Fonduri_coeziune - 2_ani.

Report
Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată
Ministerul Mediului şi
Dezvoltării Durabile a
încheiat un contract cu
firma de consultanţă –
Consorţiul Pell
Frischmann – Romair
Consulting
2007
Autoritatea de
Management transmite
Comisiei Europene
proiectul „Extinderea
si modernizarea
infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul
Bihor”.
23 decembrie 2010
Comisia
Europeană a
transmis Decizia
de Aprobare
05 aprilie 2011
Semnare contractul de
Finanțare nr. 121230
între Ministerul
Mediului și Pădurilor
şi S.C. Compania de
Apă Oradea S.A.
18 aprilie 2011
Denumire : „Extinderea şi modernizarea
sistemului de apă şi apă uzată în jud.Bihor”
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune
•
Valoare proiectului (Lei la data semnării):
341.717.112 Lei, fără TVA, din care:
•
Valoarea eligibilă conform POS Mediu: 306.759.453 Lei, din care:
76,3 % din Fond de Coeziune: 260.745.537 Lei
11,67% din Buget de Stat:
39.878.728 Lei
1,8 % din Buget Local:
6.135.188 Lei
•
Contribuţia Operatorului CAO: 10,23%:
34.957.659 Lei
Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată
POPULATIE
ORADEA
204.898
Indicatori fizici inițiali ai proiectului
Apă potabilă:
Creşterea gradului de acoperire a serviciului de
la 84% la 99,6%
2 surse de apă
Apă uzată:
Creşterea gradului de acoperire a serviciului de la
83% la 98,9%
Extinderea reţelei de canalizare cu 126 km
Extinderea reţelei de aducţiune a apei cu 40 km
Înlocuirea a 34 km de reţea de canalizare
Extinderea reţelei de distribuţie a apei cu 82 km
Extinderea reţelei de colectoare de transfer şi
conducte de refulare a apei uzate menajere cu 32 km
Înlocuirea a 57 km de reţea de distibuţie a apei
24 staţii noi de pompare a apei uzate
3 rezervoare noi şi 9 staţii de pompare a apei
3 staţii noi şi modernizate de epurare a apei uzate
4 staţii de tratare a apei
2 sisteme SCADA
1 sistem SCADA
Contracte de servicii şi lucrări aferente proiectului
1 contract
14 contracte semnate şi
în derulare:
CS1, CS2, CS3, CS4,
CL1, CL2, CL3, CL5,
CL6,
CL8, CL11,
CL12, CL13, CL14
2 contracte
adjudecate,
contestate:
CL4 şi CL9
adjudecat pentru
semnare, contract
în aşteptare
rezolvare
juridică: CL10
1 contracte în
adjudecare: CL7
Data semnării contractului de finanţare - 18.04.2011
Contracte de servicii aferente proiectului

CS 1 – Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului

CS 2 – Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor

CS 3 – Asistenţă Tehnică din partea Proiectantului pentru implementarea
Proiectului (CL 3, CL 6, CL 8, CL 10 şi CL12)

CS 4 – Servicii de audit pentru proiectului “Extinderea şi modernizarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor“
Contracte de servicii aferente proiectului
CS 1 – Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului
• anunț de participare postat în SEAP - nr. 115527/18.02.2011
• contract cu Asocierea SC BLOM Romania SRL – SC Interdevelopment SRL –
SC EPMC Consulting SRL semnat in data 04.07.2011
• data de începere a contractului :18.07.2011
• durata contractului : 44 de luni
• valoarea estimată a contractului :
12.386.537 lei, exclusiv TVA
• valoarea contractată :
9.468.984,76 lei, exclusiv TVA
Contracte de servicii aferente proiectului
CS 2 – Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor
• anunț de participare postat în SEAP – 123997/21.06.2011
• contract cu Asocierea Asocierea SC LOUIS BERGER SRL – SAFEGE SA
NANTERRE FRANCE semnat in data 22.11.2011
• data de începere a contractului : 21.12.2011
• durata contractului : 44 de luni
• valoarea estimată a contractului :
11.469.463,9 lei, exclusiv TVA
• valoarea contractată :
11.264.269 lei, exclusiv TVA
Contracte de servicii aferente proiectului
CS 3 – Asistenţă Tehnică din partea Proiectantului pentru implementarea
Proiectului (CL 3, CL 6, CL 8, CL 10 şi CL12)
• anunț de participare postat în SEAP – nr.135149/01.05.2012
• contract cu Asocierea E-Factor Solutions SRL - IBERVIAS INGENIEROS SL
semnat in data 09.10.2012
• data de începere a contractului :15.10.2012
• durata contractului : 28 de luni
• valoarea estimată a contractului : 2.511.120 lei,
exclusiv TVA
• valoarea contractată : 1.740.000 lei, exclusiv TVA
Contracte de servicii aferente proiectului
CS 4 – Servicii de audit pentru proiectului “Extinderea şi modernizarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor“
•
•
•
•
•
anunț de participare postat în SEAP – nr.140239/05.11.2012
contract cu SC DAM Fiscality SRL semnat in data 07.02.2013
data de începere a contractului : 26.02.2013
durata contractului : 48 de luni
valoarea estimată a contractului :
474.976 lei, exclusiv TVA
• valoarea contractată :
78.980 lei, exclusiv TVA
Contracte de lucrări aferente proiectului
Lucrări pentru Municipiul Beiuş
 CL 1 - „Sursă de apă Finiş-Feredeu, conductă de aducţiune şi staţii de clorare
pentru municipiul Beiuş”  CL 2 - „Staţie de epurare şi staţie de pompare de transfer ape uzate pentru
municipiul Beiuş”
 CL 3 - „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi
canalizare menajeră în municipiul Beiuş”
Lucrări pentru Municipiul Beiuş
CL 1 - „Sursă de apă Finiş-Feredeu, conductă de aducţiune şi staţii de clorare pentru
municipiul Beiuş”
•
•
•
•
•
•
•
•
anunț de participare postat în SEAP – nr. 134263/26.03.2012
contract cu SC Hidroconstructia SA semnat in data 29.06.2012
data de începere a contractului : 09.08.2012
durata contractului : 22 de luni
valoarea estimată a contractului : 13.892.534,67 lei, exclusiv TVA
valoarea contractată : 10.544.942,52 lei, exclusiv TVA
tip contract: FIDIC Galben
stadiul fizic al implementării acestui contract : 3% realizat
Indicator
Captare izvor
Extindere aducțiune
Stație de clorinare
Sistem SCADA local
Cantitate totală de realizat
1 buc.
22.845 m
2 buc.
1 buc.
Lucrări pentru Municipiul Beiuş
CL 2 - „Staţie de epurare şi staţie de pompare de transfer ape uzate pentru
municipiul Beiuş”
• anunț de participare postat în SEAP – nr. 134326/27.03.2012
• contract cu Asocierea SELINA SRL –WEBER ROMANIA SRL semnat in data
19.12.2012
• data de începere a contractului : 28.01.2013
• durata contractului : 20 de luni
• valoarea estimată a contractului : 18.982.429,89 lei, exclusiv TVA
• valoarea contractată : 12.060.039 lei, exclusiv TVA
• tip contract: FIDIC Galben
• stadiul fizic al implementării acestui contract : 1% realizat
Indicator
Stație de epurare nouă (12.000 LE)
Staţie de pompare apă uzată
Sistem SCADA local
Cantitate totală de
realizat
1 buc.
1 buc.
1 buc.
Lucrări pentru Municipiul Beiuş
CL 3 - „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în
municipiul Beiuş”
• anunț de participare postat în SEAP – nr. 132195/19.12.2011
• contract semnat cu SC SELINA SRL în data 30.05.2012
• data de începere a contractului : 09.07.2012
• durata contractului : 24 de luni
• valoarea estimată a contractului : 9.302.163 lei, exclusiv TVA
• valoarea contractată : 4.167.368,25 lei, exclusiv TVA
• tip contract: FIDIC Roșu
• stadiul fizic al implementării acestui contract : 36% realizat
Indicator
Extindere reţea de distribuţie
Staţie de pompare nouă
Extindere canalizare
Reabilitare canalizare
Staţie de pompare apă uzată
Conducte de refulare
Cantitate totală de realizat
8.797 m
5 buc.
7.715 m
913 m
5 buc.
499 m
Lucrări pentru Comuna Tinca

CL 4 - „Staţie de epurare a apelor uzate pentru localitatea Tinca”

CL 5 - „Extinderea sistemului de canalizare menajeră în localitatea Tinca”
Lucrări pentru Comuna Tinca
CL 4 - „Stație de epurare a apelor uzate pentru localitatea Tinca”
• anunț de participare postat în SEAP – nr. 135305/08.05.2012
• procedura de atribuire este în faza de soluționare a contestațiilor
• durata contractului este de 20 de luni
• valoarea estimată a contractului : 8.088.474 lei, exclusiv TVA
• tip contract: FIDIC Galben
• stadiul fizic al implementării acestui contract : necontractat încă
Indicator
Cantitate totală de realizat
Staţie de epurare nouă (6.000 LE)
1
Sistem SCADA local
1
Lucrări pentru Comuna Tinca
CL 5 - „Extinderea sistemului de canalizare menajeră în localitatea Tinca”
• anunț de participare postat în SEAP – nr. 135152/30.04.2012
• contractul a fost semnat în data de 27.03.2013 cu SC SIMBAC SRL
• durata contractului : 20 de luni
• valoarea estimată a contractului : 13.964.785 lei, exclusiv TVA
• valoarea contractată se ridică la suma de 5.582.699,82 lei, exclusiv TVA
• tip contract: FIDIC Roșu
• stadiul fizic implementare contract : 0%
Indicator
Extindere canalizare
Staţie de pompare apă uzată
Conducte de refulare
Cantitate totală
de realizat
16.446 m
1 buc.
93 m
Lucrări pentru Comuna Nojorid
CL 6 - „Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și
canalizare menajeră în localitatea Nojorid”
• anunț de participare postat în SEAP – nr. 131998/12.12.2011
• contractul a fost semnat în data de 04.07.2012 cu Asocierea Porr Bau
GMBH, SC Multinstal SRL și Teerag – Asdag Akiengesellshaft
• data de început a contractului a fost 09.08.2012
•durata contractului este de 24 de luni pentru execuție lucrări plus 12 luni
perioada de notificare a defectelor
• valoarea estimată a contractului : 10.133.790 lei, exclusiv TVA
• valoarea contractată se ridică la suma de 4.458.815 lei, exclusiv TVA
• tip contract: FIDIC Roșu
• stadiul fizic al implementării acestui contract : 2%
Indicator
Cantitate totală de realizat
Extindere aducţiune
Staţie de pompare nouă
Extindere canalizare
Reabilitare canalizare
Staţie de pompare apă uzată
5.628 m
1 buc.
7.960 m
809 m
1 buc.
Conducte de refulare
4.063 m
Lucrări pentru Comuna Biharia
CL 7 - „Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apa
și canalizare menajeră în localitatea Biharia”
• anunț de participare postat în SEAP – nr. 135574/16.05.2012
• procedura de atribuire este în derulare
• durata contractului este de 20 de luni pentru execuție lucrări plus
12 luni perioada de notificare a defectelor
• valoarea estimată a contractului : 22.284.176 lei, exclusiv TVA
• tip contract: FIDIC Roșu
• stadiul fizic al implementării acestui contract : necontractat încă
• situația realizării indicatorilor fizici ai contractului:
Indicator
Extindere front captare
Extindere aducțiune
Staţie de clorinare
Rezervor nou
Staţie de pompare nouă
Extindere reţea de distribuţie
Reabilitare reţea de distribuţie
Extindere canalizare
Staţie de pompare apă uzată
Conducte de refulare
Cantitate totală de realizat
1 buc.
799 m
1 buc.
1 buc.
1 buc.
6.851 m
2.267 m
20.471 m
2 buc.
7.257 m
Procesul de înlocuire a comunei Biharia în proiect
Comuna Biharia
a solicitat
retragerea din
A.D.I.
Retragerea
comunei
Biharia din ADI
APAREGIO
ADI hotărăște
realocarea
fondurilor de
investiții
aferente
comunei
Biharia în
localitățile
Oradea și Paleu
Întâlnirea
părților
implicate: CAO,
Autoritatea de
management,
Consultant UE
Jaspers şi
Consultant
BLOM
Pentru modificarea deciziei iniţiale a Comunităţii Europene , sunt în curs de
elaborare documentaţii relevante
justificare tehnică, analiza Cost Beneficiu revizuită
Lucrări pentru Comunele Sântandrei și Girișu de Criș
CL 8 - „Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în
localitățile Sântandrei, Palota, Girișu de Criș și Tărian”
• anunț de participare postat în SEAP – nr. 131995/13.12.2011
• contractul a fost semnat în data de 20.06.2012 cu Asociera SC CARTEL BAU SA – SC GERPE
CONTRATASY CONSTRUCCIONES SL – SC SIMBAC SA – SC CIAC SA
• data de început a contractului a fost 24.07.2012
• durata contractului este de 24 de luni pentru execuție lucrări plus 12 luni perioada de notificare a
defectelor
• valoarea estimată a contractului : 52.167.869 lei, exclusiv TVA
• valoarea contractului se ridică la suma de 25.280.301,43 lei, exclusiv TVA
• tip contract: FIDIC Roșu
• stadiul fizic al implementării acestui contract : 19% realizat
Lucrări pentru Comunele Sântandrei și Girișu de Criș
CL 8 - „Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în
localitățile Sântandrei, Palota, Girișu de Criș și Tărian”
Indicator
Cantitate totală de realizat
Extindere aducțiune
Rezervor nou
Staţie de clorinare
Staţie de pompare nouă
Extindere reţea de distribuţie
Reabilitare reţea de distribuţie
Extindere canalizare
Staţie de pompare apă uzată
Conducte de refulare
11.177 m
2 buc.
1 buc.
2 buc.
28.861 m
236 m
40.936 m
7 buc.
15.138 m
Lucrări pentru Comuna Oșorhei
CL 9 - „Extinderea sistemului de canalizare menajeră în localitățile
Oșorhei, Alparea și Fughiu”
• anunț de participare postat în SEAP – nr. 135153/30.04.2012
• durata contractului este de 20 de luni pentru execuție lucrări plus 12
luni perioada de notificare a defectelor
• valoarea estimată a contractului : 18.733.820 lei, exclusiv TVA
• tip contract: FIDIC Roșu
• stadiul fizic al implementării acestui contract : necontractat încă
Indicator
Extindere canalizare
Staţie de pompare apã uzatã
Conducte de refulare
Cantitate totală de
realizat
19.457 m
6 buc.
4.719 m
Lucrări pentru Oradea
 CL 10 - „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare
menajeră în municipiul Oradea”
 CL 11 - „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare
menajeră în zona de sud-est a municipiului Oradea”
 CL 12 - „Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în
municipiul Oradea”
 CL 13 - „Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră şi
staţie de pompare ape uzate Densușianu în municipiul Oradea”
 CL 14 - „Lucrări pentru îmbunătăţirea operaţională la staţia de epurare
existentă în municipiul Oradea”
Lucrări pentru Oradea
CL 10 - „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în
municipiul Oradea”
• anunț de participare postat în SEAP – nr. 131948/13.12.2011
contract cu SC Hidroconstructia SA semnat în data 14.06.2012
Contract contestat la curtea de Apel Oradea şi în urma reevaluării atribuit Asocierii S.C. Gavella
Com SRL&SC Gerpe Cotratas SL
• durata contractului : 30 de luni
• valoarea estimată a contractului : 40.990.933 lei, exclusiv TVA
• valoarea contractată : 19.284.970,39 lei exclusiv TVA
• tip contract: FIDIC Roșu
• stadiul fizic al implementării acestui contract : 0 % realizat datorită suspendării contractului
Indicator
Cantitate totală de realizat
Extinderereţea de distribuţie
2.342 m
Reabilitare reţea de distribuţie
24.783 m
Reabilitare canalizare
15.965 m
Lucrări pentru Oradea
CL 11 - „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în
zona de sud-est a municipiului Oradea”
•
•
•
•
•
•
•
•
anunț de participare postat în SEAP – nr. 135151/01.05.2012
contract cu SC SELINA SRL semnat în data 19.09.2012
data de începere a contractului : 29.10.2012
durata contractului : 22 de luni
valoarea estimată a contractului : 51.102.954 lei, exclusiv TVA
valoarea contractată : 28.614.786,91 lei, exclusiv TVA
tip contract: FIDIC Roșu
stadiul fizic al implementării acestui contract : 1 % realizat
Indicator
Cantitate totală de realizat
Extindere retea de distributie
1.446 m
Reabilitare reţea de distribuţie
29.771 m
Reabilitare canalizare
16.394 m
Lucrări pentru Oradea
CL 12 - „Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în municipiul
Oradea”
• anunț de participare postat în SEAP – nr. 125139/01.07.2011
• contract cu Asocierea LE-KO Kft Ungaria
SC Instalaţii Montaj SRL Oradea semnat în data 05.12.2011
• data de începere a contractului : 12.01.2012
• durata contractului : 24 de luni
• valoarea estimată a contractului : 12.171.613,75 lei,
exclusiv TVA
• valoarea contractată : 7.686.029,58 lei, exclusiv TVA
• tip contract: FIDIC Roșu
• stadiul fizic al implementării acestui contract : 82 % realizat
Indicator
Cantitate totală de realizat
Extindere rețea de distribuţie
13.929 m
Extindere canalizare
11.916 m
Lucrări pentru Oradea
CL 13 - „ Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră şi staţie de
pompare ape uzate Densușianu în municipiul Oradea”
• anunț de participare postat în SEAP – nr. 134556/04.04.2012
• contract cu SC DEPONA EDILITARE ȘI DRUMURI SRL
semnat în data 10.09.2011
• data de începere a contractului : 22.10.2012
• durata contractului : 20 de luni
• valoarea estimată a contractului : 9.190.409 lei, exclusiv TVA
• valoarea contractată : 6.950.010 lei, exclusiv TVA
• tip contract: FIDIC Roșu
• stadiul fizic al implementării acestui contract : 16 % realizat
Indicator
Cantitate totală de realizat
Extindere reţea de distribuţie
20.154 m
Extindere canalizare
1.174 m
Statie de pompare apă uzată
1 buc.
Conducte de refulare
300 m
Lucrări pentru Oradea
CL 14 - „Lucrări pentru îmbunătăţirea operaţională la staţia de epurare existentă în
municipiul Oradea”
• anunț de participare postat în SEAP – nr. 138422/27.08.2012
• contract cu Asocierea KEVIÉP KFT – SC RONO AQUA SRL
semnat în data 25.01.2013
• data de începere a contractului : 15.02.2013
• durata contractului : 20 de luni
• valoarea estimată a contractului : 9.188.233,02 lei,
exclusiv TVA
• valoarea contractată : 7.403.787 lei, exclusiv TVA
• tip contract: FIDIC Galben
• stadiul fizic al implementării acestui contract : 1 % realizat
Indicator
Modernizare staţie de epurare
(250.000 LE)
Cantitate totală de
realizat
1 buc.
Contracte de servicii şi lucrări aferente proiectului
Valoarea
totală
estimată
317.036.281
Valoarea
totală
contractată
179.139.219
Economie
de aproximativ
43%
Atribuirea contractelor - dificultăţi întâmpinate
•
Prelungirea termenului de iniţiere a procedurilor;
•
Multiple modificări legislative apărute pe parcursul derulării procedurilor de
atribuire;
•
Depăşirea termenelor prevăzute în contractul de finanţare, datorită multitudinii
contestaţiilor și atacarea deciziilor CNSC în Instanţă;
•
Decizii CNSC şi instanţe judecătoreşti contradictorii pe aceeaşi speţă din cadrul
aceleiaşi proceduri, sau aceeaşi speţă din proceduri diferite;
•
Niciuna din deciziile CNSC sau ale instanţelor judecătoreşti nu soluţionează
definitiv contestaţia aferentă procedurii;
•
Supraevaluarea valorilor procedurilor stabilite prin contractul de finanţare şi
apariţia economiilor care nu pot fi utilizate de către autoritatea contractantă;
•
Sumele alocate prin contractul de finanţare nu sunt asigurate conform graficului
prestabilit.
Atribuirea contractelor
Atribuirea contractelor - dificultăţi întâmpinate
Derularea contractelor - dificultăţi întâmpinate
• Probleme în obţinerea autorizaţiilor de construcţii şi probleme tehnice în
derularea contractului de finanţare
• Lipsa avizelor de la autorităţile locale în vederea obţinerii Autorizaţiei de
Construcţie CL1, CL11, CL13
• Situaţiile juridice neclare ale terenurilor pe care se amplasează investiţiile
( ex. CL3 branşamente şi racorduri proiectate 870 buc. Se vor realiza
500 buc.)
• Ridicările topografice efectuate de proiectantul iniţial nu corespund cu
realitatea din teren, este necesară optimizarea proiectului de către noul
proiectant CL6, CL8
Derulare proiect - comparaţie cu alţi operatori regionali
Data semnării contractului de
ORADEA
finanţare : 18.04.2011
Număr contracte
18 – 4 CS, 14 CL
Număr contracte semnate
15- 4 CS, 11 CL
Data semnării contractului de
Data semnării contractului de
Data semnării contractului
Data semnării contractului de
finanţare : 07.02.2012
Număr contracte
finanţare : 20.05.2010
Număr contracte
de finanţare : 31.03.2011
Număr contracte
finanţare : 17.11.2008
Număr contracte
18 – 3 CS, 15 CL
17 – 3 CS, 14 CL
Număr contracte semnate
23 – 4 CS, 19 CL
Număr contracte semnate
19 – 3 CS, 15 CL
Număr contracte semnate
Număr contracte semnate
6- 2 CS, 4 CL
11- 3 CS, 8 CL
5- 2 CS, 3 CL
22- 4 CS, 18 CL
BAIA MARE
ARAD
SATU MARE
CLUJ

similar documents