Elemente de rezistenta

Report
Elev : DUTA VALENTIN
Clasa a XII a H _ Desenator pentru constructii si instalatii
ELEMENTE DE REZISTENTA PENTRU CONSTRUCTII
PLANSEE
ACOPERISURI
PERETI PORTANTI
FUNDATII
GRINZI
STALPI
FUNDATII
Fundaţia este elementul de construcţie care se află în
contact direct cu terenul bun de fundare şi transmite
acestuia toate încărcările care acţionează construcţia
FUNDATII
FUNDATII
PEREŢII PORTANŢI - sunt pereţii de rezistenţă (portanţi) care preiau şi
transmit la fundaţii, în afară de greutatea lor proprie şi încărcările care provin
de la planşee şi acoperiş, precum şi celelalte încărcări mobile interioare ale
clădirii.
Pentru realizarea pereţilor clădirilor de locuit individuale cu subsol, parter şi
etaj se folosesc în principal :

Pereţi din zidărie de cărămidă;





Pereţi din B.C.A.;
Pereţi din blocuri de beton;
Pereţi cu structură mixtă;
Pereţi din lemn;
Pereţi din chirpici sau piatră.
PERETI PORTANTI
PERETI PORTANTI
Stâlpii sunt elemente de
construcţie verticale care
preiau încărcările date de
planşeu sau de alte părţi ale
structurii care reazemă pe
ei şi le transmit la fundaţii.
STALPI
STALPI
STRUCTURALI
SCĂRI
Scările sunt elemente de construcţie care
asigură legatura pe verticală între etajele
clădirii, precum şi între trotuar şi accesul
la interior.
SCARI
SCARI
PLANSEE
Planşeele sunt elemente de suprafaţă plană, de regulă orizontale, care
compartimentează clădirea pe verticală.
Planşeele sunt elemente portante care preiau încărcările permanente şi
utile şi le transmit elementelor de rezistenţă pe care se reazemă (stâlpi,
grinzi, pereţi).
PLANSEE
Se cunosc două tipuri de acoperişuri:
Acoperişuri cu pante mari (sau ape) peste 7%;
Acoperişuri cu pante mici, până la 7%, denumite terase
Şarpanta
Sarpanta reprezinta structura de rezistenta a acoperisului _schelet format
din piese de lemn, de metal sau de beton armat, care sustine invelitoarea
unui acoperis (sau un alt element al unei constructii) si permite realizarea
formei acestuia.
Acoperişuri terasă
La acest tip de acoperiş elementul de rezistenţă îl reprezintă planşeul de beton
armat peste ultimul nivel.
Structura rezistenta in cadre : stalpi, grinzi si
plansee monolite
Casa din lemn
Casa structura
din lemn

similar documents