similar documents