Chemický software

Report
Chemický software
Ing. Tomáš Buriánek
[email protected]
Chemické programy
freeware


ISIS Draw (http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/)
ChemSketch (www.slunecnice.cz)
2
ChemSketch





Grafické znázornění chemických struktur,
reakcí a schémat aparatur
Umí generovat název sloučeniny, Mr, r …
Strukturní vzorce lze převést do
trojrozměrného znázornění
Na internetu verze 12
Lze jej zdarma stáhnout na internetu:
http://www.slunecnice.cz (vyhledat
ChemSketch 12)
3
ChemSketch tvorba vzorců




Vyhlazení vzorce :
Vygenerujte název vzorců:
Name from Structure
Tools  Generate
3D optimalizace vzorce
Natáčení úhlů vazeb a změna pozice
substituentů
4
ChemSketch – ionty a
radikály

Pomocí tlačítka
5
ChemSketch – tvorba vzorců


Zobrazení uhlíků ve vzorci:
Dvakrát klikneme levým
tlačítkem myši na označený
vzorec, uhlík  Otevře se okno
Properties  Common  Show
Carbons  zaškrtneme (All) 
Apply
V tomto okně můžeme upravovat
i velikost písma …
6
ChemSketch – tvorba vzorců

Výpočty: Mr, hustoty, indexu lomu atd.

Předefinované vzorce: Templates, F5
Tools  Calculate
7
ChemSketch – tvorba vzorců
Úkoly:





Vytvořte následující vzorce:
Vzorce vyhlaďte:
Vygenerujte název vzorců:
Name from Structure
Tools  Generate
Vyzkoušejte si 3D optimalizaci vzorce
Vyzkoušejte si natáčení úhlů vazeb a změnu
pozice substituentů
ChemSketch – tvorba vzorců
Úkoly:


Vyzkoušejte možnost výpočtů: Mr, hustoty,
indexu lomu atd. Tools  Calculate
Vyzkoušejte předefinované vzorce:
Templates, F5

Napište následující rovnici: (pro šipku
přepneme do režimu Draw, nebo kliknutím
na rožek )
Úkol: v programu ChemSketch
vytvořte:
O 2N
COOH
COOH
OH
+
H2SO4 nebo Cl3CCOOH
HNO3
COOH
OH
OH
NO2
ChemSketch – schéma
aparatur


Schéma jednoduché aparatury + popisku
Templates  Lab Kit
V programu lze kreslit, upravovat schémata
aparatur, a to přepnutím do Draw
11
ChemSketch
modelování a simulace




Vzorce lze zobrazit trojrozměrně v položce
ACD/Labs  3D Viewer
Na dolní liště přepneme Copy to 3D
Vzorce lze ukázat s vedlejšími substituenty, s
elektronovou hustotou, trojrozměrně …
Vzorce lze nechat rotovat
12
ChemSketch
animovaný gif



Obrázek v ChemSketchi 3D nechám
rotovat a kliknu na Auto Add Frame
Pak File  Save as  ve fromátu
Animated gif images
Pak ctrl c  ctrl v
3D struktura




Pomocí programu Anaglyph Maker lze vytvořit 3D
vzorce
Potřebujeme k tomu 3D brýle (červeno-modré) –
15,-Kč, http://www.3dakt.cz/internetovyobchod/3d-bryle-redblue, www.pecka.info
Freeware: http://www.instaluj.cz/anaglyph-maker
Není třeba instalovat, spustíme AnaMaker.exe
3D struktura



V ChemSketchi vytvoříme vzorec,
přeneseme do 3D viewer  uložíme jako
obrazek1.gif a pak mírně pootočíme
vzorcem a uložíme jako obrazek2.gif
Otevřeme např. v Malování a obrázky
uložíme jako jpg
Otevřeme Anaglyph Maker a načteme levý a
pravý obrázek (Load Left Image a Load
Right Image)
3D struktura


Označíme Anaglyph Red-blue  Make
3D image  vytvoří se anaglyph
Poté uložíme jako jpg.
3D struktura Red-blue
ethan
3D struktura Red-blue
D-glukosa
18
D-fruktóza
19
ANP Sacharidy
19
Sacharóza
20
ANP Sacharidy
20
3D struktura Red-blue
bicyklo[4.2.1]nonan
21
Vitamin B5 – 3D
(panthothenová kys.)
22
Program Hot Potatoes
Hot Potatoes - instalace





Freeware program stáhnutelný na adrese:
http://hotpot.uvic.ca/, položka: Hot Potatoes 6.3
installer
Návod programu:
http://pastelka.sk/manualy/HPmanual.pdf,
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&frm=1&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CEsQF
jAE&url=http%3A%2F%2Fwww.fi.muni.cz%2FIC
T4ELT%2Fmaterial%2Fmanual%2F02_Hot_Potat
oes_(Cz).doc&ei=F05dUp2TOsq84ATzxYGABw&u
sg=AFQjCNFUve7gdDdhUf_aE2tM_eQxgInmLw
Při instalaci lze nastavit jazyk: slovenština
Možnosti programu

JQuiz - tvorba quizů - úkoly s odpovědí
ano/ne a testů s výběrem odpovědi z více
možností (abcd.. testy) a úkoly s krátkými
odpověďmi na otázky
JCross - tvorba křížovek
JMatch - dvojice pojmů nebo texty
s mezerami
JMix - zpřeházené věty

JCloze – „Cloze“ testy a doplňovací cvičení



Tvorba křížovek (JCross)








Zadáme název (Názov)
Zadáme seznam slov do křížovky:
urob mriežku
Vlož kľuče – vložení nápovědy ke
klíč. slovům
Po zadání nápověd ke klíčovým
slovům  ok
Zadání podrobností ke křížovce
(časový limit, barevné provedení
aj) –
Poté uložíme: Súbor  Ulož jako
Súbor  Vytvor web stránku
Ukázka vytvořené křížovky
[email protected]
27
Děkuji za pozornost


Ing. Tomáš Buriánek
[email protected]
28

similar documents